Đề Xuất 5/2023 # Chơi Hụi Là Gì? Quy Định Của Pháp Luật Về Chơi Hụi, Họ, Phường? # Top 13 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 5/2023 # Chơi Hụi Là Gì? Quy Định Của Pháp Luật Về Chơi Hụi, Họ, Phường? # Top 13 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Chơi Hụi Là Gì? Quy Định Của Pháp Luật Về Chơi Hụi, Họ, Phường? mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Chơi hụi là gì? Quy định mới nhất của pháp luật dân sự về chơi hụi, họ, phường? Thế nào là chơi hụi? Thế nào là chơi họ? Thế nào là chơi phường? Quy định mới nhất về chơi họ, hụi, phường mới nhất năm 2021.

Hiện nay hình thức tổ chức họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi chung là chơi hụi) diễn ra trên địa bàn cả nước và đang càng ngày càng gia tăng trong đời sống nhân dân. Đồng thời với đó là thực trạng số tiền các bên tham gia chơi hụi cũng ngày càng tăng lên, nhiều khi lên đến con số hàng tỷ đồng. Mặc dù đây không phải là một hình thức bị pháp luật ngăn cấm nhưng để tránh trường hợp vi phạm pháp luật cũng như để tránh trường hợp quyền và lợi ích bị ảnh hưởng thì người dân tham gia hình thức này cần phải nắm rõ những quy định mới nhất của pháp luật.

→ Để được tư vấn các quy định của pháp luật về hụi, họ, phường, tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến miễn phí, vui lòng gọi cho chúng tôi qua Hotline: .

– Khái niệm chơi hụi được quy định cụ thể tại Điều 471 Bộ luật Dân sự 2015, theo đó họ, hụi, biêu, phường được xác định là một hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán được thực hiện dựa trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người cùng tập hợp lại với nhau để định ra số người chơi, thời gian tham gia, số tiền hoặc tài sản khác, phương thức góp, cách thức lĩnh hụi cũng như quyền và nghĩa vụ của các thành viên.

– Dây hụi là một hụi được hình thành dựa trên cơ sở thỏa thuận cụ thể của những người tham gia hụi bao gồm chủ hụi (nếu có) và các thành viên tham gia.

– Chủ hụi là người đứng ra thực hiện các công việc như tổ chức, quản lý dây hụi, thu và giao các phần hụi cho thành viên trong hụi đủ điều kiện lĩnh ở mỗi kỳ mở hụi cho tới khi kết thúc dây hụi, và chủ hụi có thể đồng thời là thành viên của dây họ tham gia dây hụi.

– Thành viên là người tham gia vào dây hụi, được góp, được lĩnh tiền hụi và được trả lãi nếu là hụi có lãi.

2. Nguyên tắc tổ chức và điều kiện tham gia họ, hụi, biêu, phường

– Một là, nguyên tắc tổ chức của việc chơi hụi:

Căn cứ Điều 3 Nghị định 19/2019/NĐ-CP thì việc tổ chức hụi phải tuân theo các nguyên tắc sau:

+ Đảm bảo việc tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự;

+ Mục đích của việc tổ chức hụi là nhằm tương trợ lẫn nhau giữa những người cùng tham gia;

– Hai là, điều kiện tham gia hụi:

+ Điều kiện để trở thành thành viên của hụi:

Cá nhân muốn là thành viên của hụi thì phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự. Tuy nhiên đối với trường hợp n gười từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi mà có tài sản riêng thì có thể là tham gia chơi hụi, thành viên của dây họ, nếu tài sản là bất động sản hoặc là động sản phải đăng ký quyền sở hữu thì phải được người đại diện theo pháp luật của mình đồng ý. Ngoài ra cần đảm bảo các đ iều kiện khác theo thỏa thuận của những người tham gia dây họ.

+ Điều kiện để thành viên của hụi làm chủ hụi là: phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự. Nếu các thành viên của hụi tự tổ chức dây hụi thì chủ hụi pahir đảm bảo điều kiện là người được hơn 1/2 thành viên trong hụi bầu, trừ trường hợp các thành viên trong hụi có thỏa thuận khác so với quy định này và chủ hụi phải đảm bảo các điều kiện khác theo thỏa thuận của những người tham gia dây hụi.

→ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại: – Một cuộc gọi, giải quyết mọi vấn đề pháp luật.

Các thỏa thuận về dây hụi phải được lập thành văn bản, kể cả việc sửa đổi, bổ sung sau khi đã ban hành văn bản thỏa thuận. Theo quy định của pháp luật thì văn bản thỏa thuận về dây hụi không cần công chứng, chứng thực nhưng nếu các bên có yêu cầu thì vẫn có thể thực hiện.

+ Thông tin cá nhân của chủ họ bao gồm: họ và tên, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/số hộ chiếu; ngày, tháng, năm sinh; nơi cư trú;

+ Số lượng thành viên, họ, tên, số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của từng thành viên;

+ Phần đóng góp hụi; phương thức góp, lĩnh hụi.

+ Thời gian diễn ra dây họ, thời gian của kỳ mở hụi;

– Các nội dung có thể thỏa thuận thêm:

+ Lãi suất (chỉ áp dụng đối với hụi có lãi); mức hoa hồng của chủ họ được hưởng (áp dụng với hụi có hưởng hoa hồng);

+ Việc ký quỹ hoặc các biện pháp bảo đảm việc thực hiện các nghĩa vụ khác của chủ hụi;

+ Thỏa thuuận về phương thức, điều kiện, thời điểm gia nhập, rút khỏi dây hụi, chấm dứt dây hụi;

+ Trách nhiệm của chủ hụi, thành viên khi vi phạm nghĩa vụ và các n ội dung khác.

– Gia nhập dây hụi:

Mội cá nhân có thể được tham gia dây hụi khi:

+ Nhận được sự đồng ý của người chủ hụi và tất cả các thành viên của dây hụi;

Tuy nhiên nếu trong văn bản thỏa thuận về dây hụi có các quy định về điều kiện khác thì cá nhân cũng phải tuân theo.

– Rút khỏi dây hụi:

Khi một thành viên của dây hụi muốn rút ra khỏi dây thì phải thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Đối với thành viên đã được lĩnh hụi: được rút khỏi dây hụi khi đã đóng đầy đủ các phần hụi chưa góp và tiến hành giao cho chủ hụi hoặc giao cho thành viên giữ sổ hụi.

+ Đối với thành viên đã thực hiện việc góp hụi nhưng chưa được lĩnh thì sẽ được lĩnh các phần họ theo văn bản thỏa thuận, nếu không có thỏa thuận thì được nhận lại các phần đã góp tại thời điểm kết thúc dây hụi hoặc phần hụi đã góp tại thời điểm rút khỏi dây hụi. Đồng thời phải thực hiện nghĩa vụ hoàn trả một phần tiền lãi đã được nhận (nếu hụi có lãi) và phải thực hiện các nghĩa vụ khác nếu có; ngoài ra thành viên mà gây thiệt hại cho hụi thì phải bồi thường.

+ Đối với người tham gia dây hụi chết thì các quyền và nghĩa vụ của người đó được giải quyết và thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế. Đối với việc tham gia dây hụi của người thừa kế thực hiện theo thỏa thuận giữa người thừa kế và những người tham gia dây hụi.

Dây hụi sẽ bị chấm dứt nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Sau khi mục đích chơi hụi của các thành viên đã đạt được;

+ Dựa theo thoả thuận trong văn bản thỏa thuận của những người tham gia;

Đối với trường hợp dây hụi khi chấm dứt thì quyền và nghĩa vụ của những người tham gia sẽ được thực hiện theo thỏa thuận và theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015.

Như vậy ta thấy đối với hình thức tham gia họ, hụi, biêu, phường mặc dù chỉ là một hình thức tổ chức tài chính của người dân giữa các cá nhân với nhau tuy nhiên hiện nay theo Nghị định 19/2019/NĐ-CP và Bộ luật Dân sự 2015 đã quy định khác chi tiết và chặt chẽ về vấn đề tham gia họ, hụi, biêu, phường. Khi các cá nhân tham gia tổ chức, chơi hụi thì nên nắm vững và cập nhật những quy định mới nhất của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, tránh trường hợp quyền lợi bị xâm phạm.

→ Mọi vấn đề thắc mắc khác về hụi, họ, phường vui lòng liên hệ Hotline: – Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trên toàn quốc.

Chơi hụi (tên khác: họ, hội, biêu, phường, huê) gọi chung là họ, là một hình thức huy động vốn trong dân gian Việt Nam và thường do phụ nữ thực hiện. Đây là hình thức trái ngược với trả góp. Trước đây, việc chơi hụi chưa được pháp luật Việt Nam thừa nhận và bảo vệ quyền lợi nhưng kể từ năm 2006 đã có Nghị định 144/2006/NĐ-CP quy định hướng dẫn về họ

– Có hai hình thức hụi: hụi có lãi và hụi không có lãi

Khi chơi hụi cần có một người đứng ra làm chủ (“chủ hụi”) và mời các thành viên khác cùng chơi (“con hụi”). Chủ hụi có trách nhiệm đi thu tiền (tài sản) của con hụi. Một “dây hụi” có thể không giới hạn người chơi. Các thành viên của dây hụi thống nhất góp một loại tài sản có giá trị giao dịch như: tiền, vàng, gạo… Dây hụi cũng thỏa thuận số lượng tài sản góp, số kỳ góp, thời gian góp, kỳ mở hụi…

Ví dụ: Một dây hụi mười người, góp ngày 10.000 đồng, mở hụi cuối tháng. Như vậy, chẳng hạn đến kỳ mở hụi thứ nhất (ngày thứ 30), bà A được “hốt hụi” thì bà nhận được số tiền là: 10.000 đồng x 10 người X 30 ngày = 3.000.000 đồng (trong đó có tiền bà góp là: 10.000 đồng x 30 ngày = 300.000 đồng), ngoài ra, nếu có thỏa thuận thì bà A phải trích ra một số tiền hoa hồng cho chủ hụi. Qua việc chơi dây hụi này, bà A mượn được nguồn vốn gấp 10 lần bà góp để dùng vào việc riêng.

Qua kỳ thứ hụi thứ hai, bà A và các con hụi khác vẫn phải góp 10.000 đồng một ngày. Đến kỳ mở hụi (ngày thứ 60), một người khác cũng sẽ được “hốt hụi” với số tiền tương tự bà A. Hụi kết thúc khi tất cả các con hụi đều đã được hốt hụi.

Bên cạnh đó, còn có hụi tính lãi. Với kiểu này, người nào hốt trước sẽ lỗ nhiều, người “hốt hụi chót” sẽ lời nhiều. Thường một chu kỳ hụi có lãi theo tháng người hốt trước phải đóng nhiều tiền, người hốt sau phải đóng ít tiền hơn.

Ví dụ: có 10 người chơi, tháng đầu mỗi người đóng 850.000đ, người lấy xong tháng sau đóng 1.000.000 đ cho tới hết chu kỳ. Người hốt tháng bất kỳ sẽ lấy tổng số tiền mà tất cả những người tháng đó đóng và trả tiền công cho chủ hụi là 1.000.000 đ. Hiểu đơn giản là trong chu kỳ hụi người lấy đầu tiên hụt vào người sau cùng, người lấy thứ hai chỉ chịu bù cho người kế sau cùng trừ tiền công của chủ hụi. Nếu tiền công của chủ hụi lớn thì không nên chơi

Hụi chết là người hót trước: phải trả lãi

Hụi sông là người hót sau: được lời

Giả sử người có dư vốn muốn chơi hụi thì có thể so sánh, tổng số tiền mình bỏ ra trong một chu kỳ, tổng số tiền mình nhận được đến lúc mình lấy đã trừ đi tiền của chủ hụi. So sánh tổng số tiền mình sẽ gửi vào ngân hàng đến thời gian đó. Tất nhiên còn đo độ rủi ro nữa

Chơi hụi giống hình thức bỏ ống tiết kiệm nhưng giúp các con hụi có cơ hội nhận trước tổng số tiền mình định tiết kiệm nhanh hơn. Và khi đã nhận được tiền hụi, người đó trở về giống hình thức trả góp.

Bể hụi: Khi chủ hụi đã thu hụi của các con hụi, đến kì mở hụi mà không chi trả cho người được hốt hụi thì được coi là bể hụi.

Giựt hụi: Tới kì mở hụi mà không tìm ra chủ hụi, thì gọi là giựt hụi.

→ Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! Để được hỗ trợ trực tuyến, lắng nghe ý kiến chính thức từ Luật sư, quý khách hàng vui lòng gọi cho chúng tôi qua Tổng đài tư vấn luật:

Quy Định Về Chơi Hụi, Họ, Phường? Cách Tính Tiền Chơi Hụi Có Lãi?

1 1. Chủ thể tham gia quan hệ hụi, họ, biêu, phường

2 2. Đặc điểm pháp lý của hụi họ

3 3. Điều kiện để quan hệ hụi, họ, biêu, phường có hiệu lực

4 4. Phân loại hụi, họ, biêu, phường

5 5. Nội dung thỏa thuận về họ, hụi, biêu, phường

6 6. Vi phạm nghĩa vụ khi tham gia chơi hụi họ

7 7. Cách tính tiền chơi hụi có tính lãi theo quy định của pháp luật

8 8. Trách nhiệm chịu rủi ro khi chơi hụi

Hụi, họ, phường có thể hiểu là một hình thức giao dịch theo tập quán hình thành từ rất lâu đời trong nhân dân ta ở khắp các vùng miền. Các cá nhân, một bên muốn huy động vốn nhanh mà không muốn tới ngân hàng bởi thủ tục phiền hà, phức tạp của nó; một bên có đồng tiền rảnh rỗi cũng muốn sinh lãi nhưng cũng lại không muốn gửi ngân hàng. Chính vì vậy, ở các vùng miền thường xuất hiện hình thức chơi hụi, họ, phường.

“1. Họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi là họ) là hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh họ và quyền, nghĩa vụ của các thành viên.

2. Hình thức họ nhằm mục đích tương trợ trong nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp luật.

1. Chủ thể tham gia quan hệ hụi, họ, biêu, phường

Chủ thể của các quan hệ pháp luật là các bên tham gia quan hệ pháp luật, nói cách khác, đó là các bên tham gia vào quan hệ pháp luật trên cơ sở những quyền và nghĩa vụ do Nhà nước quy định trong pháp luật. Chủ thể của quan hệ pháp luật có thể là cá nhân, tổ chức. Trong hụi, họ, biêu, phường chủ thể tham gia là cá nhân.

Trong quan hệ hụi, họ, biêu, phường chủ thể tham gia quan hệ pháp luật là cá nhân, được thể hiện dưới vai trò là chủ hụi và thành viên tham gia hụi (hụi viên).

– Chủ hụi: Theo quy định tại Điều 5, Nghị định 144/2006/NĐ-CP quy định về hụi, họ, biêu, phường thì:

“Chủ hụi là người tổ chức, quản lí hụi, thu các phần hụi và giao các phần hụi đó cho thành viên được lĩnh hụi trong mỗi thời kì mở hụi cho đến khi kết thúc hụi, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Chủ hụi phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ”.

Tùy theo loại hụi mà có các loại chủ hụi: chủ hụi đồng thời là thành viên trong dây hụi (hụi không có lãi và hụi có lãi đầu thảo) và chủ hụi không là thành viên trong dây hụi (chủ hụi hưởng hoa hồng).

– Thành viên: Thành viên là người tham gia hụi, góp phần hụi và được lĩnh hụi. Thành viên có thể góp một hoặc nhiều phần hụi trong một hụi.

Xét mối quan hệ hụi họ ta thấy, bản chất của việc chơi hụi là một hình thưc để dành dụm của cải, một loại giao dịch dân sự dưới dạng hợp đồng. Đây là sự tổ chức dây chuyền, tập trung vận động được nhiều người tham gia đóng góp việc vay và cho vay của nhau, thể hiện đầy đủ đặc điểm của một hợp đồng vay tài sản.

“Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định”.

3. Điều kiện để quan hệ hụi, họ, biêu, phường có hiệu lực

– Về điều kiện có hiệu lực

+ Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự;

+ Mục đích và nội dụng của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

+ Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện.

+ Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

+ Trong trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản, phải có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng kí hoặc xin phép thì tuân thủ theo các quy định đó.

Phù hợp với các quy định trên, Nghị định 144/2006/NĐ-CP quy định hình thức hụi họ tại Điều 7 như sau: “Thỏa thuận về họ được thể hiện bằng lời nói hoặc bằng văn bản. Văn bản thỏa thuận về họ được công chứng, chứng thực nếu những người tham gia họ có yêu cầu”.

Khi tham gia chơi hụi, các thành viên cần chú ý các điều kiện có hiệu lực này để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Các cơ quan Nhà nước cần lưu ý các điều kiện nêu trên khi giải quyết các tranh chấp về hụi, họ đế áp dụng đúng pháp luật.

Theo quy đinh tại Nghị định 144/2006/NĐ-CP thì hụi được chia làm 2 loại là hụi không có lãi và hụi có lãi, hụi có lãi gồm có 2 loại là hụi đầu thảo và hụi hưởng hoa hồng.

Là hụi mà theo thỏa thuận của những người tham gia hụi, thành viên được lĩnh hụi nhận các phần hụi và không phải trả lãi cho các thành viên khác. Thành viên đã lĩnh hụi có nghĩa vụ tiếp tục góp hụi để các thành viên khác lĩnh cho đến khi thành viên cuối cùng lĩnh hụi. Như vậy theo thỏa thuận hoặc theo bốc thăm, người lĩnh hụi qua góp bằng cách nhận trực tiếp hoặc thông qua chủ hụi. Số tiền mà các thành viên được lĩnh hụi đều bằng nhau. Hình thức này mang tính chất tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên trong hụi.

Hụi này không phát sinh lãi, các thành viên thực hiện nghĩa vụ chủ yếu dựa trên sự tự giác.

Hụi có lãi mà theo thỏa thuận giữa những người tham gia hụi, thành viên được lĩnh hụi nhận các phần hụi khi đến kì mở hụi và phải trả lãi cho các thành viên khác. Thành viên đã lĩnh hụi có nghĩa vụ tiếp tục góp phần hụi để các thành viên khác được lĩnh cho đến khi thành viên cuối cũng lĩnh hụi.

Hụi này mang bản chất kinh doanh, có lãi. Các thành viên bỏ phiếu kín để xác định người được lĩnh hụi trong kì mở hụi. Ai bỏ lãi suất cao nhất thì được hốt hụi trước, các thành viên khác chỉ phải trả đóng góp phần hụi khi đã trừ đi mức lãi suất mà họ đưa ra. Loại họ này thông thường có nhiều thành viên tham gia với khoản tiền góp hụi lớn và các thành viên ngay từ đầu đã có ý thức kinh doanh tiền tệ. Thành viên nào muốn lĩnh hụi sớm thường phải trả một khoản lãi suất khá cao cho những thành viên khác để được lấy trước khi cần huy động vốn làm ăn. Hụi có lãi được thể hiện qua 2 loại sau:

– Hụi đầu thảo: Là loại hụi mà theo sự thỏa thuận giữa những người tham gia hụi, chủ hụi được lĩnh toàn bộ các phần hụi trong một kì mở hụi và không phải trả lãi cho các thành viên khác. Trong các kì mở hụi khác, thành viên trả lãi cao nhất được lĩnh hụi và phải trả lãi cho các thành viên khác.

Chủ hụi (chủ thảo) có trách nhiệm thu tiền của các thành viên khác để giao cho thành viên được lĩnh hụi và có nghĩa vụ đóng hụi chết kể từ lần khui hụi tiếp theo cho đến khi dây hụi kết thúc.

– Hụi hưởng hoa hồng: Là hụi mà theo sự thỏa thuận giữa những người tham gia hụi, chủ hụi có trách nhiệm thu phần hụi của các thành viên góp hụi để giao cho thành viên được lĩnh hụi. Thành viên được lĩnh hụi phải trả lãi cho các thành viên khác và phải trả một khoản hoa hồng cho chủ hụi. Mức hoa hồng do những người tham gia hụi thỏa thuận. Chủ hụi không phải là thành viên của dây hụi. Các thành viên đều phải bốc thăm trả lãi suất. Theo quy ước thành viên nào trả lãi cao nhất thì được lĩnh hụi, số tiền này được coi là tiền lãi của các thành viên khác.

5. Nội dung thỏa thuận về họ, hụi, biêu, phường

Tùy theo từng loại họ, những người tham gia họ có thể thỏa thuận về các nội dung sau đây: chủ họ, số người tham gia, phần họ, kì mở họ, thể thức góp họ và lĩnh họ, quyền và nghĩa vụ của những người tham gia họ, trách nhiệm do vi phạm nghĩa vụ, việc chuyển giao phần họ, việc ra khỏi họ, chấm dứt họ và các nội dung khác.

1. Chủ họ phải lập và giữ sổ họ. Trong trường hợp họ không có chủ họ thì những người tham gia họ uỷ quyền cho một thành viên lập và giữ sổ họ.

2. Tuỳ theo từng loại họ, sổ họ có thể bao gồm các nội dung sau:

a) Tên, địa chỉ của chủ họ và các thành viên trong họ;

b) Phần họ, kỳ mở họ, thể thức góp họ và lĩnh họ;

c) Số tiền, tài sản khác đã góp họ hoặc đã lĩnh họ;

d) Việc chuyển giao phần họ;

đ) Việc ra khỏi họ và chấm dứt họ;

e) Chữ ký hoặc điểm chỉ của các thành viên khi góp họ và lĩnh họ;

Trong trường hợp họ có lãi thì lãi suất đối với phần họ được thực hiện theo quy định tại Điều 476 của Bộ Luật Dân sự.

*Trách nhiệm của chủ họ do không giao các phần họ cho thành viên được lĩnh họ

Trong trường hợp chủ họ đã thu các phần họ của các thành viên nhưng không giao cho thành viên được lĩnh họ thì theo yêu cầu của thành viên có quyền lĩnh họ, chủ họ phải giao các phần họ đã thu được cho thành viên đó và bồi thường thiệt hại nếu có.

Chủ họ phải trả lãi đối với các phần họ giao chậm theo mức lãi do các bên thoả thuận, nếu không có thoả thuận hoặc không thoả thuận được thì áp dụng mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời gian giao chậm tại thời điểm giao các phần họ.

*Trách nhiệm của thành viên do không góp họ

1. Trong trường hợp thành viên không góp phần họ khi đến kỳ mở họ thì thành viên đó phải thanh toán đủ phần họ còn thiếu tương ứng với thời gian chưa thanh toán cho đến thời điểm kết thúc họ và bồi thường thiệt hại nếu có. 2. Trong trường hợp thành viên không góp phần họ, chủ họ đã góp các phần họ thay cho thành viên đó thì thành viên phải trả cho chủ họ các phần họ chậm trả và khoản lãi đối với các phần họ chậm trả. Mức lãi do các bên thoả thuận, nếu không có thoả thuận hoặc không thoả thuận được thì áp dụng mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm trả các phần họ.

Trong trường hợp có tranh chấp về hụi họ hoặc phát sinh từ họ thì tranh chấp đó được giải quyết bằng thương lượng, hòa giải hoặc theo yêu cầu của một hoặc nhiều người tham gia hụi họ, tranh chấp đó được giải quyết tại Tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

* Thời hiệu giải quyết tranh chấp hụi họ.

Nghị định 144/2006/NĐ-CP không quy định về thời hiệu, tuy nhiên phù hợp với các quy định của “Bộ luật dân sự năm 2015” nên TANDTC đã có số 40 hướng dẫn “thụ lý giải quyết tranh chấp về hụi” trong đó quy định về thời hiệu như sau:

“1. Đối với hụi được xác lập trước ngày Nghị định 144/2006/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì căn cứ vào khoản 3 Điều 159 của Bộ luật TTDS và Điều 427 của “Bộ luật dân sự năm 2015”, thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết đối với tranh chấp về hụi hoặc phát sinh từ hụi là hai năm, kể từ ngày Nghị định 144/2006/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

2. Đối với hụi được xác lập từ ngày Nghị định 144/2006/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp về hụi hoặc phát sinh từ hụi là hai năm, kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm”.

6. Vi phạm nghĩa vụ khi tham gia chơi hụi họ

Gia đình tôi và chị A cùng tham gia hụi. Chị A đã lấy tiền hụi trước nhưng các tháng sau thì không đóng hụi lại cho gia đình tôi. Sau đó chị A tuyên bố vỡ nợ, và nói rằng tham gia hụi giúp một người khác, người đó cũng thừa nhận là có việc đó. Hiện tại số tiền gia đình tôi đã đóng cho hụi là khoảng 50 triệu đồng. Tôi phải làm đơn khởi kiện gửi đến đâu?

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Ðiều 479 Bộ luật Dân sự quy định về họ, hụi, biêu, phường như sau:

“- Họ, hụi, biêu, phường (gọi chung là họ) là một hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh họ và quyền, nghĩa vụ của các thành viên.

– Hình thức họ nhằm mục đích tương trợ trong nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp luật.

– Nghiêm cấm việc tổ chức họ dưới hình thức cho vay nặng lãi”.

Khi gia đình bạn và chị A cùng tham gia hụi đã tự thỏa thuận với nhau về số người, số tiền tham gia, về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia… Theo thông tin bạn cung cấp thì có thể hiểu rằng, mỗi tháng gia đình bạn và chị A cùng đóng một số tiền hụi nhất định, rồi cho một người lấy hụi trước, các tháng sau người đó vẫn phải tiếp tục đóng hụi để cho những người khác được lấy. Chị A đã lấy tiền hụi trước nên chị A có nghĩa vụ tiếp tục đóng hụi vào các tháng sau để gia đình bạn được lấy hụi.

Hiện nay, nếu chị A không thể thực hiện nghĩa vụ góp tiền hụi thì gia đình bạn có thể thỏa thuận với chị A về việc hoãn thực hiện nghĩa vụ. Nếu không thỏa thuận được hoặc chị A cố tình không đóng hụi thì gia đình bạn có thể khởi kiện đến tòa án để được giải quyết.

Khi khởi kiện, chị bạn phải làm đơn khởi kiện. Đơn khởi kiện phải có các nội dung chính theo quy định tại Điều 164 Bộ luật Tố tụng dân sự:

– Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;

– Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;

– Tên, địa chỉ của người khởi kiện;

– Tên, địa chỉ của người có quyền và lợi ích được bảo vệ, nếu có;

Kèm theo đơn khởi kiện phải có các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của người khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp. Gia đình bạn có thể gửi đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo đến Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng các phương thức sau đây:

– Nộp trực tiếp tại Toà án;

– Gửi đến Toà án qua bưu điện.

Tôi muốn biết rõ về cách mình nhận được số tiền khi chơi hụi khi mà tôi muốn lấy hụi ở tháng thứ tư, trong 10 người chơi 2triệu/1tháng mà chủ hội nói nếu sau khi tôi lấy hụi tôi phải đóng vào là 2.500.000 đồng? Tôi muốn biết khi mình lấy hụi số tiền là bao nhiêu? Và tôi muốn biết được cách tính tiền của hụi? Liệu tôi có được nhận lãi từ những người bị đóng lại khi lấy trước không?

Theo quy định tại Điều 479 “Bộ luật dân sự 2015” thì họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi chung là họ) là một hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thoả thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh họ và quyền, nghĩa vụ của các thành viên. Như vậy, chơi hụi được lập lên dựa trên sự thỏa thuận của một nhóm người cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh họ và quyền, nghĩa vụ của các thành viên. Mỗi người được chơi số họ tùy thuộc vào khả năng cả từng người mà pháp luật không hạn chế.

Bạn nêu bạn chơi hụi, có 10 người chơi, đóng 2 triệu/1 tháng và chủ hội nói nếu sau khi bạn lấy hụi bạn phải đóng vào là 2.500.000 đồng. Ở đây có nghĩa là các bạn chơi hụi có tính lãi. Theo quy định tại Điều 17 Nghị định 144/2006/NĐ-CP thì Họ có lãi là họ mà theo sự thoả thuận giữa những người tham gia họ, thành viên được lĩnh họ nhận các phần họ khi đến kỳ mở họ và phải trả lãi cho các thành viên khác. Thành viên đã lĩnh họ có nghĩa vụ tiếp tục góp các phần họ để các thành viên khác được lĩnh cho đến khi thành viên cuối cùng lĩnh họ.

Như vậy, theo quy định trên nếu các bạn chơi hụi có tính lãi thì mức lãi suất do các thành viên thỏa thuận với nhau. Do bạn không nói ở đây mức lãi suất các bạn thỏa thuận là bao nhiêu nên chúng tôi không thể tư vấn chính xác số tiền hụi mà bạn được nhận là bao nhiêu. Tuy nhiên, khi đến kỳ mở hụi thì bạn sẽ được lĩnh phần hụi đó và phải trả lãi cho các thành viên khác. Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo quy định tại Điều 18 Nghị định 144/2006/NĐ-CP về việc xác định thành viên lĩnh họ trong họ có lãi như sau:

“1. Thành viên lĩnh họ trong từng kỳ mở họ là người trả lãi cao nhất, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

3. Thành viên đã lĩnh họ không được tham gia trả lãi trong các kỳ mở họ tiếp theo, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Trong trường hợp một thành viên có nhiều phần họ trong một họ thì thành viên này có quyền trả lãi cho đến khi có số lần lĩnh họ tương ứng với số phần họ mà thành viên đó tham gia trong một họ.”

8. Trách nhiệm chịu rủi ro khi chơi hụi

Kính chào quý luật sư, nhờ luật sư giải đáp giúp tôi một số vướng mắc sau: Nội dung như sau, mẹ tôi có chơi hụi của các chủ hụi khác trong xóm, do kẹt tiền nên mẹ tôi hốt hụi hết lần này đến lần khác, việc hốt hụi với giá quá cao nên hốt không được bao nhiêu, cứ hốt hoài như vậy hụi xoay hụi để đóng cũng không đủ, đến nay mẹ tôi không còn khả năng để chi trả nữa thì các chủ hụi đến nhà tôi để đòi, mẹ tôi có đi nơi khác làm ăn để có thêm thu nhập về đóng hụi, các chủ hụi cũng biết mẹ tôi đi làm như vậy.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, họ nói tôi có chơi hụi của họ nhưng thực tế tôi không có chơi hụi và họ bảo mẹ tôi lấy tên tôi chơi hụi để hốt, tôi có hỏi mẹ tôi thì mẹ tôi cũng xác nhận là có lấy tên tôi để chơi hụi.

Vậy luật sư cho tôi hỏi:

– Khi mẹ tôi không còn khả năng chi trả và không còn tài sản nào thì khi mẹ tôi bị kiện có bị gì hay không?

– Việc mẹ tôi lấy tên tôi để hốt hụi trong khi tôi không biết thì tôi có phải trả hay không?

– Khi chủ hụi giao hụi cho mẹ tôi mà không có kí xác nhận giao hụi thì họ có bắt mẹ tôi phải trả hay không?

– Khi hốt hụi quá cao, chẳng hạn như hụi 1.000.000Đ mà bỏ đến tận 720.000Đ để được hốt thì khi ra Tòa án mẹ tôi có được yêu cầu phía Tòa án giảm bớt cho mẹ tôi không?

– Khi có người chủ hụi dẫn người lạ (như các hội viên, thanh niên quậy phá) đến nhà tôi thì có được hay không? Nếu họ có hâm dọa thì bị xử lí như thế nào? Mong rằng quý luật sư tư vấn cho tôi những ý kiến trên, vì hiện giờ tâm lí của cả gia đình tôi đang rất bất ổn, luôn lo sợ có những chuyện không hay xảy ra với gia đình mình, xin chân thành chia sẽ đến luật sư!

Điều 471 Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

1. Họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi chung là họ) là hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh họ và quyền, nghĩa vụ của các thành viên.

2. Việc tổ chức họ nhằm mục đích tương trợ trong nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp việc tổ chức họ có lãi thì mức lãi suất phải tuân theo quy định của Bộ luật này.

4. Nghiêm cấm việc tổ chức họ dưới hình thức cho vay nặng lãi.”

– Thứ nhất: Mẹ bạn lấy hụi nhưng sau đó không còn khả năng chi trả hàng tháng cho những người chơi khác. Do đó, những người này có quyền yêu cầu khởi kiện ra Tòa án nhân dân cấp quận, huyện nơi mẹ bạn đang cư trú để yêu cầu thanh toán số tiền phải đóng.

– Thứ hai: Mẹ bạn lấy hụi nhưng lại ghi tên bạn. Tuy nhiên, bạn chưa từng ủy quyền để mẹ bạn lấy số tiền đó. Điều 385 Bộ luật dân sự 2015 định nghĩa về hợp đồng như sau:

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.”

Do vậy, giữa bạn và người chủ hụi chưa từng có với nhau hợp đồng. Bạn không có nghĩa vụ phải thanh toán số tiền phải trả hàng tháng.

– Thứ ba: Về vấn đề lãi suất:

Khoản 3 Điều 471 Bộ luật dân sự 2015 quy định trường hợp việc tổ chức họ có lãi thì mức lãi suất phải tuân theo quy định của Bộ luật này. Điều 468 Bộ luật dân sự 2015 quy định về Lãi suất như sau:

1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

2. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ.”

Do đó, phần lãi suất cao hơn 20%/năm/ khoản tiền thì sẽ không được pháp luật công nhận.

– Thứ tư: Nếu người chủ hụi kéo theo những người khác đến quậy phá, hăm dọa gia đình thì bạn có thể trình báo đến cơ quan công an cấp xã, phường nơi bạn đang cư trú. Những người đó có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP với hành vi có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Chơi Hụi, Họ, Tình Trạng Vỡ Hụi, Vỡ Họ Với Những Hệ Lụy Để Lại

Hiện nay hình thức chơi phường, góp họ đang diễn ra khá phổ biến ở nhiều nơi. Về bản chất, đây là một trong những hình thức để huy động vốn, tương trợ trong nhân dân được Nhà nước thừa nhận và cho phép hoạt động. Bộ luật Dân sự năm 2015 đã có một Điều để quy định về vấn đề này.

Cụ thể theo quy định tại điều 471 Bộ luật Dân sự năm 2015 “Họ, hụi, biêu, phường (gọi chung là họ) là hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh họ và quyền, nghĩa vụ của các thành viên”. Đồng thời Chính phủ cũng đã ban hành các Nghị định quy định cụ thể hơn về hoạt động của hình thức này.

Về bản chất thì đây là một hình thức huy động vốn tốt, được nhiều người dân tham gia. Tuy nhiên vì một số nguyên nhân dẫn dến các chủ họ tuyên bố vỡ họ, điều này khiến không ít người rơi vào cảnh trắng tay khi tham gia chơi họ, hụi.

Qua các phương tiện thông tin đại chúng cũng đã không ít lần thông tin, cảnh báo về tình trạng này. Khá nhiều vụ vỡ họ đã xảy ra và mức độ thiệt hại cho người dân trong mỗi vụ việc có khi lên đến hàng tỷ đồng. Đơn cử như mới đây nhất trên địa bàn TP là vụ vỡ họ tại thôn Bách Phương 4, xã An Thắng, huyện An Lão. Từ những nhóm họ nhỏ trên địa bàn đã biến tướng thành các tổ, nhóm chơi họ quy mô lớn với lãi suất cao. Với số người tham gia khoảng 300-400 người thì sau khi vỡ họ, tổng số tiền thiệt hại ước tính có thể lên đến hàng chục tỷ đồng.

Hỏi: Thưa ông Chính, tình hình vỡ hụi, họ tại các địa phương hiện nay vẫn đang xảy ra. Từ đó dẫn đến những tranh chấp giữa chủ họ và người chơi. Vậy ông có thể chia sẻ cùng chúng tôi và các thính giả đang nghe chương trình 1h với Hải Phòng được biết là thời gian vừa qua, tỷ lệ người dân đến nộp đơn khởi kiện tranh chấp nợ họ, hụi trên địa bàn TP có nhiều hay không và các vụ tranh chấp này có lớn không thưa ông?

Đáp: Theo báo cáo của Tòa án các quận huyện, trong thời gian vừa qua trên địa bàn một số xã thuộc huyện Vĩnh Bảo (xã Vĩnh An), Tiên Lãng (xã Quyết Tiến) đã xảy ra hiện tượng vỡ hụi, họ. Cụ thể, từ năm 2016 đến nay TAND huyện Vĩnh Bảo nhận được nhiều đơn kiện đòi nợ hụi, họ; Tòa đã nhận 32 đơn khởi kiện về hụi họ với tổng số tiền la 2.845.000.000đ, có 3 trường hợp rút đơn để tự giải quyết với số tiền 927.000.000đ; Tòa đã giải quyết, xét xử 29 vụ, với tổng số tiền 1.698.432.000, vụ có giá trị lớn nhất trên 100.000.000đ; TAND huyện Tiên Lãng đã thụ lý, giải quyết 18 vụ việc hụi, họ với Tổng số tiền nợ 3.649.000.000đ, vụ có giá trị lớn nhất là 500.000.000đ (nợ gốc, không đòi tiền lãi).

Hỏi: Vậy thì các vụ việc tranh chấp nợ họ sẽ giải quyết theo pháp luật dân sự hay hình sự, thưa ông Chính?

Đáp: Theo quy định tại điều 471 Bộ luật Dân sự 2015 thì “Họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi chung là họ) là hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh họ và quyền, nghĩa vụ của các thành viên.”

Tại Điều 3 Nghị định 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 (thay thế Nghị định 144/2006/NĐ-CP) của Chính phủ Về hụi, họ, biêu, phường (gọi tắt là họ) quy định nguyên tắc tổ chức họ:

“1. Việc tổ chức họ phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật dân sự.

2. Việc tổ chức họ chỉ được thực hiện nhằm mục đích tương trợ lẫn nhau giữa những người tham gia quan hệ về họ.

3. Không được tổ chức họ để cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, huy động vốn trái pháp luật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác”.

(Điều 3 BLDS: Nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử; nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận , không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; nguyên tắc thiện chí, trung thực; không xâm phạm lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, lợi ích của người khác; nguyên tắc tự chịu trách nhiệm)

Do vậy, khi có tranh chấp nợ họ sẽ giải quyết vụ việc theo thủ tục tố tụng dân sự nếu không có dấu hiệu vi phạm khoản 3 Điều 3 Nghị định 19/2019/NĐ-CP như đã nêu ở trên.

Cụ thể, người nhận tiền (chủ họ, thành viên đã lĩnh họ) thừa nhận số tiền nợ, xác định nghĩa vụ trả nợ… không có hành vi lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, huy động vốn trái pháp luật, cho vay nặng lãi hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác… thì khi có tranh chấp sẽ được giải quyết bằng vụ án dân sự theo tố tụng dân sự.

Ngược lại, nếu chủ họ (hoặc thành viên đã lĩnh họ) có ý định tổ chức (tham gia) họ để cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, huy động vốn trái pháp luật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác thì sẽ bị xem xét, xử lý hình sự tùy theo hành vi thực hiện tương ứng với các điều luật được quy định trong Bộ luật hình sự.

Tháng 5/2020 TAND thành phố đã xét xử 1 vụ/5 bị cáo về tội ““Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” dưới hình thức cho vay họ góp, cho vay lãi theo tháng với số tiền cho vay từ 50.000.000đ – 200.000.000đ, mức lãi suất từ 182,5%/năm đến 243,33%/năm thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Hỏi: Trong thời gian qua, không ít những người đã rơi vào cảnh trắng tay khi tham gia chơi họ, hụi. Do đó, việc làm thế nào để đòi lại được tiền là một vấn đề được người chơi họ rất quan tâm. Vậy xin hỏi ông Chính là qua các vụ việc tranh chấp nợ họ mà tòa đã xử lý thì thường người dân có lấy lại được tiền của mình hay không?

Đáp: Mục đích của việc tổ chức họ thực hiện nhằm tương trợ lẫn nhau giữa những người tham gia quan hệ về họ, không nặng về mục đích lợi nhuận (họ phải biết rõ về nhau, có mối quan hệ thân thiết, tin tưởng nhau, cùng hoạt động trong một lĩnh vực, ngành nghề, công việc…tổ chức họ để hỗ trợ nhau trong công việc, trong cuộc sống, trong làm ăn, kinh doanh với quy mô nhỏ kiểu phường, hội…), thì mới hạn chế rủi ro; Ngược lại, nếu tổ chức họ với các thành viên tham gia không có mối quan hệ thân thiết, tin tưởng, không cùng hội, phường, nghề nghiệp…. với mục đích hỗ trợ nhau mà nặng về cho vay để có lãi, có lợi nhuận nhiều hơn so với lãi suất tiết kiệm tại Ngân hàng (nên đã dồn tất cả vốn, tài sản của mình để tham gia hụi, họ) thì rủi ro sẽ rất cao như thực tế các trường hợp vỡ hụi, họ đã xảy ra trên địa bàn thành phố và các tỉnh khác trong cả nước trong thời gian qua mà báo chí đã nêu. Bởi đây là quan hệ vay và cho vay (giao dịch về tài sản theo tập quán) trên cơ sở tín chấp, không có tài sản thế chấp để bảo đảm, nên khi có tranh chấp, được Tòa án thụ lý, giải quyết và có bản án, quyết định giải quyết của Tòa án, chủ nợ phải có đơn đề nghị Cơ quan Thi hành án thi hành thì khả năng thu hồi được tài sản cũng không cao vì trong những trường hợp này, thường người phải thi hành án (chủ họ hoặc thành viên đã lĩnh họ) cũng đã lâm vào tình trạng không có khả năng thanh toán, không còn tài sản… có giá trị để phát mại thực hiện nghĩa vụ trả nợ, phải thu nợ dần nếu họ có lao động, có nguồn thu nhập…

Hỏi: Tôi có đang tham gia chơi một dây họ tại địa phương. Qua thông tin đại chúng, tôi có thấy một số vụ việc vỡ họ và người chơi cũng không lấy lại được tiền của mình. Điều này khiến tôi rất băn khoăn. Vậy cho tôi hỏi, trước tình huống chủ họ bị vỡ nợ thì người chơi có được pháp luật bảo vệ hay không? Việc xử lý tài sản sẽ như thế nào? Với câu hỏi này thì xin được mời ông Dương Văn Chính trả lời cho bạn nghe đài được biết?

Đáp: Theo Điều 25 Nghị định 19/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường quy định về giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm như sau:

1. Trong trường hợp có tranh chấp về họ hoặc phát sinh từ họ thì tranh chấp đó được giải quyết bằng thương lượng, hoà giải hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Về nguyên tắc, nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Tòa án sẽ ra phán quyết buộc người vay (Chủ họ hoặc thành viên đã lĩnh họ) nhưng không thực hiện đúng nghĩa vụ phải (thanh toán, trả nợ) cho người cho vay (thành viên tham gia chưa nhận tiền góp họ). Tuy nhiên, do đây là quan hệ tín chấp, không có tài sản thế chấp đảm bảo để thi hành bản án của Tòa án, Cơ quan thi hành án phải mất nhiều thời gian để tiến hành xác minh, truy tìm nguồn tài sản của người phải thi hành án để có thể cưỡng chế, kê biên, tổ chức phát mại (nếu họ không tự nguyện) để thi hành bản án… đây là cả một quá trình cần có thời gian, mặt khác nếu người phải thi hành án không còn tài sản nào, không có khả năng thi hành án thì rủi ro (về thời gian, công sức, tài sản) sẽ vẫn thuộc về người được thi hành án.

Với câu hỏi này thì xin được mời ông Dương Văn Chính trả lời cho bạn được biết

Đáp: Theo Điều 14 Nghị định 19/2019/NĐ-CP Về hụi, họ, biêu, phường (gọi chung là họ), quy định Thông báo về việc tổ chức dây họ, thì:

1. Chủ họ phải thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú về việc tổ chức dây họ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Tổ chức dây họ có giá trị các phần họ tại một kỳ mở họ từ 100 triệu đồng trở lên;

b) Tổ chức từ hai dây họ trở lên.

2. Nội dung văn bản thông báo:

a) Họ, tên, số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của chủ họ;

b) Thời gian bắt đầu và kết thúc dây họ;

c) Tổng giá trị các phần họ tại kỳ mở họ;

d) Tổng số thành viên.

3. Trường hợp thông tin về dây họ đã được thông báo theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này mà có sự thay đổi thì chủ họ phải thông báo bổ sung bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú về việc thay đổi đó.

4. Chủ họ không thực hiện nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

Hỏi: để có thể khởi kiện được chủ họ khi chủ họ không trả tiền góp họ cho người chơi thì người khởi kiện cần phải có các giấy tờ gì để chứng minh? Nếu không có thì có thể khởi kiện được hay không thưa ông Dương Văn Chính?

Đáp:

– Giấy biên nhận tiền, sổ họ (nếu có),… để chứng minh về việc những người đó có quan hệ tham gia dây họ;

Nếu thiếu hoặc không có các tài liệu chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của mình thì quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện sẽ khó được bảo đảm.

Đáp: Trước khi tham gia họ, người chơi họ cần phải quán triệt tâm thế tham gia họ với mục đích hỗ trợ, tương trợ, giúp đỡ nhau, không đặt nặng vấn đề lợi nhuận, không huy động tất cả vốn liếng, tài sản vào việc chơi họ… bởi đây là quan hệ vay tín chấp, không có tài sản bảo đảm, rủi ro rất cao khi có tranh chấp, sau khi Tòa có phán quyết thì người phải thi hành án hầu như không có khả năng thanh toán trả nợ, không còn tài sản, thậm chí lâm vào tình trạng phá sản….

Trong thực tế, vỡ họ được hiểu là trường hợp chủ họ (hoặc người tham gia đã lĩnh họ) “ôm” tiền họ và cố tình không trả cho người chơi (do nhiều lý do khác nhau), có trường hợp họ bỏ trốn, đi đâu không rõ mà không thông báo cho những người tham gia biết địa chỉ nơi cư trú mới…. Khi xảy ra tranh chấp họ hụi, người chơi họ có thể thương lượng với chủ họ về việc hoàn trả họ hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Ngoài ra, nếu có căn cứ cho rằng chủ họ cố tình chiếm đoạt tiền họ, người chơi có thể tố cáo đến cơ quan công an để xem xét, điều tra …hành vi vi phạm các quy định tại Điều 3 Nghị định 19/2019/NĐ-CP, đó là hành vi lạm dụng chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay nặng lãi… hoặc các hàn vi vi phạm pháp luật khác.

Để tránh rủi ro xảy ra khi vỡ họ, người chơi họ cần phải tuân thủ đúng các quy định của Nghị định 19/2019/NĐ-CP, phải lập văn bản thỏa thuận về việc chơi họ (có công chứng, chứng thực), phải lập sổ họ, khi giao nhận tiền có Giấy biên nhận….các tài liệu, chứng cứ này sẽ là căn cứ để khởi kiện ra Tòa hoặc làm đơn gửi tới Cơ quan Công an để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chơi họ.

Bốc Bát Họ Là Gì? Khái Niệm Cũng Như Luật Chơi Ra Sao?

Bốc bát họ là một cách cho vay tín dụng với lãi suất cao và tính theo ngày. Bạn phải vay tối thiểu trên 10 triệu đồng. Đây là một hình thức cho vay chưa được sự công nhận của Nhà nước, hay bất cứ cơ quan pháp luật nào. Đây có thể hiểu là một hình thức cho vay “chui”, không chính thống.

Việc cho vay bốc bát họ dựa trên những mối quan hệ xã hội như: họ hàng, người quen hay thậm chí là được người đã từng tham gia bốc bát họ giới thiệu. Cách thức cho vay, cũng như số lãi không tuân theo bất cứ quy định nào của pháp luật.

Khi vay các thủ tục diễn ra nhanh chóng và rất đơn giản, không tốn nhiều thời gian của đôi bên. Chính vì vậy những người cần vay tiền gấp thường chọn hình thức bốc bát họ này.

Như vậy bốc bát họ là gì? Bốc bát họ chính là hình thức cho vay lãi suất cao với tiền lãi được cắt trước. Hàng ngày phải đóng tiền lãi theo tỷ lệ tiền gốc vay. Cuối cùng bạn phải hoàn trả đủ tiền gốc theo một thời gian hạn định.

Luật chơi bốc bát họ là gì?

Luật chơi bốc bát họ thực chất chính là những quy định về số tiền lãi, thời gian thu lại vốn gốc mà người vay đặt ra. Quy định khi chơi bốc bát họ là gì? Người vay cần phải nắm rõ những luật chơi sau trước khi quyết định tham gia vào bốc bát họ.

Luật bốc họ trong bốc bát họ là gì? Chính là những điều kiện bên cho vay đặt ra với số tiền gốc. Luật của bốc họ chính là vay 10 cầm về 8. Số tiền bạn vay phải lớn hơn con số 10 triệu. Khi bạn vay 10 triệu thì bạn sẽ được cần về 8 triệu đồng. Thường thì người vay sẽ chọn vay mức tiền này. Bởi thời gian phải trả tiền vay gốc rất ngắn, trong khoảng 50 ngày kể từ ngày vay khiến bạn rất khó xoay xở tiền trả nợ.

Tương tự nếu bạn vay 30 triệu đồng thì bạn được cầm về 24 triệu đồng. Số tiền bên cho vay giữ lại sẽ được trừ vào tiền lãi tháng đầu tiên của bạn. Cụ thể ở trường hợp này số tiền 6 triệu sẽ được tính vào tiền lãi bạn phải trả. Sau một thời gian hạn định người vay sẽ phải trả đủ số tiền vay là 30 triệu cho bên chủ nợ.

Với những người có nhu cầu vay nhiều hơn, chủ bốc bát họ sẽ đáp ứng với những điều kiện khắt khe hơn. Họ đòi nhiều giấy tờ đảm bảo, tìm hiểu thông tin về địa chỉ nhà, địa chỉ nơi làm việc…để đảm bảo thu hồi được số tiền cho vay. Tiền lãi cũng sẽ được tính theo tỷ lệ tương tự như số tiền vay 10 triệu hay 30 triệu. Tuy nhiên số lãi hàng ngày bạn phải trả chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều.

Luật thu họ trong bốc bát họ là gì?

Khi tham gia bốc bát họ, chắc chắn bạn phải trả lãi cho chủ nợ theo ngày. Số tiền lãi phụ thuộc vào số tiền vay ban đầu theo một tỷ lệ như sau:

Nếu bạn vay 15 triệu thì số tiền được cầm về là 12 triệu. Trong 50 ngày kế tiếp, bạn phải trả lãi suất 300.000đ/ngày.

Nếu bạn vay số tiền là 20 triệu thì bạn được cầm về 16 triệu. Cũng thời gian 50 ngày tiếp bạn phải trả đủ tiền vay gốc, trả lãi 400.000đ/ngày.

Nhìn chung lại bạn sẽ phải trả hết số nợ gốc trong vòng 1 tháng 20 ngày. Mỗi ngày đàn em của chủ bốc bát họ sẽ đến thu tiền lãi. Số tiền lãi bạn phải nộp mỗi ngày cao hơn khá nhiều so với các hình thức cho vay chính thống khác.

Điều kiện để bốc bát họ là gì?

Bốc bát họ là hình thức cho vay tín dụng không hợp pháp. Chính vì vậy không giống như vay ở ngân hàng, bạn sẽ phải kê khai tài sản, thu nhập hay thế chấp đất đai. Tham gia bốc bát họ bạn không cần thực hiện những thủ tục này.

Tuy nhiên người vay sẽ phải cung cấp cho chủ nợ một số giấy tờ quan trọng để đảm bảo bạn không thể trốn nợ:

Điều đầu tiên bạn phải cung cấp các giấy tờ tùy thân như chứng minh thư nhân dân, hoặc bằng lái xe…

Nộp hộ khẩu cho bên vay.

Ký vào các giấy tờ bốc họ. Cuối cùng bạn sẽ nhận số tiền vay mong muốn.

Bên cho vay sẽ tiến hành kiểm tra những giấy tờ của bạn trong một thời gian ngắn. Sau đó xác minh địa chỉ nơi bạn sống, có thể tìm kiếm thông tin cơ quan bạn làm việc để đảm bảo có thể thu hồi nợ mỗi ngày, nhanh chóng Như vậy thủ tục bốc bát họ diễn ra vô cùng đơn giản và nhanh chóng. Chỉ mất khoảng 2 – 3 tiếng bạn sẽ được cầm số tiền vay. Không có những thủ tục rườm rà hay nhiều loại giấy tờ phải kí kết.

Các giấy tờ của bạn sẽ được bên bốc họ giữ cho đến khi trả được được hết nợ. Bên cho vay tin rằng với những loại giấy tờ quan trọng và thiết yếu như vậy bạn sẽ không dễ dàng bỏ trốn được và họ sẽ dễ dàng đi thu nợ hơn.

Rủi ro khi bốc bát họ là gì?

Khi quyết định tham gia vào bốc bát họ bạn cũng nên nắm được những rủi ro có thể xảy ra với bản thân và gia đình trong trường hợp không trả hết nợ. Như chúng ta đã biết bốc bát họ là một hình thức cho vay lãi suất vô cùng cao và không chính thống. Với lãi suất cao như vậy, người cho vay rất khó để hoàn trả theo từng ngày.

Thường những người tìm đến các tổ chức bốc bát họ đều gặp khó khăn về kinh tế, công việc. Họ cần tiền gấp và không có thời gian để chờ đợi tiền vay từ một cơ quan chính thống. Như vậy hoàn cảnh khó khăn sẽ càng thêm bế tắc khi phải trả lãi suất cao mỗi ngày. Lãi suất hôm nay không trả được sẽ bị dồn sang ngày kế tiếp, cứ một vòng tuần hoàn như vậy khiến người vay không có khả năng thanh toán.

Trên thực tế đã có rất nhiều trường hợp không thể trả nợ và bị bên cho vay đến siết nợ, tịch thu tài sản. Trong vài ngày đầu chưa trả được tiền lãi, bạn có thể chỉ phải nhận những câu đe dọa, xúc phạm nặng nề từ bên cho vay. Tuy nhiên nếu nợ lãi chồng chất nhiều ngày, nhiều người thậm chí phải chịu đánh đập dã man.

Khi quá thời hạn trả nợ hay không thu được lãi suất, rất nhiều gia đình đã bị tổ chức cho vay đến đập phá, lấy hết tài sản có giá trị trong nhà. Thậm chí họ còn tịch thu luôn đất đai nhà cửa, bởi lẽ trong tay những người vay nợ có giấy tờ đất đai, chứng minh thư của bạn.

Bốc bát họ có thể cho bạn vay một số tiền lớn trong thời gian nhanh chóng tuy nhiên có những rủi ro nghiêm trọng khi bạn không trả đủ nợ. Nhiều tổ chức bốc bát họ còn sử dụng những hình thức phạm pháp luật để có thể thu hết nợ, gây nên thương tích nghiêm trọng cho người vay. Chính vì vậy bạn cần cân nhắc thật kỹ trước khi tham gia vào hình thức cho vay bất hợp pháp này.

Bốc bát họ có phạm luật không?

Như chúng ta đã biết, Bộ luật dân sự của nước ta năm 2015 quy định rằng: mức lãi suất cho vay trong một giao dịch dân sự cao nhất là 20%/ năm. Tuy nhiên các tổ chức bốc bát họ đã đẩy mức lãi suất lên khoảng 20% chỉ trong 50 ngày. Theo Bộ luật hình sự, bất kì một giao dịch nào thực hiện với lãi suất cao hơn 5 lần sao với quy định đều được khép vào tội cho vay nặng lãi.

Như vậy mức lãi suất trong bốc bát họ cao hơn mức cho phép rất nhiều lần. Với mức lãi suất như vậy, một năm người vay sẽ phải trả 140%/ năm. Điều này đã vi phạm luật dân sự với điều khoản cho vay nặng lãi.

Người cho vay rất có thể phải gánh chịu những hình phạt hành chính như: phạt tiền, phạt từ cao nhất là 3 năm. Cụ thể như sau:

Thu lợi bất chính với số tiền 30 triệu đến 100 triệu: Bị phạt tiền từ 50 triệu đến 200 triệu. Hoặc người đó phải lĩnh hình phạt cải tạo không bị tạm giam.

Thu lợi không chính đáng từ 100 triệu trở lên: Bị phạt tiền từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng. Hoặc người vi phạm bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Nếu người phạm tội có chức vụ trong bộ máy Nhà nước hoặc đang công tác tại bất cứ cơ quan nào cũng sẽ bị đình chỉ. Pháp luật sẽ cấm hành nghề, đình chỉ công việc trong thời gian từ 1 đến 5 năm.

Bốc bát họ là gì? Thực chất đây là hình thức cho vay nặng lãi thu lợi. Phạm tội thu lợi bất chính là những hành vi đáng lên án và phải chịu sự chế tài của pháp luật. Như vật theo Bộ luật dân sự đã sửa đổi và bổ sung mới nhất năm 2017 thì các hình thức cho vay như bốc bát họ đều là vi phạm pháp luật. Cả người cho vay và người vay sẽ phải chịu những chế tài của pháp luật hiện hành.

Như vậy bài viết đã giúp bạn giải đáp bốc bát họ là gì? Những hiểm họa có thể xảy ra khi bạn tham gia bốc bát họ. Hy vọng rằng bạn sẽ có đủ hiểu biết và tỉnh táo để tránh gặp phải những rắc rối, rủi ro do việc bốc bát họ đem lại.

Cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm đến bài viết của chúng tôi!

Bạn đang đọc nội dung bài viết Chơi Hụi Là Gì? Quy Định Của Pháp Luật Về Chơi Hụi, Họ, Phường? trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!