Đề Xuất 3/2023 # Đảng Ủy Kiểm Toán Nhà Nước Tổ Chức Hội Nghị Đánh Giá Kết Quả Công Tác Quy Hoạch Và Luân Chuyển Cán Bộ; Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Của Đảng Ủy Về Công Tác Đoàn Thể # Top 7 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 3/2023 # Đảng Ủy Kiểm Toán Nhà Nước Tổ Chức Hội Nghị Đánh Giá Kết Quả Công Tác Quy Hoạch Và Luân Chuyển Cán Bộ; Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Của Đảng Ủy Về Công Tác Đoàn Thể # Top 7 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Đảng Ủy Kiểm Toán Nhà Nước Tổ Chức Hội Nghị Đánh Giá Kết Quả Công Tác Quy Hoạch Và Luân Chuyển Cán Bộ; Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Của Đảng Ủy Về Công Tác Đoàn Thể mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Ngày 14/10/2011, Ban cán sự Đảng và Đảng uỷ Kiểm toán Nhà nước (KTNN) phối hợp tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác quý III; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết TW7 (khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên”, tình hình thực hiện các nghị quyết về lãnh đạo công tác đoàn thể của Đảng uỷ; tổng kết việc thực hiện các nghị quyết của BCH trung ương Đảng về công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ; thông qua nghị quyết phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ KTNN nhiệm kỳ 2010-2015.

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương (khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Đảng uỷ KTNN đã chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu, rộng trong toàn ngành, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, gắn với việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 17/2/2006 của Đảng ủy KTNN về “Lãnh đạo công tác Đoàn Thanh niên Kiểm toán Nhà nước”. Theo đó, toàn Đảng bộ đặc biệt quan tâm việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác đoàn và hoạt động thanh niên. Đối với công tác công đoàn, Đảng ủy KTNN đã ra Nghị quyết số 04-NQ/ĐU ngày 24/2/2009 về “Lãnh đạo công tác Công đoàn Kiểm toán Nhà nước”, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để phát huy vai trò của tổ chức công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ đoàn viên, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn… Bằng các giải pháp thiết thực và cụ thể, các nghị quyết nói trên đã được quán triệt và triển khai thực hiện đạt kết quả thiết thực, có tác dụng cổ vũ, động viên đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức hăng hái thi đua tham gia hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao.

Quang cảnh Hội nghị

Theo đánh giá của Hội nghị, việc ban hành các nghị quyết nêu trên đã góp phần quan trọng vào việc đánh giá đúng vai trò, vị trí của công tác đoàn và phong trào thanh niên, hoạt động công đoàn đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành trước mắt cũng như lâu dài. Chăm lo sự phát triển của các tổ chức đoàn thể đã tạo tiền đề cho việc phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng và đề nghị đưa vào quy hoạch cán bộ, đồng thời đề bạt cán bộ trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao và đạo đức nghề nghiệp trong sáng vào các vị trí lãnh đạo và quản lý chủ chốt của các tổ chức đảng, đoàn thể và các cấp chính quyền. Sau 5 năm thực hiện, phong trào đoàn thanh niên và công đoàn của ngành đã thực sự chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Về các mục tiêu nhiệm vụ trước mắt cũng như giai đoạn từ nay đến năm 2020, nội dung xuyên suốt là không ngừng đổi mới hình thức, nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên KTNN và Công đoàn KTNN nhằm chuyển biến về nhận thức chính trị, lý tưởng cách mạng và sự phát triển bền vững của KTNN; tập trung giáo dục, định hướng, cổ vũ, vận động đoàn viên thanh niên và công đoàn hưởng ứng và thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo chuyển biến thực sự trong quá trình nâng cao chất lượng và đạo đức nghề nghiệp kiểm toán. Theo kết quả đánh giá việc triển khai thực hiện hai nghị quyết của Bộ Chính trị (khoá IX) về công tác quy hoạch cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, Ban Cán sự Đảng đã phối hợp với Đảng uỷ KTNN tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống thực hiện nghiêm túc và đến nay đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Về công tác quy hoạch cán bộ, kết quả triển khai Nghị quyết số 42-NQ/TW cho thấy, tổng số các chức danh quy hoạch từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên của toàn ngành là 600 người, thực hiện đến nay đạt 321 người. Đã cơ bản khắc phục được tình trạng thiếu hụt đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý; phần lớn cán bộ, công chức được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc diện quy hoạch đều phát huy được vai trò lãnh đạo, khả năng quản lý, điều hành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, đã dự báo được nhu cầu cán bộ, nâng cao được chất lượng đội ngũ cán bộ, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành trong từng giai đoạn và lâu dài; khắc phục được tình trạng quy hoạch cán bộ mang tính hình thức… Thực hiện công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý, từ khi có Nghị quyết số 11-NQ/TW, KTNN đã thực hiện luân chuyển ra ngoài ngành 01 người, luân chuyển và điều động trong ngành 183 người (riêng luân chuyển là 39 người). Cán bộ thực hiện luân chuyển đã phát huy được khả năng công tác và vai trò, trách nhiệm của vị trí công tác, có điều kiện để trưởng thành, tích luỹ kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao nhận thức và phương pháp lãnh đạo toàn diện hơn. Những năm gần đây, việc luân chuyển cán bộ trong ngành đã trở thành công việc thường xuyên, hạn chế khuynh hướng cục bộ, khép kín, tâm lý thoả mãn… Hội nghị đã nghiêm túc đánh giá những nguyên nhân ưu điểm, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm; đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ trong thời gian tới. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ KTNN nhiệm kỳ 2010-2015. Theo đó, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư¬ Đảng uỷ được phân công phụ trách chung, chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Đảng bộ; đồng chí Hoàng Hồng Lạc tiếp tục được phân công làm Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ; đồng chí Lê Hoàng Quân tiếp tục được phân công làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra…/.

Khảo Sát, Đánh Giá Kết Quả 03 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Của Đảng Ủy Khối Về Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát

Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối tại Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam cho thấy: Trước khi thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, Đảng ủy Đài đã xây dựng và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết chuyên đề về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Sau khi Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối ban hành, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Đài được các cấp ủy đảng trong Đảng bộ triển khai đồng bộ, kịp thời, đã nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Đặc biệt là sự quan tâm, vào cuộc của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, đảng viên là cán bộ lãnh đạo các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện công tác kiểm tra có trọng tâm trọng điểm, nâng cao được bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và các tiêu cực trong cán bộ, đảng viên. Các vi phạm được phát hiện và xử lý cơ bản kịp thời, đúng nguyên tắc của Đảng góp phần tạo niểm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, kinh tế xã hội có sự phát triển, quốc phòng, an ninh giữ vững.

4 nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK được toàn Đảng bộ triển khai tương đối cụ thể và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Về giải pháp nâng cao nhận thức: Đảng ủy Đài và các cấp ủy trực thuộc xác định rõ kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, do cấp ủy trực tiếp tiến hành. Các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt nghị quyết và các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; xây dựng kế hoạch tập huấn cho đội ngũ cấp ủy viên về công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng chương trình, kế hoạch và việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ toàn khoá và hàng năm. Duy trì và thực hiện sự phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ với Thanh tra nhân dân và Ban Kiểm tra của Đài, tăng cường các biện pháp thực hiện sự giám sát của quần chúng và nhân dân đối với tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra và giám sát.

Giải pháp về: Tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra, cơ quan ủy ban kiểm tra; đổi mới, nâng cao chất lượng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cho các cấp ủy và cán bộ kiểm tra các cấp: đã được Đảng uỷ Đài quan tâm chỉ đạo công tác kiện toàn bộ máy uỷ ban kiểm tra của các đảng uỷ trực thuộc, phân công cấp uỷ viên phụ trách công tác kiểm tra của các chi bộ bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, kiện toàn cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra. Đảng ủy Đài chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy trình, hướng dẫn về kiểm tra, giám sát và kỷ luật và tổ chức thực hiện thống nhất trong Đảng bộ Đài, theo đó, Ủy ban Kiểm tra đã xây dựng và ban hành 06 văn bản Hướng dẫn, Quy trình thực hiện công tác kiểm tra; hằng năm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra; đổi mới, nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát theo hướng thiết thực, hiệu quả, tập trung vào những nội dung, kiến thức cán bộ kiểm tra đang thiếu và cần được trang bị; trang bị tài liệu nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Đài.

Về giải pháp: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, Đảng uỷ Đài lãnh đạo tốt việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng cơ chế phối hợp với các tổ chức trong hệ thống chính trị để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục hướng dẫn về nội dung và định hướng nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ. Ủy ban Kiểm tra tham mưu cho Đảng ủy xây dựng chương trình công tác kiểm tra Đảng ủy, hoàn chỉnh Quy chế hoạt động trên cơ sở tuân thủ đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng kiểm tra, giám sát việc cụ thể hóa, thể chế hóa đường lối, quan điểm của Đảng, đặc biệt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thường xuyên phối hợp với Ban Kiểm tra và các Ban tham mưu của Đài tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy, các Quy chế, Quy định của Tổng Giám đốc Đài THVN; duy trì nề nếp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; bám sát nhiệm vụ của các đảng bộ, chi bộ và đảng viên ở các vị trí công tác; kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ; phát hiện những điểm yếu, thiếu sót để kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn sớm hiện tượng tiêu cực.

Giải pháp về: Nâng cao chất lượng nghiên cứu, sơ kết, tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác kiểm tra, giám sát: Được Ban Thường vụ Đảng uỷ Đài luôn quan tâm. Thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; chỉ đạo Uỷ ban Kiểm tra xây dựng đầy đủ các báo cáo tổng kết theo các chương trình, kế hoạch của cấp trên. Đảng uỷ Đài THVN cũng luôn tổ chức thực hiện tốt các cuộc khảo sát, làm việc chuyên đề của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương.

Quang cảnh buổi làm việc

Bên cạnh một số kết quả quan trọng đạt được, Đảng ủy cũng đã chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK đó là: Một số cấp uỷ chưa quan tâm đầy đủ về công tác xây dựng đảng và công tác kiểm tra, giám sát, chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn; chưa thực hiện quy định về định kỳ 3 tháng, 6 tháng/lần mời các đồng chí Thường vụ Đảng ủy phụ trách và Ủy viên UBKT được phân công phụ trách tham dự sinh hoạt để phản ánh tình hình và có ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời khi có vấn đề phát sinh; chưa quan tâm đến việc sửa đổi, bổ xung các quy chế hoạt động của cấp ủy, ủy ban kiểm tra mặc dù đã được kiểm tra, nhắc nhở. Việc thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát chưa chủ động, còn hạn chế về số lượng và chất lượng. Công tác giám sát trong Đảng bộ, nhất là giám sát theo chuyên đề còn ít, chủ yếu là thực hiện giám sát thường xuyên thông qua sinh hoạt Đảng. Nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm nhưng chưa toàn diện; công tác giám sát chuyên đề còn lúng túng, chưa bám sát yêu cầu, nhiệm vụ; một số cấp uỷ, UBKT mới chỉ dừng lại ở việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát với nội dung đơn giản, tập trung vào nội dung sinh hoạt chi bộ; có nơi chưa xây dựng đầy đủ chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm. Việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho cán bộ cấp uỷ và cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát chưa chủ động.

Về một số ý kiến đề xuất, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Đài và một số cấp ủy, chi bộ trực thuộc mong muốn: Tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát trong các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là ở chi bộ; cấp trên cần xây dựng các hướng dẫn cụ thể để triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở; nên phân cấp rõ nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và ở chi bộ; xây dựng cẩm nang công tác kiểm tra, giám sát, trong đó, hướng dẫn cụ thể về quy trình, thủ tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát…

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Phương Tuyến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã đánh giá cao kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối trong toàn Đảng bộ Đài THVN. Công tác kiểm tra, giám sát nói chung trong Đảng bộ Đài được quan tâm và thực hiện có nền nếp. Kết quả của cuộc làm việc có ý nghĩa quan trọng, làm cơ sở để bổ sung, điều chỉnh trong thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Khối theo tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 18/3/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” thời gian tới.

Phạm Anh Thiện

Khảo Sát, Đánh Giá Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 5 Khóa X Về Tăng Cường Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Của Đảng

Sáng 30/11/2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 5. Tham dự Hội nghị có đồng chí Vụ trưởng theo dõi địa bàn, thư ký, thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và đại diện cấp ủy, ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc.

Ảnh: Đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra báo cáo tại Hội nghị

Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã có chuyển biến tích cực và có sự đổi mới đó là: các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề theo chương trình hằng năm ngoài kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp, đoàn kiểm tra, giám sát còn làm việc với các tổ chức đảng cách nhiều cấp. Phần lớn các cuộc kiểm tra, giám sát ở cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc đã cơ bản thực hiện theo các quy trình, quy định. Sau kiểm tra, giám sát đã kịp thời thông báo kết luận, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của các tổ chức đảng. Cấp ủy các cấp đã chú trọng kiện toàn tổ chức, bộ máy, cán bộ kiểm tra các cấp. Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn có những hạn chế như: một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy chưa phát huy hết trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; có cấp ủy cơ sở có nơi còn khoán trắng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cho ủy ban kiểm tra; việc xây dựng chương trình, kiểm tra, giám sát ở một số đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc còn chậm, sơ sài, chưa cụ thể, còn lồng ghép chương trình, kế hoạch của cấp ủy và ủy ban kiểm tra; việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra ở một số đơn vị còn dàn trải, chưa có trọng tâm, trọng điểm, chủ yếu tập trung vào việc tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình của cấp trên.

Công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với đảng viên ở chi bộ còn lúng túng trong quy trình thực hiện; công tác nắm tình hình, thu thập thông tin, phát hiện dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên còn yếu. Việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế, số lượng các cuộc kiểm tra chưa nhiều, chất lượng chưa cao. Một số đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc chưa thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát. Việc bố trí cán bộ chuyên trách công tác kiểm tra tại các đảng ủy trực thuộc Khối chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa X và Quy định số 215-QĐ/TW.

Ảnh: Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian qua và đưa ra một số bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng ủy Khối cần tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát. Cấp ủy cần phân công một đồng chí thường trực cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát trong đảng bộ, chi bộ. Gắn việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát với việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW để củng cố, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Cao Văn Thống đánh giá cao những kết quả đạt được qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X của Đảng ủy Khối. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Đảng ủy Khối cần tiếp tục triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ của các tổ chức đảng. Tập trung, kiểm tra giám sát những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm; giải quyết dứt điểm những vụ việc vi phạm; chủ động nắm bắt tình hình để xác định, phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Đồng thời, cần tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

P.V

Đô Lương Kiểm Điểm Đánh Giá Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Huyện Giữa Nhiệm Kỳ

Sáng ngày 8/7/2013, HU Đô Lương tổ chức hội nghị kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX giữa nhiệm kỳ (2012-2015). Đ/c Nguyễn Hữu Lậm – UV BTV, trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy đã về dự. Đ/c Trương Hồng Phúc – BT HU, Lê Minh Giang – PBT HU, Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện chủ trì hội nghị. Trong hơn 2 năm thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2012-2015, ban thường vụ, BCH Đảng bộ huyện Đô Lương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và ban hành được 10 đề án phát triển Kinh tế, 2 đề án về văn hóa – xã hội, 1 đề án về ANQP, và 4 đề án về phát triển Đảng – xây dựng hệ thống Chính trị. Bên cạnh đó, BTV, BCH Đảng bộ huyện đã cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu của NQ và triển khai thực hiện có hiệu quả trên tất cả các các lĩnh vực.

Đ/c Nguyễn Hữu Lậm – UV BTV, trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX giữa nhiệm kỳ (2012-2015) tại hội nghị.

Trong đó, đã có 1/8 chỉ tiêu đạt và vượt, 4/8 chỉ tiêu sắp đạt. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11,28%. Tổng sản lượng lương thực đạt trên 94.000 tấn. Tổng giá trị thu nhập tăng từ 3,57 tỷ năm 2010 lên 5,9 tỷ năm 2013 bằng 55,8 mục tiêu NQ. Bình quân thu nhập đầu người đạt 29,98 triệu đồng/người/năm. Huy động vốn đầu tư 2.033 tỷ đồng=59,8%. Thu ngân sách ước cả năm 2013 đạt 123 tỷ đồng = 67,2 tỷ đồng. Các hoạt động văn hóa-xã hội tiếp tục phát triển, phong trào toán dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được giữ vững, với gần 76% hộ gia đình được công nhận danh hiệu văn hóa, 49% xã thị có thiết chế văn hóa đồng bộ, 57/94 trường học đạt chuẩn Quốc gia, 19 xã thị đạt chuẩn quốc gia về y tế theo tiêu chí mới.

Chế độ chính sách được giải quyết kịp thời , QPAN được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện tốt, trong đó có 3/4 chỉ tiêu đạt và vượt. Đã cử đi đào tạo chuyên môn và lý luận chính trị 321 đ/c, mở 11 lớp đối tượng Đảng cho 980 quần chúng ưu tú và đã kết nạp được 539 Đảng viên.

Phát biểu tại hội nghị, Đ/c Nguyễn Hữu Lậm đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả và sự nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể BTV, BCH Đảng bộ huyện Đô Lương trong việc thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ huyện trong nửa niệm kỳ qua. Tuy nhiên, lưu ý 1 số hạn chế mà Đô Lương cần tập trung khắc phục, như: Chuyển dịch cơ cấu chậm và thiếu bền vững. Tỷ trọng nông – lâm – nghiệp giảm chưa được nhiều, một số dự án đầu tư, xây dựng chậm tiến độ, tỷ lệ vi phạm chính sách Dân số còn cao, tình hình tệ nạn xã hội và các loại tội phạm có chiều hướng gia tăng… Đây chính là nguyên nhân dẫn đến một số chỉ tiêu mà NQ đề ra Đô Lương chưa đạt và khó đạt. Vì vậy Đô Lương cần tập trung tháo gỡ và có giải pháp khắc phục kịp thời, hữu hiệu.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Đảng Ủy Kiểm Toán Nhà Nước Tổ Chức Hội Nghị Đánh Giá Kết Quả Công Tác Quy Hoạch Và Luân Chuyển Cán Bộ; Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Của Đảng Ủy Về Công Tác Đoàn Thể trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!