Đề Xuất 5/2023 # Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới # Top 5 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 5/2023 # Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới # Top 5 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Trong khuôn khổ của chuyến khảo sát kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 8 (khóa 9) của Bộ chính trị về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng, Đoàn khảo sát của Ban tuyên giáo Trung ương do bà Lâm Phương Thanh – Phó trưởng Ban tuyên giáo trung ương làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ. Đồng chí Nguyễn Phong Quang – Phó trưởng Ban thường trực BCĐ Tây Nam Bộ cùng các thành viên, các vụ chức năng tiếp và làm việc với Đoàn.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, ngay sau khi Bộ chính trị ra nghị quyết số 08 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới – trên lĩnh vực văn hóa, các tỉnh trong vùng đã tổ chức quán triệt, nghiên cứu học tập nghiêm túc – tỷ lệ triển khai đạt trên 86%. Qua đó nhận thức của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân được nâng lên. Trong 10 năm qua, quân khu 9 và các tỉnh trong vùng đã mở nhiều lớp giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh; các cuộc diễn tập quy mô; và xây dựng nhiều công trình nghiên cứu phục vụ chiến lược quốc phòng an ninh có giá trị thực tiễn cao. Quốc phòng an ninh được giữ vững – góp phần quan trọng để kinh tế – xã hội trong vùng phát triển ổn định.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn, bà Lâm Phương Thanh – Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương đánh giá cao kết quả tổ chức thực hiện nghị quyết trung ương 8 ở vùng ĐBSCL đây là cơ sở để trung ương hoàn thiện báo cáo tổng kết 10 năm. Riêng những đề xuất, kiến nghị của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Đoàn ghi nhận và sẽ báo cáo về Trung ương để có những quyết sách phù hợp với đặc thù của vùng./.

Kiều Oanh – Minh Tâm

Tỉnh Bến Tre Thực Hiện Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và Chương trình hành động 23-CTr/TU của Tỉnh ủy, tỉnh Bến Tre đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Đó là cơ sở để Tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Nghi thức thắp đuốc truyền thống trong Lễ giao nhận quân năm 2013 của Thành phố Bến Tre, tính Bến Tre. (Báo Bến Tre)

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) của Đảng, Tỉnh ủy Bến Tre đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp triển khai thực hiện Nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy một cách nghiêm túc, bằng những giải pháp cụ thể; qua đó, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã tập trung phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng; tăng cường huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng để vừa phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH), vừa đảm bảo quốc phòng – an ninh (QP-AN). Nhờ đó, nền quốc phòng toàn dân (QPTD) được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được tăng cường; thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân (ANND). Đội ngũ cán bộ các cấp và nhân dân luôn nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Qua đó, tích cực tham gia đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, quản lý của chính quyền các cấp được nâng lên, phát huy được sức mạnh tổng hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, mở rộng dân chủ, tạo được lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành, quản lý của Nhà nước. Vai trò tham mưu của các cấp, các ngành được đề cao, gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự đồng thuận trong nội bộ, nhất là cơ quan quân sự và nhân dân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết, v.v.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) và Chương trình hành động 23 của Tỉnh ủy, vẫn còn một số hạn chế, nhất là nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của một số cán bộ trong các ngành, địa phương chuyển biến chưa sâu, chưa đồng bộ. Vai trò lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở về xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND chưa được phát huy đúng mức, thiếu sâu sát. Công tác kiểm tra, chỉ đạo chưa thường xuyên; công tác quản lý, nắm tình hình địa bàn chưa kịp thời. Công tác quản lý và dự báo tình hình ở một số địa phương chưa chặt chẽ, việc giải quyết, xử lý tình huống có lúc, có nơi còn lúng túng, thiếu nhạy bén,… Để khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm đó, Tỉnh ủy đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các lực lượng đối với việc xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND trên địa bàn Tỉnh.

Trong tổ chức thực hiện, Tỉnh luôn chú trọng nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân đối với việc xây dựng nền QPTD; khắc phục những nhận thức chưa đúng của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân, cho rằng: quốc phòng, quân sự là việc riêng của quân đội, và quốc phòng chỉ nhằm chuẩn bị để đánh thắng chiến tranh vũ trang của các thế lực xâm lược. Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về QP-AN, Tỉnh luôn thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục, tuyên truyền về QP-AN. Theo kế hoạch, hằng năm, Tỉnh cử đủ số lượng, đúng thành phần, đối tượng cán bộ đi dự các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN do cấp trên tổ chức. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng, phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng do địa phương đảm nhiệm theo đúng quy định và thực hiện tốt việc giáo dục QP-AN toàn dân, nhất là cho thế hệ trẻ. Đặc biệt, Tỉnh luôn chú trọng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động chống “Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng – văn hoá; củng cố Ban Chỉ đạo chống “Diễn biến hoà bình” các cấp để triển khai đồng bộ các giải pháp, nội dung theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khoá X) và Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; Chỉ thị 34-CT/TW của Ban Bí thư (khoá X) về “Tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động diễn biến hoà bình trên lĩnh vực tư tưởng – văn hoá”. Củng cố phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong các khu dân cư ở nông thôn và thành thị. Đồng thời, giữ vững an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, tư tưởng, văn hóa; thực hiện tốt chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy; làm giảm phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội; giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện đông người, những vụ tồn đọng kéo dài, không để phát sinh điểm nóng; xử lý nghiêm những vụ tiêu cực, tham nhũng trên địa bàn.

Cùng với đó, Tỉnh tiếp tục đổi mới, tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị – tư tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu lý tưởng XHCN. Đồng thời, chỉ đạo các cấp, các ngành thường xuyên thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Để tăng cường công tác vận động quần chúng của Đảng, trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức phải làm tốt công tác dân vận, xây dựng quan hệ gắn bó giữa quần chúng với Đảng và Nhà nước; xây dựng ý thức tự giác, trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia cho các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở đó, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tham gia xây dựng nền QPTD (cả về lực lượng và thế trận), nhất là thực hiện sự kết hợp giữa phát triển KT-XH với tăng cường QP-AN, trong xây dựng và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh (thành phố) theo Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị và xây dựng “thế trận lòng dân” trong KVPT vững chắc.

Hai là, triển khai thực hiện Đề án “Quy hoạch xây dựng KVPT đến năm 2020”; Đề án “Xây dựng thế trận quân sự trong KVPT”. Trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, Tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với tăng cường QP-AN, nhất là trong quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn. Đặc biệt, trong tổ chức thực hiện các chính sách thu hút đầu tư, phát triển KT-XH phải bảo đảm lợi ích dân tộc, an ninh quốc gia; đề cao cảnh giác, phòng ngừa, ngăn chặn những dự án đầu tư làm tổn hại đến chủ quyền an ninh, vị trí bố trí thế trận quân sự trong các phương án phòng thủ của địa phương; đăng ký, quản lý chặt chẽ phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân bảo đảm nhu cầu quốc phòng trong trường hợp cần thiết. Phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân, động viên mọi nguồn lực, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững.

Những năm gần đây, cùng với việc tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện nhiệm vụ xây dựng KVPT Tỉnh vững chắc theo Nghị quyết 28-NQ/TW, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh còn tham mưu giúp Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện (thành phố) xây dựng và thực hiện Đề án “Xây dựng KVPT cấp huyện”; hoàn thành Đề tài “Nghiên cứu diễn tập vận hành cơ chế cụm xã (phường) trong KVPT huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Đồng thời, tham mưu làm tốt công tác chuẩn bị để Tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX); tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU (khóa VII) của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới”. Tỉnh còn tổ chức diễn tập theo Nghị định 30/NĐ-CP của Chính phủ về ” Huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ” đạt kết quả khá; tổ chức thành công các cuộc diễn tập KVPT huyện Mỏ Cày Bắc, huyện Bình Đại (năm 2012); huyện Thạnh Phú, huyện Châu Thành (năm 2013) và tổ chức diễn tập chỉ huy – cơ quan Trung đoàn 895; tổ chức được 25% các cuộc diễn tập xã (phường, thị trấn) theo các phương án. Qua diễn tập, đã nâng cao trình độ nhận thức, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành trong vận hành cơ chế, xử trí các tình huống của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp.

Riêng về Đề án “Xây dựng thế trận quân sự trong KVPT” theo Chỉ thị 06/CT-TM của Bộ Tổng tham mưu, Tỉnh đang trong quá trình quy hoạch và từng bước tổ chức thực hiện. Trước mắt, triển khai xây dựng các công trình chiến đấu quan trọng, cấp thiết và các căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu cần – kỹ thuật bảo đảm có đủ khả năng phục vụ nhiệm vụ bảo vệ địa phương, bảo vệ Tổ quốc.

Ba là, xây dựng LLVT nhân dân của Tỉnh vững mạnh toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự là lực lượng nòng cốt, đáng tin cậy của cấp ủy, chính quyền trong xây dựng và hoạt động của KVPT, trong công tác phòng, tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Những năm qua, Tỉnh đã quán triệt và chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên về việc điều chỉnh lực lượng, bổ sung biên chế, trang bị cho các đơn vị, địa phương, nhất là các huyện ven biển. Đồng thời, đề ra nhiều biện pháp tập trung chỉ đạo xây dựng, kiện toàn tổ chức biên chế cơ quan quân sự, công an các cấp theo hướng tinh, gọn, chất lượng, độ tin cậy cao, bảo đảm sự cân đối, đồng bộ giữa lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ và công an phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ; ưu tiên các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ. Thực hiện nghiêm quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ đúng chức danh, nhiệm vụ, có nguồn kế cận trước mắt và lâu dài. Trên cơ sở ổn định về tổ chức biên chế, Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập; đẩy mạnh xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật. Bên cạnh đó, Tỉnh còn chỉ đạo lực lượng Quân sự, Công an và Bộ đội Biên phòng tăng cường công tác phối hợp theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng nhằm nâng cao hiệu quả xử lý các tình huống QP-AN. Ngoài ra, Tỉnh còn thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chính sách hậu phương quân đội, chính sách “đền ơn đáp nghĩa” của Đảng, Nhà nước, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

NGUYỄN THANH PHONG

Uỷ viên BCHTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

Một Số Nội Dung Cơ Bản Của Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới

Ngày 25-10-2013, Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nghị quyết thể hiện sâu sắc sự phát triển tư duy nhận thức lý luận của Đảng về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Nghị quyết số 28-NQ/TW được ban hành trên cơ sở thành tựu, kinh nghiệm về lý luận và thực tiễn qua gần 30 năm đổi mới đất nước, nhất là kế thừa kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) trong tình hình mới. Đây là Nghị quyết chuyên đề về nhiệm vụ BVTQ của Đảng ta. Trong đó, xác định rõ mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện BVTQ trong bối cảnh mới của tình hình thế giới, khu vực, hội nhập quốc tế. Chúng ta cần quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản sau:

Một là, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp BVTQ. Đây là một nội dung quan trọng, nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp BVTQ. Trong bối cảnh nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng và các thế lực thù địch tranh thủ mọi sơ hở của ta để chống phá thì việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước càng cần phải được coi trọng. Đó cũng là nhân tố bên trong quyết định sự thành bại của cách mạng, sự mất còn của chế độ XHCN ở nước ta. Nghiên cứu lịch sử và một số cuộc chiến tranh khu vực gần đây cho thấy, nguyên nhân cơ bản dẫn tới mất ổn định của một quốc gia đều xuất phát từ vấn đề nội bộ. Nếu tình hình nội bộ ổn định, đất nước phát triển, đời sống nhân dân được đảm bảo và cải thiện thì lòng tin vào chế độ được giữ vững và do đó các thế lực bên ngoài không có cớ và thời cơ để can thiệp.

Để giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội nói chung, sự nghiệp BVTQ nói riêng thì Đảng phải mạnh. Những năm qua, bên cạnh những mặt mạnh, công tác xây dựng Đảng còn nhiều hạn chế, mà Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) đã chỉ ra là: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có cả đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”. Các hiện tượng tham nhũng, lợi ích nhóm, mất đoàn kết nội bộ,… tuy đã được khắc phục một bước, nhưng vẫn còn diễn ra, làm cho lòng tin của một bộ phận nhân dân vào Đảng, Nhà nước bị giảm sút. Do đó, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), khi xác định mục tiêu BVTQ, ngoài mục tiêu chung, còn nhấn mạnh các mục tiêu cụ thể trong những năm trước mắt; trong đó, mục tiêu đầu tiên là “Tạo được chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước; ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Theo đó, Nghị quyết đề ra giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN là: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, nhất là ở cấp chiến lược, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước; đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý của chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ BVTQ; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ BVTQ.

Hai là, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Trong lịch sử xã hội loài người, thời đại nào cũng vậy, dân tộc bao giờ cũng gắn liền với một chế độ chính trị nhất định; trong đó, dân tộc có quyền lựa chọn cho mình một chế độ chính trị nhất định, chế độ chính trị phù hợp thì tồn tại, phát triển và được bảo vệ. Ngược lại, nếu chế độ chính trị không phù hợp, thì chính dân tộc đó sẽ quyết định việc thay thế nó bằng một chế độ chính trị khác phù hợp hơn. Đối với dân tộc ta, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, Đảng ta luôn giương cao hai ngọn cờ: độc lập dân tộc và CNXH và đã giành thắng lợi trọn vẹn. Thực tiễn cũng đã chứng minh, chỉ có kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH nước ta mới có độc lập dân tộc thực sự và sự thực trong gần 30 năm đổi mới vừa qua, CNXH đã thể hiện được tính ưu việt của nó, mặc dù mô hình này chưa có tiền lệ trong thực tiễn và cần tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới. Những năm qua, vấn đề dân tộc luôn được Đảng ta đặc biệt coi trọng và trên thực tế đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, nhất là đối với kiều bào ta ở nước ngoài. Tuy nhiên, còn có ý kiến khác nhau về mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và CNXH. Một số người cho rằng không cần thiết phải gắn độc lập dân tộc với CNXH. Vậy nhận thức đó đúng hay sai?

Cần thấy rằng, thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta là quá trình lâu dài, trải qua nhiều giai đoạn khác nhau và ở đó CNXH chưa thể hoàn chỉnh ngay được, ngay cả các đặc trưng của CNXH mà Đảng ta khái quát trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011), cũng chưa phải đã thể hiện được đầy đủ. Vấn đề đặt ra là, chúng ta phải đầu tư nghiên cứu, tiếp tục làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về CNXH mà thực tiễn đang đặt ra hiện nay. Đồng thời, khắc phục các hạn chế của nó, xây dựng CNXH thực sự ưu việt. Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) nhấn mạnh sự cần thiết phải gắn bó chặt chẽ giữa BVTQ với các yếu tố tự nhiên, lịch sử với yếu tố chính trị – xã hội; đặc biệt là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc phải gắn với bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Như vậy có thể khẳng định bất luận trong hoàn cảnh nào, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cũng phải luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Đây là mục tiêu và cũng là quan điểm của Đảng ta. Chừng nào chúng ta xa rời mục tiêu đó, tức là tách rời độc lập dân tộc với CNXH thì chừng đó sẽ chệch hướng và thất bại. Do đó, cần phải quán triệt thật sâu sắc thật vững vấn đề đặc biệt quan trọng này.

Ba là, phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của đất nước, nhất là vai trò của nhân dân đối với sự nghiệp BVTQ. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, để chống lại kẻ thù xâm lược lớn mạnh hơn ta gấp nhiều lần, chúng ta đã phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc. Kế thừa truyền thống đó, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) tiếp tục khẳng định sức mạnh BVTQ là sức mạnh tổng hợp của cả nước, bao gồm sức mạnh trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và của các lực lượng; kết hợp sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế, nhưng suy cho cùng sức mạnh của nhân dân mới là điều căn bản nhất. Dưới thời nhà Hồ, khi trả lời nhà vua về kế sách chống giặc giữ nước, Hồ Nguyên Trừng đã nói: “Thần không sợ giặc mạnh, chỉ sợ lòng dân không theo” và chính vì không được lòng dân nên mặc dù có thành cao, hào sâu, nhà Hồ đã không ngăn được quân xâm lược và bị mất nước. Ngày nay, sức mạnh của nhân dân vẫn là yếu tố quyết định, nhưng sức mạnh đó huy động được đến đâu cho sự nghiệp BVTQ còn tùy thuộc vào lòng tin và sự đồng thuận của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN. Vì vậy, để phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước, vai trò của nhân dân đối với sự nghiệp BVTQ đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các cấp phải gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, giải quyết kịp thời những vướng mắc trong nhân dân và điều cốt yếu là phải đem lại lợi ích ngày càng nhiều hơn cho nhân dân. Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) nhấn mạnh: phải “thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, chủ động xử lý đúng đắn, kịp thời mọi tình huống gây mất ổn định chính trị – xã hội”; “củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm ổn định chính trị – xã hội, dân chủ, kỷ cương, đồng thuận”.

Sáu là, xây dựng lực lượng vũ trang thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, làm nòng cốt cho toàn dân trong sự nghiệp BVTQ. Chúng ta đều biết, sức mạnh BVTQ là sức mạnh tổng hợp, trong đó có sức mạnh quân sự, nhưng cần nhận thức đúng vai trò của sức mạnh quân sự trong các giai đoạn của cách mạng để không quá đề cao hoặc coi nhẹ sức mạnh này. Xét cho cùng, trong chiến tranh, sức mạnh của đất nước cũng phải thông qua sức mạnh quân sự để trực tiếp giành thắng lợi trên chiến trường; còn trong thời bình thì sức mạnh quân sự chính là khả năng răn đe hiệu quả trong các tình huống quốc phòng, an ninh, BVTQ. Vì vậy, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) nhấn mạnh việc tăng cường sức mạnh quân sự bảo đảm vừa phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của đất nước, vừa đủ sức BVTQ trong mọi tình huống. Để xây dựng sức mạnh quân sự phải coi trọng nhiều yếu tố; trong đó, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân mà trực tiếp là Quân đội nhân dân vững mạnh có ý nghĩa hết sức quan trọng. Việc xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp của Quân đội, trước hết là nâng cao chất lượng về chính trị, bảo đảm cho lực lượng này thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Xây dựng Quân đội có tổ chức hợp lý, tinh, gọn, cơ động, có sức mạnh chiến đấu cao, có vũ khí, trang bị hiện đại, nhất là một số vũ khí chiến lược; nâng cao khả năng phòng thủ tác chiến tầm cao, tầm xa, khả năng kiểm soát vùng trời, vùng biển, đảo xa bờ, tác chiến ban đêm, sẵn sàng đánh thắng trong các tình huống xung đột và chiến tranh. Cùng với đó, chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, có chất lượng cao; đồng thời, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của lực lượng Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ BVTQ trong tình hình mới./.

Trung tướng, PGS, TS. TRẦN THÁI BÌNH

Viện Chiến lược Quốc phòng, BQP

Sơn Tịnh Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28 về Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, cấp ủy chính quyền, lực lượng vũ trang huyện đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nhanh chóng, sâu rộng. Nghị quyết được triển khai và đi vào cuộc sống đã góp phần giữ vững hòa bình, ổn định chính trị xã hội để thực hiện thắng lợi công cuộc phát triển kinh tế. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, năng lực điều hành của chính quyền các cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh; xây dựng MTTQVN và các đoàn thể chính trị – xã hội vững mạnh. Củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của chi bộ quân sự. Đến nay, 11/11 xã có chi bộ và cấp ủy, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ toàn huyện đạt trên 31%, 100% xã có chi đoàn dân quân, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt trên 11%. Phối hợp chặt chẽ trong công tác vận động quần chúng thực hiện các chính sách về dân tộc, tôn giáo, giữ vững chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Nhờ đó, trong những năm qua trên địa bàn huyện không xảy ra các vụ việc phức tạp, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong huyện về xây dựng khu vực phòng thủ huyện; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; kịp thời đấu tranh với các hoạt động tình báo, gián điệp; nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh. Đến nay đã có 11/11 lượt xã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ, kết quả chung đạt khá. 11/11 xã có nhà làm việc của Ban CHQS xã. Lực lượng vũ trang huyện được xây dựng đảm bảo số lượng, lực lượng thường trực quân số luôn đảm bảo đạt trên 100% chỉ tiêu; lực lượng dự bị động viên được đăng ký quản lý chặt chẽ, sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên đạt trên 98% quân số, trong đó có 87% đúng chuyên nghiệp quân sự. Công tác tuyển quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu được giao. Công tác tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng, đủ thời gian, nội dung, kết quả kiểm tra các môn đều đạt 100% yêu cầu. Phát triển kinh tế xã hội gắn với thế trận quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ. Bên cạnh đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân và của lực lượng vũ trang huyện về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương có chuyển biến rõ rệt so với các năm trước; cấp ủy đảng các cấp phát huy tốt năng lực lãnh đạo và tính chiến đấu cao đã góp phần nâng cao sức chiến đấu trong khu vực phòng thủ của huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Trong thời gian đến, huyện Sơn Tịnh tiếp tục phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, bảo vệ đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Từng bước xây dựng các thành phần thế trận trong thời bình, kết hợp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, sẳn sàng đối phó có hiệu quả các tình huống xảy ra.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!