Đề Xuất 1/2023 # Chân Dung Các Uỷ Viên Ban Thường Vụ Tỉnh Uỷ Hà Tĩnh Nhiệm Kỳ 2022 # Top 1 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 1/2023 # Chân Dung Các Uỷ Viên Ban Thường Vụ Tỉnh Uỷ Hà Tĩnh Nhiệm Kỳ 2022 # Top 1 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Chân Dung Các Uỷ Viên Ban Thường Vụ Tỉnh Uỷ Hà Tĩnh Nhiệm Kỳ 2022 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Chân dung các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025

  

Cỡ chữ

Ngày đăng: 16:53 16/10/2020

Tin này, chưa cập nhật nội dung để máy đọc. Mời bạn quay lại sau.

Ban Thường Vụ Tỉnh Uỷ Ban Hành Kế Hoạch Học Tập, Quán Triệt, Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết 33

Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Chương trình hành động số 278-CTr/TU ngày 24/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị;

Ngày 10 tháng 6 năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 174-KH/TU học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; theo đó mục đích, yêu cầu và nội dung học tập quán triệt được xác định như sau:

– Mục đích, yêu cầu:

+ Tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc, sâu kỹ cho cấp uỷ, cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình hiện nay. Trên cơ sở đó cấp uỷ các cấp xây dựng Chương trình hành động sát với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị; qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng, hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

+ Tổ chức học tập, quán triệt phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; kết hợp nghe giới thiệu tập trung với tự nghiên cứu, tìm hiểu. Tiếp tục đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết theo hướng ngắn gọn, sát với chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

Nội dung học tập quán triệt Tập trung giới thiệu những nội dung quan điểm cơ bản trong Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và Chương trình hành động số 278-CTr/TU ngày 24/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; trong đó chú trọng mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu bảo vệ biên giới quốc gia.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ định hướng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận kịp thời đưa tin phản ánh kết quả quán triệt, học tập, triển khai thực hiện và thông tin tuyên truyền về Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ biết, chỉ đạo./. Đính kèm: chúng tôi

Triển Khai Các Nghị Quyết, Chỉ Thị, Kết Luận, Thông Báo Của Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư Và Nghị Quyết Của Ban Thường Vụ Tỉnh Uỷ

Ngày 26- 5, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh để học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (Khóa XII) và Nghị quyết số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, MTTQ, các đoàn thể và cơ quan cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Việc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh để học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá XII) và Nghị quyết số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động trong Đảng bộ, từ đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Minh Tuấn yêu cầu các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm; gương mẫu tiếp thu các nội dung báo cáo viên trình bày; nghiên cứu kỹ, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cốt lõi của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo và kế hoạch hành động thực hiện, tạo sự thống nhất cáo về nhận thức để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả ở địa phương, đơn vị mình.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã quán triệt, triển khai Nghị quyết số 55 ngày 11-2-2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quán triệt, triển khai Kết luận số 70 ngày 9-3-2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; quán triệt, triển khai Chỉ thị số 42 ngày 24-3-2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt, triển khai Kết luận số 69 ngày 24-2-2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; quán triệt, triển khai Chỉ thị số 41 ngày 24-3-2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ quán triệt, triển khai Chỉ thị số 43 ngày 8-4-2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; quán triệt, triển khai Chỉ thị số 44 ngày 16-4-2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; quán triệt, triển khai Thông báo kết luận số 173 ngày 6-4-2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khoá VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng và triển khai Kế hoạch hành động cảu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ quán triệt, triển khai Nghị quyết số 51 ngày 5-9-2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; quán triệt, triển khai Nghị quyết số 16 ngày 15-4-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn đánh giá cao các đại biểu từ tỉnh đến cơ sở đã học tập nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã đề ra, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn yêu cầu ngay sau hội nghị, các các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc học tập, quán triệt các nội dung theo tinh thần thiết thực, hiệu quả, khắc phục triệt để tính hình thức, làm lướt. Khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động của cấp mình và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội.

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần xác định việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nghị quyết, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới ban hành phải đồng bộ với các nghị quyết khác của Trung ương và của tỉnh để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị. Tập trung nghiên cứu kỹ yêu cầu, nhận thức đầy đủ, sâu sắc các nội dung nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nghị quyết, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xác định rõ các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những công việc phải làm trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có lộ trình phù hợp gắn với phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, đơn vị. Song song với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nghị quyết, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh một cách thiết thực, phù hợp, theo đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc phổ biến, quán triệt, học tập và xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện của cấp dưới.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn yêu cầu lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, sở, ngành, MTTQ, các đoàn thể và cơ quan cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm tập trung chỉ đạo cấp dưới thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, thiết thực và đưa ngay các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Minh Hiếu

Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội Cho Ý Kiến Về Dự Án Luật Giáo Dục Quốc Phòng, An Ninh

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho biết, qua lấy ý kiến các chuyên gia và cơ quan chức năng, hiện có hai vấn đề lớn trong dự thảo Luật còn ý kiến khác nhau.

Để đảm bảo tính khả thi và tập trung về đối tượng, dự thảo Luật đã xác định một số điều kiện của đối tượng này như: Có tổ chức bộ máy quản lý nghiệp vụ, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội hoặc hoạt động phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc hoạt động ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Đa số người quản lý, người đại diện theo uỷ quyền doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập còn lại sẽ được thụ hưởng phổ biến kiến thức quốc phòng – an ninh.

Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai phát biểu ý kiến.

“Đề nghị giao Chính phủ quy định về đối tượng, thẩm quyền triệu tập, cơ sở bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh trình bày.

Về vấn đề bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo, Chính phủ nhận định: chức sắc, nhà tu hành có vai trò, vị trí quan trọng trong đời sống tâm linh của các tín đồ tôn giáo. Qua bồi dưỡng, chức sắc, nhà tu hành đã nắm được kiến thức quốc phòng – an ninh và tạo sự đồng thuận đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Trên thực tế, việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đối tượng này trong thời gian qua đã được triển khai thí điểm và nhân rộng trên 56 tỉnh, thành phố đều cho thấy kết quả tích cực và ổn định.

Từ những cơ sở đó, dự thảo Luật quy định theo hướng chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo căn cứ vào yêu cầu, điều kiện cụ thể (số lượng chức sắc, nhà tu hành, cơ sở thờ tự, số lượng tín đồ, nghi lễ tôn giáo, tình hình kinh tế – xã hội của địa phương…) được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh. Tuy nhiên, để khẳng định quyền bình đẳng của công dân được thụ hưởng bồi dưỡng hoặc phổ biến kiến thức quốc phòng – an ninh, trường hợp chưa được “bồi dưỡng” thì sẽ được “phổ biến” kiến thức quốc phòng – an ninh.

Thẩm tra dự luật, ông Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội cho biết, một số ý kiến trong Thường trực Ủy ban đề nghị cần cân nhắc tính khả thi của một số quy định trong dự thảo Luật, như: quy định về yêu cầu bố trí giáo viên chuyên trách môn giáo dục quốc phòng, an ninh cho các trường trung học phổ thông, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp; tổ chức khoa, bộ môn giáo dục quốc phòng, an ninh cho các trường cao đẳng nghề, cao đẳng, đại học; yêu cầu tiêu chuẩn của giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng – an ninh… Dự thảo cũng cần bổ sung các quy định về tiêu chuẩn đối với chủ thể và nơi thực hiện việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng.

Đề cập đến hai vấn đề còn ý kiến khác nhau mà Chính phủ đã nêu, Thường trực Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, để bảo đảm tính khả thi, đề nghị dự thảo Luật chỉ nên quy định có tính nguyên tắc theo hướng phân loại tiêu chí doanh nghiệp căn cứ vào quy mô, tính chất, số lượng lao động và mức độ ảnh hưởng đối với xã hội để xác định những người quản lý, người đại diện theo uỷ quyền tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập là đối tượng thuộc diện bồi dưỡng hoặc phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh.

Về bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho chức sắc, nhà tu hành tôn giáo, Thường trực Ủy ban Quốc phòng – An ninh đề nghị dự thảo Luật nên quy định theo hướng thực hiện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối với những người có uy tín và ảnh hưởng lớn trong cộng đồng dân cư, còn cụ thể sẽ do văn bản dưới luật quy định tùy theo tình hình thực tế.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước đề nghị cụ thể: “Luật nên tập trung vào đối tượng dưới 50 tuổi. Việc giáo dục về quốc phòng và an ninh cho học sinh bậc Tiểu học và Trung học cơ sở phải theo hướng vừa học vừa chơi, không nên nặng nề, “quân sự hóa” tâm hồn ngây thơ của các cháu”.

Phát biểu sau đó, Trung tướng Hoàng Châu Sơn, đại diện Ban soạn thảo khẳng định, Luật hoàn toàn phù hợp với các luật hiện hành về tổ chức cán bộ. “Về kinh phí, chúng tôi cũng kế thừa các quy định hiện hành, việc thực hiện Luật này không làm phát sinh các khoản chi mới. Nội dung giáo dục kiến thức về quốc phòng – an ninh hiện đã được lồng ghép vào các bộ môn như văn, sử, giáo dục công dân… giảng dạy tại một số trường Tiểu học và Trung học cơ sở; nay được luật hóa để định hướng xây dựng chương trình và thực hiện nhuần nhuyễn hơn, không làm tăng thời lượng, cũng không làm tăng số giáo viên trong các trường”, Trung tướng Hoàng Châu Sơn cho biết.

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai đề nghị cụ thể hóa trách nhiệm của Bộ Công an, Bộ Giáo dục – Đào tạo, Bộ Nội vụ thành những điều khoản riêng trong Luật này để đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trong quá trình triển khai thi hành Luật.

* Lấy ý kiến về sửa đổi Luật Đất đai

Sáng 20-8, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã tổ chức hội hội thảo về sửa đổi Luật Đất đai 2003.

Nhiều chuyên gia lưu ý, quy định về giao quyền sử dụng đất nông nghiệp mới chỉ nhằm giải quyết nhiệm vụ trước mắt giao lại đất vào năm 2013, mà chưa có cách xử lý lâu dài. Ông Tôn Gia Huyên, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính đề nghị, không nên đặt ra yêu cầu người đang sử dụng đất phải chứng minh việc sử dụng đất hợp pháp, vì bản thân việc người đó đang sử dụng đất đã chứng tỏ tính hợp pháp rồi. Vấn đề còn lại chỉ là có nhu cầu sử dụng tiếp đúng quy hoạch. Điều này, theo ông, sẽ giảm nhẹ đáng kể việc phải rà soát lại đại bộ phận những người đang sử dụng đất nông nghiệp ổn định.

Đặc biệt, ông Tôn Gia Huyêncho rằng không nên bỏ quy định lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã. Quy hoạch này là sự thể hiện chi tiết hơn cả mọi quy hoạch ngành; tạo ra cơ hội tốt nhất để tăng cường quản lý nhà nước về đất đai và đồng thời đảm bảo dân chủ ở cơ sở.

Tuy nhiên, GS, TSKH Đặng Hùng Võ lại cho rằng, dự thảo Luật không bỏ, mà chỉ lồng ghép các nội dung quy hoạch cấp xã vào quy hoạch cấp huyện.

Về định giá đất, nhiều ý kiến cho rằng rất khó xác định khái niệm “sát giá thị trường trong điều kiện bình thường” mà cho rằng nên mạnh dạn quy định “định giá theo giá thị trường”.

Về quy định một số trường hợp Nhà nước thu hồi đất cho phát triển kinh tế, GS, TSKH Đặng Hùng Võ cho rằng phải cân nhắc rất kỹ việc này. Ông cũng cho rằng một cách làm đáng xem xét, áp dụng là vẫn để doanh nghiệp thỏa thuận với dân, nhưng đến một thời điểm nào đó thì Tòa án hoặc chính quyền sẽ vào cuộc, tránh tình trạng “mặc cả không có điểm dừng”.

Bên cạnh đó, dự Luật cũng nên quy định một thiết chế phục vụ việc giám sát quản lý đất đai. Theo ông Đặng Hùng Võ, dự luật đã quy định nhiều cơ quan, đơn vị, đoàn thể được trao quyền giám sát, nhưng quyền giám sát này được thực hiện như thế nào thì chưa rõ…

* Đổi mới hoạt động tiếp xúc với cử tri của đại biểu Quốc hội

Chiều 20-8, UBTVQH nghe Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Đức Hiền trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết liên tịch số 06/2004 giữa UBTVQH khóa XI và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn về việc đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tiếp xúc cử tri.

Theo đó, việc xây dựng báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước để trình Quốc hội tại phiên khai mạc kỳ họp tiếp tục quy định việc xây dựng và trình Quốc hội báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phối hợp với UBTVQH.

Đáng lưu ý, dự thảo Nghị quyết bổ sung quy định cử tri ở đơn vị bầu cử tham gia góp ý kiến với đại biểu Quốc hội về việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri vào sau kỳ họp cuối mỗi năm và xác định trách nhiệm của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam trong việc tổ chức thực hiện và tổng hợp báo cáo UBTVQH. Dự thảo cũng tiếp tục kế thừa quy định hiện hành về tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp Quốc hội.

“Mặc dù nội dung, chương trình kỳ họp đã được các cơ quan thông tấn, báo chí ở trung ương và địa phương đăng tải đầy đủ, nhưng việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp không chỉ nhằm thông báo kết quả kỳ họp mà đại biểu Quốc hội còn có trách nhiệm giải trình những vấn đề mà cử tri nêu nữa”, ông Nguyễn Đức Hiền giải thích thêm.

Chủ nhiệm UB Tài chính – Ngân sách Phùng Quốc Hiển đồng tình với quan điểm giữ quy định về tập hợp ý kiến cử tri như hiện hành. Theo ông Phùng Quốc Hiển, quy định cử tri đóng góp ý kiến cho ĐBQH cũng cần thiết, nhưng chú ý diện lấy ý kiến; hẹp quá thì không có nhiều ý nghĩa, nhưng rộng quá có khi cử tri cũng không nắm rõ hoạt động của đại biểu để góp ý.

Đồng tình quy định về hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, song ông Hiển đề nghị bổ sung quy định cho phép ĐBQH được lựa chọn hình thức tiếp xúc cử tri phù hợp với điều kiện công tác, điều kiện thời gian… của bản thân; đảm bảo tăng thời lượng, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri.

Từ thực tế 4 khóa làm ĐBQH, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai nhấn mạnh, các buổi tiếp xúc cử tri của ĐBQH phải có đại diện lãnh đạo địa phương mới đảm bảo ý nghĩa thực chất.

Để tránh tình trạng ĐBQH “ôm” bức xúc của cử tri một đi không trở lại”, bà đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định ĐBQH trả lời dân về một số vấn đề bức xúc đã được phản ánh, kiến nghị. Nội dung báo cáo của ĐBQH tại các cuộc tiếp xúc với cử tri cũng nên có quy định: nhóm vấn đề bắt buộc phải báo cáo (nội dung, nghị quyết của Kỳ họp…) và nhóm vấn đề do đại biểu tự quyết định.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thì nhận xét, nội dung khác biệt căn bản của quy định mới so với hiện hành sẽ là chuyển từ tiếp xúc theo đoàn ĐBQH sang việc từng ĐBQH tiếp xúc với cử tri. Như vậy, hình thức tiếp xúc cũng như đối tượng cử tri tham gia tiếp xúc sẽ đa dạng hơn nhiều, trách nhiệm của ĐBQH cũng cao hơn. Tuy nhiên, việc yêu cầu lãnh đạo địa phương có mặt trong tất cả các cuộc tiếp xúc cử tri của ĐBQH là khó khả thi. Thay vào đó, cần quy định trách nhiệm của địa phương trong việc phản hồi ý kiến của ĐBQH.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Chân Dung Các Uỷ Viên Ban Thường Vụ Tỉnh Uỷ Hà Tĩnh Nhiệm Kỳ 2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!