Đề Xuất 12/2022 # Chuẩn Format Khóa Luận Ftu / 2023 # Top 12 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Chuẩn Format Khóa Luận Ftu / 2023 # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Chuẩn Format Khóa Luận Ftu / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Posted by Tin học cộng

Quy định toàn trường Quyết định 1660 đã cập nhật mới nhất: https://tinhoccong.wordpress.com/2016/04/06/quy-dinh-cua-dai-hoc-ngoai-thuong-ve-khoa-luanbao-cao-thuc-tap/

Còn đây là quy định chi tiết từ khoa kinh tế quốc tế, chi tiết những vấn đề còn bỏ ngỏ của Quyết định 1660 dành cho các bạn tham khảo!

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

Hướng dẫn cách trình bày Khóa luận tốt nghiệp

Hình thức của Khóa luận tốt nghiệp (KLTN):

KLTN phải được trình bày rõ ràng, sạch đẹp theo thứ tự sau:

Bìa chính (Hình thức trình bày như phụ lục 1 và theo quy định ở mục “Số lượng bản nộp”)

Bìa phụ là giấy thường (Hình thức trình bày như phụ lục 1)

Lời mở đầu

Phần nội dung

Kết luận

Phụ lục (nếu có)

KLTN được trình bày trên khổ giấy A4 (210 x 297mm, in một mặt bằng mực đen), có số lượng khoảng 60-80 trang kể từ Lời mở đầu đến hết phần Kết luận.

  Trình bày Nội dung của KLTN

  ­ Font chữ: Times New Roman, cỡ chữ: 13, cách dòng 1.5 lines (không dùng After, Before), lùi đầu dòng  1 cm  khi sang paragraph mới.

  ­ Cách lề: trên: 2.5 cm; dưới: 2.4 cm; trái 3.5 cm; phải 2 cm.

  ­ Bố cục:

  Tên chương: Viết chữ in hoa, đậm, căn giữa, cỡ chữ: 16

  Đề mục: Các tiểu mục của KLTN được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm bốn chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ: 1.1.1.2  chỉ tiểu mục 2, nhóm tiểu mục 1, mục 1, chương 1); không có chấm sau khi kết thúc số thứ tự đề mục và không có dấu hai chấm sau khi kết thúc tên đề mục:

  .  mục cấp 1 ( ví dụ 1.1) được viết thường, đậm

  .  mục cấp 2 (ví dụ 1.1.1) được viết đậm, nghiêng

  .  mục cấp 3 (1.1.1.2)  được viết nghiêng

  Ví dụ:

  CHƯƠNG 1

  LÝ LUẬN CHUNG VỀ XUẤT KHẨU THỦY SẢN

  1.1       Một số khái niệm cơ bản

  1.1.1      Thủy sản

  1.1.1.1    Đặc điểm

  1.1.1.2     Phân loại

  ­ Cách trích dẫn tài liệu tham khảo (Trích nguồn): Cách trích dẫn tài liệu tham khảo được thực hiện theo hình thức ghi tên tác giả và năm xuất bản ngay sau nội dung đã tham khảo (cung cấp thông tin số trang nếu trích dẫn từ sách).

  Ví dụ:  – Krugman (1999) đã cho rằng…

  Kinh tế học quốc tế có thể được chia ra thành 2 nhóm chính: nghiên cứu thương mại quốc tế và tiền tệ quốc tế (Krugman và Obstfeld, 2006, tr. 8).

  Lưu ý:  Cách trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo dựa trên hệ thống trích nguồn của Đại học Harvard. Sinh viên có thể tham khảo chi tiết tại địa chỉ http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm

  ­ Bảng biểu, hình, đồ thị, sơ đồ,… : phải được căn giữa, đánh số theo từng loại và bao gồm luôn cả thứ tự của chương. Số đầu tiên là số thứ tự của chương, số tiếp theo là số thứ tự hình trong chương đó. Ví dụ: Hình 2.1 (Hình vẽ thứ nhất trong chương 2 ); Bảng 1.2 (Bảng thứ 2 trong chương 1).

  Bảng (chỉ sử dụng kẻ ngang), biểu, hình, đồ thị…phải có Tên, Đơn vị tính, Nguồn :

  Tên để phía trên, được căn giữa;

  Đơn vị tính để phía trên, căn lề phải; bôi đậm số thứ tự và tên của bảng, biểu, hình …;  Nguồn để phía dưới bảng, biểu, hình, đồ thị…, in nghiêng, căn giữa.

  ­ Số liệu phải được phân cách hàng nghìn bằng dấu chấm và phân cách dấu thập phân bằng dấu phẩy, Ví dụ: 1.025.845,26.

  ­ Không để bảng, biểu, đồ thị…bị cắt thành hai trang.

   ­ Số thứ tự của trang đặt ở chính giữa, phía trên đầu trang giấy và bắt đầu từ Lời mở đầu đến hết phần Tài liệu tham khảo và Phụ lục.

  ­ Dùng footnote để giải thích (không trích nguồn), cỡ chữ 10

   3.1 Tài liệu tham khảo tách riêng đối với tài liệu tiếng Việt và tiếng Anh, được đánh số thứ tự.

   Tài liệu không có tên tác giả thì lấy tên cơ quan ban hành.

   Nếu một tác giả trong cùng 1 năm có nhiều công trình tham khảo thì đặt các chữ cái a,b,c… sau năm xuất bản dựa theo thứ tự thời gian xuất bản.

   Ví dụ:

   DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

   TIẾNG VIỆT

   Nguyễn Văn An, 2011, Bàn về chính sách cạnh tranh, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, Số 10 tháng 8, trang 55-60.

   Từ Thúy Anh, 2013, Kinh tế học quốc tế, NXB Thống kê, Hà Nội.

   TIẾNG ANH

   Brander, J., 1985a, Competition Management, Journal of International Economics, Số 18, trang 83-100.

   Brander, J., 1985b, Benefits of Competition, Journal of International Economics, Số 18, trang 68-108.

   Jaffe, J. and Westerfield R., 1985, The impact of inflation, Journal of Finance, Số 40, trang 25-34.

   UNDP, 2011, Human Development Report.

   http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=388&idmid=3&ItemID=12961 (truy cập ngày 15/4/2013)

   WEBSITE

   Website của Tổng cục thống kê, http://www.gso.gov.vn/

   Số lượng bản nộp

   ­ Bản cứng: 03 bản khóa luận hoàn chỉnh, trong đó:

   1 bản đóng bìa cứng màu đỏ, chữ vàng và ở gáy có in tên sinh viên, tên đề tài, năm viết.

   Ví dụ:

   NGUYỄN VĂN A PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU HÀNG NÔNG SẢN VIỆT NAM 2015

   2 bản đóng bìa mềm màu đỏ (ngoài cùng có bìa nilon) đính kèm vào bìa sau bản “Nhận xét của giáo viên hướng dẫn”

   Tin học cộng

   Fanpage: http://www.facebook.com/LuyenThiChungChiMOS

   Email: tinhoccong@gmail.com

   Hotline: 0966 576 148 (Mr Hoàng)

   Share this:

   Twitter

   Facebook

   Like this:

   Like

   Loading…

   Related

   Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế Ftu / 2023

   Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế Ftu, Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Slide Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Đề Cương Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Trắc Nghiệm Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế , Trắc Nghiệm Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế Ftu, Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Ngh, Phân Tích Các Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, “phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp”, Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Văn Bản Pháp Luật Kinh Doanh, Pháp Luật Về Hộ Kinh Doanh, Pháp Luật Và Chủ Thể Kinh Doanh, Pháp Luật Về Chủ Thể Kinh Doanh, Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Văn Bản Pháp Luật Quy Định Về Hộ Kinh Doanh, Pháp Luật Kinh Tế Quốc Tế, Kinh Nghiệm Quốc Tế Về Phổ Biến Pháp Luật, Đường Lối Chính Sách Pháp Luật Của Đảng, Nhà Nước Về Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Quốc Phòng,, Đường Lối Chính Sách Pháp Luật Của Đảng, Nhà Nước Về Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Quốc Phòng, , Giải Pháp Nâng Cao Hoạt Động Quản Trị Kinh Doanh Tại Doanh Nghiệp, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Quản Trị Kinh Doanh Kinh Tế Quốc Dân, Kinh Doanh Quốc Tế , Đề Thi Kinh Doanh Quốc Tế, Đề Thi Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế Ou, Đề Thi Quản Trị Kinh Doanh Quôc Tế Đại Học Mở Tp Hcm, Đề Cương Kinh Doanh Quốc Tế, Chuẩn Đầu Ra Kinh Doanh Quốc Tế, Mẫu Hợp Đồng Kinh Doanh Quốc Tế, Hợp Đồng Kinh Doanh Quốc Tế, Huflit Kinh Doanh Quốc Tế, Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế, Trắc Nghiệm Kinh Doanh Quốc Tế, Đăng Kí Kinh Doanh Lữ Hành Quốc Tế, Trắc Nghiệm Môn Kinh Doanh Quốc Tế, Kế Hoạch Học Tập Ngành Kinh Doanh Quốc Tế, Bài Tập Tình Huống Kinh Doanh Quốc Tế, Đáp án 239 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Kinh Doanh Quốc Tế, Trắc Nghiệm Môn Kinh Doanh Quốc Tế Có Đáp án, Tiểu Luận Kinh Doanh Quốc Tế, Phương án Kinh Doanh Lữ Hành Quốc Tế, Giáo Trình Học Kinh Doanh Quốc Tế, Giáo Trình Giao Tiếp Trong Kinh Doanh Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Báo Cáo Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Kinh Doanh, Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Kinh Doanh, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 2 Luật Doanh Nghiệp, Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Kinh Doanh Quốc Tế, Tiếng Anh Chuyên Nghành Kinh Doanh Quốc Tế, Tiếng Anh Chuyên Ngành Kinh Doanh Quốc Tế, Giáo Trình Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế Pdf, Đề Thi Trắc Nghiệm Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế, Mẫu Giấy Đăng Ký Kinh Doanh Lữ Hành Quốc Tế, Giáo Trình Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế, Chương Trình Khung Kinh Doanh Quốc Tế, Chương Trình Đào Tạo Ngành Kinh Doanh Quốc Tế, Văn Bản Đề Nghị Của Doanh Nghiệp Do Đại Diện Theo Pháp Luật Của Doanh Nghiệp Ký Tên Và Đóng Dấu (mẫu, Văn Bản Đề Nghị Của Doanh Nghiệp Do Đại Diện Theo Pháp Luật Của Doanh Nghiệp Ký Tên Và Đóng Dấu (mẫu, Văn Bản Đề Nghị Của Doanh Nghiệp Do Đại Diện Theo Pháp Luật Của Doanh Nghiệp Ký Tên Và Đóng Dấu (mẫu, Iểu Luận Luật Kinh Tế 2 Luật Doanh Nghiệp, Tam Quốc Và Những Bí Quyết Trong Quản Lý Kinh Doanh, Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Kinh Doanh Quốc Tế, Trắc Nghiệm Kinh Doanh Quốc Tế Theo Chương, Tiếng Anh Chuyên Ngành 3 Khoa Kinh Doanh Quốc Tế, Phương Pháp Quản Lí,nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Kinh Doanh, Bài Tiểu Luận Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Kinh Doanh, Nghị Quyết 84 Về Các Giải Pháp Tháo Gỡ Khó Khăn Cho Sản Xuất Kinh Doanh, Văn Bản Pháp Luật Doanh Nghiệp, Luật Kinh Doanh, Bộ Luật Kinh Doanh, Danh Sách Sinh Viên Lớp Kinh Doanh Quốc Tế Khoá 2018, Bộ Luật Kinh Doanh Thương Mại, Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, Luật Bảo Hiểm Kinh Doanh, Nghị Quyết Số 84/nq-cp Về Các Nhiệm Vụ, Giải Pháp Tiếp Tục Tháo Gỡ Khó Khăn Cho Sản Xuất Kinh Doanh, Pháp Luật Quốc Gia, Văn Bản Pháp Luật Quốc Tế, Văn Bản Pháp Luật Quốc Gia, Đại Diện Theo Pháp Luật Của Doanh Nghiệp, Luật Kinh Tế Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Pháp Luật Kinh Tế, Văn Bản Pháp Luật Về Kinh Tế, Pháp Luật Kinh Tế, Đề Thi Môn Pháp Luật Kinh Tế, Văn Bản Pháp Luật Kinh Tế, Giấy ủy Quyền ( Dành Cho Các Hộ Gia Đình, Kinh Doanh, Tổ Chức Khác Không Có Tư Cách Pháp Nhân), Điều 49 Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, Tiểu Luận Môn Luật Kinh Doanh Ueh, Điều 44 Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, Điều 7 Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, Báo Cáo Thực Tập Tổng Hợp Luật Kinh Doanh, Dự Thảo Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm 2000, Điều 8 Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, Điều 3 Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, Định Luật 80/20 Trong Kinh Doanh, Bộ Luật Công Pháp Quốc Tế, Pháp Luật Điều ước Quốc Tế, Cơ Sở Dữ Liệu Quốc Gia Về Văn Bản Pháp Luật,

   Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế Ftu, Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Slide Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Đề Cương Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Trắc Nghiệm Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế , Trắc Nghiệm Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế Ftu, Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Ngh, Phân Tích Các Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, “phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp”, Phân Tích Quy Định Của Pháp Luật Về Điều Kiện Kinh Doanh Khi Thành Lập Doanh Nghiệp, Văn Bản Pháp Luật Dành Cho Học Phần Luật Kinh Doanh, Văn Bản Pháp Luật Kinh Doanh, Pháp Luật Về Hộ Kinh Doanh, Pháp Luật Và Chủ Thể Kinh Doanh, Pháp Luật Về Chủ Thể Kinh Doanh, Luật Kinh Doanh Quốc Tế, Văn Bản Pháp Luật Quy Định Về Hộ Kinh Doanh, Pháp Luật Kinh Tế Quốc Tế, Kinh Nghiệm Quốc Tế Về Phổ Biến Pháp Luật, Đường Lối Chính Sách Pháp Luật Của Đảng, Nhà Nước Về Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Quốc Phòng,, Đường Lối Chính Sách Pháp Luật Của Đảng, Nhà Nước Về Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Gắn Với Quốc Phòng, , Giải Pháp Nâng Cao Hoạt Động Quản Trị Kinh Doanh Tại Doanh Nghiệp, Pháp Luật Quốc Tế, Pháp Luật Nước Ngoài Về Bảo Vệ Quyền Trẻ Em, Quản Trị Kinh Doanh Kinh Tế Quốc Dân, Kinh Doanh Quốc Tế , Đề Thi Kinh Doanh Quốc Tế, Đề Thi Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế Ou, Đề Thi Quản Trị Kinh Doanh Quôc Tế Đại Học Mở Tp Hcm, Đề Cương Kinh Doanh Quốc Tế, Chuẩn Đầu Ra Kinh Doanh Quốc Tế, Mẫu Hợp Đồng Kinh Doanh Quốc Tế, Hợp Đồng Kinh Doanh Quốc Tế, Huflit Kinh Doanh Quốc Tế, Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế, Trắc Nghiệm Kinh Doanh Quốc Tế, Đăng Kí Kinh Doanh Lữ Hành Quốc Tế, Trắc Nghiệm Môn Kinh Doanh Quốc Tế, Kế Hoạch Học Tập Ngành Kinh Doanh Quốc Tế, Bài Tập Tình Huống Kinh Doanh Quốc Tế, Đáp án 239 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Kinh Doanh Quốc Tế, Trắc Nghiệm Môn Kinh Doanh Quốc Tế Có Đáp án, Tiểu Luận Kinh Doanh Quốc Tế, Phương án Kinh Doanh Lữ Hành Quốc Tế, Giáo Trình Học Kinh Doanh Quốc Tế, Giáo Trình Giao Tiếp Trong Kinh Doanh Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Báo Cáo Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Kinh Doanh, Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Kinh Doanh, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 2 Luật Doanh Nghiệp, Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Kinh Doanh Quốc Tế, Tiếng Anh Chuyên Nghành Kinh Doanh Quốc Tế,

   Khóa Luận Luật Kinh Tế / 2023

   Khóa Luận Luật Kinh Tế, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật Kinh Tế, Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Bìa Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Kinh Doanh Quốc Tế, Khoa Kinh Tế Luật, Khóa Luận Đại Học Kinh Tế, Khoá Luận Về Kinh Tế, Bìa Luận Văn Đại Học Cần Thơ Khoa Kinh Tế, Khoa Kinh Tế Luật Đại Học Thương Mại, Báo Cáo Tổng Hợp Khoa Kinh Tế Luật, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 2 Luật Doanh Nghiệp, Bìa Luận Văn Tốt Nghiệp Khoa Kinh Tế, Khóa Luận Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh, Báo Cáo Tổng Hợp Khoa Kinh Tế Luật Đại Học Thương Mại, Iểu Luận Luật Kinh Tế 2 Luật Doanh Nghiệp, Khóa Luận Kế Toán Kết Quả Kinh Doanh, Khóa Luận Về Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Khóa Luận Kinh Tế Nông Nghiệp, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Kinh Tế, Khóa Luận Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Khóa Luận Quản Trị Kinh Doanh, Luận Văn Tốt Nghiệp 2015 Khoa Kinh Tế Ctu, Luận Văn Tốt Nghiệp 2015 Khoa Kinh Tế, Khóa Luận Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Khóa Luận Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Khoá Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Kinh Doanh, Khóa Luận Tốt Nghiệp Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Kết Quả Kinh Doanh, Khóa Luận Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh, Tiểu Luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Kinh Tế, Khóa Luận Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Kinh Doanh Của Công Ty, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Khóa Luận Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Kinh Doanh Quốc Tế, Khóa Luận Nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Kinh Doanh, Khóa Luận Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Đề Cương Chi Tiết Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Kinh Doanh, Khóa Luận Hoạch Định Chiến Lược Kinh Doanh, Khóa Luận Đề Tài Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty, Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh , Khóa Luận Nhận Fangj Và Phân Tích Rủi Ro Kinh Doanh, Khóa Luận Tốt Nghiệp Xac Dinh Ket Quả Kinh Doanh Công Ty Dược, Luận án Luật Kinh Tế, Luận Văn Luật Kinh Tế, Bia Luan Van Khoa Luat, Mẫu Bìa Luận Văn Đại Học Cần Thơ Khoa Luat, Khóa Luận Đại Học Luật, Bìa Luận Văn Khoa Luật Đại Học Cần Thơ, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 2, Đề Tiểu Luận Luật Kinh Tế 1, Bài Tiểu Luận Luật Kinh Tế 1, Tiue Luan Luat Kinh Te 2, Tiểu Luận Môn Luật Kinh Tế 1, Tiểu Luận Luật Kinh Tré, Đề Tiểu Luận Luật Kinh Tế 2, Tiểu Luận Môn Luật Kinh Tế, Luận án Tiến Sĩ Luật Kinh Tế, Các Luận Văn Thạc Sĩ Luật Kinh Tế, Luận Văn Thạc Sĩ Luật Kinh Tế, Bài Tiểu Luận Luật Kinh Tế, Các Đề Tài Tiểu Luận Môn Luật Kinh Tế 1, Tiểu Luận Luật Kinh Tế, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 1, Bài Tập Thảo Luận Luật Kinh Tế, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 3, Kết Luận Hội Nghị Tw4 Khóa 12 Về Tình Hình Kinh Tế, Xã Hội, Ngân Sách Nhà Nước Năm 2016, Khoá Luận Về Luật Môi Trường, Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật, Bình Luận Khoa Học Luật Dân Sự, Bình Luận Khoa Học Luật, Bình Luận Khoa Học Luạt Đất Đai, Khoá Luận Ngành Luật, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự, Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Đất Đai, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 2 Hubt, Tiểu Luận Luật Hình Sự Kinh Tế, Tiểu Luận Môn Luật Kinh Doanh Ueh, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 3 Hubt, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 1 Hubt, Khoá Luận Luật Bảo Vệ Tài Nguyên Môi Trường, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự Nhật Bản , Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự 2015, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự 2015 Pdf, Điều 147 Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự , Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự 2015 Đỗ Văn Đại Pdf, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật Dân Sự, Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Hình Sự, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật Tội Đầu Cơ, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2015 Pdf, Khóa Luận Tốt Nghiệp Chuyên Ngành Luật, Bình Luận Khoa Học Luật Cạnh Tranh, Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự 2015 Nguyễn Văn Cừ, Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat To Tung Dan Su 2015, Binh Luan Khoa Hoc Bo Luat To Tung Dan Su 2013, Quy Định Về Trình Bày Khóa Luận Tốt Nghiệp Cử Nhân Luật, Bình Luận Khoa Học Những Điểm Mới Của Bộ Luật Dân Sự Năm 2015,

   Khóa Luận Luật Kinh Tế, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật Kinh Tế, Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Bìa Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Kinh Doanh Quốc Tế, Khoa Kinh Tế Luật, Khóa Luận Đại Học Kinh Tế, Khoá Luận Về Kinh Tế, Bìa Luận Văn Đại Học Cần Thơ Khoa Kinh Tế, Khoa Kinh Tế Luật Đại Học Thương Mại, Báo Cáo Tổng Hợp Khoa Kinh Tế Luật, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 2 Luật Doanh Nghiệp, Bìa Luận Văn Tốt Nghiệp Khoa Kinh Tế, Khóa Luận Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh, Báo Cáo Tổng Hợp Khoa Kinh Tế Luật Đại Học Thương Mại, Iểu Luận Luật Kinh Tế 2 Luật Doanh Nghiệp, Khóa Luận Kế Toán Kết Quả Kinh Doanh, Khóa Luận Về Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Khóa Luận Kinh Tế Nông Nghiệp, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Kinh Tế, Khóa Luận Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Khóa Luận Quản Trị Kinh Doanh, Luận Văn Tốt Nghiệp 2015 Khoa Kinh Tế Ctu, Luận Văn Tốt Nghiệp 2015 Khoa Kinh Tế, Khóa Luận Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Khóa Luận Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Khoá Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Kinh Doanh, Khóa Luận Tốt Nghiệp Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Kết Quả Kinh Doanh, Khóa Luận Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh, Tiểu Luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Kinh Tế, Khóa Luận Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Kinh Doanh Của Công Ty, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Khóa Luận Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Kinh Doanh Quốc Tế, Khóa Luận Nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Kinh Doanh, Khóa Luận Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Đề Cương Chi Tiết Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Kinh Doanh, Khóa Luận Hoạch Định Chiến Lược Kinh Doanh, Khóa Luận Đề Tài Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty, Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh , Khóa Luận Nhận Fangj Và Phân Tích Rủi Ro Kinh Doanh, Khóa Luận Tốt Nghiệp Xac Dinh Ket Quả Kinh Doanh Công Ty Dược, Luận án Luật Kinh Tế, Luận Văn Luật Kinh Tế, Bia Luan Van Khoa Luat, Mẫu Bìa Luận Văn Đại Học Cần Thơ Khoa Luat, Khóa Luận Đại Học Luật, Bìa Luận Văn Khoa Luật Đại Học Cần Thơ, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 2, Đề Tiểu Luận Luật Kinh Tế 1,

   Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật Kinh Tế / 2023

   Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật Kinh Tế, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Kinh Tế, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Kinh Doanh Quốc Tế, Đề Cương Chi Tiết Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Kinh Doanh, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật Tội Đầu Cơ, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật Dân Sự, Khóa Luận Tốt Nghiệp Chuyên Ngành Luật, Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Kinh Tế, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Xã Hội Học, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành May, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành ô Tô, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Thú Y, Bài Luận Tốt Nghiệp Ngành Kinh Tế Quốc Tế, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Kế Toán, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Giáo Dục Mầm Non, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Công Tác Xã Hội, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Dược , Bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Chuyên Ngành Ngữ Văn, Bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Kế Toán, Đề Cương Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Thú Y, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Bảo Hiểm, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Tiếng Anh, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Nông Học, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Du Lịch, Các Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Kinh Doanh Quốc Tế, Bài Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh, 80 Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Khóa Luận Tốt Nghiệp Mẫu Ngành Procurement/ Purchasing, Slide Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Kế Toán, Khóa Luận Tốt Nghiệp Về Quản Lý Đơn Hàng Ngành May, Bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Dược Liệu, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Kế Toán Bán Hàng, Khóa Luận Tốt Nghiệp Chuyên Ngành Kế Toán, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Procurement/ Purchasing, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Chăn Nuôi Thú Y, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Giáo Dục Tiểu Học, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Kiểm Toán, Khóa Luận Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Bìa Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Kinh Doanh Quốc Tế, Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Thực Tập Định Hướng Nghề Nghiệp 1 Ngành Luật Kinh Tế, Đề Cương Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Sư Phạm Toán, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Xuất Nhập Khẩu, Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Luật, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Phát Triển Nông Thôn, Khoá Luận Ngành Luật, Bìa Luận Văn Tốt Nghiệp Khoa Kinh Tế, Khoá Luận Tốt Nghiệp Chuyên Ngành Kế Toán Tiền Và Các Khoản Phải Thu Tại Công Ty, Luận Văn Tốt Nghiệp 2015 Khoa Kinh Tế Ctu, Khóa Luận Kinh Tế Nông Nghiệp, Luận Văn Tốt Nghiệp 2015 Khoa Kinh Tế, Khóa Luận Tốt Nghiệp Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Kết Quả Kinh Doanh, Khoá Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Kinh Doanh, Tiểu Luận Luật Kinh Tế 2 Luật Doanh Nghiệp, Iểu Luận Luật Kinh Tế 2 Luật Doanh Nghiệp, Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh , Khóa Luận Tốt Nghiệp Xac Dinh Ket Quả Kinh Doanh Công Ty Dược, Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật, Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Đất Đai, Khóa Luận Luật Kinh Tế, Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Hình Sự, Quy Định Về Trình Bày Khóa Luận Tốt Nghiệp Cử Nhân Luật, Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Theo Thông Tư, Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Theo Thông Tư , Khóa Luận Tốt Nghiệp Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Tài Chính Doanh Nghiệp, Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Bản Mô Tả Chương Trình Đào Tạo Chuyên Ngành Kinh Tế Nông Nghiệp, Tiếng Anh Chuyên Ngành 3 Khoa Kinh Doanh Quốc Tế, Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Y Tế, Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Báo Chí, Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Y, Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành ô Tô, Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Cơ Khí ô Tô, Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Ngành Luật, Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Ngành Luật, Luận án Về Cơ Cấu Ngành Kinh Tế, Chuẩn Đầu Ra Ngành Luật Kinh Tế, Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật Kinh Tế, Chuyên Ngành Luật Kinh Tế, Khóa Luận Ngành May, Khóa Luận Ngành Văn Học, Luận Văn Tốt Nghiệp Đại Học Cần Thơ Ngành Thủy Sản, Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Dược, Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Kế Toán, Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Giáo Dục Mầm Non, Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Bảo Vệ Thực Vật, Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Thiết Kế Đồ Họa, Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Chính Trị Học, Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Ngôn Ngữ Anh, Đề Cương Sơ Bộ Thực Tập Tốt Nghiệp Ngành Luật, Hướng Dẫn Báo Cáo Tốt Nghiệp Và Khóa Luận Tốt Nghiệp Hệ Chính Quy, Luận Văn Ngành Quản Lý Kinh Tế, Nghiên Cứu Chiết Xuất Và Bào Chê Viên Giảo Cổ Lam (khoá Luận Tốt Nghiệp Dược Sĩ Khoá 2002 – 2007, Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Ngành Quản Lý Công Nghiệp Đại Học Bách Khoa Hà Nôik,

   Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật Kinh Tế, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Kinh Tế, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Kinh Doanh Quốc Tế, Đề Cương Chi Tiết Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Kinh Doanh, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật Tội Đầu Cơ, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật Dân Sự, Khóa Luận Tốt Nghiệp Chuyên Ngành Luật, Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Kinh Tế, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Xã Hội Học, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành May, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành ô Tô, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Thú Y, Bài Luận Tốt Nghiệp Ngành Kinh Tế Quốc Tế, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Kế Toán, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Giáo Dục Mầm Non, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Công Tác Xã Hội, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Dược , Bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Chuyên Ngành Ngữ Văn, Bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Kế Toán, Đề Cương Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Thú Y, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Bảo Hiểm, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Tiếng Anh, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Nông Học, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Du Lịch, Các Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Kinh Doanh Quốc Tế, Bài Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh, 80 Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Khóa Luận Tốt Nghiệp Mẫu Ngành Procurement/ Purchasing, Slide Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Kế Toán, Khóa Luận Tốt Nghiệp Về Quản Lý Đơn Hàng Ngành May, Bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Dược Liệu, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Kế Toán Bán Hàng, Khóa Luận Tốt Nghiệp Chuyên Ngành Kế Toán, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Procurement/ Purchasing, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Chăn Nuôi Thú Y, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Giáo Dục Tiểu Học, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Kiểm Toán, Khóa Luận Ngành Quản Trị Kinh Doanh, Bìa Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Kinh Doanh Quốc Tế, Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Thực Tập Định Hướng Nghề Nghiệp 1 Ngành Luật Kinh Tế, Đề Cương Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Sư Phạm Toán, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Xuất Nhập Khẩu, Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Luật, Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Phát Triển Nông Thôn, Khoá Luận Ngành Luật, Bìa Luận Văn Tốt Nghiệp Khoa Kinh Tế,

   Bạn đang đọc nội dung bài viết Chuẩn Format Khóa Luận Ftu / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!