Đề Xuất 12/2022 # Chính Phủ Ban Hành Nghị Quyết 01 Và 02/Nq / 2023 # Top 17 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Chính Phủ Ban Hành Nghị Quyết 01 Và 02/Nq / 2023 # Top 17 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Chính Phủ Ban Hành Nghị Quyết 01 Và 02/Nq / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Sáng 4-1, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thông tin về Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì họp báo.

Nghị quyết 01/NQ-CP.

Nghị quyết 02/NQ-CP.

Quang cảnh buổi họp báo.

Thông tin về Nghị quyết 01/NQ-CP, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng cho biết, Nghị quyết tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Cụ thể, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định thông điệp của năm 2021 là: Tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, biến thách thức thành cơ hội, tận dụng tốt các thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu hướng dịch chuyển đầu tư, thương mại, chuyển đổi số trong khu vực và thế giới.

Phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, với niềm tin, ý chí, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm năm giai đoạn 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030, sớm hiện thực hóa khát vọng phát triển về tầm nhìn đến năm 2045 đưa nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội.

Năm 2021 phải đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2020 như phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương tháng 12-2020.

Để thực hiện được những yêu cầu trên, phương châm hành động của năm 2021 được xác định là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”.

 

Cùng với việc thực hiện mục tiêu hoàn thành toàn diện 12 chỉ tiêu chủ yếu được Quốc hội giao tại Nghị quyết số 124/2020/QH14, để tạo nền tảng cho tăng tốc phát triển ngay từ năm đầu của giai đoạn 2021-2025, hướng tới phát triển nhanh và bền vững theo đúng Nghị quyết của Đảng, Quốc hội; trên cơ sở nhận định, đánh giá của nhiều tổ chức quốc tế và với quyết tâm cao, Chính phủ đề ra mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng GDP năm 2021 là khoảng 6,5% (cao hơn mức khoảng 6% Quốc hội giao). Đồng thời, Chính phủ đề ra 96 chỉ tiêu cụ thể cho các ngành, lĩnh vực làm cơ sở cho các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch phấn đấu thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, đánh giá, đo lường kết quả thực hiện Nghị quyết của các bộ, ngành, địa phương.

Để thực hiện được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, Chính phủ xác định tám trọng tâm chỉ đạo điều hành, với 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 188 nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương… Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước ngày 20-1 xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch hành động để triển khai thực hiện Nghị quyết 01; theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiêm túc triển khai thực hiện nhanh, hiệu quả, thực chất và toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ đầu năm; theo dõi sát diễn biến trong nước và quốc tế, chủ động phân tích, đánh giá, dự báo để có các giải pháp kịp thời, tổng thể, đồng bộ, tận dụng thời cơ, thuận lợi, giảm thiểu tác động tiêu cực, thúc đẩy phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương.

Trên cơ sở đó, Nghị quyết 02 yêu cầu tiếp tục thực hiện các mục tiêu cụ thể của Nghị quyết 68, và đề ra bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp chung cho các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, gồm: Đề ra phương hướng, yêu cầu tập trung chỉ đạo khắc phục ngay những hạn chế, vướng mắc trong công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị bởi đây vẫn là khâu yếu; tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3-6-2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính; tập trung chỉ đạo xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch trung, dài hạn với mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể để tạo chuyển biến vững chắc đối với các chỉ tiêu có tính chất nền tảng nhưng khó cải thiện trong thời gian ngắn; tiếp tục chú trọng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19…/.

Theo nhandan.com.vn

Chính Phủ Ban Hành Nghị Quyết 01, 02: Kim Chỉ Nam Cho Công Tác Chỉ Đạo, Điều Hành / 2023

Chinh phục các mục tiêu 2020

Kế thừa những kết quả quan trọng và toàn diện đã đạt được, với quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán NSNN năm 2020, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và Chiến lược 10 năm 2011 – 2020, Chính phủ xác định phương châm hành động của năm 2020 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” với 6 trọng tâm chỉ đạo, điều hành nêu trong Nghị quyết 01.

Không chỉ với 2 Nghị quyết nêu trên, hành trình cải cách của Việt Nam cần được đặt vào cuộc đua toàn cầu về năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường kinh doanh. “Cỗ xe” thể chế với rất nhiều bánh xe, rất nhiều khớp nối nhưng sẽ rất thuận lợi cho phát triển nếu các bánh xe này khớp nhau. Chúng ta phải phát triển thành thể chế kim cương. Có nghĩa là thể chế phải trong sạch, minh bạch như kim cương, nhưng cũng phải ổn định, vững chắc như kim cương.

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc

Thứ nhất là tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi. Thứ hai, tập trung ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; nâng cao năng suất, chất lượng, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng thực chất. Thứ ba, phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Thứ tư, thực hiện nghiêm việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; cải cách hành chính. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thứ năm củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Cuối cùng là chủ động thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, tổ chức tốt các sự kiện, lễ kỷ niệm lớn của đất nước.

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, dự toán NSNN 2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020. Nghị quyết 02/NQ-CP đặt mục tiêu tăng 10 bậc về chỉ số môi trường kinh doanh; Năng lực cạnh tranh 4.0 tăng 5 bậc; Đổi mới sáng tạo tăng 3 – 4 bậc; Chính phủ điện tử tăng 10 – 15 bậc, hướng tới mục tiêu vào Top 4 của ASEAN bảng xếp hạng môi trường kinh doanh của WB. Nghị quyết 02 được xây dựng và soạn thảo dựa trên những quan điểm và nguyên tắc: Tiếp tục thực hiện nhất quán, đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2019; xác định rõ các mục tiêu cải cách cho năm 2020 trên cơ sở tính toán giữa kết quả đạt được năm 2019 và mục tiêu đến năm 2021.

Không đẩy khó cho doanh nghiệp

Năm 2019, thực hiện Nghị quyết 01, 02 kinh tế, xã hội cả nước đạt kết quả toàn diện, là năm thứ 2 liên tiếp hoàn thành tất cả 12/12 chỉ tiêu, nhất là cải thiện đời sống Nhân dân. Tuy vậy, năm 2019, kinh tế, thương mại thế giới có dấu hiệu tăng trưởng chậm; xung đột thương mại giữa các nền kinh tế lớn ngày càng gia tăng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt; thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro. Ở trong nước, nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, chưa thể giải quyết triệt để trong ngắn hạn, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh ngày càng khắc nghiệt, tác động trực tiếp đến mọi mặt đời sống kinh tế – xã hội…

Ngay tại hội Nghị Chính phủ với các địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ, quy mô nền kinh tế càng lớn thì tăng trưởng càng khó. “Tuy nhiên, dư địa phát triển rất nhiều, phải tận dụng và phát huy được. Việt Nam còn nhiều tiềm năng, dư địa tăng trưởng. Điều đặt ra là các bộ, ngành tiếp tục xác định rõ tiềm năng ở đâu, dư địa ở lĩnh vực nào còn” -Thủ tướng nhấn mạnh.

Môi trường kinh doanh Việt Nam năm 2020 sẽ có những thay đổi tích cực và quan trọng là thực chất. Chính phủ đã đặt ra những yêu cầu cụ thể để bảo đảm việc này. Cộng đồng kinh doanh đang chờ đợi.

Trưởng ban Ban Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh, Viện CIEM Nguyễn Minh Thảo

Nghị quyết 01 tiếp tục nêu rõ môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển kinh tế tư nhân là một động lực, một bứt phá cho tăng trưởng kinh tế sắp tới. Theo Văn phòng chính phủ (VPCP) năm 2019, số DN thành lập mới đạt kỷ lục với hơn 138.000, nhưng số DN đóng cửa, tạm dừng, số DN khó khăn khi tiếp cận với đất đai, tín dụng… còn cao. Tinh thần Nghị quyết 01 là “Cần khai thông, giải phóng tối đa mọi nguồn lực, xây dựng nền kinh tế tự cường. Phát huy vai trò các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn. Phấn đấu đến năm 2020, cả nước có 1 triệu DN”.

Chính phủ Việt Nam kiên định và quyết tâm cải cách, đổi mới toàn diện nền kinh tế theo hướng nâng cao năng lực nội tại, khả năng chống chịu của nền kinh tế; Quyết liệt thực hiện các đột phá chiến lược; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và tận dụng có hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0, ứng dụng kỹ thuật số; Hình thành Trung tâm đổi mới sáng tạo để quy tụ nhân tài và kết nối với các trung tâm công nghệ lớn trên thế giới. Đột phá trong áp dụng CMCN 4.0 trong năm 2020, đó là chính phủ điện tử, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, tài chính thông minh, thương mại điện tử, khởi nghiệp sáng tạo… Đây là yếu tố then chốt cơ cấu lại nền kinh tế, là dư địa tăng trưởng tốt.

Nói về xây dựng chính phủ số, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, 100% các tỉnh, thành phải xây dựng trục kết nối, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh và kết nối vào trục quốc gia. Năm 2020, tất cả các tỉnh, thành và bộ, ngành sẽ kết nối liên thông với nhau, chia sẻ dữ liệu với nhau, cung cấp nhiều dịch vụ công cấp độ 4. “Ít nhất 30% dịch vụ công phải được thực hiện trực tuyến cấp độ 4, tức là cung cấp hoàn toàn trên mạng”.

Được biết, VPCP sẽ thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng về thúc đẩy cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh để triển khai ngay việc cắt giảm một cách thực chất điều kiện đầu tư kinh doanh trong năm 2020.

Chính Phủ Vừa Ban Hành Nghị Quyết Số 84/Nq / 2023

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn sau dịch Covid-19, trong đó có giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô trong nước đến hết năm 2020.

Đây là văn bản chính thức của Chính phủ về chính sách giảm phí trước bạ, trước đó Thủ tướng đồng ý về mặt chủ trương để trình Quốc hội quyết định về việc giảm phí trước bạ.

Trong Nghị quyết 48/NQ-CP, việc giảm phí trước bạ 50% đăng ký ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước là thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ.

Như vậy, có thể nói sau khi Nghị quyết của Chính phủ ban hành, Bộ Tài chính sẽ xây dựng Thông tư hướng dẫn và quy định thời gian áp dụng giảm phí trước bạ

Ngoài việc giảm phí trước bạ 50% đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, áp dụng trong năm 2020, Chính phủ còn cho phép gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước đối với các khoản phải nộp phát sinh từ tháng 3/2020; thời gian gia hạn không muộn hơn thời điểm ngày 31/12/2020.

Chính phủ cũng yêu cầu nghiên cứu sửa đổi quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt để hỗ trợ phát triển sản xuất trong nước.

Trước đó, để hỗ trợ ngành ô tô, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2020/NĐ-CP quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được để sản xuất, gia công (lắp ráp) các sản phẩm hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô (sản phẩm CNHT ô tô).

Đây là chính sách tác động rất lớn đến ngành ô tô trong nước cũng như là chi phí sản xuất, lắp ráp xe hơi Việt Nam để cạnh tranh với các xe nhập ngoại từ ASEAN.

Về chính sách giảm 50% phí trước bạ, ngày 20/5, Thủ tướng giao 4 Bộ ngành rà soát việc giảm 50% phí trước bạ ô tô. Việc rà soát phải thể hiện rõ nội dung giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020, nhằm kích thích tiêu dùng trong nước.

Theo: dân trí #xahoi 35′

Điện Biên Hiện Thực Hoá Nghị Quyết Số 01, 02/Nq / 2023

Theo ông Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên thì, năm 2019, được xác định là năm có ý nghĩa bứt phá để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII và Kế hoạch phát triển KT – XH (kinh tế, xã hội) 5 năm giai đoạn 2016-2020. Điện Biên quyết liệt thực hiện phương châm hành động của năm mà Chính phủ chỉ đạo là, “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

“Mổ xẻ” bất cập

Qua báo cáo tình hình phát triển KT -XH năm 2018 cho thấy, Điện Biên duy trì tăng trưởng kinh tế khá, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10.482 tỷ 240 triệu đồng, tăng 7,15% so với thực hiện năm 2017. Đặc biệt, tái cơ cấu nông nghiệp tiếp tục có chuyển biến tiến bộ, thu hút được các dự án lớn đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp (với 02 dự án đầu tư trồng Mắc ca với định hướng trồng 15.000 ha gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện Mường Nhé, huyện Điện Biên). Ngoài ra, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao (đạt 10.237,7 tỷ đồng tăng 25,27%) so với cùng kỳ nhất là vốn ngoài nhà nước và khu vực doanh nghiệp tư nhân (tăng 53% so với năm 2017).

Mặt khác, theo công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Phòng TM&CN Việt Nam VCCI, cho thấy PCI những năm gần đây được cải thiện đáng kể. Minh chứng, năm 2017, tổng điểm PCI đạt 60,57 điểm, tăng 4,09 điểm, tăng 05 bậc so với năm 2016 xếp hạng 48/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) xếp hạng 13/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số Cải cách hành chính (Par-Index) đạt 24/63, tỉnh thành phố, tăng 18 bậc (năm 2016 là 42/63); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tăng 13 bậc, xếp thứ 22/63 tỉnh thành trong cả nước.

Năm 2018, tuy chưa có kết quả đánh giá của các cơ quan tổ chức xong qua kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị có thể đánh giá các chỉ số đánh giá môi trường kinh doanh của tỉnh tiếp tục có sự cải thiện tích cực, cụ thể: Việc triển khai thực hiện Chính phủ điện tử đến nay, Điện Biên có khoảng 1.531 thủ tục hành chính, trong đó có khoảng 702 dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên cổng, trang thông tin của cơ quan nhà nước. Các dịch vụ công trực tuyến đã được cung cấp đầy đủ ở mức độ 1 và 2, trong đó có 52 dịch vụ công trực tuyến được cung cấp ở mức độ 3.

Ông Vũ Lệnh Nghị, Phó GĐ Sở KH&ĐT cho biết, trong năm 2018, tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư cho 29 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký trên 4.900 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển KT – XH, đảm bảo quốc phòng an ninh và dự toán NSNN năm 2019 diễn ra mới đây, ông Sơn cho rằng vẫn còn một số hạn chế cần xử lý dứt điểm. Cụ thể, ông Sơn cho rằng, sản xuất công nghiệp tăng trưởng chưa ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, cải cách tổ chức bộ máy trong một số cơ quan chưa rõ nét, hiệu quả hoạt động chưa cao. Mặt khác, công tác tham mưu, trao đổi phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ giữa các cấp các ngành, các huyện, thị xã, thành phố còn chưa chủ động, chất lượng tham mưu ở một số lĩnh vực còn thấp, chưa mang tính đột phá…

Những nguyên nhân trên cũng được ông Sơn chỉ rõ, nguồn lực đầu tư phát triển hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu cho phát triển KT – XH, một số nguồn vốn phân bổ chậm, thời gian, thủ tục, trình tự đầu tư kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ triển khai, năng lực quản lý của chủ đầu tư, chất lượng tư vấn một số chương trình, dự án còn hạn chế, cơ chế, chính sách nhà nước còn nhiều bất cập, chưa sửa đổi kịp thời. Việc phối hợp giữa các cấp, các ngành có nội dung chưa chặt chẽ và kịp thời. Vai trò người đứng đầu ở một số đơn vị chưa được phát huy, công tác quản lý đất đai còn nhiều bất cập, yếu kém, thiếu chặt chẽ, chưa chủ động tham mưu, rà soát tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng…

“Nếu các cấp, các ngành tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch ngay từ đầu năm, đề ra được những giải pháp cụ thể, sát với điều kiện thực tế và chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp sẽ phát huy được sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện. Ngược lại nếu chúng ta chỉ đạo chung chung, không rõ việc hoặc không xác định được những giải pháp cụ thể sẽ không thể đạt được các mục tiêu đã đề ra” ông Sơn khẳng định.

Hoá giải thách thức?

Theo các chuyên gia kinh tế, Điện Biên muốn hiện thực hoá mục tiêu phát triển KT – XH năm 2019, (GRDP) 7,2%, thu ngân sách trên địa bàn 1.196 tỷ 397 triệu đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 11.838,88 tỷ đồng, tăng 15,64% so với năm 2018. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ ước đạt 83 triệu USD, trong đó xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ước đạt 50 triệu USD, tăng 13,64% so với ước thực hiện năm 2018… Đào tạo nghề cho 8.000 lao động, tạo việc làm mới cho 8.650 lao động. Điện Biên, cần thực chất hơn trong việc tổ chức thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Tăng cường huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhất là các nguồn lực ngoài nhà nước, tự khởi nghiệp tự phát triển, chú trọng tư vấn hỗ trợ người dân ở khu vực tự kiếm việc làm ngoài nhà nước. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu quả, cải cách hành chính, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Đồng với quan điểm trên, những đề xuất, tham mưu của các cấp các ngành chính quyền về tính thực tế các giải pháp, tính khả thi, những giải pháp nào trọng tâm cần được tập trung ưu tiên về các giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển KT – XH, đảm bảo quốc phòng – an ninh và dự toán NSNN năm 2019. UBND Điện Biên đã xác định tập trung chỉ đạo thực hiện 08 nhiệm vụ trọng tâm và 08 nhóm giải pháp chủ yếu.

Trong đó, Điện Biên chú trọng, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp của Chính phủ, các bộ ngành TƯ nhằm tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt và đồng bộ 3 đột phá theo tinh thần chỉ đạo của TƯ về đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tuân thủ theo hệ thống Luật pháp hiện hành.

Tập trung rà soát, xây dựng, hoàn thiện, ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết đã có hiệu lực, không để tình trạng nợ đọng văn bản quy phạm pháp luật. Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch đảm bảo theo các quy định pháp luật về quy hoạch.

Nắm bắt các quy định của TƯ, rà soát hoàn thiện quy trình thực hiện các dự án theo hình đối tác công tư (PPP). Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án quan trọng, công trình thiết yếu có quy mô lớn, có sức lan tỏa, kết nối giữa các vùng, nhất là hạ tầng tại các khu vực trọng điểm; đặc biệt là dự án Nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên được xác định là khâu đột phá trong hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh, khi phương án đề xuất đầu tư được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, yêu cầu các cấp, các ngành cần tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện.

Gắn kết chặt chẽ phát triển giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp với phát triển nguồn nhân lực, ưu tiên lựa chọn mô hình để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao cho tỉnh gắn với xu hướng phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong giáo dục dạy nghề, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục và đào tạo; tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu lao động và đưa lao động địa phương đi làm việc tại các khu Công nghiệp, các doanh nghiệp ngoài tỉnh. Đẩy mạnh công tác phổ biến, chuyển giao và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tế.

Cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ, Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Tập trung xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Khuyến khích các hoạt động đổi mới sáng tạo, tạo thuận lợi tối đa và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phát triển thị trường, tạo điều kiện để hình thành các doanh nghiệp có quy mô lớn, nhất là các doanh nghiệp đã tạo được uy tín, có xu hướng gắn bó phát triển lâu dài trên địa tỉnh. Tăng cường thực thi các chủ trương, chính sách về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, đặc biệt là việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đấu thầu, bảo đảm thực chất, công khai, minh bạch, phấn đấu đưa tỷ lệ lựa chọn nhà thầu qua mạng bằng hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 40% về số lượng gói thầu và 15% về giá trị gói thầu.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch cơ cấu lại nông nghiệp giai đoạn 2018-2020, trong đó tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa; coi phát triển nông nghiệp hiệu quả cao là trọng tâm, ứng dụng công nghệ cao.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung về Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh chỉ đạo các địa phương thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm (OCOP), nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả đặc biệt là các mô hình phát triển sạch, bền vững thân thiện với môi trường sinh thái.

Tập trung vào các giải pháp để thực hiện thu hút đầu tư vào công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp sản xuất, chế biến; tiếp tục hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp đã được quy hoạch.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án nhà máy thủy điện, kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ, hiệu quả thấp. Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Dự án “Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014 – 2020”. Xã hội hóa, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển du lịch; tăng cường liên kết phát triển du lịch, đổi mới công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; phát triển sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo.

Tích cực triển khai các nội dung trong quy hoạch tổng thể phát triển du lịch, trọng tâm hoàn thiện trình phê duyệt để triển khai thực hiện Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030, dự án Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Mường Phăng và Đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ tại đồi F.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; xây dựng chính quyền điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông…

Để hiện thực hoá các giải pháp, ông Sơn bộc bạch, các cấp các ngành cần sâu sát cơ sở hơn nữa, tích cực giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ trong chỉ đạo điều hành.

“Tất cả các chương trình, dự án thuộc ngành, đơn vị cần phải triển khai ngay từ những ngày đầu tháng 01/2019, không để sang các tháng sau mới khởi động dự án. Đặc biệt, kiên quyết không để chậm tiến độ công việc” Ông Sơn nhấn mạnh.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Chính Phủ Ban Hành Nghị Quyết 01 Và 02/Nq / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!