Đề Xuất 4/2023 # Đảng Ủy Quân Sự Tỉnh: Quán Triệt, Triển Khai Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quân Đội Lần Thứ Xi # Top 10 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 4/2023 # Đảng Ủy Quân Sự Tỉnh: Quán Triệt, Triển Khai Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quân Đội Lần Thứ Xi # Top 10 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Đảng Ủy Quân Sự Tỉnh: Quán Triệt, Triển Khai Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quân Đội Lần Thứ Xi mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Chiều 27/11, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần XI, nhiệm kỳ 2020-2025 cho hơn 320 cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị, đảng viên khối cơ quan, phân đội trực thuộc Đảng bộ, LLVT tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đại tá Nguyễn Quang Hiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, đã quán triệt một số nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Theo đó, Nghị quyết xác định một số phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu đó là: Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, những thuận lợi, vị thế và uy tín của Quân đội, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại; nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tạo chuyển biến vững chắc về chấp hành pháp luật, kỷ luật; thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu với chất lượng ngày càng cao, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; toàn quân sẵn sàng chiến đấu cao và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước…

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu 3; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau hội nghị, Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ, LLVT tỉnh cần chủ động tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng; nắm chắc phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, nâng cao sức mạnh tổng hợp trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh.

Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

Quân Khu 3: Quán Triệt, Triển Khai Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quân Đội Lần Thứ Xi

Chiều 24/11, Đảng ủy Quân khu 3 đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 cho hơn 200 đồng chí là cán bộ cao cấp, chủ trì các cơ quan, đơn vị trong Quân khu. Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trị hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các đồng chí Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3, Trung tướng Nguyễn Quang Cường quán triệt một số nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; thông báo nhanh kết quả tổng kết thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội xác định một số phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu đó là: Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, những thuận lợi, vị thế và uy tín của Quân đội, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại. Nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tạo chuyển biến vững chắc về chấp hành pháp luật, kỷ luật. Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu với chất lượng ngày càng cao, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp. Toàn quân sẵn sàng chiến đấu cao và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Cũng tại hội nghị các đại biểu được quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu 3 lần thứ IX và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu.

Báo Quân Đội Nhân Dân Tổ Chức Học Tập, Quán Triệt Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quân Đội Lần Thứ Xi

Đại tá Đỗ Phú Thọ, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng biên tập Báo QĐND trực tiếp giới thiệu, quán triệt một số nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tá Đỗ Phú Thọ, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng biên tập Báo QĐND quán triệt một số nội dung cơ bản của Nghị quyết. Ảnh: PHẠM HƯNG

Theo đó, Nghị quyết xác định phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu đến năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Toàn quân SSCĐ cao và chiến đấu thắng lợi mọi tình huống, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Cùng với đó, tập trung thực hiện ba đột phá chiến lược về: Tổ chức biên chế; huấn luyện và đào tạo; chấp hành kỷ luật, pháp luật của bộ đội và cải cách hành chính. Trong đó có việc thực hiện Đề án tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2020-2025; ưu tiên nguồn lực xây dựng đồng bộ, hiện đại đối với lực lượng phòng không – không quân, hải quân, thông tin liên lạc, tác chiến điện tử, trinh sát kỹ thuật, cảnh sát biển, tác chiến không gian mạng, cơ yếu; hiện đại hóa một số thành phần của lực lượng lục quân.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PHẠM HƯNG.

Nhấn mạnh những quyết sách quan trọng trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó tổng biên tập Báo QĐND đã đi sâu phân tích, luận giải, làm rõ những nội dung cốt lõi, phương hướng, mục tiêu, những nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên của Báo QĐND hiểu rõ, nắm chắc những nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết, qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động.

Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên Báo QĐND nâng cao trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, chuyển tải nhanh tinh thần nghị quyết đại hội, tạo sức lan tỏa sâu rộng về thành công của đại hội, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI sớm đi vào cuộc sống.

THẢO NGUYỄN

Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Đoàn 969 Lần Thứ X Và Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quân Đội Lần Thứ Xi Nhiệm Kỳ 2022

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Đoàn 969 lần thứ X và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025

 Hội nghị đã tiến hành quán triệt, triển khai các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn 969 lần thứ X; Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Quân ủy Trung ương phiên cuối năm.

Sáng ngày 09/12, Đảng ủy Đoàn 969 đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đoàn 969 lần thứ X và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho cán bộ trung, cao cấp, cấp ủy, cán bộ chính trị, hưởng lương khối cơ quan Bộ Tư lệnh. Đồng chí Đại tá Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Đại tá Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng đã quán triệt và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Đoàn 969 lần thứ X nhiệm kỳ 2020 – 2025

Theo đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội xác định một số phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu đó là: Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, những thuận lợi, vị thế và uy tín của Quân đội, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại. Nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tạo chuyển biến vững chắc về chấp hành pháp luật, kỷ luật. Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu với chất lượng ngày càng cao, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp. Toàn quân sẵn sàng chiến đấu cao và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.Thay mặt Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, đồng chí Đại tá Phạm Văn Hiếu, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng quán triệt một số nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Quân ủy Trung ương phiên cuối năm.

Cùng với đó, tập trung thực hiện ba đột phá chiến lược về: Tổ chức biên chế; huấn luyện và đào tạo; chấp hành kỷ luật, pháp luật của bộ đội và cải cách hành chính. Trong đó có việc thực hiện Đề án tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2020 – 2025; ưu tiên nguồn lực xây dựng đồng bộ, hiện đại đối với lực lượng phòng không – không quân, hải quân, thông tin liên lạc, tác chiến điện tử, trinh sát kỹ thuật, cảnh sát biển, tác chiến không gian mạng, cơ yếu; hiện đại hóa một số thành phần của lực lượng lục quân.

Cũng tại Hội nghị, thay mặt Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, đồng chí Đại tá Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng đã quán triệt và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Đoàn 969 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sau Hội nghị, Đảng ủy Đoàn 969 yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Đoàn 969 cần chủ động tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn 969 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tư tưởng và hành động, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao; cấp ủy, tổ chức đảng các cấp nghiên cứu, ban hành Quy chế làm việc, chương trình hành động thực hiện nghị quyết và công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ; đồng thời lựa chọn, lồng ghép việc quán triệt nghị quyết vào nội dung học tập chính trị tại đơn vị cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống ngay từ những năm đầu nhiệm kỳ, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao./.

Đức Thi, Ngọc Hà

Bạn đang đọc nội dung bài viết Đảng Ủy Quân Sự Tỉnh: Quán Triệt, Triển Khai Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Quân Đội Lần Thứ Xi trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!