Đề Xuất 6/2023 # Cổng Điện Tử Thành Phố Đồng Xoài # Top 8 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 6/2023 # Cổng Thông Tin Điện Tử Thành Phố Đồng Xoài # Top 8 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Cổng Điện Tử Thành Phố Đồng Xoài mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

                    

Thống kê truy cập

Đang online:

4

Hôm nay:

391

Trong tuần:

1 482

Tất cả:

1

4

8

2

Liên kết web site

select

Cổng Thông Tin Điện Tử Văn Phòng Ubnd Thành Phố Cần Thơ

Ngày 05/02/2016, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố được tiến hành với sự có mặt của 71/105 (tỷ lệ 67,61%) cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Văn phòng năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

Báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm 2015 và dự thảo Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm 2016.

Báo cáo kết quả phong trào thi đua cơ quan năm 2015 và kế hoạch phát động thi đua năm 2016.

Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

. Báo cáo tài chính năm 2015 và dự toán kinh phí năm 2016.

Thông qua Quy chế dân chủ cơ quan, điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ và nội quy cơ quan năm 2016.

Trên cơ sở nội dung các báo cáo trình tại Hội nghị, ý kiến phát biểu của CBCCVC tham dự Hội nghị và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND thành phố, Bí thư Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng, Hội nghị thống nhất thông qua Nghị quyết với những nội dung:

Thông qua các báo cáo được trình bày tại Hội nghị và thống nhất với ý kiến của Đoàn Chủ tịch sau khi các đại biểu và đại diện CBCCVC phát biểu tại Hội nghị.

Toàn thể CBCCVC các phòng, bộ phận thuộc Văn phòng tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2016 như sau:

Năm 2016 tiếp tục tham mưu giúp UBND thành phố chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp , kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Không ngừng sáng tạo, cải tiến lối làm việc, đề cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, giữ mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương; đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính và việc ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả xử lý công việc.

Tiếp tục hực hiện nghiêm các nội dung Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Nhà nước theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ V ề thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập , nhằm phát huy dân chủ trong nội bộ cơ quan, dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức.

Định kỳ tổ chức họp giao ban giữa Đảng ủy, Văn phòng, Công đoàn để triển khai công tác và tìm giải pháp thúc đẩy tiến độ giải quyết công việc.

– 100% Báo cáo công khai tài chính của chính quyền, Công đoàn hàng quý được gửi đến các phòng, bộ phận.

Toàn thể CBCCVC thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2012 của UBND thành phố về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của CBCCVC ; thực hiện nghiêm túc quy định mặc đồng phục, đeo thẻ công chức. Từng CBCCVC tích cực rèn luyện tác phong làm việc khoa học và thực hiện nếp sống văn minh công sở; đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện vi phạm kỷ luật phát ngôn, thái độ, tác phong thiếu chuẩn mực của người CBCCVC . Mỗi CBCCVC phải thực sự năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Quản lý tài sản cơ quan, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật theo hướng đồng bộ, công nghệ hiện đại, bảo đảm phục vụ tốt hậu cần cho Lãnh đạo UBND thành phố.

Lãnh đạo chặt chẽ hoạt động của Nhà khách, thực hiện tốt chế độ giữ gìn an ninh trật tự, “phòng gian, bảo mật”, phòng chống cháy nổ; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đội tự vệ cơ quan theo quy định.

– 100% CBCCVC cam kết thực hiện nghiêm túc Quy chế văn hóa công sở và thực hiện đúng quy định về những điều CBCCVC được làm và không vi phạm những điều không được làm.

– Cơ quan đạt danh hiệu cơ quan an toàn, cơ quan có đời sống văn minh, văn hóa và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

– Không có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm trật tự an toàn giao thông và không bị kỷ luật.

– Phấn đấu có từ 95% CBCCVC trở lên dự sinh hoạt chào cờ đầu tuần (vắng phải xin phép).

Đề cao trách nhiệm của Lãnh đạo Văn phòng, các Trưởng phòng, bộ phận trong thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm và phòng chống tham nhũng.

– Tổ chức ít nhất 02 cuộc kiểm tra, giám sát nội bộ của Ban Thanh tra nhân dân trong năm.

Thường xuyên cập nhật địa chỉ bổ sung quy trình, thủ tục của bộ hồ sơ thủ tục hành chính phù hợp với quy định pháp luật. Tiếp tục vận hành và thường xuyên rà soát, điều chỉnh, cập nhật các quy định của pháp luật hiện hành vào tất cả các quy trình nghiệp vụ phù hợp với Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

– Bảo đảm 100% các quy trình xử lý công việc liên thông giữa Văn phòng với các sở, ngành được đưa vào vận hành theo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008.

– Mỗi phòng, bộ phận có ít nhất 02 sáng kiến/ giải pháp được công nhận.

Tổ chức hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua gắn với hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh. Xây dựng Quy chế thi đua, quy chế sáng kiến, cải tiến cụ thể, rõ ràng, minh bạch, đảm bảo tính chính xác, dân chủ, khách quan trong việc bình bầu danh hiệu thi đua.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua; phát hiện biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc qua các phong trào thi đua.

– Tổ chức, tham gia ít nhất 20 phong trào thi đua và hưởng ứng tích cực các cuộc vận động/năm; trong đó có ít nhất 01 phong trào thi đua được 100% CBCCVC

CBCCVC , các tập thể có thành tích hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, thành tích phong trào và thành tích đột xuất đều được kịp thời phát hiện, đề nghị khen thưởng.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động đối với CBCCVC và thực hiện đúng quy trình về công tác cán bộ, quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng nhằm đảm bảo xây dựng được đội ngũ CBCCVC vững mạnh, đoàn kết, quyết tâm vì sự nghiệp phát triển của Văn phòng.

Thực hiện tốt các quy định về chi tiêu nội bộ, quản lý tài chính trong cơ quan, tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Công đoàn Văn phòng tích cực triển khai các hoạt động, nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoạt động kinh doanh hợp pháp nhằm góp phần chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho công chức, viên chức.

– Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% CBCCVC

Công tác tổ chức xây dựng Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh:

– Rà soát, điều chỉnh và hoàn chỉnh các quy chế hoạt động, của Công đoàn, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chấp hành công đoàn.

– Kiện toàn Bộ máy tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

– Giới thiệu ít nhất 04 – 05 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng phát triển Đảng.

Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với Lãnh đạo Văn phòng có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này. Ban Thanh tra nhân dân có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Định kỳ 6 tháng, Lãnh đạo Văn phòng và Ban Chấp hành Công đoàn họp, trao đổi để tổng hợp báo cáo Đảng ủy cơ quan; đồng thời, thông báo đến các phòng về tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị.

Nghị quyết này đã được CBCCVC dự Hội nghị biểu quyết thông qua và được phổ biến đến toàn thể CBCCVC Văn phòng để thực hiện.

Cổng Thông Tin Điện Tử

Câu hỏi của bà chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo Nghị định số 38/2012/ NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (Điều 3) được quy định như sau:

1. Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm) đã có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường. 2. Sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường cho đến khi quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành và có hiệu lực.

* Về trình tự , hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, quy định tại Điều 5, Thông tư 19/2012/TT-BYT ngày 09/11/2012 của Bộ Y tế hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm như sau:1. Trình tự công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm: a) Bước 1: Đánh giá phù hợp quy định an toàn thực phẩm Tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm tại phòng kiểm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận hoặc phòng kiểm nghiệm được thừa nhận; đánh giá phù hợp quy định an toàn thực phẩm dựa trên kết quả kiểm nghiệm và theo nội dung được quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Thông tư này. b) Bước 2: Đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm Tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm lập và nộp hồ sơ công bố được quy định tại Khoản 2 Điều này đến cơ quan tiếp nhận đăng ký quy định tại Điều 7 của Thông tư này ( Sở y tế giao Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký, cấp Giấy tiếp nhận, Giấy xác nhận đối với: sản phẩm sản xuất trong nước là thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn (trừ thực phẩm chức năng), vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm đó đóng trên địa bàn).2. Hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm: a) Các giấy tờ, tài liệu được quy định tại Điều 6 và Điều 7 của Nghị định số 38/2012/NĐ-CP: Đối với sản phẩm sản xuất trong nước (trừ thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng), hồ sơ gồm: – Bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, được quy định tại Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định này; – Bản thông tin chi tiết và sản phẩm, được quy định tại Mẫu số 03b hoặc Mẫu số 03c ban hành kèm theo Nghị định này; – Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng, gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu an toàn do phòng kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận cấp (bản gốc hoặc bản sao có công chứng); – Kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu được quy định tại Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định này (có xác nhận của tổ chức, cá nhân); – Kế hoạch giám sát định kỳ (có xác nhận của tổ chức, cá nhân); – Mẫu nhãn sản phẩm (có xác nhận của tổ chức, cá nhân); – Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm hoặc chứng nhận pháp nhân đối với tổ chức, cá nhân (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân); – Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân); – Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương (bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu). b) Riêng kết quả kiểm nghiệm sản phẩm được quy định như sau: Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng (bản gốc hoặc bản sao công chứng có kèm bản gốc để đối chiếu hoặc được hợp pháp hóa lãnh sự), gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu an toàn, của phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận hoặc phòng kiểm nghiệm được thừa nhận; c) Kết quả thử nghiệm hiệu quả về công dụng của sản phẩm đối với thực phẩm chức năng có công dụng mới, được chế biến từ các chất mới hoặc theo công nghệ mới lần đầu tiên đưa ra lưu thông trên thị trường Việt Nam chưa được chứng minh là an toàn và hiệu quả.

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận bản công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm bao gồm (Điều 4 Nghị định 38/2012/NĐ-CP): 1. Bộ Y tế có trách nhiệm tổ chức quản lý công tác tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, bao gồm: thực phẩm chức năng; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; các sản phẩm nhập khẩu là thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm. 2. Sở Y tế có trách nhiệm tổ chức quản lý công tác tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm sản xuất trong nước của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm đó đóng trên địa bàn trừ các sản phẩm đã quy định tại Khoản 1. 3. Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải cấp Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với hồ sơ công bố hợp quy theo mẫu được quy định tại Mẫu số 01a ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp không cấp Giấy Tiếp nhận cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản lý do không cấp. 4. Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải cấp Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm theo mẫu được quy định tại Mẫu số 01b ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp không cấp Giấy Xác nhận, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản lý do không cấp. 5. Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải cấp Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm là thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng theo mẫu được quy định tại Mẫu số 01b ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp không cấp Giấy Xác nhận, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản lý do không cấp. 6. Các cơ quan tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm có trách nhiệm thông báo công khai các sản phẩm đã được cấp Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm trên trang thông tin điện tử (website) của mình và trên phương tiện thông tin đại chúng khi có yêu cầu. Định kỳ hàng tháng, các Sở Y tế báo cáo Bộ Y tế kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Như vậy, sản phẩm “muối tinh dầu” do hộ gia đình bà sản xuất nếu muốn lưu thông trên thị trường, phải tuân thủ quy định của Luật An toàn thực phẩm, đảm bảo yêu cầu: – Sản phẩm phải được sản xuất tại cơ sở đủ điều kiện ATTP. – Sản phẩm phải được cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp với quy định ATTP hoặc Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy của cơ quan có thẩm quyền. – Đối với sản phẩm bao gói sẵn, sản phẩm có nhãn mác đầy đủ các nội dung như: cơ sở sản xuất, địa chỉ, thành phần, ngày sản xuất, hạn sử dụng và cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm cho đối tượng sử dụng. Căn cứ các quy định trên, bà có thể đến Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở y tế tỉnh (thành phố) nơi bà có cơ sở sản xuất để hỏi về các điều kiện, thủ tục đề nghị cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho sản phẩm muối tinh dầu nói trên. Thúy Loan-Tư vấn viên PL

Cổng Thông Tin Điện Tử Bình Định

(binhdinh.gov.vn)-Sáng ngày 14 tháng 5, Ban chỉ đạo “phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” huyện Vân Canh tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2001/NQLT ngày 04/12/2001 giữa Ban thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam và Bộ công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới”.

Theo Báo cáo, năm 2013, Công an huyện đã phối hợp với MTTQ tham mưu cho Thường trực huyện uỷ, UBND huyện ban hành nhiều văn bản xây dựng “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” và chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, nâng cao nhận thức, hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, về âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, nắm được phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; vận động nhân dân phát hiện, tố giác những đối tượng vi phạm pháp luật, đối tượng nguy hiểm đang lẫn trốn trong xã hội, góp phần giảm, kiềm chế các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự công cộng, quần chúng nhân dân đã có những đóng góp to lớn và hiệu quả . Năm 2013, quần chúng đã cung cấp cho Công an 152 nguồn tin, trong đó có 117 tin có giá trị, giúp cơ quan Công an điều tra làm rõ 117 vụ, với 146 đối tượng; đưa 85 đối tượng vào diện quản lý giáo dục theo Nghị định 163/CP, thanh thiếu niên chậm tiến, đối tượng tù tha về , đã có 43 đối tượng tiến bộ, đặc biệt 16 đối tượng bị phạt tù được tha về đều đã tiến bộ.

Cũng từ phong trào này, trên địa bàn huyện đã xuất hiện những mô hình hay, những cách làm hiệu quả, tiêu biểu có phong trào 3 không ở tuyến núi, dòng tộc không tội phạm và tệ nạn xã hội, khu dân cư không tội phạm và tệ nạn xã hội, cơ quan doanh nghiệp không tội phạm và tệ nạn xã hội.

Đẩy mạnh hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới, Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 01 huyện Vân Canh đã đề ra 12 nhiệm vụ chủ yếu, trong đó chú trọng việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới; xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục những người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư; duy trì và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhằm thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ghi nhận những thành tích đạt được trong năm 2013, UBND huyện đã trao tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Hạnh Phúc (Đài TT Vân Canh)

Bạn đang đọc nội dung bài viết Cổng Điện Tử Thành Phố Đồng Xoài trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!