top

★ Đăng Ký Thương Hiệu Độc Quyền Cá Nhân Hay Doanh Nghiệp? - Xem 28,512

Với nhiều người, họ thương hay nhận định rằng chỉ doanh nghiệp mới cần thiết và được phép đăng ký thương hiệu. Chính vì vậy mà chủ sở hữu của thương hiệu là một cá nhân cụ thể thì ít khi nào họ lại bận tâm đến vấn đề này. [...]


★ Phí Đăng Ký Bảo Hộ Sáng Chế Theo Dạng Giải Pháp Hữu Ích - Xem 31,581

Đối với một sáng chế được tạo ra, chủ sở hữu có thể đăng ký theo 2 dạng hình thức khác nhau. Ngoài việc sáng chế được đăng ký theo bằng độc quyền thì còn có thể đăng ký dưới dạng một giải pháp hữu ích. Hình thức được sử [...]