Đề Xuất 3/2023 # Chuyển Nhượng Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 7 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 3/2023 # Chuyển Nhượng Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 7 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Chuyển Nhượng Trong Tiếng Tiếng Anh mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Chuyển hướng chuyển nhượng 1

Redirect assignment 1

support.google

Anh chuyển đến Mladost Lučani trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2016.

He switched to Mladost Lučani in the 2016 winter transfer window.

WikiMatrix

Vụ chuyển nhượng hoàn tất vào ngày 13 tháng 6 năm 2008 với một bản hợp đồng dài hạn.

The move was completed on 13 June 2008 on what was said to be a long-term contract.

WikiMatrix

“Giá chuyển nhượng Minh Đức là…

“Sovereign Chess is…

WikiMatrix

Trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2015, Petrović chuyển đến Slovenia và ký hợp đồng với Zavrč.

In the 2015 winter transfer window, Petrović moved to Slovenia and signed with Zavrč.

WikiMatrix

Anh chuyển đến đội bóng Pháp Amiens trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2011.

He was transferred to French side Amiens in the 2011 winter transfer window.

WikiMatrix

Chuyển nhượng này được thông báo vào ngày 3 tháng 6 năm 2011.

This transfer was announced on June 3, 2011.

WikiMatrix

Năm 2000, Linus Torvalds đã chỉ định các quy tắc cơ bản cho việc chuyển nhượng giấy phép.

In 2000, Linus Torvalds specified the basic rules for the assignment of the licenses.

WikiMatrix

Ông đã viết nhiều về điều này trong các thuật ngữ về vấn đề của sự chuyển nhượng.

He wrote extensively about this in terms of the problem of alienation.

WikiMatrix

Vào ngày 24 tháng 11 năm 2014, Real Madrid đã đạt được thỏa thuận về việc chuyển nhượng Asensio.

On 24 November 2014, Real Madrid reached an agreement in principle to sign Asensio.

WikiMatrix

Tài sản chuyển nhượng, li dị…

divorce.

OpenSubtitles2018.v3

Chuyển nhượng không có lợi cho đứa trẻ.

The transfer is not in the best interest of the child.

OpenSubtitles2018.v3

Ngày 1 tháng 2 năm 2016 là hạn cuối chuyển nhượng.

1 February 2016 is the transfer deadline day.

WikiMatrix

Tôi sẽ phải chuyển nhượng họ, đẩy họ đi đội khác Đôi khi sa thải họ.

I gotta be able to trade them, send them down, sometimes cut them.

OpenSubtitles2018.v3

Vào ngày 16 tháng 8 năm 2018, Kehrer đã được chuyển nhượng cho Paris Saint-Germain với giá 37 triệu euro.

On 16 August 2018 it was announced that Kehrer had been transferred to Paris Saint-Germain for 37 million euros.

WikiMatrix

Phí chuyển nhượng trả cho Young Boys cho Zakaria được báo cáo là 10 triệu euro.

The transfer fee paid to Young Boys for Zakaria was reported as €10 million.

WikiMatrix

Ngày 1 tháng 2 năm 2018, Akasaki chuyển đến Kawasaki Frontale theo dạng chuyển nhượng tự do.

On 1 February 2018, Akasaki moved to Kawasaki Frontale on a free transfer.

WikiMatrix

Theo dõi chuyển nhượng 1

Track assignment 1

support.google

Việc sản xuất những chiếc xe này tiếp tục sau việc chuyển nhượng cho Anschluss.

Manufacture of the vehicle continued after the Anschluss.

WikiMatrix

Cha và chú tôi đã chuyển nhượng việc làm ăn 20 năm trước rồi.

My father and uncle sold the business 20 years ago.

OpenSubtitles2018.v3

Vụ chuyển nhượng đã được hoàn tất vào ngày 31 tháng 1.

The purchase was finalized on March 31.

WikiMatrix

Tháng 1 năm 2012, Cahill ký hợp đồng với Chelsea, phí chuyển nhượng khoản khoảng 7 triệu bảng.

In January 2012, Cahill signed for Chelsea for approximately £7 million.

WikiMatrix

Saprissa thông báo vụ chuyển nhượng Morales vào tháng 6 năm 2014.

Saprissa announced the signing of Morales in June 2014.

WikiMatrix

Ngày 27 tháng 7 năm 2015, Manchester United hoàn tất việc ký kết với Romero theo dạng chuyển nhượng tự do.

On 27 July 2015, Manchester United completed the signing of Romero on a free transfer.

WikiMatrix

Cả tiền lương và tiền chuyển nhượng

Both transfer fee and salary

OpenSubtitles2018.v3

Mẫu Hợp Đồng Chuyển Nhượng Vốn (Tiếng Anh &Amp; Tiếng Việt)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Do đó, các bên nhất trí thoả thuận như sau:

– Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bên A và Bên B và các phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

– Nghị quyết Ban Giám đốc Công ty B.K Sak Korea Co., Ltd ngày 02/9/2007 nhất trí thông qua vấn đề chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư của Bên A trong Công ty TNHH…. (Việt Nam) cho Bên B;

– Quyết định của Chủ tịch Công ty TNHH Samil Tongsang Vina ký ngày …/…/2007 về việc chấp thuận việc nhận phần vốn chuyển nhượng của Bên A trong Công ty TNHH Stellar (Việt Nam);

“Công ty TNHH Stellar (Việt Nam)” là Công ty được đầu tư 100% vốn bởi Bên A, đã được thành lập tại Việt Nam theo Giấy phép đầu tư (như mô tả tại Khoản 2.2, Điều 2) và đang tiến hành hoạt động kinh doanh tại Việt Nam;

” Giấy phép đầu tư ” là giấy phép do Cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp cho Công ty TNHH Stellar Việt Nam, cụ thể là: Giấy phép đầu tư số: 45/GP-HD ngày 01/6/2004; Giấy phép điều chỉnh lần 1 số: 45/GPĐC1-HD ngày 22/6/2005; Giấy phép điều chỉnh lần 2 số: 45/GPĐC2-HD ngày 29/6/2006 do Uỷ Ban nhân dân Tỉnh Hải Dương cấp;

“Phụ lục” nghĩa là một phụ lục đính kèm hợp đồng này, là một phần không thể tách rời của Hợp đồng;

“Cơ quan có thẩm quyền” là cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền phê chuẩn việc chuyển nhượng quyền sở hữu phần vốn góp của Bên A cho Bên B cũng như có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận/Giấy phép đầu tư điều chỉnh cho Công ty TNHH Stellar Việt Nam;

CHUYỂN NHƯỢNG VÀ NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP

PHẠM VI CHUYỂN NHƯỢNG VÀ GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG:

– Các tài sản tương đương với phần vốn góp của Bên A trong Công ty TNHH ……..Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn tất cả tài sản cố định, tài sản lưu động và tài sản vô hình trong Công ty TNHH ……….Việt Nam (chi tiết tại Phụ lục I của Hợp đồng này);

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

Quyền của Bên A (Bên chuyển nhượng)

– Yêu cầu Bên B thực hiện các trách nhiệm của mình như nêu tại Hợp đồng này;

– Xác định thiệt hại do Bên B chậm thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ của mình và yêu cầu Bên B thực hiện việc bồi thường và biện pháp khắc phục;

– Đề nghị Bên B thực hiện việc thanh toán đúng thời hạn.

Trách nhiệm của Bên A (Bên chuyển nhượng)

– Ký kết các tài liệu pháp lý và hỗ trợ Bên B hoàn thiện bộ hồ sơ xin đăng ký chuyển nhượng vốn;

– Chịu trách nhiệm về tính trung thực và hợp pháp của các quyền và nghĩa vụ được chuyển nhượng cho Bên B;

– Bên A có trách nhiệm chuyển giao cho Bên B đầy đủ bản chính các Văn bản phê chuẩn việc chuyển nhượng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt nam ngay sau khi Bên B thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán;

– Bên A cam kết không thực hiện việc chuyển hoặc lấy đi tiền mặt, tài sản hoặc tài liệu của Công ty TNHH ……..(Việt Nam) dưới mọi hình thức kể từ khi cung cấp tài liệu cho Bên B và ký kết Hợp đồng này cho đến khi Bên nhận chuyển nhượng nhận bàn giao;

– Các nghĩa vụ về thuế phải trả cho nhà nước Việt Nam;

– Các cam kết, nghĩa vụ và các quyền đối với người lao động trong Công ty TNHH ….(Việt Nam), Bên A sẽ chuyển giao đồng thời thông báo một cách đầy đủ về tình hình thực hiện các hợp đồng lao động với người lao động cho Bên B;

– Các cam kết, nghĩa vụ và các quyền đối với một hay nhiều bên thứ 3 trong các giao dịch và hợp đồng thương mại, Bên A sẽ chuyển giao đồng thời thông báo một cách đầy đủ về tình hình thực hiện các giao dịch, hợp đồng này cho Bên B;

– Hợp đồng thuê dịch vụ như: nhà xưởng, vận tải, xử lý rác thải, môi trường, v.v;

Bên A khẳng định và cam kết rằng, các quyền và nghĩa vụ đã phát sinh và đang diễn ra tính đến ngày…….tháng……năm 2007 sẽ do Bên A chịu trách nhiệm, bao gồm:

– Phí thuê nhà xưởng, máy móc, thiết bị tính đến ngày 31/12/2007 theo Hợp đồng thuê nhà xưởng, máy móc, thiết bị ký kết với Công ty An Phát;

– Nghĩa vụ thuế với Cơ quan nhà nước Việt Nam tính đến thời điểm 31/8/2007;

– Các nghĩa vụ khác phát sinh từ những giao dịch, hợp đồng khác, ví dụ: ……..

– Bên A sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Bên B về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ hoặc không thể thực hiện các nghĩa vụ mà Bên A đã cam kết như nêu trong HĐCN này với mức bồi thường theo hai bên thỏa thuận tại thời điểm xác định thiệt hại và theo yêu cầu của Bên B;

– Trong trường hợp, vì lý do khách quan, HĐCN không thể được đăng ký và ghi nhận Bên B với tư cách là chủ đầu tư mới của Công ty TNHH …… (Việt Nam), Bên A sẽ, trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Bên B, hoàn trả đầy đủ số tiền mà Bên B đã thanh toán cho Bên A với phương thức được chỉ định của Bên B;

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

Quyền của Bên B (Bên nhận chuyển nhượng)

– Yêu cầu Bên A thực hiện các trách nhiệm của mình như nêu tại hợp đồng này;

– Xác định thiệt hại do Bên A chậm thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ của mình và yêu cầu Bên A thực hiện việc bồi thường và biện pháp khắc phục;

– Cử người tham gia vào quá trình quản lý và điều hành hoạt động của Công ty TNHH……(Việt Nam) kể từ thời điểm ký HĐCN và thực hiện việc thanh toán.

– Các chi phí công chứng phát sinh (nếu có) đối với các tài liệu mà Bên A đã thực hiện công chứng để hoàn thiện bộ hồ sơ đăng ký chuyển nhượng vốn theo các yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt nam;

– Bên B sẽ kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của Bên A trong phạm vi vốn chuyển nhượng tại Công ty TNHH ……..(Việt Nam) kể từ ngày …./…./2007;

– Cung cấp đầy đủ cho Bên A các tài liệu cần thiết theo yêu cầu hợp lý của Bên A và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để Công ty TNHH ……(Việt Nam) hoàn thiện bộ hồ sơ đăng ký chuyển nhượng vốn;

– Bên B có quyền được tiếp nhận và tham gia điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH …. (Việt Nam) ngay sau khi Bên B thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán;

– Thực hiện thanh toán đầy đủ cho Bên A theo đúng tiến độ thanh toán như đã quy định tại khoản 7.1, Điều 7 của HĐCN này;

CÁC CAM KẾT VÀ THỎA THUẬN

Cam kết về Vốn Chuyển Nhượng:

Bên A cam kết và đảm bảo rằng:

– Toàn bộ vốn đầu tư của Bên A theo HĐCN này trong Công ty TNHH…. (Việt Nam) là có thực và hợp pháp, được quy định cụ thể trong các Giấy phép đầu tư;

– Vốn Chuyển Nhượng của Bên A là không có tranh chấp và không phải là đối tượng giao dịch của một Hợp đồng khác hoặc không phải là đối tượng của một thỏa thuận nào khác ngoài HĐCN này;

Cam kết về việc chuyển nhượng vốn:

– Bên A cam kết đã được sự chấp thuận của Ban Giám đốc/Hội đồng quản trị Công ty B.K Sak Korea Co., Ltd về việc chuyển nhượng phần vốn góp thuộc quyền sở hữu của Bên A trong Công ty TNHH …… (Việt Nam);

Toàn bộ giá trị Hợp đồng tương đương với 1.500.000 Đô la Mỹ (Một triệu năm trăm ngàn Đô la Mỹ) sẽ được Bên B thanh toán cho Bên A theo tiến độ sau đây:

Giá trị HĐCN này được hai Bên nhất trí thỏa thuận thanh toán bằng tiền Đô la Mỹ (US$) theo hình thức thanh toán qua chuyển khoản. Các khoản thanh toán sẽ được Bên B chuyển vào tài khoản do Bên A chỉ định và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

HĐCN này có hiệu lực kể từ ngày hai Bên chính thức ký kết và sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

– Một trong hai bên của Hợp đồng vi phạm HĐCN này và Bên còn lại có quyền chấm dứt hợp đồng;

– Việc chuyển nhượng vốn được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và các Bên đã thực hiện xong tất cả các nghĩa vụ như đã thỏa thuận trong HĐCN và có xác nhận của hai Bên bằng văn bản.

Mọi bổ sung, sửa đổi cho HĐCN này sẽ không có hiệu lực pháp lý trừ khi được lập thành văn bản và được các Bên ký kết xác nhận;

Hợp đồng này được lập thành 5 (năm) Bộ, mỗi Bộ gồm 01 (một) bản Tiếng Việt và 01 (một) Bản Tiếng Anh, có giá trị pháp lý ngang nhau. Bên A và Bên B, mỗi Bên giữ 2 Bộ, 1 Bộ gửi cho cơ quan có thẩm quyền.

Trong trường hợp có sự mâu thuẫn về ý nghĩa giữa Bản Tiếng Anh và Bản Tiếng Việt do vấn đề dịch thuật, Bản Tiếng Anh sẽ là căn cứ để các Bên làm cơ sở giải quyết các vấn đề phát sinh.

LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

CAPITAL ASSIGMENT AGREEMENT

1. THE ASSIGNER

(The Assigner hereinafter referred to as “Party A”)

2. THE ASSIGNEE

(The Assignee hereinafter referred to as “Party B”)

– Party A, is the Investor of Stellar Footwear Co., Ltd – Investment License No. 45/GP-HD issued by Hai Duong People’s Committee on June 01, 2004, is holding 100% investment capital of Stellar Footwear Co., Ltd. Party A desires to assign its whole investment capital in Stellar Footwear Co., Ltd (hereinafter referred to as “assigned capital“);

Therefore, the parties agreed unanimously as follows:

In order to implement the business plan of the parties, Party A commits to assign and Party B agrees to take over the Assigned Capital. Commitments bind the Parties to perform the assignment stipulated in this Agreement with the following terms:

ARTICLE 1. LEGAL BASICS

1.3. Other current related legal documents on the capital assignment;

1.4. Investment License No.: 45/GP-HD dated June 1st, 2004; Amended license at the first time No.: 45/GPDC1-HD dated June 22nd, 2005; Amended license at the second time No.: 45/GPDC2-HD dated June 29th, 2006 issued by Hai Duong People’s Committee (hereafter referred to as “Investment License“);

1.5. Charters of the Party A and the Party B and amendment/supplementation annexes of the Charters;

1.6. Resolution of Board of Directors of B.K Sak Korea Co., Ltd on September 2nd, 2007 on approving the assignment of the whole investment capital of Party A in Stellar Footwear Co., Ltd to Party B;

1.7. Power of attorney of Party A on September 2nd, 2007 on appointing its representative to sign this Agreement and other legal documents relating to assignment of contributed capital of Party A in Stellar Footwear Co., Ltd and performance of this Agreement;

1.8. Decision of Chairman of Samil Tongsang Vina Co., Ltd signed on …..2007 on approval of taking over the assigned capital from Party A in Stellar Footwear Co., Ltd;

ARTICLE 2. DEFINITION

ARTICLE 3. ASSIGNMENT AND TAKING-OVER ASSIGNMENT OF THE ASSIGNED CAPITAL

ARTICLE 4. SCOPE OF ASSIGNMENT AND ASSIGNMENT COST

4.1. Scope of assignment

– Investment License (as described in Item 2.2) and relevant documents and properties which contain but not limit: Certificate of registering the tax code, the stamp and Certificate of registering the stamp sample, Certificate of the asset/property ownership (if any);

– Documents and Dossiers relating to business operation of Stellar Footwear Co., Ltd, that contain but do not limit: Financial Report, Accounting records, periodic Revenue Statement;

– Rights and responsibilities arising from the contracts signed between Stellar Footwear Co., Ltd and relevant Parties; agreements or memorandums or any relevant documents which bind Parties within responsibilities;

4.2. Assignment cost

Assignment cost according to this Agreement is US$ 1.500.000 (One million and five hundred thousand United State Dollars), includes taxes, expenses and other costs under Vietnam Laws and Regulations.

ARTICLE 5. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTY A

5.1. Rights of Party A

a. Ask Party B to implement its responsibilities/obligations as stipulated in this Agreement;

b. In case, Party B fails to implement its obligations in due time and completely, Party A shall have right to ask Party B for compensations and applying the recovery surmountable measures;

c. Request Party B for implementing the payment as stipulated in Article 8 in due time;

5.2. Obligations of Party A

a. Sign all necessary legal documents and assist Party B to complete the Application Dossier for registering the capital assignment;

b. Be responsible for the truthfulness and legality of the rights and obligations assigned to Party B;

c. Assign the assigned capital together with the documents, assets, rights and obligations related to the assigned capital in accordance with the laws of Vietnam and provisions set forth herein after Party B has fulfilled its payment obligation in accordance with Article 8 hereof;

d. Party A shall supervise, support, stimulate, and facilitate Party B in receiving all rights relating to the invested capital of Stellar Footwear Co., Ltd;

e. Party A has responsibility for transferring whole original documents of competent authority’s approval for its capital assignment to Party B immediately after Party B executes full payment to Party A according to Article 8;

f. Party A commits not to remit or take away money as well as assets of Stellar Footwear Co., Ltd in any way from the date of providing the documents to Party B and signing of this Agreement to the date of hand-over;

g. Party A shall be responsible for providing information, documents and other relevant papers relating to transactions, responsibilities, liabilities, rights and rights arising from assets of Stellar Footwear Co., Ltd up to 31/8/2007 (including the proof of papers attached) that include but does not limit:

– Taxes duty for Vietnamese government;

– In respect of agreements, responsibilities and rights for employees in Stellar Footwear Co., Ltd, Party A shall transfer and make an appropriate report on the status of implementing labor contracts to Party B;

– In respect of agreements, responsibilities and rights to one or more third parties of trade transactions and contracts, Party A shall transfer and make an appropriate report on status of implementing these transactions and contracts to Party B;

– Agreements, responsibilities, rights arising from the contracts and transactions relating to facilities and operation of Stellar Footwear Co., Ltd, lease rental costs (if any);

– Agreements on services lease, such as: plants, transportation, rubbish treatment, environment protection fees etc.;

i. Party A confirms and commits that the following rights and obligations occurred and happened up to August 31, 2007 will be the responsibilities of Party A:

– Rental costs according to leasing contract signed with Viet Phat Co., Ltd and leasing contract signed with Hai Nam up to August 31, 2007;

– Troubles with tax authority, custom authority, and tax inspector;

– Taxes duty with Vietnam competent authority;

– Obligations/liabilities arising from the Transaction and agreements, such as: ………………

j. Party A shall have responsibilities to all the payables as described in Annex II attached herewith;

l. Party A shall have responsibilities to compensate to Party B for not implement or incompletely implementation or fail to implement obligations committed by Party A as mentioned in this Assignment with the level of indemnification to be agreed by two parties at the time of defining damages and as required by Party B;

m. In case, due to objective reasons, this Assignment is not registered and approved by competent authority for recording Party B as a new investor of Stellar Footwear Co., Ltd, Party A shall, within 10 (ten) days since the date of receiving official documents issued by Party B, return full money (as agreed in this Agreement) paid by Party B to Party A and under the mode to be informed by Party B;

ARTICLE 6. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTY B

6.1. Rights of Party B

a. Asking Party A for implementing its responsibilities as stipulated in this Agreement;

b. Asking Party A for compensations and applying the recovery surmountable measures in case Party A fails to implement its obligations in due time and/or Party A have not implemented its obligations completely;

6.2. Obligations Party B

a. Paying taxes and other expenses incurred from the execution of this Agreement to the competent authority, including:

– Taxes (if any) incurred from and concerning to the performance of this Agreement;

– All the expenses incurred from the implementation of procedures for registering the capital assignment;

– Notary fees (if any) for the documents to be notarized by Party A to complete the Application Dossier for registering the capital assignment at the requests of competent authority;

– All bank charges incurred from the remittance of the payment to the account of Party A.

c. Providing Party A with all necessary documents at the reasonable requests of Party A for the completion of the registration dossier for capital assignment;

d. Cooperating and supporting Party A in the process of performing the legal procedures concerning the submission of registration dossier for capital assignment and application for approval from competent authority;

e. Making full payment to Party A in accordance with payment schedule as stipulated in Article 8 of this Agreement;

ARTICLE 7. COMMITMENTS AND AGREEMENTS

7.1. Commitments on the assigned capital

Party A commits and warrants that:

§ The whole investment capital made by Party A is real and legal as detailed in the Investment License of Stellar Footwear Co., Ltd;

§ The assigned capital of Party A is neither subject to any dispute nor transaction object of any other Contract or agreement other than this CAA;

§ It will duly and properly transfer rights and obligations relating to the assigned capital to Party B;

§ Party A shall assist Party B in receiving and inheriting the rights, the obligations, and related documents of Party A with respect to the ownership of the assigned capital;

7.2. Commitments on capital assignment

§ Party A commits that the person who is the representative of Party A in signing on the CAA and other legal documents relating to this capital assignment is of full legal capacity, full competent to sign the Agreement and to be appointed by Party A through a Power of attorney issued by issued by its legal representative on September 02, 2007.

7.3. Commitments on time of transferring the ownership of assigned capital, assets, rights and obligations and related documents and files

– All liabilities which is resulted from the Stellar Footwear Co., Ltd’s actions shall belong to Stellar Footwear Co., Ltd and Party A;

– All the following rights and obligations shall belong to Party A and Stellar Footwear Co., Ltd:

– All the following rights and obligations shall belong to Party B and Stellar Footwear Co., Ltd:

– All the rights and obligations arising from this date onwards shall belong to Party B and Stellar Footwear Co., Ltd;

– All rights and obligations as agreed by two Parties under this Agreement shall belong to Party B and Stellar Footwear Co., Ltd;

7.4. Disbursement reimbursement

8.1. Schedule of payment

Party B shall pay the value of CAA equivalent to US$ 1.500.000 (One million and five hundred thousand US Dollars) to Party A in accordance with the following schedule:

8.2. Mode of payment:

Two parties agree unanimously that the payment of the value of this Agreement shall be made in U.S Dollars (US$) by giro payment. Party B shall have responsibility to transfer the payment to bank account determined by Party A and in accordance with Vietnamese regulations.

ARTICLE 9. VALIDITY

This Assignment Contract will be in full force from the official assigned date of this CAA and shall be terminated in some following cases:

9.1. Upon the breach of this Agreement of any Party, the other has the right to terminate it;

9.2. The capital assignment is approved by competent authority and the parties complete all obligations as agreed in the CAA and it is terminated by two parties in writing.

ARTICLE 10. OTHER PROVISIONS

10.1. Additions and amendments

Any addition or amendment to the CAA if is not made in writing and mutually signed shall be of no legal validity;

Any notice and the like in relation to the CAA shall be delivered to general representatives of the Parties as provided for in the beginning part of the CAA;

10.3. Copies of the Agreement

This Agreement is made into 5 (five) sets, each set shall include 01 (one) Vietnamese version; 01 (one) English version and all copies are equally authentic. Each party shall keep two sets, one set shall be sent to Investment License Issuing Body.

In where there have been any conflicts of meanings between the English version and Vietnamese version due to translation matters, the English version shall be element for settling those matters.

ARTICLE 11. GOVERNING LAWS AND SETTLEMENT OF DISPUTES

­The construction, interpretation, effect and performance provisions as well as the resolution to issues of the CAA shall be governed by the substantive laws and relevant documents of the Socialist Republic of Vietnam.

11.2. Distribute settlement

All disputes that may arise between the Parties by, or in relation to, or in connection with the performance of this CAA should be settled by negotiation and conciliation, mutual respect of rights of each other to a permitted extent. The Parties shall endeavor to reach an agreement and negotiate to settle such disputes with goodwill;

However, if, in spite of such amicable endeavors of the parties hereto, no such solution can be reached within five (5) days after the disagreement of such disputes; one or both parties may file the lawsuit to the competent Economic Court of Vietnam. Judgment of the Court shall be a final solution binding both Parties.

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án .

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng ;

Soạn Trong Tiếng Tiếng Anh

6 Muốn loan báo tin mừng bằng lời nói với người khác, chúng ta phải sửa soạn, không nói năng độc đoán, nhưng phải lý luận với họ.

6 To communicate verbally with people about the good news, we must be prepared, not to speak dogmatically, but to reason with them.

jw2019

Lý cho biết các mục tiêu quan trọng nhất là cải thiện sinh kế của người dân, xây dựng ý thức quốc gia, thay đổi tên chính thức và soạn thảo hiến pháp mới phản ánh thực tế hiện tại để Đài Loan có thể chính thức nhận mình là một quốc gia.

Lee said the most important goals are to improve the people’s livelihoods, build national consciousness, make a formal name change and draft a new constitution that reflects the present reality so that Taiwan can officially identify itself as a country.

WikiMatrix

Bộ trưởng có trách nhiệm soạn thảo và thực hiện các chính sách, chương trình phù hợp với chính sách và mục tiêu an ninh quốc gia mà tổng thống và bộ trưởng quốc phòng lập ra.

SECNAV is responsible for the formulation and implementation of policies and programs that are consistent with the national security policies and objectives established by the President or the Secretary of Defense.

WikiMatrix

38 Và giờ đây, hỡi con trai của cha, cha phải nói đôi lời về một vật mà tổ phụ chúng ta gọi là quả cầu, hay vật chỉ hướng—hay tổ phụ chúng ta gọi vật ấy là aLi A Hô Na, có nghĩa là địa bàn; và Chúa đã sửa soạn sẵn vật ấy.

38 And now, my son, I have somewhat to say concerning the thing which our fathers call a ball, or director—or our fathers called it aLiahona, which is, being interpreted, a compass; and the Lord prepared it.

LDS

(3) Tại sao cần soạn bài trước?

(3) Why is preparation needed?

jw2019

Bà cũng đã biên soạn hai tuyển tập và viết một cuốn sách phối hợp với các tác giả khác, vốn là cựu tù nhân chính trị từ chế độ độc tài quân sự Argentina cuối cùng ở nước này.

She has also edited two anthologies and wrote a book in collaboration with other authors, former political prisoners from the last Argentine military dictatorship in her country.

WikiMatrix

Ở đó, ông phát triển mạnh mẽ dưới sự bảo trợ của hoàng gia, cho đến một ngày khi nhà vua bày tỏ sự kông hài lòng của mình tại một đoạn trong một trio mới và ra lệnh cho Boccherini thay đổi nó, nhà soạn nhạc không có nghi ngờ gì dẫn đến việc sa thải.

There, Boccherini flourished under royal patronage, until one day when the King expressed his disapproval at a passage in a new trio, and ordered Boccherini to change it.

WikiMatrix

Việc soạn thảo, in ấn và vận chuyển các ấn phẩm giải thích Kinh Thánh cũng như những hoạt động của các chi nhánh, vòng quanh và hội thánh đòi hỏi nhiều nỗ lực và khoản chi phí đáng kể.

The writing, printing, and shipping of Bible-based publications and the many other related activities of branches, circuits, and congregations of Jehovah’s Witnesses require considerable effort and expense.

jw2019

Trong danh sách năm 2006 được biên soạn bởi tạp chí New Statesman của Anh, ông được bình chọn đứng thứ mười một trong danh sách “Những Anh hùng trong thời đại chúng ta”.

In a list compiled by the magazine New Statesman in 2006, he was voted twelfth in the list of “Heroes of our Time”.

WikiMatrix

Khi đang là thị trưởng Neuilly, Sarkozy gặp Cécilia Ciganer-Albeniz (cháu gái nhà soạn nhạc Isaac Albéniz, và là con gái của một thương gia gốc Nga), khi ông đứng chủ hôn cho cô và chồng, Jacques Martin, một người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng.

As mayor of Neuilly-sur-Seine, Sarkozy met former fashion model and public relations executive Cécilia Ciganer-Albéniz (great-granddaughter of composer Isaac Albéniz and daughter of a Moldovan father), when he officiated at her wedding to television host Jacques Martin.

WikiMatrix

4) Nhấn mạnh sự kiện sách được soạn thảo một cách đặc biệt như thế nào để điều khiển những học hỏi Kinh-thánh có tiến bộ.

(4) Stress how the book is especially designed for conducting progressive studies.

jw2019

Walter Afanasieff (sinh ngày 10 tháng 2 năm 1958), có biệt danh trước đây là Baby Love trong thập niên 1980, là một nhạc sĩ, người viết bài hát, nhà sản xuất thu âm và nhà soạn nhạc người Mỹ-Brazil gốc Nga.

Walter Afanasieff (born February 10, 1958), formerly nicknamed as Baby Love in the 1980s, is a Brazilian American musician, songwriter, record producer and composer of Russian descent.

WikiMatrix

Có vô số danh sách tương tự đã được biên soạn.

Many similar lists have been made.

WikiMatrix

Ngày 15 tháng 6, lực lượng cuối cùng được trang bị tốt của Pháp, trong đó có Tập đoàn quân số 4 đã sửa soạn rời đi trước khi người Đức tấn công.

On 15 June, the last well-equipped French forces, including the French Fourth Army, were preparing to leave as the Germans struck.

WikiMatrix

Hiệu suất: Bộ ứng dụng văn phòng LibreOffice, với trình soạn thảo văn bản, trình xử lý bảng tính, trình chiếu, nó bao gồm các chương trình cụ thể khác như quản lý dự án lập kế hoạch phần mềm và một trình soạn thảo HTML.

WikiMatrix

NGC 17 và NGC 34 được hai nhà thiên văn Mỹ Frank Muller và Lewis Swift biên soạn lần lượt vào năm 1886.

NGC 17 and NGC 34 were catalogued by Frank Muller and Lewis Swift, respectively, in 1886.

WikiMatrix

Vào tháng 4 năm 2003, công ty đổi tên một lần nữa thành Aniplex Inc. Năm 2004, Aniplex thành lập Sugi Label, phụ trách phát hành những tác phẩm của Sugiyama Koichi—nhà soạn nhạc của Dragon Quest, nhưng từ năm 2009 đã được bán cho King Records.

In April 2003, it changed its name to Aniplex Inc. In 2004, Aniplex launched the Sugi Label, which releases the works of Koichi Sugiyama—the composer of the music for Dragon Quest, but since 2009 it was sold to King Records.

WikiMatrix

Tháng 5 năm 1641, Cromwell đã thúc đẩy lần đọc thứ hai của Bộ luật nghị viện thường niên và sau đó đóng vai trò trong việc soạn thảo đạo luật về việc loại bỏ quy chế giám mục quản lý nhà thờ.

In May 1641, for example, it was Cromwell who put forward the second reading of the Annual Parliaments Bill and later took a role in drafting the Root and Branch Bill for the abolition of episcopacy.

WikiMatrix

Mặc dù cả hai nhà soạn kịch đều sáng tác cả hai thể loại, Andronicus được đánh giá cao nhất; những người kế nhiệm họ thường có xu hướng chuyên môn hóa hay làm khác đi, dẫn đến tách biệt sự phát triển tiếp theo của từng loại kịch .

While both dramatists composed in both genres, Andronicus was most appreciated for his tragedies and Naevius for his comedies; their successors tended to specialise in one or the other, which led to a separation of the subsequent development of each type of drama.

WikiMatrix

CHƯƠNG TRÌNH Trường Thánh Chức Thần Quyền được soạn thảo nhằm giúp ích toàn thể hội thánh.

THE program of the Theocratic Ministry School is prepared to benefit the entire congregation.

jw2019

Khi sửa soạn trái đất làm chỗ ở cho loài người, Ngài đã làm cho trái đất có khả năng sản xuất dư dật thừa sức nuôi sống tất cả (Thi-thiên 72:16-19; 104:15, 16, 24).

In preparing the earth as man’s home, he made it capable of producing an abundance, more than enough for all.

jw2019

Sau đó chúng tôi mang tạp chí đến bưu chính, đem lên tầng hai và giúp các nhân viên ở đây soạn ra và đóng bưu phí để gởi đi.

Afterward we took the completed magazines to the post office, carried them to the third floor, helped the staff sort them, and put the stamps on the envelopes for mailing.

jw2019

Tác phẩm này, soạn thảo một cách vội vã vào hậu bán thế kỷ thứ tư CN, được gọi là sách Talmud từ Pha-lê-tin.

This work, compiled in haste in the latter part of the fourth century C.E., became known as the Palestinian Talmud.

jw2019

Trong năm 2008, cô đứng đầu Top 20 sao mới nổi của Saturday Night Magazine dưới 30 tuổi và đã được đưa vào danh sách tương tự do Moviefone biên soạn.

In 2008, she topped Saturday Night Magazine’s Top 20 Rising Stars Under 30 and was included in a similar list compiled by Moviefone.

WikiMatrix

Công ty đang phát triển do đó cho ông làm nhà soạn nhạc cho phiên bản NES của DragonStrike và trò chơi máy tính Eye of the Beholder II .

The growing company enlisted him as a composer for the NES port of DragonStrike and the computer game Eye of the Beholder II.

WikiMatrix

Văn Bản Trong Tiếng Tiếng Anh

Tất cả các chữ còn lại được trình bày ra thành văn bản thuần túy.

All other statements are executable statements.

WikiMatrix

Herodotus, The Histories, I. Xem văn bản gốc tại Sacred Texts.

Herodotus, The Histories, I. See original text in the Sacred Texts.

WikiMatrix

Hai văn bản quan trọng, còn chính trị thì sao?

Two great texts, what about the politics?

QED

Một số dấu hiệu đơn lần đầu xuất hiện trong các văn bản Ai Cập Trung cổ.

A few uniliterals first appear in Middle Egyptian texts.

WikiMatrix

Bộ khung Văn bản Chính

Main Text Frameset

KDE40.1

Ad customizers can insert any type of text at all.

support.google

Trình tổng hợp Văn bản sang Tiếng nói EposName

Epos TTS speech synthesizer

KDE40.1

Lấy ví dụ trong văn bản Hồi giáo Koran không có nghi thức tử hình bằng ném đá.

The Koran, for example, doesn’t condone stoning.

ted2019

Và sau đó là nhiều phiên bản khác của máy xử lý văn bản ra đời.

And then more general versions of word processors came about.

ted2019

Sau đây là ví dụ về tệp văn bản được định dạng đúng.

Here’s an example of a properly formatted text file.

support.google

Raymond bắt đầu sự nghiệp lập trình bằng văn bản phần mềm độc quyền, từ năm 1980 đến năm 1985.

Raymond began his programming career writing proprietary software, between 1980 and 1985.

WikiMatrix

Thế là một công cụ như phần mềm chỉnh sửa văn bản cho gene ra đời.

The result is basically a word processor for genes.

ted2019

Hình ảnh có văn bản phủ lên phía trên cùng của hình ảnh gốc

Images with text that have been overlaid on top of the original photographic image

support.google

Hộp thoại ô nhập văn bản

Text Input Box dialog

KDE40.1

Tôi sẽ văn bản bạn.

I’ll text you.

QED

NewsBank cũng có văn bản đầy đủ của các bài báo từ 1886 đến 1922.

NewsBank also hosts the full text of articles from 1886 to 1922.

WikiMatrix

Văn bản tiêu đề không chọn

Negative Text

KDE40.1

Chọn văn bản mang tính mô tả

Choose descriptive text

support.google

support.google

Không thể nạp thiết lập từ tập tin văn bản Thiết lập Quản lý Màu

Cannot load settings from the Color Management text file

KDE40.1

Khi bạn muốn tạo một văn bản hoàn toàn mới trên Word- đôi khi cũng xảy ra mà.

Ok, when you want to create a new blank document in Word — it could happen.

ted2019

Ghi chép bằng văn bản đầu tiên về ngày diễn ra từ 1237.

The first written testimony about the place date from 1237.

WikiMatrix

Gửi văn bản cho tôi.

Text me.

OpenSubtitles2018.v3

Vậy ai đã phát minh ra văn bản?

So, who invented writing?

QED

Văn bản ColorSmart

ColorSmart Text

KDE40.1

Bạn đang đọc nội dung bài viết Chuyển Nhượng Trong Tiếng Tiếng Anh trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!