Đề Xuất 3/2023 # Cổng Điện Tử Thành Phố Hưng Yên # Top 12 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 3/2023 # Cổng Thông Tin Điện Tử Thành Phố Hưng Yên # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Cổng Điện Tử Thành Phố Hưng Yên mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

4207 01/KH-HĐND KH Tiếp công dân của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND thành phố Hưng Yên trong nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 01/KH-HĐND – Trích yếu : KH Tiếp công dân của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND thành phố Hưng Yên trong nhiệm kỳ 2021-2026 – Người ký : Lương Công Chanh – Cơ quan ban hành : HĐND thành phố – Ngày ban hành : 16/08/2021 – Ngày hiệu lực : 16/08/2021 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4199 18/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT: V/v phê xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND TPHY khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 18/NQ-HĐND – Trích yếu : NGHỊ QUYẾT: V/v phê xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND TPHY khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 – Người ký : Lương Công Chanh – Cơ quan ban hành : HĐND thành phố – Ngày ban hành : 06/07/2021 – Ngày hiệu lực : 06/07/2021 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4198 17/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT: V/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trong khu di tích đền Trần, đền Mẫu (Bãi Sậy, Trần Bình Trọng, Phạm Ngũ Lão) TPHY) Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 17/NQ-HĐND – Trích yếu : NGHỊ QUYẾT: V/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trong khu di tích đền Trần, đền Mẫu (Bãi Sậy, Trần Bình Trọng, Phạm Ngũ Lão) TPHY) – Người ký : Lương Công Chanh – Cơ quan ban hành : HĐND thành phố – Ngày ban hành : 06/07/2021 – Ngày hiệu lực : 06/07/2021 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4197 16/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT: V/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trung tâm thể thao TPHY Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 16/NQ-HĐND – Trích yếu : NGHỊ QUYẾT: V/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trung tâm thể thao TPHY – Người ký : Lương Công Chanh – Cơ quan ban hành : HĐND thành phố – Ngày ban hành : 06/07/2021 – Ngày hiệu lực : 06/07/2021 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4196 15/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT: V/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, chỉnh trang công viên hồ Bán Nguyệt Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 15/NQ-HĐND – Trích yếu : NGHỊ QUYẾT: V/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, chỉnh trang công viên hồ Bán Nguyệt – Người ký : Lương Công Chanh – Cơ quan ban hành : HĐND thành phố – Ngày ban hành : 06/07/2021 – Ngày hiệu lực : 06/07/2021 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4195 14/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT: V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trường THCS Nguyễn Tất Thành; hạng mục: Nhà học đa năng Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 14/NQ-HĐND – Trích yếu : NGHỊ QUYẾT: V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trường THCS Nguyễn Tất Thành; hạng mục: Nhà học đa năng – Người ký : Lương Công Chanh – Cơ quan ban hành : HĐND thành phố – Ngày ban hành : 06/07/2021 – Ngày hiệu lực : 06/07/2021 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4192 12/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT: V/v điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 12/NQ-HĐND – Trích yếu : NGHỊ QUYẾT: V/v điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 – Người ký : Lương Công Chanh – Cơ quan ban hành : HĐND thành phố – Ngày ban hành : 06/07/2021 – Ngày hiệu lực : 06/07/2021 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4191 11/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT: V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 11/NQ-HĐND – Trích yếu : NGHỊ QUYẾT: V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 – Người ký : Lương Công Chanh – Cơ quan ban hành : HĐND thành phố – Ngày ban hành : 06/07/2021 – Ngày hiệu lực : 06/07/2021 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4190 10/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT: Về đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2021 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 10/NQ-HĐND – Trích yếu : NGHỊ QUYẾT: Về đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2021 – Người ký : Lương Công Chanh – Cơ quan ban hành : HĐND thành phố – Ngày ban hành : 06/07/2021 – Ngày hiệu lực : 06/07/2021 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4189 09/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT: V/v xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tào án nhân dân thành phố Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 09/NQ-HĐND – Trích yếu : NGHỊ QUYẾT: V/v xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tào án nhân dân thành phố Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026 – Người ký : Lương Công Chanh – Cơ quan ban hành : HĐND thành phố – Ngày ban hành : 06/07/2021 – Ngày hiệu lực : 06/07/2021 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4188 08/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT: Về số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban của HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 08/NQ-HĐND – Trích yếu : NGHỊ QUYẾT: Về số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban của HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 – Người ký : Lương Công Chanh – Cơ quan ban hành : HĐND thành phố – Ngày ban hành : 06/07/2021 – Ngày hiệu lực : 06/07/2021 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4187 07/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT: V/v xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 07/NQ-HĐND – Trích yếu : NGHỊ QUYẾT: V/v xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 – Người ký : Lương Công Chanh – Cơ quan ban hành : HĐND thành phố – Ngày ban hành : 06/07/2021 – Ngày hiệu lực : 06/07/2021 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4186 06/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT: V/v xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 06/NQ-HĐND – Trích yếu : NGHỊ QUYẾT: V/v xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 – Người ký : Lương Công Chanh – Cơ quan ban hành : HĐND thành phố – Ngày ban hành : 06/07/2021 – Ngày hiệu lực : 06/07/2021 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4185 05/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT: V/v xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế; Trưởng ban, Phó Trưởng ban Kinh tế – Xã hội HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 05/NQ-HĐND – Trích yếu : NGHỊ QUYẾT: V/v xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế; Trưởng ban, Phó Trưởng ban Kinh tế – Xã hội HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 – Người ký : Lương Công Chanh – Cơ quan ban hành : HĐND thành phố – Ngày ban hành : 06/07/2021 – Ngày hiệu lực : 06/07/2021 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4184 04/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT: V/v xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 04/NQ-HĐND – Trích yếu : NGHỊ QUYẾT: V/v xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 – Người ký : Lương Công Chanh – Cơ quan ban hành : HĐND thành phố – Ngày ban hành : 06/07/2021 – Ngày hiệu lực : 06/07/2021 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4183 03/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT: V/v xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 03/NQ-HĐND – Trích yếu : NGHỊ QUYẾT: V/v xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 – Người ký : Lương Công Chanh – Cơ quan ban hành : HĐND thành phố – Ngày ban hành : 06/07/2021 – Ngày hiệu lực : 06/07/2021 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4182 02/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT: Về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 02/NQ-HĐND – Trích yếu : NGHỊ QUYẾT: Về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 – Người ký : Lương Công Chanh – Cơ quan ban hành : HĐND thành phố – Ngày ban hành : 06/07/2021 – Ngày hiệu lực : 06/07/2021 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4181 01/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT: V/v ban hành nội quy các kỳ họp HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 01/NQ-HĐND – Trích yếu : NGHỊ QUYẾT: V/v ban hành nội quy các kỳ họp HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 – Người ký : Lương Công Chanh – Cơ quan ban hành : HĐND thành phố – Ngày ban hành : 06/07/2021 – Ngày hiệu lực : 06/07/2021 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4180 01/QĐ-HĐND QĐ: V/v ban hành Quy chế làm việc của Thường trực HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 01/QĐ-HĐND – Trích yếu : QĐ: V/v ban hành Quy chế làm việc của Thường trực HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 – Người ký : Lương Công Chanh – Cơ quan ban hành : HĐND thành phố – Ngày ban hành : 28/07/2021 – Ngày hiệu lực : 28/07/2021 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4179 02/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT: V/v phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Pháp chế; Ban Kinh tế – xã hội HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 02/NQ-HĐND – Trích yếu : NGHỊ QUYẾT: V/v phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Pháp chế; Ban Kinh tế – xã hội HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 – Người ký : Lương Công Chanh – Cơ quan ban hành : HĐND thành phố – Ngày ban hành : 06/07/2021 – Ngày hiệu lực : 06/07/2021 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4178 01/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT: V/v thành lập Tổ đại biểu HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 01/NQ-HĐND – Trích yếu : NGHỊ QUYẾT: V/v thành lập Tổ đại biểu HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 – Người ký : Lương Công Chanh – Cơ quan ban hành : HĐND thành phố – Ngày ban hành : 06/07/2021 – Ngày hiệu lực : 06/07/2021 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4177 01/2021/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT: V/v ban hành Quy chế hoạt động của HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 01/2021/NQ-HĐND – Trích yếu : NGHỊ QUYẾT: V/v ban hành Quy chế hoạt động của HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 – Người ký : Lương Công Chanh – Cơ quan ban hành : HĐND thành phố – Ngày ban hành : 06/07/2021 – Ngày hiệu lực : 13/07/2021 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4158 89/KH-UBND KH Tuyển sinh bổ sung vào lớp 7 trường THCS Nguyễn Tất Thành năm học 2021-2022 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 89/KH-UBND – Trích yếu : Kế hoạch Tuyển sinh bổ sung vào lớp 7 trường THCS Nguyễn Tất Thành năm học 2021-2022 – Người ký : Bùi Tuấn Anh – Cơ quan ban hành : UBND thành phố – Ngày ban hành : 19/05/2021 – Ngày hiệu lực : 19/05/2021 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4157 88/KH-UBND KH Tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 88/KH-UBND – Trích yếu : Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022 – Người ký : Bùi Tuấn Anh – Cơ quan ban hành : UBND thành phố – Ngày ban hành : 19/05/2021 – Ngày hiệu lực : 19/05/2021 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4146 2731-2744/QÐ-UBND Các Quyết định về việc thu hồi đất đang sử dụng tại xã Bảo Khê để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường trục xã Bảo Khê giai đoạn 2 (đoạn từ ngã tư trường THCS xã Bảo Khê đến đường vào nhà máy xử lý nước thải HY1) Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 2731-2744/QÐ-UBND – Trích yếu : Các Quyết định về việc thu hồi đất đang sử dụng tại xã Bảo Khê để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường trục xã Bảo Khê giai đoạn 2 (đoạn từ ngã tư trường THCS xã Bảo Khê đến đường vào nhà máy xử lý nước thải HY1) từ số 2731-2744 – Người ký : Phạm Quốc Hoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng yên – Ngày ban hành : 29/09/2020 – Ngày hiệu lực : 29/09/2020 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4145 101/QĐ-BQLKDT về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến năm 2020 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 101/QĐ-BQLKDT – Trích yếu : về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến năm 2020 – Người ký : Nguyễn Thị Hòa – Cơ quan ban hành : Ban Quản lý khu di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến – Ngày ban hành : 26/08/2020 – Ngày hiệu lực : 26/08/2020 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4144 95/TB-BQLKDT Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến năm 2020 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 95/TB-BQLKDT – Trích yếu : Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến năm 2020 – Người ký : Nguyễn Thị Hòa – Cơ quan ban hành : Ban Quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến – Ngày ban hành : 19/08/2020 – Ngày hiệu lực : 19/08/2020 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4143 71/TB-BQLKDT Danh sách những người đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý Khu di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến năm 2020 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 71/TB-BQLKDT – Trích yếu : Danh sách những người đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý Khu di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến năm 2020 – Người ký : Nguyễn Thị Hòa – Cơ quan ban hành : Ban Quản lý Khu di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến – Ngày ban hành : 21/07/2020 – Ngày hiệu lực : 21/07/2020 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4142 1904-1917/QĐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ đang sử dụng tại xã Bảo Khê để thực hiện dự án xây dựng nhà văn hóa xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 1904-1917/QĐ-UBND – Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ đang sử dụng tại xã Bảo Khê để thực hiện dự án xây dựng nhà văn hóa xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên – Người ký : Doãn Quốc Hoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 22/07/2020 – Ngày hiệu lực : 22/07/2020 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4141 87/KH-UBND KH đào tạo nghề nông nghiệp chi lao động nông thôn năm 2020 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 87/KH-UBND – Trích yếu : đào tạo nghề nông nghiệp chi lao động nông thôn năm 2020 – Người ký : Doãn Quốc Hoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng yên – Ngày ban hành : 09/07/2020 – Ngày hiệu lực : 09/07/2020 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4140 05/QĐ-TCKH Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 05/QĐ-TCKH – Trích yếu : Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố – Người ký : Dương Thị Kim Thoa – Cơ quan ban hành : Phòng Tài chính – Kế Hoạch thành phố – Ngày ban hành : 02/01/2020 – Ngày hiệu lực : 02/01/2020 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4139 02/QĐ-TCKH V/v Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với phòng Tài chính – Kế hoạch Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 02/QĐ-TCKH – Trích yếu : V/v Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với phòng Tài chính – Kế hoạch – Người ký : Dương Thị Kim Thoa – Cơ quan ban hành : Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố – Ngày ban hành : 02/01/2020 – Ngày hiệu lực : 02/01/2020 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4138 486/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán nhà nước khu vực I Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 486/BC-UBND – Trích yếu : Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán nhà nước khu vực I – Người ký : Nguyễn Tuấn Cường – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 13/09/2019 – Ngày hiệu lực : 13/09/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4137 648/TB-KVI Thông báo kết quả kiểm toán tại thành phố Hưng Yên Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 648/TB-KVI – Trích yếu : Thông báo kết quả kiểm toán tại thành phố Hưng Yên – Người ký : Vũ Khánh Toàn – Cơ quan ban hành : Kiểm toán nhà nước khu vực I – Ngày ban hành : 18/08/2019 – Ngày hiệu lực : 18/08/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4136 08/QĐ-VP V/v Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ quản lý và sử dụng tài sản công Của Văn phòng HĐND-UBND thành phố Hưng Yên Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 08/QĐ-VP – Trích yếu : V/v Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ quản lý và sử dụng tài sản công Của Văn phòng HĐND-UBND thành phố Hưng Yên – Người ký : Cao Cường – Cơ quan ban hành : Văn Phòng HĐND-UBND thành phố – Ngày ban hành : 16/01/2019 – Ngày hiệu lực : 16/01/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4135 979/UBND-VP tiếp nhận và giải quyết các TTHC về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong dạy dịch Covid-19 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 979/UBND-VP – Trích yếu : tiếp nhận và giải quyết các TTHC về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong dạy dịch Covid-19 – Người ký : Nguyễn Tuấn Cường – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng yên – Ngày ban hành : 24/06/2020 – Ngày hiệu lực : 24/06/2020 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4134 940/QĐ-UBND QĐ về việc phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp, phân công nhiệm vụ công tác và bố trí kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn, người trực tiếp tham gia công việc ở thôn xã liên Phương Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 940/QĐ-UBND – Trích yếu : QĐ về việc phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp, phân công nhiệm vụ công tác và bố trí kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn, người trực tiếp tham gia công việc ở thôn xã liên Phương – Người ký : Nguyễn Tuấn Cường – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng yên – Ngày ban hành : 25/06/2020 – Ngày hiệu lực : 25/06/2020 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4132 19/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025″ trên địa bàn thành phố Hưng Yên Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 19/KH-UBND – Trích yếu : Kế hoạch Thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025″ trên địa bàn thành phố Hưng Yên – Người ký : Vũ Văn Thuần – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng yên – Ngày ban hành : 11/02/2020 – Ngày hiệu lực : 11/02/2020 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4131 34/KH-UBND Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hưng Yên theo Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 34/KH-UBND – Trích yếu : Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hưng Yên theo Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh – Người ký : Nguyễn Tuấn Cường – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng yên – Ngày ban hành : 13/03/2020 – Ngày hiệu lực : 13/03/2020 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4130 41/KH-UBND Kế hoạch Giao biên chế công chức, số lượng người làm việc và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2021 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 41/KH-UBND – Trích yếu : Kế hoạch Giao biên chế công chức, số lượng người làm việc và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2021 – Người ký : Nguyễn Tuấn Cường – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng yên – Ngày ban hành : 18/03/2020 – Ngày hiệu lực : 18/03/2020 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4129 51/KH-UBND Thực hiện công tác Lao động, người có công và xã hội năm 2020 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 51/KH-UBND – Trích yếu : Thực hiện công tác Lao động, người có công và xã hội năm 2020 – Người ký : Vũ Văn Thuần – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng yên – Ngày ban hành : 30/03/2020 – Ngày hiệu lực : 30/03/2020 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4128 70/KH-UBND KH tuyển sinh lớp 1 lớp 6 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 70/KH-UBND – Trích yếu : KH tuyển sinh lớp 1 lớp 6 năm học 2020 – 2021 – Người ký : Vũ Văn Thuần – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng yên – Ngày ban hành : 28/05/2020 – Ngày hiệu lực : 28/05/2020 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4127 123/KH-UBND Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 123/KH-UBND – Trích yếu : Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 – Người ký : Nguyễn Tuấn Cường – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 30/12/2019 – Ngày hiệu lực : 30/12/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4126 46/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 46/KH-UBND – Trích yếu : Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 – Người ký : Nguyễn Tuấn Cường – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 25/03/2020 – Ngày hiệu lực : 25/03/2020 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4119 685/BC-UBND Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý IV/2019 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 685/BC-UBND – Trích yếu : Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý IV/2019 – Người ký : Nguyễn Tuấn Cường – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 20/12/2019 – Ngày hiệu lực : 20/12/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4118 2910/QĐ-UBND QĐ: về việc đính chính Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 03/10/2019 của UBND thành phố Hưng Yên Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 2910/QĐ-UBND – Trích yếu : QĐ: về việc đính chính Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 03/10/2019 của UBND thành phố Hưng Yên – Người ký : Doãn QuốcHoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 11/12/2019 – Ngày hiệu lực : 11/12/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4113 2852/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất giao thông tại phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên để thực hiện dự án: Kinh doanh ô tô và dịch vụ tổng hợp DHA Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 2852/QÐ-UBND – Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất giao thông tại phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên để thực hiện dự án: Kinh doanh ô tô và dịch vụ tổng hợp DHA – Người ký : Doãn Quốc Hoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 03/12/2019 – Ngày hiệu lực : 03/12/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4112 2614/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ gia đình ông/bà Phan Văn Thọ và Nguyễn Thị Nguyệt tại xã Quảng Châu để thực hiện dự án xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới xã Quảng Châu (2 vị trí giáp vườn giáo), thành phố Hưng Yên Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 2614/QÐ-UBND – Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ gia đình ông/bà Phan Văn Thọ và Nguyễn Thị Nguyệt tại xã Quảng Châu để thực hiện dự án xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới xã Quảng Châu (2 vị trí giáp vườn giáo), thành phố Hưng Yên – Người ký : Doãn Quốc Hoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 15/11/2019 – Ngày hiệu lực : 15/11/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4111 2613/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ gia đình ông/bà Trần Thị Sản tại xã Quảng Châu để thực hiện dự án xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới xã Quảng Châu (2 vị trí giáp vườn giáo), thành phố Hưng Yên Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 2613/QÐ-UBND – Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ gia đình ông/bà Trần Thị Sản tại xã Quảng Châu để thực hiện dự án xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới xã Quảng Châu (2 vị trí giáp vườn giáo), thành phố Hưng Yên – Người ký : Doãn Quốc Hoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 15/11/2019 – Ngày hiệu lực : 15/11/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4110 2612/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ gia đình ông/bà Nguyễn Thị Mận tại xã Quảng Châu để thực hiện dự án xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới xã Quảng Châu (2 vị trí giáp vườn giáo), thành phố Hưng Yên Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 2612/QÐ-UBND – Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ gia đình ông/bà Nguyễn Thị Mận tại xã Quảng Châu để thực hiện dự án xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới xã Quảng Châu (2 vị trí giáp vườn giáo), thành phố Hưng Yên – Người ký : Doãn Quốc Hoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 15/11/2019 – Ngày hiệu lực : 15/11/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4109 2611/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ gia đình ông/bà Trần Duy Hưng và Dương Thị Lự tại xã Quảng Châu để thực hiện dự án xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới xã Quảng Châu (2 vị trí giáp vườn giáo), thành phố Hưng Yên Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 2611/QÐ-UBND – Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ gia đình ông/bà Trần Duy Hưng và Dương Thị Lự tại xã Quảng Châu để thực hiện dự án xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới xã Quảng Châu (2 vị trí giáp vườn giáo), thành phố Hưng Yên – Người ký : Doãn Quốc Hoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 15/11/2019 – Ngày hiệu lực : 15/11/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4108 2610/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ gia đình ông/bà Trần Văn Diên và Nguyễn Thị Bích tại xã Quảng Châu để thực hiện dự án xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới xã Quảng Châu (2 vị trí giáp vườn giáo), thành phố Hưng Yên Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 2610/QÐ-UBND – Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ gia đình ông/bà Trần Văn Diên và Nguyễn Thị Bích tại xã Quảng Châu để thực hiện dự án xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới xã Quảng Châu (2 vị trí giáp vườn giáo), thành phố Hưng Yên – Người ký : Doãn Quốc Hoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 15/11/2019 – Ngày hiệu lực : 15/11/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4107 2551-2561/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất đối đang sử dụng tại xã Bảo Khê để thực hiện dự án xây dụng khu dân cư tại xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên (6) Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 2551-2561/QÐ-UBND – Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất đối đang sử dụng tại xã Bảo Khê để thực hiện dự án xây dụng khu dân cư tại xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên (6) – Người ký : Doãn Quốc Hoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 13/11/2019 – Ngày hiệu lực : 13/11/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4106 2541-2550/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất đối đang sử dụng tại xã Bảo Khê để thực hiện dự án xây dụng khu dân cư tại xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên (5) Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 2541-2550/QÐ-UBND – Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất đối đang sử dụng tại xã Bảo Khê để thực hiện dự án xây dụng khu dân cư tại xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên (5) – Người ký : Doãn Quốc Hoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 13/11/2019 – Ngày hiệu lực : 13/11/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4105 2531-2540/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất đối đang sử dụng tại xã Bảo Khê để thực hiện dự án xây dụng khu dân cư tại xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên (4) Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 2531-2540/QÐ-UBND – Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất đối đang sử dụng tại xã Bảo Khê để thực hiện dự án xây dụng khu dân cư tại xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên (4) – Người ký : Doãn Quốc Hoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 13/11/2019 – Ngày hiệu lực : 13/11/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4104 2521-2530/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất đối đang sử dụng tại xã Bảo Khê để thực hiện dự án xây dụng khu dân cư tại xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên (3) Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 2521-2530/QÐ-UBND – Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất đối đang sử dụng tại xã Bảo Khê để thực hiện dự án xây dụng khu dân cư tại xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên (3) – Người ký : Doãn Quốc Hoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 13/11/2019 – Ngày hiệu lực : 13/11/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4103 2511-2520/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất đối đang sử dụng tại xã Bảo Khê để thực hiện dự án xây dụng khu dân cư tại xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên (2) Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 2511-2520/QÐ-UBND – Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất đối đang sử dụng tại xã Bảo Khê để thực hiện dự án xây dụng khu dân cư tại xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên (2) – Người ký : Doãn QuốcHoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 13/11/2019 – Ngày hiệu lực : 13/11/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4102 2499-2510/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất đối đang sử dụng tại xã Bảo Khê để thực hiện dự án xây dụng khu dân cư tại xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên (1) Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 2499-2510/QÐ-UBND – Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất đối đang sử dụng tại xã Bảo Khê để thực hiện dự án xây dụng khu dân cư tại xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên (1) – Người ký : Doãn QuốcHoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 13/11/2019 – Ngày hiệu lực : 13/11/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4101 2090/QÐ-UBND QĐ: về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ bà Trần Thị Hường, trú tại trú tại 1a/200 Điện Biên 2, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 2090/QÐ-UBND – Trích yếu : QĐ: về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ bà Trần Thị Hường, trú tại trú tại 1a/200 Điện Biên 2, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên – Người ký : Doãn Quốc Hoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 03/10/2019 – Ngày hiệu lực : 03/10/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4100 2089/QÐ-UBND QĐ: về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Đào Văn Việt và bà Hoàng Thị Thục, trú tại xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 2089/QÐ-UBND – Trích yếu : QĐ: về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Đào Văn Việt và bà Hoàng Thị Thục, trú tại xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên – Người ký : Doãn Quốc Hoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 03/10/2019 – Ngày hiệu lực : 03/10/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4099 2088/QÐ-UBND QĐ: về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Tiến Dũng và bà Đỗ Thị Hội, trú tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 2088/QÐ-UBND – Trích yếu : QĐ: về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Tiến Dũng và bà Đỗ Thị Hội, trú tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên – Người ký : Doãn QuốcHoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 03/10/2019 – Ngày hiệu lực : 03/10/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4098 2087/QÐ-UBND QĐ: về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Viết Tuấn, trú tại phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 2087/QÐ-UBND – Trích yếu : QĐ: về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Viết Tuấn, trú tại phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên – Người ký : Doãn Quốc Hoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 03/10/2019 – Ngày hiệu lực : 03/10/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4097 2086/QÐ-UBND QĐ: về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Văn Phát và bà Doãn Thị Loan, trú tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 2086/QÐ-UBND – Trích yếu : QĐ: về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Văn Phát và bà Doãn Thị Loan, trú tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên – Người ký : Doãn Quốc Hoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 03/10/2019 – Ngày hiệu lực : 03/10/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4096 2211-2228/QĐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất đối đang sử dụng tại phường Lam Sơn để thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục trung tâm phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (2) Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 2211-2228/QĐ-UBND – Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất đối đang sử dụng tại phường Lam Sơn để thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục trung tâm phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (2) – Người ký : Doãn Quốc Hoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 16/10/2019 – Ngày hiệu lực : 16/10/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4095 2195-2210/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất đối đang sử dụng tại phường Lam Sơn để thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục trung tâm phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 2195-2210/QÐ-UBND – Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất đối đang sử dụng tại phường Lam Sơn để thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục trung tâm phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên – Người ký : Doãn Quốc Hoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 16/10/2019 – Ngày hiệu lực : 16/10/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4094 2158/QÐ-UBND QĐ: Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách thành phố quý III năm 2019 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 2158/QÐ-UBND – Trích yếu : QĐ: Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách thành phố quý III năm 2019 – Người ký : Nguyễn Tuấn Cường – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 14/10/2019 – Ngày hiệu lực : 14/10/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4093 2034/QĐ-UBND QĐ: về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2019 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 2034/QĐ-UBND – Trích yếu : QĐ: về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2019 – Người ký : Nguyễn Tuấn Cường – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 30/09/2019 – Ngày hiệu lực : 30/09/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4092 672/TB-UBND TB: Kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2019 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 672/TB-UBND – Trích yếu : TB: Kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2019 – Người ký : Nguyễn Tuấn Cường – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 23/09/2019 – Ngày hiệu lực : 23/09/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4091 495/BC-UBND Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý III/2019 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 495/BC-UBND – Trích yếu : Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý III/2019 – Người ký : Nguyễn Tuấn Cường – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 19/09/2019 – Ngày hiệu lực : 19/09/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4090 651-660/TB-UBND Thông báo thu hồi đất Để thực hiện dự án: Xây dựng khu dân cư mới (vị trí số 3), phía sau khách sạn Thái Bình, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên (2) Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 651-660/TB-UBND – Trích yếu : Thông báo thu hồi đất Để thực hiện dự án: Xây dựng khu dân cư mới (vị trí số 3), phía sau khách sạn Thái Bình, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên (2) – Người ký : Doãn Quốc Hoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 19/09/2019 – Ngày hiệu lực : 19/09/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4089 640-650/TB-UBND Thông báo thu hồi đất Để thực hiện dự án: Xây dựng khu dân cư mới (vị trí số 3), phía sau khách sạn Thái Bình, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 640-650/TB-UBND – Trích yếu : Thông báo thu hồi đất Để thực hiện dự án: Xây dựng khu dân cư mới (vị trí số 3), phía sau khách sạn Thái Bình, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên – Người ký : Doãn Quốc Hoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 19/09/2019 – Ngày hiệu lực : 19/09/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4088 556/TB-UBND TB: Danh sách những người tham dự xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2019 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 556/TB-UBND – Trích yếu : TB: Danh sách những người tham dự xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2019 – Người ký : Nguyễn Tuấn Cường – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 26/08/2019 – Ngày hiệu lực : 26/08/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4087 1676-1685/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất tại phường Lam Sơn để thực hiện Dự án xây dựng khu dân cư ngã tư đường Phạm Bạch Hổ – Trần Hưng Đạo, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên (3) Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 1676-1685/QÐ-UBND – Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất tại phường Lam Sơn để thực hiện Dự án xây dựng khu dân cư ngã tư đường Phạm Bạch Hổ – Trần Hưng Đạo, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên (3) – Người ký : Doãn Quốc Hoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 07/08/2019 – Ngày hiệu lực : 07/08/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4086 1666-1675/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất tại phường Lam Sơn để thực hiện Dự án xây dựng khu dân cư ngã tư đường Phạm Bạch Hổ – Trần Hưng Đạo, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên (2) Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 1666-1675/QÐ-UBND – Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất tại phường Lam Sơn để thực hiện Dự án xây dựng khu dân cư ngã tư đường Phạm Bạch Hổ – Trần Hưng Đạo, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên (2) – Người ký : Doãn Quốc Hoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 07/08/2019 – Ngày hiệu lực : 07/08/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4085 1657-1665/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất tại phường Lam Sơn để thực hiện Dự án xây dựng khu dân cư ngã tư đường Phạm Bạch Hổ – Trần Hưng Đạo, phường Lam Son, thành phố Hưng Yên Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 1657-1665/QÐ-UBND – Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất tại phường Lam Sơn để thực hiện Dự án xây dựng khu dân cư ngã tư đường Phạm Bạch Hổ – Trần Hưng Đạo, phường Lam Son, thành phố Hưng Yên – Người ký : Doãn Quốc Hoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 07/08/2019 – Ngày hiệu lực : 07/08/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4084 1650/QĐ-UBND QĐ: Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của thành phố Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 1650/QĐ-UBND – Trích yếu : QĐ: Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của thành phố – Người ký : Nguyễn Tuấn Cường – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 02/08/2019 – Ngày hiệu lực : 02/08/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4083 1608-1616/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi bổ sung đất của hộ gia đình tại xã Liên Phương để thực hiện Dự án Khu dân cư mới Nu-9 thuộc Khu Đại học Phố Hiến. Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 1608-1616/QÐ-UBND – Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi bổ sung đất của hộ gia đình tại xã Liên Phương để thực hiện Dự án Khu dân cư mới Nu-9 thuộc Khu Đại học Phố Hiến. – Người ký : Doãn Quốc Hoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 24/07/2019 – Ngày hiệu lực : 24/07/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4082 447/TB-UBND Thông báo về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2019 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 447/TB-UBND – Trích yếu : Thông báo về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2019 – Người ký : Nguyễn Tuấn Cường – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 17/07/2019 – Ngày hiệu lực : 17/07/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4081 273/BC-UBND Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2019 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 273/BC-UBND – Trích yếu : Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2019 – Người ký : Nguyễn Tuấn Cường – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 20/06/2019 – Ngày hiệu lực : 20/06/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4080 1510/QĐ-UBND Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách thành phố quý II năm 2019 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 1510/QĐ-UBND – Trích yếu : Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách thành phố quý II năm 2019 – Người ký : Nguyễn Tuấn Cường – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 08/07/2019 – Ngày hiệu lực : 08/07/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4079 1492-1499/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất do UBND xã Liên Phương đang quản lý để thực hiện Dự án Khu dân cư mới Nu-9 thuộc Khu Đại học Phố Hiến Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 1492-1499/QÐ-UBND – Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất do UBND xã Liên Phương đang quản lý để thực hiện Dự án Khu dân cư mới Nu-9 thuộc Khu Đại học Phố Hiến – Người ký : Doãn QuốcHoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 08/07/2019 – Ngày hiệu lực : 08/07/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4078 1404/QĐ-UBND QĐ: về việc chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 19/3/2009 về việc hủy bỏ, thay thế Quyết định giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Triệu, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, do phải di chuyển GPMB để nâng cấp, mở rộng đường Hải Thượng Lãn Ông Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 1404/QĐ-UBND – Trích yếu : QĐ: về việc chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 19/3/2009 về việc hủy bỏ, thay thế Quyết định giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Triệu, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, do phải di chuyển GPMB để nâng cấp, mở rộng đường Hải Thượng Lãn Ông – Người ký : Doãn Quốc Hoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 18/06/2019 – Ngày hiệu lực : 18/06/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4077 1347/QĐ-UBND QĐ: về việc điều chỉnh Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 8/10/2019 của UBND thành phố Hưng Yên về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông/bà Vũ Thị Thọ tại khu dân cư mới phường Hiến Nam (vị trí giáp Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh), thành phố Hưng Yên Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 1347/QĐ-UBND – Trích yếu : QĐ: về việc điều chỉnh Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 8/10/2019 của UBND thành phố Hưng Yên về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông/bà Vũ Thị Thọ tại khu dân cư mới phường Hiến Nam (vị trí giáp Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh), thành phố Hưng Yên – Người ký : Doãn Quốc Hoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 11/06/2019 – Ngày hiệu lực : 11/06/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4076 1228/QÐ-UBNB QĐ: về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Hồng Giang và bà Trịnh Thị Thủy tại phường An Tảo để thực hiện dự án mở rộng khuôn viên khu di tích Chùa Diều Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 1228/QÐ-UBNB – Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Hồng Giang và bà Trịnh Thị Thủy tại phường An Tảo để thực hiện dự án mở rộng khuôn viên khu di tích Chùa Diều – Người ký : Doãn Quốc Hoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 29/05/2019 – Ngày hiệu lực : 29/05/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4075 1251-1258/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ gia đình tại xã Hoàng Hanh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu thuộc tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình (Hạng mục: Kè chống xói lở bờ sông) Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 1251-1258/QÐ-UBND – Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ gia đình tại xã Hoàng Hanh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu thuộc tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình (Hạng mục: Kè chống xói lở bờ sông) – Người ký : Doãn Quốc Hoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 31/05/2019 – Ngày hiệu lực : 31/05/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4074 1241-1250/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ gia đình tại xã Hoàng Hanh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu thuộc tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình (Hạng mục: Kè chống xói lở bờ sông) Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 1241-1250/QÐ-UBND – Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ gia đình tại xã Hoàng Hanh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu thuộc tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình (Hạng mục: Kè chống xói lở bờ sông) – Người ký : Doãn Quốc Hoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 31/05/2019 – Ngày hiệu lực : 31/05/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4073 1233-1240/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ gia đình tại xã Hoàng Hanh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu thuộc tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình (Hạng mục: Kè chống xói lở bờ sông) Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 1233-1240/QÐ-UBND – Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ gia đình tại xã Hoàng Hanh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu thuộc tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình (Hạng mục: Kè chống xói lở bờ sông) – Người ký : Doãn Quốc Hoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 31/05/2019 – Ngày hiệu lực : 31/05/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4072 993-1025/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ gia đình tại phường Lam Sơn để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư mới phường Lam Sơn (vị trí phía sau khu Tân Phố Hiến và đường Bạch Thái Bưởi), thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 993-1025/QÐ-UBND – Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ gia đình tại phường Lam Sơn để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư mới phường Lam Sơn (vị trí phía sau khu Tân Phố Hiến và đường Bạch Thái Bưởi), thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên – Người ký : Doãn Quốc Hoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 09/05/2019 – Ngày hiệu lực : 09/05/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4071 888/QÐ-UBND QĐ: Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên kỳ 2014 – 2018 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 888/QÐ-UBND – Trích yếu : Quyết định Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên kỳ 2014 – 2018 – Người ký : Nguyễn Tuấn Cường – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 25/02/2019 – Ngày hiệu lực : 25/02/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4070 839/QÐ-UBND QĐ: về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách thành phố quý 1 năm 2019 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 839/QÐ-UBND – Trích yếu : QĐ: về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách thành phố quý 1 năm 2019 – Người ký : Nguyễn Tuấn Cường – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 10/04/2019 – Ngày hiệu lực : 10/04/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4069 789/QĐ-UBND QĐ: Về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc ƯBND thành phố Hưng Yên năm 2018 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 789/QĐ-UBND – Trích yếu : QĐ: Về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2018 – Người ký : Nguyễn Tuấn Cường – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 28/03/2019 – Ngày hiệu lực : 28/03/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4068 42/TB-HĐXT THÔNG BÁO: Kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2018 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 42/TB-HĐXT – Trích yếu : THÔNG BÁO: Kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2018 – Người ký : Nguyễn Tuấn Cường – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 20/03/2019 – Ngày hiệu lực : 20/03/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4067 140/BC-UBND Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2019 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 140/BC-UBND – Trích yếu : Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2019 – Người ký : Nguyễn Tuấn Cường – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 22/03/2019 – Ngày hiệu lực : 22/03/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4066 883/QÐ-UBND QĐ: Công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Trung Nghĩa Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 883/QÐ-UBND – Trích yếu : QĐ: Công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Trung Nghĩa – Người ký : Nguyễn Tuấn Cường – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 19/02/2019 – Ngày hiệu lực : 19/02/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4065 15/QĐ-UBND QĐ: V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của thành phố Hưng Yên Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 15/QĐ-UBND – Trích yếu : QĐ: V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của thành phố Hưng Yên – Người ký : Nguyễn Tuấn Cường – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 05/01/2019 – Ngày hiệu lực : 05/01/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4064 53/TB-UBND TB: Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2018 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 53/TB-UBND – Trích yếu : TB: Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2018 – Người ký : Nguyễn Tuấn Cường – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 14/02/2019 – Ngày hiệu lực : 14/02/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4063 Dự thảo Dự thảo: Lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả xây dựng Nông thôn mới đến hết năm 2018 của thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : Dự thảo – Trích yếu : Dự thảo: Lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả xây dựng Nông thôn mới đến hết năm 2018 của thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên – Người ký : Doãn Quốc Hoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 29/01/2019 – Ngày hiệu lực : 29/01/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4062 QLDA PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ VỀ NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 CÔNG VIÊN AN VŨ (HỒ 2, 3), THÀNH PHỐ HƯNG YÊN Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : QLDA – Trích yếu : PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ VỀ NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 CÔNG VIÊN AN VŨ (HỒ 2, 3), THÀNH PHỐ HƯNG YÊN – Người ký : Hoàng Trung Kiên – Cơ quan ban hành : BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HƯNG YÊN – Ngày ban hành : 30/01/2019 – Ngày hiệu lực : 30/01/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4061 54 Thông báo tuyển sinh trường Đại học Mở Hà Nội Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 54 – Trích yếu : Thông báo tuyển sinh trường Đại học Mở Hà Nội – Người ký : Nguyễn Thị Nhung – Cơ quan ban hành : Đại học Mở Hà Nội – Ngày ban hành : 28/11/2018 – Ngày hiệu lực : 28/11/2018 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4060 2774/TB-UBND TB: Công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Hưng Yên Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 2774/TB-UBND – Trích yếu : TB: Công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Hưng Yên – Người ký : Nguyễn Tuấn Cường – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 28/12/2018 – Ngày hiệu lực : 28/12/2018 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4059 2872/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Hưng Yên Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 2872/QĐ-UBND – Trích yếu : QĐ Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Hưng Yên – Người ký : 30/11/2018 – Cơ quan ban hành : UBND tỉnh Hưng Yên – Ngày ban hành : 30/11/2018 – Ngày hiệu lực : 30/11/2018 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4058 01/TB-UBND TB: V/v tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố hưng Yên năm 2018 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 01/TB-UBND – Trích yếu : TB: V/v tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố hưng Yên năm 2018 – Người ký : Nguyễn Tuấn Cường – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 03/01/2019 – Ngày hiệu lực : 02/01/2019 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4057 BC-UBND Lấy ý kiến nhân dân về xây dựng nông thôn mới năm 2018 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : BC-UBND – Trích yếu : Lấy ý kiến nhân dân về xây dựng nông thôn mới năm 2018 – Người ký : Doãn QuốcHoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 28/11/2018 – Ngày hiệu lực : 28/11/2018 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4056 2886.2887/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất công ích do UBND xã Phương chiểu đang quản lý để thực hiện dự án đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại xã Phương Chiểu, thành phố Hưng Yên Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 2886.2887/QĐ-UBND – Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất công ích do UBND xã Phương chiểu đang quản lý để thực hiện dự án đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại xã Phương Chiểu, thành phố Hưng Yên – Người ký : Doãn Quốc Hoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 27/11/2018 – Ngày hiệu lực : 27/11/2018 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4055 863/BCH-TM Ban CHQS thành phố khám tuyển phi công ( lái máy bay quân sự) trên địa bàn thành phố Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 863/BCH-TM – Trích yếu : Ban CHQS thành phố khám tuyển phi công ( lái máy bay quân sự) trên địa bàn thành phố – Người ký : Lê Xuân Thắng – Cơ quan ban hành : Ban CHQS thành phố – Ngày ban hành : 19/11/2018 – Ngày hiệu lực : 19/11/2018 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4054 2364.2389/QĐ-UBND QĐ: V/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình tại khu dân cư mới phường Hiến Nam (vị trí số 1: Giáp trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh) TPHY Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 2364.2389/QĐ-UBND – Trích yếu : QĐ: V/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình tại khu dân cư mới phường Hiến Nam (vị trí số 1: Giáp trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh) TPHY – Người ký : Doãn Quốc Hoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 08/10/2018 – Ngày hiệu lực : 08/10/2018 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4053 116/KH-UBND Kế hoạch: ” Triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn thành phố” Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 116/KH-UBND – Trích yếu : Kế hoạch: “V/v triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn thành phố” – Người ký : Doãn Quốc Hoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 17/09/2018 – Ngày hiệu lực : 17/09/2018 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4049 08/DS-KT DANH SÁCH Thông tin các HTX, trang trại SX-KD nhãn lồng thành phố Hưng Yên Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 08/DS-KT – Trích yếu : DANH SÁCH Thông tin các HTX, trang trại SX-KD nhãn lồng thành phố Hưng Yên – Người ký : Nguyễn Văn Oanh – Cơ quan ban hành : Phòng Kinh tế thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 27/07/2018 – Ngày hiệu lực : 27/07/2018 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4048 953/TB-UBND Thông báo chủ động phòng chống, ứng phó với cơn bão số 4 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 953/TB-UBND – Trích yếu : Thông báo chủ động phòng chống, ứng phó với cơn bão số 4 – Người ký : Nguyễn Tuấn Cường – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 16/08/2018 – Ngày hiệu lực : 16/08/2018 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4047 120/CĐ-UBND Công điện: Chủ động phòng chống, ứng phó với cơn bão số 4 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 120/CĐ-UBND – Trích yếu : Công điện: Chủ động phòng chống, ứng phó với cơn bão số 4 – Người ký : Nguyễn Tuấn Cường – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 16/08/2018 – Ngày hiệu lực : 16/08/2018 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 4045 1939/TB-UBND THÔNG BÁO: Danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển công chức chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 1939/TB-UBND – Trích yếu : THÔNG BÁO: Danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển công chức chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên – Người ký : Nguyễn Tuấn Cường – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 09/08/2018 – Ngày hiệu lực : 09/08/2018 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 3034 187/QĐ-UBND Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng: Xây dựng khu dân cư ngã tư đường Phạm Bạch Hổ – Trần Hưng Đạo, phường Lam sơn TPHY Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 187/QĐ-UBND – Trích yếu : Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng: Xây dựng khu dân cư ngã tư đường Phạm Bạch Hổ – Trần Hưng Đạo, phường Lam sơn TPHY – Người ký : Nguyễn Tuấn Cường – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 19/01/2018 – Ngày hiệu lực : 19/01/2018 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 3033 16/TB-UBND Thông báo nghỉ tết âm lịch năm 2018 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 16/TB-UBND – Trích yếu : Thông báo nghỉ tết âm lịch năm 2018 – Người ký : Cao Cường – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 19/01/2018 – Ngày hiệu lực : 19/01/2018 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 3032 186/QĐ-UBND Thành lập Đoàn kiểm tra ATTP Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 186/QĐ-UBND – Trích yếu : Thành lập Đoàn kiểm tra ATTP – Người ký : Vũ Văn Thuần – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 19/01/2018 – Ngày hiệu lực : 19/01/2018 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 3031 10/KH-UBND Tổ chức thăm tặng quà các đối tượng chính sách, quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi, quà tặng hộ nghèo, hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 10/KH-UBND – Trích yếu : Tổ chức thăm tặng quà các đối tượng chính sách, quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi, quà tặng hộ nghèo, hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 – Người ký : Vũ Văn Thuần – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 17/01/2018 – Ngày hiệu lực : 17/01/2018 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 3030 50/QĐ-UBND thành lập tổ công tác GPMB mở rộng khuôn viên khu di tích đến Mẫu, phường Quang trung TPHY Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 50/QĐ-UBND – Trích yếu : thành lập tổ công tác GPMB mở rộng khuôn viên khu di tích đến Mẫu, phường Quang trung TPHY – Người ký : Doãn Quốc Hoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 15/01/2018 – Ngày hiệu lực : 15/01/2018 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 3029 51/QĐ-UBND phê duyệt phương án hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu TĐC phía Tây chợ gạo Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 51/QĐ-UBND – Trích yếu : phê duyệt phương án hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu TĐC phía Tây chợ gạo – Người ký : Doãn Quốc Hoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 15/01/2018 – Ngày hiệu lực : 15/01/2018 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 3028 49/QĐ-UBND thu hồi đất thủy lợi do UBND xã Hồng nam quản lý để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ GPMB cầu hưng hà và đường dẫn hai đầu cầu thuộc tuyến đường bộ nối đường cao tốc HN- HP với đường cao tốc CG_NB Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 49/QĐ-UBND – Trích yếu : thu hồi đất thủy lợi do UBND xã Hồng nam quản lý để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ GPMB cầu hưng hà và đường dẫn hai đầu cầu thuộc tuyến đường bộ nối đường cao tốc HN- HP với đường cao tốc CG_NB – Người ký : Doãn Quốc Hoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 15/01/2018 – Ngày hiệu lực : 15/01/2018 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 3027 78/QĐ-UBND Thành lập Tổ chuyên gia tư vấn tổ chức đấu thầu xây lắp công trình trường Mầm non xã Bảo Khê Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 78/QĐ-UBND – Trích yếu : Thành lập Tổ chuyên gia tư vấn tổ chức đấu thầu xây lắp công trình trường Mầm non xã Bảo Khê – Người ký : Vũ Văn Thuần – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 16/01/2018 – Ngày hiệu lực : 16/01/2018 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 3026 165/QCPH/UBND-UBMTTQ Quy chế phối hợp giữa UBND thành phố với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 165/QCPH/UBND-UBMTTQ – Trích yếu : Quy chế phối hợp giữa UBND thành phố với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021 – Người ký : Nguyễn Tuấn Cường – Phạm Như Uyên – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 29/12/2017 – Ngày hiệu lực : 29/12/2017 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 3025 3941/QĐ_UBND QĐ: V/v phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung để giải quyết chế độ, chính sách tinh giảm biên chế Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 3941/QĐ_UBND – Trích yếu : QĐ: V/v phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung để giải quyết chế độ, chính sách tinh giảm biên chế – Người ký : Nguyễn Tuấn Cường – Cơ quan ban hành : UBND TP Hưng Yên – Ngày ban hành : 16/11/2017 – Ngày hiệu lực : 16/11/2017 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 2025 3910/QĐ-UBND Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đợt 10/2017 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 3910/QĐ-UBND – Trích yếu : Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đợt 10/2017 – Người ký : Nguyễn Tuấn Cường – Cơ quan ban hành : Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 10/11/2017 – Ngày hiệu lực : 10/11/2017 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 22 3421 Phê duyệt PA hỗ trợ ổn định đời sống khi nhà nước thu hồi đất dự án đường nối hai đường cao tốc (PA đợt 3 xã Liên Phương) Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 3421 – Trích yếu : Phê duyệt PA hỗ trợ ổn định đời sống khi nhà nước thu hồi đất dự án đường nối hai đường cao tốc (PA đợt 3 xã Liên Phương) – Người ký : Doãn Quốc Hoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 06/09/2017 – Ngày hiệu lực : 06/09/2017 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 21 3422 Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho nhân dân làm nhà ở tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Hưng Yên (đợt 07 – năm 2017) Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 3422 – Trích yếu : Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho nhân dân làm nhà ở tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Hưng Yên (đợt 07 – năm 2017) – Người ký : Nguyễn Tuấn Cường – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 06/09/2017 – Ngày hiệu lực : 06/09/2017 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 20 3406/QĐ-UBND V/v giao chỉ tiêu tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu – Đông năm 2017 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 3406/QĐ-UBND – Trích yếu : V/v giao chỉ tiêu tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu – Đông năm 2017 – Người ký : Doãn Quốc Hoàn – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 05/09/2017 – Ngày hiệu lực : 05/09/2017 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 19 3404/QĐ-UBND Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên năm 2017 (đợt 6) Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 3404/QĐ-UBND – Trích yếu : Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên năm 2017 (đợt 6) – Người ký : Nguyễn Tuấn Cường – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 01/09/2017 – Ngày hiệu lực : 01/09/2017 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 18 3335/QĐ-UBND Về việc công nhận trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2016 – 2017 Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 3335/QĐ-UBND – Trích yếu : Về việc công nhận trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2016 – 2017 – Người ký : Vũ Văn Thuần – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 22/08/2017 – Ngày hiệu lực : 22/08/2017 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 17 3343/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại 3 điểm đất xen kẹp thôn Cao Xá, thôn Kim Đằng, phường Lam Sơn Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 3343/QĐ-UBND – Trích yếu : Phê duyệt điều chỉnh mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại 3 điểm đất xen kẹp thôn Cao Xá, thôn Kim Đằng, phường Lam Sơn – Người ký : Nguyễn Tuấn Cường – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 24/08/2017 – Ngày hiệu lực : 24/08/2017 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 16 3351/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung PA bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất dự án đường nối hai đường cao tốc (Điều chỉnh, bổ sung tại QĐ số 2685/QĐ-UBND, đợt 1 – lần 1) Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 3351/QĐ-UBND – Trích yếu : Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung PA bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất dự án đường nối hai đường cao tốc (Điều chỉnh, bổ sung tại QĐ số 2685/QĐ-UBND, đợt 1 – lần 1) – Người ký : Nguyễn Tuấn Cường – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 25/08/2017 – Ngày hiệu lực : 25/08/2017 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 15 3352/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh PA bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất dự án đường nối hai đường cao tốc (điều chỉnh, bổ sung tại QĐ số 3233/QĐ-UBND, phương án đợt 15 lần 1, xã Phương Chiểu) Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 3352/QĐ-UBND – Trích yếu : Phê duyệt điều chỉnh PA bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất dự án đường nối hai đường cao tốc (điều chỉnh, bổ sung tại QĐ số 3233/QĐ-UBND, phương án đợt 15 lần 1, xã Phương Chiểu) – Người ký : Nguyễn Tuấn Cường – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 25/08/2017 – Ngày hiệu lực : 25/08/2017 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm 14 3402/QĐ-UBND Cấp kinh phí miễn thu thuỷ lợi phí năm 2017 (đợt 1) cho các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và UBND phường nơi không có Hợp tác xã Văn bản phát hành – Ký hiệu văn bản : 3402/QĐ-UBND – Trích yếu : Cấp kinh phí miễn thu thuỷ lợi phí năm 2017 (đợt 1) cho các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và UBND phường nơi không có Hợp tác xã – Người ký : Nguyễn Tuấn Cường – Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên – Ngày ban hành : 31/08/2017 – Ngày hiệu lực : 31/08/2017 – Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm

Cổng Thông Tin Điện Tử Thành Phố Đồng Xoài

                    

Thống kê truy cập

Đang online:

4

Hôm nay:

391

Trong tuần:

1 482

Tất cả:

1

4

8

2

Liên kết web site

select

Cổng Thông Tin Điện Tử Nghệ An

Luật biển quốc tế đang có hiệu lực hiện nay là Công ước của LHQ về Luật Biển năm 1982 (tiếng Anh: The United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, viết tắt là UNCLOS 1982). Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật Biển quốc gia vào ngày 21-6-2012, gọi là Luật Biển Việt Nam. Luật Biển Việt Nam chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2013.

Câu hỏi 2. Lịch sử hình thành luật biển quốc tế?

Trả lời: Trong lịch sử nhân loại, vấn đề mở rộng và xác định phạm vi các vùng biển thuộc các quyền quốc gia luôn luôn là vấn đề quan trọng, là đề tài phong phú và phức tạp của nhiều diễn đàn, được cả cộng đồng quốc tế quan tâm; có khi còn là nguyên nhân hoặc nguồn gốc của nhiều cuộc xung đột, chiến tranh ở những quy mô khác nhau giữa các quốc gia.

Quá trình hình thành và mở rộng phạm vi các vùng biển quốc gia gắn liền với sự hình thành và phát triển của luật pháp quốc gia và quốc tế; gắn liền với lịch sử khám phá, khai thác và sử dụng biển của nhân loại.

Từ khi quốc gia xuất hiện, các quốc gia ven biển luôn có xu hướng mở rộng quyền lực ra hướng biển. Xu hướng này lại mâu thuẫn với tham vọng muốn duy trì quyền tự do hoạt động trên biển của các cường quốc hàng hải. Trong quá trình đấu tranh giữa hai xu hướng đó đã xuất hiện các nguyên tắc, chế định, quy định pháp lý nhằm điều chỉnh các mối quan hệ và điều hòa lợi ích giữa các quốc gia. Chính điều đó đã tạo nền móng cho luật biển ra đời và phát triển.

Thời điểm lịch sử đánh dấu sự khởi đầu hình thành và phát triển của luật biển thế giới là vào thế kỷ XVI, khi mà quyền thống trị của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trên biển đã vấp phải sự trỗi dậy của Hà Lan, với tư cách là một cường quốc hàng hải thương mại mới.

Vào thế kỷ XIX, quan niệm “quyền lực quốc gia chấm dứt tại nơi sức mạnh vũ khí của quốc gia đó hết hiệu lực” đã được cụ thể hóa bằng tầm bắn của súng thần công là 3 hải lý. Nước Anh là một cường quốc hàng hải lúc đó và đã chấp nhận nguyên tắc xác định chiều rộng lãnh hải là 3 hải lý.

Cuối thế kỷ XIX, nguyên tắc chiều rộng lãnh hải 3 hải lý không còn đủ để bảo vệ nghề cá của các quốc gia ven biển, vì vậy nhiều quốc gia đã có những quy định khác nhau về chiều rộng của lãnh hải mình, 4 hoặc 6 hải lý, thậm chí có quốc gia còn quy định cả phạm vi bảo vệ nghề cá nữa.

Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1919), vào năm 1930, Hội Quốc Liên, tiền thân của LHQ đã triệu tập Hội nghị quốc tế về Luật Biển đầu tiên tại Thành phố La Haye (tiếng Anh: The Hague; tiếng Hà Lan: Den Haag) của Hà Lan. Hội nghị này đã thừa nhận chủ quyền của quốc gia ven biển đối với lãnh hải và quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải, nhưng không thống nhất được chiều rộng lãnh hải.

Sau chiến tranh thế giới lần thứ 2 (1939-1945), Hoa Kỳ khẳng định quyền bảo vệ nghề cá ở ngoài lãnh hải, đặc biệt là Tuyên bố Truman (1945) đã khẳng định chủ quyền đối với tài nguyên thiên nhiên của đáy biển và lòng đất dưới đáy biển thuộc thềm lục địa của mình mà theo quan niệm lúc bấy giờ thì giới hạn của thềm lục địa kết thúc ở nơi có độ sâu 200m nước. Nhiều quốc gia ven biển theo chân Hoa Kỳ đã tuyên bố chủ quyền đối với tài nguyên thềm lục địa của họ và tình hình đó đã tạo ra một vấn đề mới của luật biển quốc tế. Một số nước Nam Mỹ như Peru, Chile, Ecuador không có thềm lục địa tự nhiên, nên đã đòi hỏi mở rộng một vùng biển rộng đến 200 hải lý.

Năm 1958, để giải quyết tình trạng nói trên, LHQ đã triệu tập Hội nghị quốc tế về Luật Biển lần thứ nhất tại Genève (phiên âm tiếng Việt: Giơ-ne-vơ; tiếng Anh: Geneva) có 86 nước tham dự. Hội nghị này đã thông qua được 4 công ước quốc tế về luật biển: Công ước về lãnh hải và vùng tiếp giáp lãnh hải; Công ước về đánh cá và bảo tồn tài nguyên sinh vật; Công ước về thềm lục địa; Công ước về biển cả. Tuy nhiên một số nội dung quan trọng chưa được giải quyết: chiều rộng lãnh hải, quyền đi qua eo biển quốc tế, giới hạn vùng đánh cá, ranh giới ngoài của thềm lục địa.

Năm 1960, cũng tại Genève, LHQ lại triệu tập Hội nghị Luật Biển lần thứ 2 để giải quyết những tồn tại nói trên. Nhưng hội nghị này cũng không đi đến kết quả gì.

Cổng Thông Tin Điện Tử Bình Định

(binhdinh.gov.vn)-Sáng ngày 14 tháng 5, Ban chỉ đạo “phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” huyện Vân Canh tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2001/NQLT ngày 04/12/2001 giữa Ban thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam và Bộ công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới”.

Theo Báo cáo, năm 2013, Công an huyện đã phối hợp với MTTQ tham mưu cho Thường trực huyện uỷ, UBND huyện ban hành nhiều văn bản xây dựng “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” và chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, nâng cao nhận thức, hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, về âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, nắm được phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; vận động nhân dân phát hiện, tố giác những đối tượng vi phạm pháp luật, đối tượng nguy hiểm đang lẫn trốn trong xã hội, góp phần giảm, kiềm chế các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự công cộng, quần chúng nhân dân đã có những đóng góp to lớn và hiệu quả . Năm 2013, quần chúng đã cung cấp cho Công an 152 nguồn tin, trong đó có 117 tin có giá trị, giúp cơ quan Công an điều tra làm rõ 117 vụ, với 146 đối tượng; đưa 85 đối tượng vào diện quản lý giáo dục theo Nghị định 163/CP, thanh thiếu niên chậm tiến, đối tượng tù tha về , đã có 43 đối tượng tiến bộ, đặc biệt 16 đối tượng bị phạt tù được tha về đều đã tiến bộ.

Cũng từ phong trào này, trên địa bàn huyện đã xuất hiện những mô hình hay, những cách làm hiệu quả, tiêu biểu có phong trào 3 không ở tuyến núi, dòng tộc không tội phạm và tệ nạn xã hội, khu dân cư không tội phạm và tệ nạn xã hội, cơ quan doanh nghiệp không tội phạm và tệ nạn xã hội.

Đẩy mạnh hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới, Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 01 huyện Vân Canh đã đề ra 12 nhiệm vụ chủ yếu, trong đó chú trọng việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới; xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục những người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư; duy trì và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhằm thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ghi nhận những thành tích đạt được trong năm 2013, UBND huyện đã trao tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Hạnh Phúc (Đài TT Vân Canh)

Bạn đang đọc nội dung bài viết Cổng Điện Tử Thành Phố Hưng Yên trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!