Đề Xuất 3/2023 # Chương Trình Soạn Thảo Văn Bản Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 8 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 3/2023 # Chương Trình Soạn Thảo Văn Bản Trong Tiếng Tiếng Anh # Top 8 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Chương Trình Soạn Thảo Văn Bản Trong Tiếng Tiếng Anh mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tương tự như cách chúng ta sử dụng chương trình soạn thảo văn bản để sửa lỗi đánh máy trên văn bản.

That’s sort of analogous to the way that we use a word-processing program to fix a typo in a document.

ted2019

Ví dụ, khi Jennier Khahn muốn giải thích một công nghệ sinh học mới lạ tên CRISPR, cô nói: “Tựa như lần đầu tiên bạn dùng một chương trình soạn thảo văn bản để chỉnh sửa DNA.

For example, when Jennifer Kahn wanted to explain the incredible new biotechnology called CRISPR, she said, “It’s as if, for the first time, you had a word processor to edit DNA.

ted2019

Hệ thống xử lý dữ liệu Dữ liệu lớn Tính toán Phần mềm ra quyết định ^ Data processing is distinct from Chương trình soạn thảo văn bản, which is manipulation of text specifically rather than data generally.“data processing”.

Data processing system Big data Computation Decision-making software Data processing is distinct from word processing, which is manipulation of text specifically rather than data generally.”data processing”.

WikiMatrix

Notepad là một trình soạn thảo văn bản đơn giản cho Microsoft Windows và một chương trình chỉnh sửa văn bản cơ bản cho phép người dùng máy tính tạo tài liệu.

Notepad is a simple text editor for Microsoft Windows and a basic text-editing program which enables computer users to create documents.

WikiMatrix

Bạn nên gửi các đoạn mã thẻ dưới dạng tệp đính kèm và sử dụng chương trình không làm thay đổi định dạng, như trình soạn thảo văn bản thuần túy (ví dụ: Notepad đối với Máy tính hoặc TextEdit đối với máy Mac).

We suggest sending tag snippets as file attachments and using a program that doesn’t change the formatting, like a plain text editor (for example, Notepad for PC or TextEdit for Mac).

support.google

Một số ứng dụng đơn giản được bao gồm trong Windows 3.0, chẳng hạn như trình soạn thảo văn bản Notepad và bộ xử lý văn bản Write (thừa kế từ các phiên bản trước của Windows), chương trình tạo macro (mới; sau này bị bỏ), chương trình vẽ Paintbrush (thừa kế, nhưng cải thiện đáng kể) và một chương trình máy tính bỏ túi (cũng được kế thừa).

A number of simple applications were included, such as the text editor Notepad and the word processor Write (both inherited from earlier versions of Windows), a macro recorder (new; later dropped), the paint program Paintbrush (inherited, but substantially improved), and a calculator (also inherited).

WikiMatrix

Hiệu suất: Bộ ứng dụng văn phòng LibreOffice, với trình soạn thảo văn bản, trình xử lý bảng tính, trình chiếu, nó bao gồm các chương trình cụ thể khác như quản lý dự án lập kế hoạch phần mềm và một trình soạn thảo HTML.

WikiMatrix

Ở đây bạn có thể thay đổi chương trình thành phần. Thành phần là các chương trình điều khiển các công việc cơ bản, như giả trình lệnh, soạn thảo và trình thư. Một số ứng dụng KDE đôi khi cần một trình lệnh, gửi một thư, hay hiển thị văn bản. Để đảm bảo tính ổn định, các ứng dụng luôn luôn gọi cùng một thành phần. Bạn có thể chọn những thành phần đó ở đây

Here you can change the component program. Components are programs that handle basic tasks, like the terminal emulator, the text editor and the email client. Different KDE applications sometimes need to invoke a console emulator, send a mail or display some text. To do so consistently, these applications always call the same components. You can choose here which programs these components are

KDE40.1

Danh sách này hiển thị những dạng thành phần có thể cấu hình. Nhấn vào thành phần bạn muốn cấu hình. Trong hộp thoại này bạn có thể thay đổi các thành phần mặc định của KDE. Thành phần là các chương trình điều khiển các công việc cơ bản, như giả trình lệnh, soạn thảo và trình thư. Một số ứng dụng KDE đôi khi cần một trình lệnh, gửi một thư, hay hiển thị văn bản. Để đảm bảo tính ổn định, các ứng dụng luôn luôn gọi cùng một thành phần. Bạn có thể chọn những thành phần đó ở đây

KDE40.1

Văn Bản Trong Tiếng Tiếng Anh

Tất cả các chữ còn lại được trình bày ra thành văn bản thuần túy.

All other statements are executable statements.

WikiMatrix

Herodotus, The Histories, I. Xem văn bản gốc tại Sacred Texts.

Herodotus, The Histories, I. See original text in the Sacred Texts.

WikiMatrix

Hai văn bản quan trọng, còn chính trị thì sao?

Two great texts, what about the politics?

QED

Một số dấu hiệu đơn lần đầu xuất hiện trong các văn bản Ai Cập Trung cổ.

A few uniliterals first appear in Middle Egyptian texts.

WikiMatrix

Bộ khung Văn bản Chính

Main Text Frameset

KDE40.1

Ad customizers can insert any type of text at all.

support.google

Trình tổng hợp Văn bản sang Tiếng nói EposName

Epos TTS speech synthesizer

KDE40.1

Lấy ví dụ trong văn bản Hồi giáo Koran không có nghi thức tử hình bằng ném đá.

The Koran, for example, doesn’t condone stoning.

ted2019

Và sau đó là nhiều phiên bản khác của máy xử lý văn bản ra đời.

And then more general versions of word processors came about.

ted2019

Sau đây là ví dụ về tệp văn bản được định dạng đúng.

Here’s an example of a properly formatted text file.

support.google

Raymond bắt đầu sự nghiệp lập trình bằng văn bản phần mềm độc quyền, từ năm 1980 đến năm 1985.

Raymond began his programming career writing proprietary software, between 1980 and 1985.

WikiMatrix

Thế là một công cụ như phần mềm chỉnh sửa văn bản cho gene ra đời.

The result is basically a word processor for genes.

ted2019

Hình ảnh có văn bản phủ lên phía trên cùng của hình ảnh gốc

Images with text that have been overlaid on top of the original photographic image

support.google

Hộp thoại ô nhập văn bản

Text Input Box dialog

KDE40.1

Tôi sẽ văn bản bạn.

I’ll text you.

QED

NewsBank cũng có văn bản đầy đủ của các bài báo từ 1886 đến 1922.

NewsBank also hosts the full text of articles from 1886 to 1922.

WikiMatrix

Văn bản tiêu đề không chọn

Negative Text

KDE40.1

Chọn văn bản mang tính mô tả

Choose descriptive text

support.google

support.google

Không thể nạp thiết lập từ tập tin văn bản Thiết lập Quản lý Màu

Cannot load settings from the Color Management text file

KDE40.1

Khi bạn muốn tạo một văn bản hoàn toàn mới trên Word- đôi khi cũng xảy ra mà.

Ok, when you want to create a new blank document in Word — it could happen.

ted2019

Ghi chép bằng văn bản đầu tiên về ngày diễn ra từ 1237.

The first written testimony about the place date from 1237.

WikiMatrix

Gửi văn bản cho tôi.

Text me.

OpenSubtitles2018.v3

Vậy ai đã phát minh ra văn bản?

So, who invented writing?

QED

Văn bản ColorSmart

ColorSmart Text

KDE40.1

Tường Trình Trong Tiếng Tiếng Anh

Theo lời tường trình, năm 1330 ở Languedoc người Cathar cuối cùng bị thiêu ở cọc.

The last Cathar was reportedly burned at the stake in Languedoc in 1330.

jw2019

21 Hãy tường trình, hãy trình bày vụ việc mình.

21 Make your report, present your case.

jw2019

Ông ta đã được nghe tường trình, và nó không làm ông ta ngạc nhiên.

He’s been briefed, it doesn’t faze him.

OpenSubtitles2018.v3

Được rồi, tôi đã có bản tường trình của anh ở đây.

Okay. I have your statement here.

OpenSubtitles2018.v3

Như tôi đã nói trong buổi tường trình đầu tiên và cả trăm lần như thế.

Just like I said in my original debrief and a hundred times since.

OpenSubtitles2018.v3

Như tôi đã tường trình…

Like I said in my report…

OpenSubtitles2018.v3

Một nhân chứng tường trình rằng chỉ có sáu người còn sống trong làng.

One witness reported that only six people were left alive in the village.

WikiMatrix

Cowen tường trình: “Các khoa học gia đang phải suy nghĩ lại vài giả thuyết của họ….

Cowen reported: “Scientists are having to rethink some of their assumptions. . . .

jw2019

Tạp chí New Scientist tường trình: “Mùi nhang thơm có thể làm hại sức khỏe bạn.

“The sweet smell of incense could be bad for your health,” reports New Scientist magazine.

jw2019

Đây là Andrea Foxglove tường trình bên ngoài tòa án hình sự ở Manhattan.

This is Andrea foxglove, reporting outside the criminal courthouse in lower Manhattan.

OpenSubtitles2018.v3

“Tường trình của một người lính Nhật bị thương tại Đồi 80” (bằng tiếng Anh và tiếng Đức).

“Report of a Japanese soldier who was wounded in this battle at hill 80″ (in English and German).

WikiMatrix

Chúng tôi nhận được bản tường trình của anh.

Uh, so we got your statement from the hospital.

OpenSubtitles2018.v3

Thám tử Gunther muốn em xuống đó viết tường trình về cái đêm Frank bị giết.

Detective Gunther wanted me to go down and give a written stement about the night that Frank was killed.

OpenSubtitles2018.v3

Tôi cần anh ra ngòai làm tường trình.

I’m gonna need to take a statement outside.

OpenSubtitles2018.v3

ngày 8-3-1997 tường trình về mối nguy hiểm của núi lửa này.

magazine of March 8, 1997, reported on this menacing volcano.

jw2019

“Mỗi điếu thuốc làm giảm thọ 11 phút”, tờ University of California Berkeley Wellness Letter tường trình.

“More than half of the world’s countries fail to perform full tests on donated blood, increasing the risk of spreading AIDS and other diseases,” says an Associated Press report.

jw2019

Tường trình tiên khởi cho thấy như là ông đã kéo cái gì đó trên kia, ông ạ.

Initial reports look like you pulled some kind of move up there, man.

OpenSubtitles2018.v3

Trong mọi trường hợp, chi nhánh đó đều tường trình cho Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương biết.

In all cases, the branch keeps the Governing Body informed regarding the matter.

jw2019

Bản tường trình cuối cùng của cậu đã cách đây 2 tuần.

Your last report was more than two weeks ago.

OpenSubtitles2018.v3

Trong bản tường trình, anh chỉ rõ anh chưa từng gặp Abu Nazir.

In your debrief, you indicate that you have never met Abu Nazir.

OpenSubtitles2018.v3

Lại phải viết 1 đống tường trình đây.

I’ll have to write a thousand report on this.

QED

Đại sứ Tây Ban Nha tường trình với Felipe II rằng vết ung nhọt sắp sửa bung vỡ.

The Spanish ambassador told Philip II that the abscess was about to burst.

WikiMatrix

Có một bản tường trình trên bàn ông.

There’s a report on your desk.

OpenSubtitles2018.v3

“Sửa lại bản tường trình tai nạn một chút, mọi việc sẽ ổn”.

“Adjust your accident report a bit, and everything will be fine.”

jw2019

Cậu ta đã làm bản tường trình lúc ở bệnh viện rồi.

Well, he already made a statement back at the hospital.

OpenSubtitles2018.v3

Cách Trình Bày Trong Tiếng Tiếng Anh

Cách trình bày tạp chí

What to Say About the Magazines

jw2019

Sắp đặt cho người công bố có khả năng trình diễn cách trình bày cuốn sách này.

Have a capable publisher demonstrate how to present the book.

jw2019

Dùng lời đề nghị nơi trang 4 để trình diễn cách trình bày Tháp Canh ngày 15 tháng 6.

Using the suggestions on page 4, demonstrate separately how to present the June 15 Watchtower and the June 22 Awake!

jw2019

Trình diễn cách trình bày tạp chí vắn tắt dùng các số hiện hành.

Demonstrate a brief magazine presentation using the current issues.

jw2019

15 phút: Sửa soạn cách trình bày tạp chí.

15 min: Preparing Our Magazine Presentations.

jw2019

3 Đây là một cách trình bày khác mà bạn có thể dùng:

3 Here is another presentation you might be able to use:

jw2019

Người ta bảo rằng đây là cách trình bày chính xác, nhưng chính xác cho mục đích nào?

It is claimed to be precise, but precise for what purpose?

WikiMatrix

Nhờ một người công bố có khả năng trình diễn cách trình bày đề nghị ở đoạn 7 và 8.

Have qualified publisher demonstrate presentations in paragraphs 7-8.

jw2019

ĐÚC KẾT CÁCH TRÌNH BÀY

TAILORING YOUR PRESENTATION

jw2019

Có người đề nghị cách trình bày tin mừng khi đi rao giảng.

Some give recommendations about presentations that could be used in the field ministry.

jw2019

Nhưng tôi thích cách trình bày của trang này — nhìn được lắm — nên tôi giữ lại.

But I decided I liked this contents page — I liked the way it looks — so I kept it.

ted2019

Bạn đang đọc nội dung bài viết Chương Trình Soạn Thảo Văn Bản Trong Tiếng Tiếng Anh trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!