Đề Xuất 1/2023 # Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quân Đội Lần Thứ X Thành Công Tốt Đẹp # Top 4 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 1/2023 # Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quân Đội Lần Thứ X Thành Công Tốt Đẹp # Top 4 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quân Đội Lần Thứ X Thành Công Tốt Đẹp mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Sau bốn ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, ngày 24-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội đi dự Đại hội XII của Đảng

Đại hội nhất trí với Báo cáo Chính trị của Quân ủy Trung ương về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và làm rõ thêm những chủ trương, giải pháp chủ yếu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2015-2020. Cụ thể là: Làm tốt công tác nghiên cứu chiến lược, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, cơ chế, chính sách và pháp luật về quân sự, quốc phòng. Nâng cao chất lượng nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Là nòng cốt bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước. Lãnh đạo xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Trước hết, cán bộ, chiến sĩ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, trung thành tuyệt đối và sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Kiên quyết, chủ động đấu tranh có hiệu quả với những quan điểm, nhận thức sai trái, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch; tăng cường phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Tiếp tục triển khai thực hiện 3 đột phá; trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc tổng kết Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị và tổ chức xây dựng Quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XII của Đảng với số phiếu tín nhiệm cao (gồm 40 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết, cùng 21 đồng chí đại biểu đương nhiên). Đại hội đã thông qua Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xvi Thành Công Tốt Đẹp

Thứ tư – 30/09/2015 14:42

Sau 2 ngày làm việc tập trung, trí tuệ, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình, nội dung đề ra. Đại hội đã bầu 54 đồng chí vào BCH Đảng bộ khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại hội nghị lần thứ I diễn ra chiều 28.9, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã bầu ra 15 đồng chí vào BTV Tỉnh ủy, 11 đồng chí vào UBKT Tỉnh ủy. Ban Chấp hành khóa mới đã tín nhiệm và bầu đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV tái cử chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI; bầu 3 đồng chí trúng cử chức Phó Bí thư Tỉnh ủy là đồng chí Nguyễn Đình Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, tái cử chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI. Các đồng chí Thào Hồng Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIII và đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI. Đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XV, tái cử giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XVI. Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII gồm 18 đồng chí.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh khẳng định, các văn kiện được thông qua tại Đại hội là kết tinh trí tuệ tập thể dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư Đảng, từ kết quả tổng kết thực tiễn của địa phương, được xây dựng bằng tâm huyết, tình cảm, trí tuệ, ý chí của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc, là khát vọng mãnh liệt, quyết tâm chính trị cao để thực hiện mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; khai thác hợp lý, có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh; phấn đấu đến năm 2020 Hà Giang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, có trình độ phát triển đạt mặt bằng chung của khu vực miền núi.

Thành công của Đại hội mở đầu quan trọng cho chặng đường mới, đánh dấu bước phát triển về chất, động viên, cổ vũ Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ, phấn đấu đưa tỉnh nhà phát triển với tốc độ nhanh, bền vững. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị, các đồng chí đại biểu, các tổ chức đảng làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền về kết quả Đại hội; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết; khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ mới; lập nhiều thành tích xuất sắc, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ trong và ngoài tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, phát huy cao độ nội lực, tranh thủ tối đa ngoại lực, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng Hà Giang ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quân Đội Lần Thứ X, Nhiệm Kỳ 2022

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Quyết tâm và trách nhiệm chính trị cao

Theo Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật: Dự thảo Báo cáo Chính trị tại Đại hội được chuẩn bị công phu, có tính khái quát, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, đồng thời thể hiện quyết tâm, trách nhiệm chính trị rất cao của Quân ủy Trung ương lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Về phương hướng nhiệm kỳ 2015 – 2020, dự thảo Báo cáo Chính trị của Quân ủy Trung ương đã xác định các nhóm giải pháp cụ thể và có tính khả thi cao.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra, Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật cho rằng: Cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy và cán bộ chủ trì các cấp trong xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, chăm lo củng cố, kiện toàn, xây dựng các cấp ủy vững mạnh; duy trì chấp hành nghiêm các nguyên tắc, chế độ, quy định; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; tăng cường quản lý, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Nhất trí với mục tiêu, chủ trương, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ tới trong Báo cáo Chính trị của Quân ủy Trung ương, tuy nhiên để nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, Thiếu tướng Vũ Hải Sản đề nghị chú trọng thực hiện một số giải pháp như: Cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc những nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; trong đó tập trung vào Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X và các nghị quyết, chỉ thị khác về xây dựng chính quy, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo đồng thuận cao về nhận thức, trách nhiệm trong mỗi cơ quan, đơn vị và mọi cán bộ, chiến sĩ.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục chỉ đạo cơ quan, đơn vị làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức về điều lệnh, điều lệ và những quy định của Quân đội, pháp luật Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, giải quyết kịp thời, thỏa đáng mọi quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của quân nhân. Mặt khác, cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, vai trò chỉ đạo, điều hành của chỉ huy các cấp trong việc nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Xây dựng lòng tin chính trị và củng cố hòa bình

Bày tỏ sự nhất trí cao với Báo cáo Chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội, Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị toàn quân đã quán triệt nghiêm túc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác đối ngoại Quốc phòng một cách tích cực, chủ động, toàn diện, sáng tạo và hiệu quả.

Tuy nhiên, để tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế và công tác đối ngoại quân sự, quốc phòng trong thời gian tới, Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị một số vấn đề như: Cần thống nhất nhận thức và hành động, tạo sự chủ động, sáng tạo về chiến lược trong công tác đối ngoại quân sự, quốc phòng.

Tăng cường sử dụng “kênh” đối ngoại Quốc phòng vào việc xây dựng lòng tin chính trị, củng cố hòa bình; xác định các mục tiêu lớn, đối tác quan hệ, hợp tác quốc phòng chủ chốt của Việt Nam trong vài thập kỷ tới. Cần xác định hội nhập quốc tế và đối ngoại quân sự, quốc phòng là phương thức hữu hiệu để bảo vệ Tổ quốc từ xa, bảo vệ Tổ quốc bằng biện pháp hòa bình; kiên định chính sách Quốc phòng độc lập, tự chủ.

Mặt khác, chủ động mở rộng quan hệ hợp tác về quốc phòng, đồng thời đưa quan hệ hợp tác về quốc phòng đã được xác lập đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững. Cần tiếp tục triển khai đồng bộ và toàn diện hoạt động đối ngoại Quốc phòng, gồm đối ngoại của Đảng, Nhà nước; đối ngoại quốc phòng, đối ngoại quân sự của các Quân khu, Quân chủng, Binh chủng, đối ngoại Biên phòng; ngoại giao nhân dân của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, nhất là các địa phương ở khu vực biên giới, tạo sức mạnh tổng hợp về hoạt động đối ngoại của đất nước, Quân đội.

Nâng cao hiệu quả việc hợp tác với các nước láng giềng như tuần tra chung, thiết lập đường dây nóng, diễn tập liên hợp, giao lưu quốc phòng biên giới… để quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và xử lý, giải quyết các vấn đề nảy sinh xảy ra ngay từ cơ sở.

Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Sơn La Lần Thứ Xv Thành Công Tốt Đẹp

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, chiều nay, ngày 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV đã hoàn thành các nội dung theo chương trình và thành công tốt đẹp.

Dự phiên bế mạc có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đoàn công tác Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông phát biểu Bế mạc Đại hội.

Ban Thường vụ tặng hoa các đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành khóa XV

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 24 chỉ tiêu chủ yếu thuộc các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường và xây dựng Đảng để tập trung phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh bình quân 5 năm đạt 7,5%/năm; GRDP bình quân đến năm 2025 đạt 60 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt khoảng 120.000 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 đạt 6.250 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 – 2025 giảm bình quân 3%/năm (riêng các huyện nghèo giảm 4-5%/năm); đến năm 2025, có ít nhất 1 huyện được đưa ra khỏi danh sách huyện nghèo; hằng năm có từ 90% tổ chức cơ sở đảng và 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh: Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV là kết quả của quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp; là kết tinh tâm huyết, ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tạo nền tảng vững chắc để tỉnh Sơn La tiếp tục phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Ngay sau Đại hội, các tổ chức đảng phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội và các văn kiện mà Đại hội đã thông qua; làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân thấu suốt những mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản nêu trong các báo cáo và Nghị quyết. Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV là nguồn sức mạnh to lớn, cổ vũ mạnh mẽ đối với Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh. (Bài phát biểu bế mạc Đại hội của Đồng chí Nguyễn Hữu Đông được đăng trên Báo điện tử Sơn La).

Các đại biểu dự Đại hội

Các đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống cách mạng và đoàn kết, tự lực tự cường, chủ động sáng tạo, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhóm PV

Theo baosonla.org.vn

Bạn đang đọc nội dung bài viết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Quân Đội Lần Thứ X Thành Công Tốt Đẹp trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!