Đề Xuất 3/2023 # Công Chứng Hợp Đồng, Giao Dịch Do Công Chứng Viên Soạn Thảo # Top 12 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 3/2023 # Công Chứng Hợp Đồng, Giao Dịch Do Công Chứng Viên Soạn Thảo # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Công Chứng Hợp Đồng, Giao Dịch Do Công Chứng Viên Soạn Thảo mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Kính gửi luật sư, tôi có thể đề nghị công chứng viên soạn thảo theo yêu cầu của tôi về công chứng hợp đồng có được không? Và thủ tục Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được quy định như thế nào?

Về câu hỏi của bạn, chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 40 Luật công chứng năm 2014 về thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch được soạn thảo sẵn như sau:

” 1. Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ theo quy định tại các điểm a, c, d và đ khoản 1 và khoản 2 Điều 40 của Luật này và nêu nội dung, ý định giao kết hợp đồng, giao dịch. 2. Công chứng viên thực hiện các việc quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 40 của Luật này. Trường hợp nội dung, ý định giao kết hợp đồng, giao dịch là xác thực, không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội thì công chứng viên soạn thảo hợp đồng, giao dịch. 3. Người yêu cầu công chứng tự đọc dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc công chứng viên đọc cho người yêu cầu công chứng nghe. Trường hợp người yêu cầu công chứng đồng ý toàn bộ nội dung trong dự thảo hợp đồng, giao dịch thì ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch. Công chứng viên yêu cầu người yêu cầu công chứng xuất trình bản chính của các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này để đối chiếu trước khi ghi lời chứng, ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch.”

Căn cứ vào quy định trên, bạn được quyền đề nghị công chứng viên soạn thảo theo yêu cầu của bạn về công chứng hợp đồng. Về thủ tục được thực hiện theo quy định tại Điều 41 Luật công chứng năm 2014.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, chị có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557 – “Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

Phân Biệt Công Chứng, Chứng Thực Và Tổng Hợp Một Số Giao Dịch Bắt Buộc Phải Công Chứng, Chứng Thực

Theo quy định pháp luật hiện nay, một số loại giao dịch dân sự về hình thức bắt buộc phải được thể hiện bằng văn bản, phải có công chứng, chứng thực mà các bên không thực hiện sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu lực của giao dịch dân sự (Khoản 2, Điều 117; khoản 2 Điều 119; Điều 122 Bộ luật Dân sự năm 2015).

CÔNG CHỨNG:

Khái niệm: Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng (khoản 1 Điều 2, Luật Công chứng 2014).

Thẩm quyền: Do cơ quan bổ trợ tư pháp thực hiện.

Phòng công chứng (Điều 19 Luật Công chứng 2014).

Văn phòng công chứng (Điều 22 Luật Công chứng 2014).

      3. Giá trị pháp lý:

Văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.

Bản dịch được công chứng có giá trị sử dụng như giấy tờ, văn bản được dịch (Điều 5 Luật Công chứng 2014).

CHỨNG THỰC

Khái niệm: Chứng thực chữ ký, hợp đồng, giao dịch là việc cơ quan có thẩm quyền chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản là chữ ký của người đã yêu cầu chứng thực (chứng thực chữ ký), chứng thực về thời gian, địa điểm giao kết hợp đồng, giao dịch; năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch (chứng thực hợp đồng, giao dịch) (Điều 2 Nghị Định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch).

Thẩm quyền: Chủ yếu do cơ quan nhà nước thực hiện.

Phòng tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự và Cơ quan khác được uỷ quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

Công chứng viên.

Tuỳ từng loại giấy tờ mà thực hiện chứng thực ở các cơ quan khác nhau (Điều 5 Nghị định 123/2015/NĐ-CP).

3. Giá trị pháp lý :

Bản sao được chứng thực từ bản chính có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Chữ ký được chứng thực có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó, là căn cứ để xác định trách nhiệm của người ký về nội dung của giấy tờ, văn bản.

Hợp đồng, giao dịch được chứng thực có giá trị chứng cứ chứng minh về thời gian, địa điểm các bên đã ký kết hợp đồng, giao dịch; năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch (Điều 3 Nghị định 123/2015/NĐ-CP)

Hợp mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn, thế chấp nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại trừ trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương; mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức; cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở (Điều 122 Luật Nhà ở 2014).

Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trừcác hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản (Điều 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013).

Các loại văn bản thừa kế và di chúc

– Văn bản về lựa chọn người giám hộ (khoản 2 Điều 48 Bộ luật Dân sự 2015).

– Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc người không biết chữ (khoản 3 Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015).

– Di chúc miệng được người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ và phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng (khoản 5 Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015)

– Di chúc được lập bằng tiếng nước ngoài (khoản 5 Điều 647 Bộ luật Dân sự 2015).

– Văn bản thừa kế nhà ở (khoản 3 Điều 122 Luật Nhà ở năm 2014).

– Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Điểm c khoản 3 Điều 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013).

Các văn bản thoả thuận về hôn nhân và gia đình

– Văn bản thoả thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng (Điều 47 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014).

– Thoả thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo (khoản 2 Điều 96 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014).

– Văn bản uỷ quyền cho nhau về việc thoả thuận mang thai hộ (khoản 2 Điều 96 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014).

Giấy bán, tặng, cho xe của cá nhân (Điểm g, khoản 1, Điều 10, Thông tư số 15/2014/TT-BCA)

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà Vĩnh Trung Plaza, 255 -257 Hùng Vương, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Số điện thoại: 0941 767 076

Email: amilawfirmdn@gmail.com

Website: amilawfirm.com

Một Số Hạn Chế Về Chứng Thực Chữ Ký, Chứng Thực Hợp Đồng Giao Dịch

Trangtinphapluat.com giới thiệu một số hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch.

+ Thực tiễn có hiện tượng lợi dụng việc chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền để thực hiện ủy quyền thực hiện một số hành vi như đòi nợ, khiếu kiện, khiếu nại, tham gia tố tụng… gây hoang mang và ảnh hưởng trật tự, an ninh xã hội ở một số địa phương.

(Tổng hợp những vướng mắc trong chứng thực chữ ký)

+ Một số người dân, tổ chức hành nghề công chứng còn yêu cầu cơ quan nhà nước phải chứng thực chữ ký trong các văn bản tự lập như giấy xác nhận quan hệ cha mẹ con, giấy tờ có nội dung về ngành nghề kinh doanh để thực hiện kinh doanh mà không thực hiện đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp…Những hoạt động này đang gây tiềm ẩn phát sinh tranh chấp, rủi ro trong quan hệ, giao dịch dân sự, hành chính.

Thứ hai: Về chứng thực hợp đồng, giao dịch

Nghị định số 23/2015/NĐ-CP cũng chưa có hướng dẫn về trình tự, thủ tục ký trước mặt công chức tiếp nhận hồ sơ (người yêu cầu chứng thực ký vào hợp đồng, giao dịch trước mặt người tiếp nhận hồ sơ và công chức tiếp nhận hồ sơ ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch) trong trường hợp tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa.

Thứ ba: Về thu hồi, hủy bỏ văn bản đã chứng thực và thẩm quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng, giao dịch chứng thực vô hiệu

+ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và Thông tư số 20/2015/TT-BTP chưa có quy định về việc thu hồi văn bản đã chứng thực (bao gồm cả chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký, chứng thực chữ ký người dịch và chứng thực hợp đồng giao dịch) nếu phát hiện việc chứng thực không đúng quy định, trái quy định gây lúng túng cho cơ quan thực hiện chứng thực khi khắc phục sai sót, dẫn đến mỗi địa phương có một cách thực hiện khác nhau;

Thứ tư: Một số mẫu văn bản chưa có để áp dụng

Chưa có mẫu lời chứng chứng thực văn bản từ chối nhận di sản, văn bản khai nhận di sản trong trường hợp có hai người trở lên cùng từ chối nhận di sản, cùng khai nhận di sản; hướng dẫn về việc nhiều người cùng khai nhận di sản, cùng từ chối nhận di sản nhưng chưa ban hành mẫu lời chứng cụ thể.

Rubi

Hợp Đồng Ủy Quyền Có Bắt Buộc Phải Công Chứng

Hợp Đồng ủy Quyền Có Bắt Buộc Phải Công Chứng, Hợp Đồng ủy Quyền Có Cần Phải Công Chứng, Hợp Đồng ủy Quyền Có Phải Công Chứng, Hợp Đồng ủy Quyền Nào Phải Công Chứng, Hợp Đồng ủy Quyền Phải Công Chứng, Hợp Đồng ủy Quyền Có Phải Công Chứng Không, Những Hợp Đồng ủy Quyền Phải Công Chứng, Giấy ủy Quyền Phải Công Chứng, Giấy ủy Quyền Phải Được Công Chứng, Giấy ủy Quyền Có Phải Công Chứng Không, Hợp Đồng Cầm Cố Có Phải Công Chứng, Hợp Đồng ủy Quyền Công Chứng Nhà Chung Cư, Hợp Đồng ủy Quyền Có Cần Công Chứng, Hợp Đồng ủy Quyền Công Chứng 2 Nơi, Hợp Đồng Công Chứng ủy Quyền ô Tô, Hợp Đồng Uỷ Quyền Công Chứng, Hợp Đồng ủy Quyền Có Công Chứng, Mẫu Hợp Đồng ủy Quyền Công Chứng Nhà Đất, Mẫu Hợp Đồng ủy Quyền Có Công Chứng, Hợp Đồng ủy Quyền Công Chứng Mua Bán Nhà Đất, Hợp Đồng Công Chứng Uỷ Quyền Xe ô Tô, Mẫu Hợp Đồng Uỷ Quyền Công Chứng, Mẫu Hợp Đồng ủy Quyền Công Chứng Xe ô Tô, Mẫu Hợp Đồng ủy Quyền Tại Phòng Công Chứng, Hợp Đồng Uỷ Quyền Có Cần Công Chứng Không, Hợp Đồng ủy Quyền Công Chứng Định Đoạt, Hợp Đồng ủy Quyền Căn Hộ Chung Cư, Hợp Đồng ủy Quyền Khi Mua Chung Cư, Hợp Đồng ủy Quyền Mua Bán Căn Hộ Chung Cư, Mẫu Hợp Đồng ủy Quyền Mua Nhà Chung Cư, Mẫu Hợp Đồng ủy Quyền Nhà Chung Cư, Mẫu Hợp Đồng ủy Quyền Mua Bán Nhà Chung Cư, Hợp Đồng ủy Quyền Mua Bán Nhà Chung Cư, Mẫu Chứng Thực Hợp Đồng ủy Quyền, Tác Động Của Nhân Tố Đảng Phái Đến Chính Sách Đối Ngoại Của Chính Quyền Obama, Mẫu Hợp Đồng ủy Quyền Giao Dịch Chứng Khoán, Hợp Đồng ủy Quyền Giao Dịch Chứng Khoán, Mẫu Chứng Thực Hợp Đồng Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất, Các Phương Tiện Tggt Đường Bộ (kể Cả Những Xe Có Quyền ưu Tiên) Đều Phải Dừng Lại Bên Phải, Hợp Đồng 68 Có Phải Là Công Chức Không, Ca Lâm Sàng Mắc Phải Tại Cộng Đồng, Thủ Tục Uỷ Quyền Công Chứng, Mẫu Giấy Uỷ Quyền Có Công Chứng, Giấy ủy Quyền Công Chứng, Mẫu Giấy Uỷ Quyền Công Chứng, Bệnh Án Viêm Phổi Mắc Phải Tại Cộng Đồng, Ca Lâm Sàng Viêm Phổi Mắc Phải Tại Cộng Đồng, Xe Mô Tô Và Xe ô Tô Tham Gia Giao Thông Trên Đường Bộ Phải Bắt Buộc Có Đủ Bộ Phận Giảm Thanh, Giấy ủy Quyền Có Cần Công Chứng Không, Mẫu Giấy ủy Quyền Phòng Công Chứng, Công Chứng Hợp Đồng, Giao Dịch Về Bất Động Sản, Khải 48 Nếu Vb Quy Phạm Pháp Luật Là Của Công Chúng Thì Mình Có Quyền Làm Gì Với Văn Bản Đấy Cũng Đc, Hãy Chứng Minh Quyền Học Tập Của Công Dân Việt Nam Hiện Nay Đang Được Thực H, Mẫu Chứng Từ Bắt Buộc, Mâu Bien Ban Ket Thuc Niêm Yet Cong Khai Cap Giay Chưng Nhân Quyền Sử Dụng Đất, Danh Mục Và Mẫu Chứng Từ Bắt Buộc, Mẫu Chứng Từ Kế Toán Bắt Buộc, Mẫu Hợp Đồng ủy Quyền Thi Công, Quy Trình 4 Bước Tiêm Chủng, Quy Trình Gieo Hạt Phải Theo Trình Tự Các Bước Nào Sau Đây, Hợp Đồng ủy Quyền Giữa Hai Công Ty, Hợp Đồng ủy Quyền Thi Công Xây Dựng, Hợp Đồng ủy Quyền Quản Lý Công Ty, Giấy ủy Quyền Phải Làm ở Đâu, Phí Công Chứng Hợp Đồng Cho Vay, Hợp Đồng Cầm Cố Có Cần Công Chứng, 76 Mẫu Hợp Đồng Công Chứng, Hợp Đồng Cho Vay Công Chứng, Hợp Đồng ủy Quyền Điều Hành Công Ty, Bản Tin Công Đoàn Đổi Mới Vì Quyền Và Lợi ích Của Người Lao Động, Đơn Yêu Cầu Xử Lý Xâm Phạm Quyền Cần Phải Nộp Cho Cơ Quan Nào, Hợp Đồng Cho Vay Tiền Có Cần Công Chứng, Hãy Chứng Minh Xô Viết Nghệ Tĩnh Là Chính Quyền Cách Mạng Của Quần Chúng Dướ, Ba Cám Mất Sớm Vô Phải Sống Chung Với Mẹ Kế Và Em Gái Độc Acd, Mẫu Chứng Từ Ghi Số Thuế Phải Thu, 5 Loại Hợp Đồng Không Cần Công Chứng, From Mẫu Thông Báo Nghỉ Việc Phải Bồi Thường Hợp Đồng Lao Động, Chứng Khoán Phái Sinh, Bài Tập Chứng Khoán Phái Sinh, chúng tôi Hợp Đồng 3 Tháng Có Phải Đóng Bảo Hiểm Không, Hợp Đồng 1 Tháng Có Phải Đóng Bảo Hiểm Không, Danh Mục Hàng Hóa Phải Chứng Nhận Hợp Quy, Hãy Chứng Minh Cần Phải Chọn Sách Mà Đọc, Bài Tập Chứng Khoán Phái Sinh Có Lời Giải, Tia Hồng Ngoại Và Tia Rơnghen Có Bước Sóng Dài Ngắn Khác Nhau Nên Chúng, Hướng Dẫn Đăng Ký Hợp Đồng Chuyển Giao Quyền Sử Dụng Công Nghệ, Chứng Minh Rằng Cần Phải Chọn Sách Để Đọc, Quy Chế Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh Tại Hnx, Đề Bài Chứng Minh Rằng Cần Phải Chọn Sách Mà Đọc, Hãy Chứng Minh Rằng Cần Phải Chọn Sách Mà Đọc, Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Hoạt Động Công Chứng, ý Nghĩa Thực Tiễn Trong Công Tác Vận Động Quần Chúng, Đề án Phát Triển Thị Trường Chứng Khoán Phái Sinh, Một Số Xu Hướng Chính Trị Chủ Yếu Trên Thế Giới Hiện Nay Và Tác Động Của Chúng Đối Với Công Cuộc Đổi, “công Tác Giải Quyết Khiếu Kiện Đông Người Liên Quan Đến Lợi ích Đất Đai, Quyền Lợi Kinh Tế, Hợp Đồng Ràng Buộc, Mẫu Hợp Đồng Ràng Buộc, Tiểu Luận Quyền Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động Của Người Lao Động, Báo Cáo Tham Luận “công Tác Giải Quyết Khiếu Kiện Đông Người Liên Quan Đến Lợi ích Đất Đai, Quyền Lợ,

Hợp Đồng ủy Quyền Có Bắt Buộc Phải Công Chứng, Hợp Đồng ủy Quyền Có Cần Phải Công Chứng, Hợp Đồng ủy Quyền Có Phải Công Chứng, Hợp Đồng ủy Quyền Nào Phải Công Chứng, Hợp Đồng ủy Quyền Phải Công Chứng, Hợp Đồng ủy Quyền Có Phải Công Chứng Không, Những Hợp Đồng ủy Quyền Phải Công Chứng, Giấy ủy Quyền Phải Công Chứng, Giấy ủy Quyền Phải Được Công Chứng, Giấy ủy Quyền Có Phải Công Chứng Không, Hợp Đồng Cầm Cố Có Phải Công Chứng, Hợp Đồng ủy Quyền Công Chứng Nhà Chung Cư, Hợp Đồng ủy Quyền Có Cần Công Chứng, Hợp Đồng ủy Quyền Công Chứng 2 Nơi, Hợp Đồng Công Chứng ủy Quyền ô Tô, Hợp Đồng Uỷ Quyền Công Chứng, Hợp Đồng ủy Quyền Có Công Chứng, Mẫu Hợp Đồng ủy Quyền Công Chứng Nhà Đất, Mẫu Hợp Đồng ủy Quyền Có Công Chứng, Hợp Đồng ủy Quyền Công Chứng Mua Bán Nhà Đất, Hợp Đồng Công Chứng Uỷ Quyền Xe ô Tô, Mẫu Hợp Đồng Uỷ Quyền Công Chứng, Mẫu Hợp Đồng ủy Quyền Công Chứng Xe ô Tô, Mẫu Hợp Đồng ủy Quyền Tại Phòng Công Chứng, Hợp Đồng Uỷ Quyền Có Cần Công Chứng Không, Hợp Đồng ủy Quyền Công Chứng Định Đoạt, Hợp Đồng ủy Quyền Căn Hộ Chung Cư, Hợp Đồng ủy Quyền Khi Mua Chung Cư, Hợp Đồng ủy Quyền Mua Bán Căn Hộ Chung Cư, Mẫu Hợp Đồng ủy Quyền Mua Nhà Chung Cư, Mẫu Hợp Đồng ủy Quyền Nhà Chung Cư, Mẫu Hợp Đồng ủy Quyền Mua Bán Nhà Chung Cư, Hợp Đồng ủy Quyền Mua Bán Nhà Chung Cư, Mẫu Chứng Thực Hợp Đồng ủy Quyền, Tác Động Của Nhân Tố Đảng Phái Đến Chính Sách Đối Ngoại Của Chính Quyền Obama, Mẫu Hợp Đồng ủy Quyền Giao Dịch Chứng Khoán, Hợp Đồng ủy Quyền Giao Dịch Chứng Khoán, Mẫu Chứng Thực Hợp Đồng Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất, Các Phương Tiện Tggt Đường Bộ (kể Cả Những Xe Có Quyền ưu Tiên) Đều Phải Dừng Lại Bên Phải, Hợp Đồng 68 Có Phải Là Công Chức Không, Ca Lâm Sàng Mắc Phải Tại Cộng Đồng, Thủ Tục Uỷ Quyền Công Chứng, Mẫu Giấy Uỷ Quyền Có Công Chứng, Giấy ủy Quyền Công Chứng, Mẫu Giấy Uỷ Quyền Công Chứng, Bệnh Án Viêm Phổi Mắc Phải Tại Cộng Đồng, Ca Lâm Sàng Viêm Phổi Mắc Phải Tại Cộng Đồng, Xe Mô Tô Và Xe ô Tô Tham Gia Giao Thông Trên Đường Bộ Phải Bắt Buộc Có Đủ Bộ Phận Giảm Thanh, Giấy ủy Quyền Có Cần Công Chứng Không, Mẫu Giấy ủy Quyền Phòng Công Chứng,

Bạn đang đọc nội dung bài viết Công Chứng Hợp Đồng, Giao Dịch Do Công Chứng Viên Soạn Thảo trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!