Đề Xuất 5/2023 # Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Yên Thành Lần Thứ Xxvii Tổ Chức Phiên Làm Việc Thứ 2 # Top 5 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 5/2023 # Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Yên Thành Lần Thứ Xxvii Tổ Chức Phiên Làm Việc Thứ 2 # Top 5 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Yên Thành Lần Thứ Xxvii Tổ Chức Phiên Làm Việc Thứ 2 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Dự đại hội còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Đô Lương, Thanh Chương, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, thị xã Cửa Lò và 268 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 12.000 đảng viên thuộc 82 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Yên Thành.

Trước đó, vào chiều 17/5, tại phiên thứ nhất, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Đồng thời, thông qua chương trình, nội quy đại hội, phổ biến quy chế bầu cử trong Đảng; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Thành lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII.

Bước vào phiên thứ 2, đại hội nghe đồng chí Nguyễn Viết Hưng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trình bày tóm tắt Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thành khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020

Báo cáo nêu rõ, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVI, Yên Thành đã đạt nhiều kết quả quan trọng, cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Kinh tế phát triển nhanh và chuyển dịch theo hướng tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm giai đoạn 2016 – 2020 ước đạt 9,50%. Trong đó: Ngành Nông – Lâm – Thủy sản tăng 3,90%; Công nghiệp – Xây dựng tăng 13,65%; Dịch vụ tăng 14,55%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 47,515 triệu đồng, tăng 182% so với năm 2015.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn 5 năm (2016 – 2020) ước đạt 1.591 tỷ đồng, tăng trong kỳ là 1.400 tỷ đồng, trung bình hàng năm tăng 12,2%, đạt kế hoạch đề ra và tăng 1,8 lần so với tổng thu ngân sách giai đoạn 2011 – 2015.

Yên Thành đã từng bước phát huy thế mạnh của huyện nông nghiệp; cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đa dạng, phá thế độc canh; nhiều tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ và các giống mới được đưa vào sản xuất, tạo ra năng suất, giá trị gia tăng cao.

Tổng kinh phí huy động xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2019 đạt gần 7.000 tỷ đồng. Kết quả, đến năm 2019 có 38/38 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu đại hội (27 – 29 xã), tăng 25 xã so với năm 2015. Đặc biệt, ngày 16/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 524/QĐ-TTg, công nhận huyện Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Công tác cải cách hành chính; thi đua khen thưởng; khoa học – công nghệ; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường ngày càng được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ.

Quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; phát huy được sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận xã hội.

Bí thư Huyện ủy Yên Thành cũng đã trình bày phương hướng, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, trong đó, mục tiêu tổng quát là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết và kỷ cương; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; tận dụng tốt thời cơ gắn với huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu phù hợp, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; quốc phòng, an ninh được đảm bảo; phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; đưa huyện Yên Thành phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội cũng đã nghe Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 -2020 trên các lĩnh vực như: thực hiện các nhiệm vụ chính trị; phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Kiểm điểm vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc.

Từ các ưu, khuyết điểm, nguyên nhân đã rút ra 6 bài học kinh nghiệm như: Xây dựng và phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; huy động sức mạnh trí tuệ tập thể, đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Bên cạnh đó, đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phù hợp với thực tiễn hoạt động; phải bám sát cơ sở, ngành, lĩnh vực, nắm chắc tình hình, chủ động, linh hoạt tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở;…

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe 6 tham luận, tập trung vào các vấn đề: Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp gắn với công nghệ cao; Công táctuyên truyền, giáo dục trong xây dựng nông thôn mới;Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo; Bài học kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới ở xã Tân Thành; Công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo hiểm xã hội toàn dân và vai trò của đoàn viên, thanh niên trong nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế – xã hội.

Theo ý kiến tham luận của đại biểu Nguyễn Văn Dương – Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện: “Báo cáo Chính trị Đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ 2020-2025, tốc độ tăng trưởng bình quân ngành nông nghiệp phấn đấu đạt 3 – 4%, đến năm 2025 tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 30-32% cơ cấu, có 6-8% diện tích sản xuất được ứng dụng công nghệ cao.

Để đạt mục tiêu trên, phải tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp, chính quyền, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện công tác quy hoạch, sử dụng đất, vận động nhân dân tích tụ ruộng đất để hình thành cánh đồng lớn. Đổi mới và phát triển các hình thức sản xuất, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư, xây dựng chuỗi liên kết bền vững, xây dựng thương hiệu hàng hóa”.

Đại biểu Thái Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Thành cho rằng, công tác tuyên truyền, giáo dục có vai trò đi trước, từ đó tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Để xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, cần phải phát huy vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục; phải theo sát quá trình xây dựng ở cơ sở, nêu những cách làm hay, tuyên dương những cá nhân điển hình nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa. Nâng cao vai trò nòng cốt của tuyên truyền miệng, sử dụng có hiệu quả đội ngũ báo cáo viên. Tổ chức tuyên truyền trực tiếp cho nhân dân, doanh nghiệp, HXT, trang trại để người dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội.

(Báo Nghệ An tiếp tục cập nhật)

Phạm Bằng – Thành Duy

Khai Mạc Phiên Thứ Nhất Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Yên Thành Lần Thứ Xxvii, Nhiệm Kỳ 2022

Sau một thời gian chuẩn bị tích cực và thực hiện đầy đủ các bước theo hướng dẫn, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chiều 17/5/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thành khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Huyện Yên Thành là đơn vị đầu tiên tổ chức đại hội trong 4 đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An lựa chọn tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu. Đồng thời, thông qua chương trình, nội quy Đại hội, phổ biến quy chế bầu cử trong Đảng.

Đại hội cũng lắng nghe báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Thành lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII.

Các ý kiến tham gia vào góp ý dự thảo Báo cáo chính trị cơ bản đều nhất trí với nội dung của dự thảo báo cáo chính trị và đánh giá báo cáo được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, bố cục rõ ràng, khoa học.

Nội dung báo cáo phản ánh khách quan kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế yếu kém, từ đó đưa ra nguyên nhân và đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Các ý kiến thẳng thắn góp ý vào các chỉ tiêu nhiệm kỳ, định hướng phát triển kinh tế, các nhiệm vụ giải pháp xây dựng tổ chức Đảng, phòng chống tham nhũng, cũng như các giải pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội đề ra.

Đại hội sẽ làm việc trong 3 ngày (từ ngày 17/5 đến ngày 19/5) với các nội dung quan trọng: Thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thành lần khóa XXVI nhiệm kỳ 2015 – 2020; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phạm Bằng

Khai Mạc Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Thọ Xuân Lần Thứ Xxvii

– Sáng 22/7, tại hội trường huyện Thọ Xuân, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã chính thức khai mạc.

Về dự có đồng chí Trịnh Văn Chiến – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí trong Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và một số huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam kết nghĩa; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện qua các thời kỳ; ban liên lạc Hội đồng hương Thọ Xuân tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân cùng 293 đại biểu chính thức đại diện cho 13.000 đảng viên trong toàn huyện…

Quang cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực quyết tâm cao của Đảng bộ, nhân dân trên địa bàn, Đảng bộ huyện Thọ Xuân đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội. Đã có 29/30 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ XXVI đã đề ra. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, năng lực và quy mô sản xuất ngày càng tăng. Đặc biệt huyện đã hoàn thành xây dựng NTM và được Thủ tướng chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Theo đó đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện nâng cao. Công tác Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, chuyển biến rõ nét, nhất là việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở từng bước được đổi mới… Những thành tựu trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 rất đáng tự hào và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khẳng định thế và lực của huyện Thọ Xuân đang trên đà đổi mới. Đồng thời cũng là tiền đề động lực, tạo sức bật cho Đảng bộ huyện Thọ Xuân tiếp tục lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa xã hội nhiệm kỳ mới…

Với tinh thần đổi mới và trách nhiệm, tại Đại hội các đại biểu đã tập trung lắng nghe và phân tích những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, báo cáo kiểm điểm của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Qua đó cùng hiến kế các giải pháp quan trọng thực hiện phương hướng nhiệm kỳ mới với 13 chỉ tiêu về kinh tế, 10 chỉ tiêu văn hóa xã hội, 3 chỉ tiêu môi trường, an ninh trật tự và xây dựng Đảng. Cùng với đó là 4 chương trình trọng tâm và 2 khâu đột phá…

Đồng chí Lại Thế Nguyên – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lại Thế Nguyên – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXVI. Đồng thời nhấn mạnh những mặt còn hạn chế cần khắc phục và một số giải pháp quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi phương hướng nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhất là khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế nâng cao đời sống cho người dân, trong đó có việc lựa chọn các đại biểu tiêu biểu bầu vào BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đại biểu tiêu biểu đi dự đại hội Đảng bộ cấp trên…

Đồng chí Trịnh Văn Chiến – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự đại hội

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đã tiến hành bầu BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 đồng chí; lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự Bí thư Huyện uỷ, khoá XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Huyện uỷ, khoá XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020; Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXVII họp phiên thứ nhất.

Ngày 23/7, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục làm việc và bế mạc Đại hội.

Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Văn Yên Lần Thứ Xvi, Nhiệm Kỳ 2022

Dự Đại hội có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và 218 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 7 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Hà Đức Anh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khóa XV, Chủ tịch HĐND huyện tái cử chức danh Phó Bí thư Huyện ủy khóa XVI; đồng chí Vũ Minh Huê – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XV, Phó Chủ tịch HĐND huyện được bầu giữ chức danh Phó Bí thư Huyện ủy khóa XVI. Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XVI gồm 7 đồng chí.

Phát biểu ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI của Bí thư Huyện ủy Văn Yên Luyện Hữu Chung:

Your browser does not support the video tag.

Đại hội đã bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX gồm 29 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Nhiệm kỳ 2020 – 2025: 24 chỉ tiêu chủ yếu, 3 nhiệm vụ đột phá và 5 chương trình trọng điểm

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 24 chỉ tiêu chủ yếu, 3 nhiệm vụ đột phá và 5 chương trình trọng điểm của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ 5 năm tới.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Sau 2,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Luyện Hữu Chung – Bí thư Huyện ủy Văn Yên khóa XVI khẳng định: Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, tạo nên sức mạnh tổng hợp, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự tin tưởng, phấn khởi của nhân dân; đây là cơ sở vững chắc để Đảng bộ thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX ra mắt Đại hội

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Văn Yên khóa XVI nhấn mạnh: Những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho nhiệm kỳ mới là hết sức nặng nề, chặng đường phía trước tuy có những thời cơ, vận hội mới song cũng đan xen nhiều khó khăn, thách thức… Vì vậy, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục phát huy chủ nghĩa yêu nước, truyền thống của huyện anh hùng, tinh thần tiến công cách mạng; tập trung sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy các tiềm năng, lợi thế với tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm cùng nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Ý kiến của các đại biểu dự Đại hội:

Đại biểu Nguyễn Bích Thảo – Đoàn đại biểu Đảng bộ cơ quan Chính quyền huyện:

Your browser does not support the video tag.

Đại biểu Lưu Trung Kiên – Đoàn đại biểu Đảng bộ xã An Thịnh, huyện Văn Yên:

Your browser does not support the video tag.

Ý kiến đại biểu Bàn Phúc Hín – Đoàn đại biểu Đảng bộ xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên:

Your browser does not support the video tag.

Ý kiến đại biểu Trần Công Lập – Đoàn đại biểu Đảng bộ xã Yên Thái:

Your browser does not support the video tag.

24 chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên nhiệm kỳ 2020 – 2025:

1. Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn: nông, lâm nghiệp, thủy sản 22,5%; công nghiệp – xây dựng 38,5%; dịch vụ 39%.

2. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 65 triệu đồng.

3. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 3.200 tỷ đồng (tăng bình quân 7,8%).

4. Diện tích rừng trồng mới tập tập trung hàng năm đạt 2.500 ha.

5. Tổng đàn gia súc chính đạt 150.000 con.

6. Huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.

7. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 2.000 tỷ đồng (tăng bình quân 14,2%/năm).

8. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 4.000 tỷ đồng (tăng bình quân 13%/năm).

9.Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 450 tỷ đồng (tăng bình quân 14,9%/năm).

10. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 đạt 15.000 tỷ đồng.

12. Tỷ lệ trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia đạt 85% trở lên. Có ít nhất 2 trường THPT đạt chuẩn quốc gia.

13. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến đạt 75%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt trên 40%

14. Số lao động được tạo việc làm mới hàng năm: 2.700 lao động.

15. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,6%/năm ( theo chuẩn nghèo của từng thời kỳ) .

16. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,5%.

17. Tuổi thọ trung bình người dân đạt 74 tuổi, trong đó số năm sống khỏe đạt tối thiểu 68 năm.

18. Tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 100%. Trung tâm Y tế huyện đạt chuẩn quốc gia.

19. Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 90%; tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 85%.

20. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đạt 98,5%.

21. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý ở khu vực nông thôn đạt 80%.

22. Tỷ lệ che phủ rừng 67,5%.

* Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

23.Kết nạp đảng viên mới hàng năm: 200 đảng viên trở lên.

24. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt từ 85% trở lên.

Thanh Chi – Mạnh Cường – Hoài Văn

Bạn đang đọc nội dung bài viết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Huyện Yên Thành Lần Thứ Xxvii Tổ Chức Phiên Làm Việc Thứ 2 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!