Đề Xuất 4/2023 # Cập Nhật Hướng Dẫn Áp Dụng Các Văn Bản Các Tỉnh Thành # Top 11 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 4/2023 # Cập Nhật Hướng Dẫn Áp Dụng Các Văn Bản Mới Nhất Các Tỉnh Thành # Top 11 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Cập Nhật Hướng Dẫn Áp Dụng Các Văn Bản Các Tỉnh Thành mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

STT

Tỉnh/TP

Nội dung

Chi tiết

1

Bộ Xây dựng

– Quyết định số 816/QĐ-BXD ngày 18/6/2020 của Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

– Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

– Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

– Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Ban hành định mức xây dựng

– Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

– Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

– Hướng dẫn Cước vận chuyển cơ giới định mức 10/2019-BXD trên phần mềm Dự toán Escon

– Hướng dẫn tính giá ca máy theo Thông tư 11/2019/TT-BXD trên phần mềm dự toán Escon

2

An Giang

– Quyết định số 1681/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh An Giang về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng và bảng ca máy năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang.

– Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh An Giang theo Quyết định số 1681/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh An Giang về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng và bảng ca máy năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang.

3

Bà Rịa – Vũng Tàu

Văn bản số 488/SXD-KTVLXD ngày 19/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hướng dẫn xác định đơn giá xây dựng công trình theo định mức mới do Bộ Xây dựng ban hành

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Áp dụng dự toán theo đơn giá sửa đổi, bổ sung số 2312/2020/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 và 3132/2020/SXD-KTVLXD ngày 24/8/2020 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

4

Bắc Kạn

 

5

Bắc Giang

– Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

– Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

– Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

– Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

6

Bạc Liêu

Quyết định 08a/QĐ-SXD của Sở Xây dựng ngày 25/02/2020. V/v Công bố giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Quyết định 10a/QĐ-SXD của Sở Xây dựng ngày 02/03/2020. V/v Công bố giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Hướng dẫn sử dụng dự toán theo Quyết định số 08a,10a/QĐ-SXD của SXD Tỉnh Bạc Liêu về việc công bố giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn Tỉnh Bạc Liêu

Quyết định số 40/QĐ-SXD ngày 02/6/2020 của SXD Tỉnh Bạc Liêu về việc công bố giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn Tỉnh Bạc Liêu.

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon theo Quyết định số 40/QĐ-SXD ngày 02/6/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu về việc công bố giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

7

Bắc Ninh

Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND Tỉnh Bắc Ninh về việc công bố giá nhân công trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành Tỉnh Bắc Ninh

Hướng dẫn sử dụng dự toán theo Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND Tỉnh Bắc Ninh về việc công bố giá nhân công trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành Tỉnh Bắc Ninh.

8

Bến Tre

Văn bản Số 362 /SXD-KT&VLXD V/v ý kiến hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bến Tre theo Văn bản số 362/SXD-KT&VLXD ngày 04/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 3424/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Bến Tre

9

Bình Định

Văn bản 946/UBND-LT ngày 21/02/2020 của UBND Tỉnh Bình Định về Đơn giá Nhân công Xây dựng

Hướng dẫn sử dụng Escon để lập dự toán theo Văn bản số 946/ UBND-KT ngày 21/2/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc Công bố Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Định

10

Bình Dương

Văn bản số 686/UBND-KT của UBND tỉnh Bình Dương về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Hướng dẫn sử dụng dự toán escon trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo Công văn 686/UBND-KT ngày 20/2/2020 của UBND tỉnh về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 4108, 4110, 4111, 4112, 4124/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Bình Dương

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 781/SXD-KTKT ngày 11/03/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương

11

Bình Phước

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 3544/QĐ-SXD ngày 30/12/2020 của Sở xây dựng tỉnh Bình Phước

12

Bình Thuận

Văn bản số 588/ SXD-QLXD&HTKT ngày 11/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận V/v Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận

Hướng dẫn sử dụng dự toán escon trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo Văn bản số 588/ SXD-QLXD&HTKT ngày 11/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận

Văn bản số 514/SXD-QLXD&HTKT ngày 03/03/2020 của Sở Xây dựng Bình Thuận công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận

13

Cà Mau

 

14

Cần Thơ

 

15

Cao Bằng

Quyết định số 146/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 2 năm 2020 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc công bố giá nhân công xây dựng tỉnh Cao Bằng

Hướng dẫn sử dụng dự toán escon trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo Văn bản số 146/ QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng

16

Đà Nẵng

Văn bản 1543/UBND-SXD ngày 13/3/2020 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện các Thông tư số 10,11,15,16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây Dựng

17

Đắk Nông

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Công văn số 359/SXD-KT & QLHĐXD ngày 11/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông

Văn bản Số 868/SXD-KT&QLHĐXD ngày 22/5/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông V/v công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Quý I/2020

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Văn bản Số 868/SXD-KT&QLHĐXD ngày 22/5/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông V/v công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Quý I/2020

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông

18

Đắk Lắk

Văn bản 624 /SXD-KTVLXD V/v hướng dẫn về phương pháp lập dự toán và xác định chi phí nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Công văn số 1020/UBND-CN ngày 11/02/2020 về tăng cường công tác quản lý định mức dự toán xây dựng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Hướng dẫn sử dụng dự toán theo công văn 1020/UBND-CN, và công văn số 624/SXD trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 09/04/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk

19

Điện Biên

Quyết định số 420/QĐ-SXD ngày 08/4/2020 của Sở Xây Dựng tỉnh Điện Biên về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon theo Quyết định số 420/QĐ-SXD ngày 08/4/2020 của Sở Xây Dựng tỉnh Điện Biên về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 2000/QĐ-SXD ngày 15/1/2021 của Sở xây dựng tỉnh Điện Biên

20

Đồng Nai

Quyết định số 78/QĐ-SXD ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng Quý I năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 79/QĐ-SXD ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng Quý I năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Hướng dẫn áp dụng bảng giá ca máy thiết bị thi công, giá nhân công xây dựng tỉnh Đồng Nai theo Quyết định 78,79/QĐ-SXD ngày 29/4/2020 trên Phần mềm dự toán Escon

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

21

Đồng Tháp

Quyết định số 40/QĐ-SXD ngày 22/5/2020 của SXD tỉnh Đồng Tháp Về việc công bố Đơn giá nhân công xây dựng; Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng Quý II năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Hướng dẫn áp dụng bảng giá ca máy thiết bị thi công, giá nhân công xây dựng tỉnh đồng tháp theo quyết định 40/qđ-sxd 22/5/2020

22

Gia Lai

Văn bản số 468/SXD-QLXD ngày 17/3/2020 của Sở Xây dựng Gia Lai về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng; giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Văn bản số 468/SXD-QLXD ngày 17/3/2020 của Sở Xây dựng Gia Lai về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng; giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Văn bản số 223/SXD-QLXD ngày 14/02/2020 của Sở Xây dựng Gia Lai hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Phụ lục 1, 2 kèm theo là đơn giá nhân công xây dựng

Hướng dẫn sử dụng dự toán escon trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Văn bản số 223/ SXD-QLXD ngày 14/2/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

23

Hà Giang

Văn bản 1032/UBND-KTTH ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh Hà Giang về việc công bố tạm thời đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Hướng dẫn sử dụng dự toán escon theo Văn bản 1032/UBND-KTTH ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh Hà Giang về việc công bố tạm thời đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

24

Hà Nam

Quyết định số 706/QD-UBND ngày 06/04/2020 của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt công bố Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam theo văn bản số 1291/BXD-KTXD ngày 23/03/2020 của Bộ Xây dựng

Hướng dẫn sử dụng dự toán escon theo Quyết định số 706/QD-UBND ngày 06/04/2020 của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt công bố Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam theo văn bản số 1291/BXD-KTXD ngày 23/03/2020 của Bộ Xây dựng

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh Hà Nam

25

Hà Nội

Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của Sở Xây dựng Hà Nội công bố giá nhân công xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Văn bản số 1408/UBND-KT ngày 20/04/2020 của UBND tp Hà Nội về việc thực hiện một số quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn TP Hà Nội theo Văn bản số 1408/UBND-KT ngày 20/04/2020 của UBND tp Hà Nội về việc thực hiện một số quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hà Nội

26

Hà Tĩnh

Quyết định số 849/SXD-QLHĐXD ngày 15/4/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng tạm thời và một số nội dung về quản lý chi phí ĐTXD theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP.

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định số 849/SXD-QLHĐXD ngày 15/4/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng tạm thời và một số nội dung về quản lý chi phí ĐTXD theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP.

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 4354/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh

27

Hải Dương

Công Văn 210/SXD-KT&VLXD của Sở Xây dựng Hải Dương ngày 17 tháng 2 năm 2020.

Văn bản số 260/ SXD-KT&VLXD ngày 25/2/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương về việc áp dụng đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Hướng dẫn sử dụng dự toán escon trên địa bàn tỉnh Hải Dương theo Văn bản số 260/ SXD-KT&VLXD ngày 25/2/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương về việc áp dụng đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Hải Dương

28

Hải Phòng

Văn bản số 1449/SXD-KTVL ngày 9/04/2020 của Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng về việc triển khai thực hiện nghị định số 68/2019/ND-CP ngày 14/08/2019 của chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 3863/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND thành phố Hải Phòng

29

Hậu Giang

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang

30

Hồ Chí Minh

Văn bản số 3595/SXD-KTXD của Sở Xây dựng tp Hồ Chí Minh về việc thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng và xử lý chuyển tiếp theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP

Tờ trình số 6321/TTr-SXD-KTXD ngày 10/6/2020 của Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công, đơn giá nhân công xây dựng quý I, II năm 2020 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của UBND TP Hồ Chí Minh về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; Đơn giá nhân công xây dựng quý I, II năm 2020 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Hướng dẫn sử dụng dự toán escon theo Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của UBND Thành Phố Hồ Chí Minh về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng Quý I và II năm 2020 trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh

31

Hòa Bình

Văn bản số 747/SXD-QLXD ngày 25/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo Văn bản số 747/SXD-QLXD ngày 25/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 149/QĐ-SXD ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Hòa Bình

32

Hưng Yên

Văn bản số 131/SXD-KT&VLXD ngày 28/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên về việc hướng dẫn tạm thời lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo Văn bản số 131/SXD-KT&VLXD ngày 28/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên về việc hướng dẫn tạm thời lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 2415/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên

33

Khánh Hòa

Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

34

Kiên Giang

Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 30/07/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 30/07/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang

35

Kon Tum

Văn băn số 315/SXD-QLXD của Sở Xây Dựng Kon Tum V/v hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn Kon tum.

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Văn bản số 315/SXD-QLXD ngày 11/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa tỉnh Kon Tum

36

Lai Châu

Văn bản số 196/SXD-KT&VLXD ngày 28/02/2020 của Sở Xây dựng Lai Châu công bố Đơn giá nhân công xây dựng Quý I trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo Văn bản số 196/SXD-KT&VLXD ngày 28/02/2020 của Sở Xây dựng Lai Châu công bố Đơn giá nhân công xây dựng Quý I trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

37

Lâm Đồng

Văn bản số 578/SXD-KTVLXD QLN & TTBĐS ngày 31/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng về việc hướng dẫn việc xác định đơn giá xây dựng công trình trong thời gian chờ công bố đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định số 90/QĐ-SXD ngày 11/6/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng và phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công tháng 5 và 6 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo Văn bản số 578/SXD-KTVLXD QLN & TTBĐS ngày 31/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng về việc hướng dẫn việc xác định đơn giá xây dựng công trình trong thời gian chờ công bố đơn giá nhân công,

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo Quyết định số 90/QĐ-SXD ngày 11/6/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng và phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công tháng 5 và 6 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

38

Lạng sơn

Văn bản số 263/SXD-KT & VLXD ngày 06/03/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Văn bản số 263/SXD-KT & VLXD ngày 06/03/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 21/1/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn

39

Lào Cai

Quyết định 780/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai V/v công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào cai.

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Công bố nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Bảng giá ca máy thiết bị thi công Lào Cai 2020 theo Quyết định 1100/QĐ-UBND ngày 22/4/2020

Hướng dẫn áp dụng bảng giá ca máy thiết bị thi công Lào Cai theo Quyết định 1100/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 trên Phần mềm dự toán Escon

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh Lào Cai

40

Long An

Quyết định số 449/QĐ-SXD ngày 21/7/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Long An về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng, đơn giá nhân công tư vấn xây dựng, bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng quý I và II năm2020 trên địa bàn tỉnh Long An.

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon theo Quyết định số 449/QĐ-SXD ngày 21/7/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Long An về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng, đơn giá nhân công tư vấn xây dựng, bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng quý I và II năm2020 trên địa bàn tỉnh Long An.

41

Nam Định

Hướng dẫn sử dụng dự toán escon trên địa bàn tỉnh Nam Định theo Văn bản số 191/SXD-QLXD ngày 21/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Nam Định

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh Nam Định

42

Nghệ An

Văn bản số 362/SXD-KTKH ngày 13/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An về việc thống nhất thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng

Hướng dẫn sử dụng dự toán escon trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Văn bản số 362/SXD-KTKH ngày 13/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An về việc thống nhất thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng

Quyết định số 1104/QĐ-SXD ngày 08/5/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Nghệ An theo Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

Hướng dẫn sử dụng dự toán escon trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Quyết định số 1104/QĐ-SXD ngày 08/5/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Nghệ An theo Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 3827/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của UBND tỉnh Nghệ An

43

Ninh Bình

Văn bản số 538/SXD-KT & VLXD ngày 17/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình về việc triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng.

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo Văn bản số 538/SXD-KT & VLXD ngày 17/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình về việc triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình

44

Ninh Thuận

Văn bản số 684/SXD-QLHĐD&HTKT ngày 18/03/2020 của Sở Xây dựng Ninh Thuận về việc hướng dân lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận

45

Phú Thọ

Căn cứ Văn bản số 1142/UBND-KTN ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc áp dụng đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công, đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo Văn bản số 1142/UBND-KTN ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc áp dụng đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công, đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 3326/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ

46

Phú Yên

Thông báo số 17/TB-SXD ngày 15/02/2020 của Sở Xây dựng Phú Yên hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong thời gian chưa ban hành bộ Đơn giá xây dựng công trình

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh Phú Yên

47

Quảng Bình

– Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

48

Quảng Nam

Văn bản số 185/SXD-VP Của Sở XD Quảng Nam V/v thực hiện các TT của Bộ Xây dựng về hướng dẫn triển khai nghị định 68/NĐ-2019 ngày 14/08/2019 của CP.

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc công bố tạm thời áp dụng đơn giá nhân công, đơn giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh

49

Quảng Ngãi

Hướng dẫn số 218/HD-SXD ngày 17/02/2020 của Sở Xây dựng Quảng Ngãi. Hướng dẫn tạm thời về việc xác định đơn giá xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng theo các bộ định mức xây dựng, định mức ca máy do Bộ Xây dựng ban hành làm cơ sở để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Phụ lục kèm theo là công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Văn Bản số 555/UBND-CNXD của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc đơn giá nhân công xây dựng tạm thời trên địa bản tỉnh.

Hướng dẫn sử dụng dự toán escon trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo Văn bản số 555/ UBND-CNXD ngày 14/2/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

50

Quảng Ninh

Văn bản số 438/SXD-KT&VLXD ngày 18/02/2020 của Sở Xây dựng Quảng Ninh hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng

51

Quảng Trị

Văn bản số 1335/UBND-CN ngày 30/03/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc áp dụng đơn giá nhân công, giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng và hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng

52

Sóc Trăng

 

53

Sơn La

Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Hướng dẫn sử dụng dự toán escon trên địa bàn tỉnh Sơn La theo Quyết định số 1086, 1087/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 2747/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh Sơn La

54

Tây Ninh

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh

55

Thái Bình

Quyết định số 51/QĐ-SXD của Sở Xây dựng Thái Bình ban hành ngày 28/02/2020 V/v công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Hướng dẫn sử dụng dự toán escon trên địa bàn tỉnh Thái Bình theo Văn bản số 51/ QĐ-SXD ngày 28/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 3432/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh Thái Bình

56

Thái Nguyên

Quyết định số 891/QD-UBND ngày 01/4/2020 của UVND tỉnh Thái Nguyên Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định số 891/QD-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 12/1/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên

57

Thanh Hóa

Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Hướng dẫn sử dụng dự toán escon trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo Công văn số 2009/UBND-CN ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa

Hướng dẫn sử dụng dự toán escon trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa

58

Thừa Thiên – Huế

Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 13/03/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công bố đơn giá nhân công, giá ca máy để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Hướng dẫn sử dụng dự toán Escon trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo Văn bản số 689/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa

59

Tiền Giang

Quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 14/07/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng

Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 14/07/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

60

Trà Vinh

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 3820/QĐ-UBND ngày 1/12/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh

61

Tuyên Quang

Văn bản số 193/SXD-CCGĐ ngày 21/02/2020 của Sở Xây dựng Tuyên Quang hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Phụ lục kèm theo là đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Hướng dẫn sử dụng dự toán escon trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theoVăn bản số 193/ SXD-CCGD ngày 21/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang

62

Vĩnh Long

Văn bản số 488/SXD-KT&VLXD ngày 20/03/2020 của Sở Xây dựng Vĩnh Long V/v Áp dụng đơn giá nhân công xây dựng và giá ca máy thiết bị thi công xây dựng

63

Vĩnh Phúc

Văn bản số 486/SXD-KTVLXD ngày 27/02/2020 của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc công bố đơn giá nhân công xây dựng tạm thời và hướng dẫn xác định đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Hướng dẫn sử dụng dự toán escon trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Văn bản số 486 /SXD – KTVLXD ngày 27/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

64

Yên Bái

Áp dụng dự toán theo Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 1/9/2020 của UBND tỉnh Yên Bái

65

Tập đoàn điện lực Việt Nam

 

Update Các Văn Bản Áp Dụng

Bước 1: Lựa chọn các vấn đề quan tâm tại mục ” nội dung áp dụng “

Bước 2: Bấm vào link tại mục ” Link văn bản “. Nếu chưa có quyền truy cập, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ đến mail: sale12@smglobal.vn

Bước 3: Tìm kiếm theo cụm từ ở mục “” hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl + F để tìm đến phần nội dung chính.

SM GLOBAL LOGISTICS cảm ơn các quý doanh nghiệp đã quan tâm đến các dịch vụ của chúng tôi. Và chúng tôi hy vọng sẽ là đối tác tin cậy của quý doanh nghiệp trên con đường hướng tới sự thịnh vượng

Thân gửi,

LÊ VĂN XIÊM

GIÁM ĐỐC SM GLOBAL LOGISTICS

Chính Sách Thuế Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Mới Nhất

Tóm tắt thông tin cuốn “Sách Chính sách thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện mới nhất 2018 ” nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản trị nhà nước, thời gian qua, nhiều chính sách trong lĩnh vực thuế

– Tóm tắt cuốn “Sách Chính sách thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện ” tác giả Bộ Tài chính, Vũ Tươi hệ thống Nhà xuất bản Lao Động cho phát hành cuốn sách, Nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản trị nhà nước, thời gian qua, nhiều chính sách trong lĩnh vực thuế tiếp tục được sửa đổi, hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp như:

– Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16-3-2018 Hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15-12-2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18-6-2014 của Bộ Tài chính,

– Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15-8-2013 của Bộ Tài chính, Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15-12-2017 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01-7-2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12-02-2015, Quyết định 1848/QĐ-TCT ngày 24-10-2017 Về việc ban hành quy trình công khai các bước giải quyết khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại của người nộp thuế tại cơ quan thuế các cấp, Để quý doanh nghiệp, cá nhân và các cơ quan thuế có được các văn bản hướng dẫn chính sách thuế mới nói trên

Cuốn sách bao gồm những phần chính sau

Văn bản sửa đổi bổ sung các nghị định, thông tư hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Quản lý thuế

Sách Cẩm Nang Nghiệp Vụ, Công Tác Dành Cho Chủ Tịch Kế Toán Xã, Phường, Thị Trấn

là bộ phận quan trọng đối với các đơn vị hành chính ở địa phương. Đổi mới chế độ kế toán và công tác quản lý tài chính xã, phường, thị trấn nhằm sử dụng vốn ngân sách Nhà nước có hiệu quả, chi tiêu đúng kế hoạch, đúng mục đích cũng là một trong những mục tiêu quan trọng của cải cách tài chính công.

Nhà nước ta đã xây dựng khuôn khổ pháp lý về quản lý chi ngân sách; cải thiện tính minh bạch thu, chi ngân sách nhà nước, nhất là hoàn thiện chế độ kế toán của các đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn.

Cẩm Nang Nghiệp Vụ, Công Tác Dành Cho Chủ Tịch và kế toán quản lý ngân sách

Nội Dung Sách kể toán xã phường Cẩm Nang Nghiệp Vụ, Công Tác Dành Cho Chủ Tịch

– Luật Kế toán và văn bản hướng dẫn thi hành

– Luật Ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành

– Quy định mới về tinh giản biên chế, cải cách hành chính và cơ chế tự chủ áp dụng trong cơ quan phường, xã, thị trấn

– Quy định mới về quản lý tài chính đối với cơ quan xã, phường, thị trấn

– Chế độ chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn

Luật Điện Lực Mới Nhất Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Quy định chung

Quy định về an toàn điện trong Luật điện lực

Nghị định 14/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật điện lực về an toàn điện

Nghị định 51/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 14/2014/NĐ-CP (Hiệu lực 21/04/2020)

Thông tư 31/2014/TT-BCT quy định chi tiết về an toàn điện

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCT năm 2018 về hợp nhất Thông tư quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện

Thông tư 33/2015/TT-BCT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện

Quy định về quản lý hệ thống điện

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia

Thông tư 40/2014/TT-BCT quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia

Thông tư 39/2015/TT-BCT quy định hệ thống điện phân phối

Thông tư 31/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 40/2014/TT-BCT

Thông tư 22/2017/TT-BCT về quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia

Thông tư 25/2016/TT-BCT quy định hệ thống điện truyền tải

Thông tư 30/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 25/2016/TT-BCT quy định về hệ thống điện truyền tải

Quyết định 106/QĐ-ĐTĐL năm 2018 về Quy trình xác định và vận hành dịch vụ phụ trợ

Thông tư số 42/2015/TT-BCT quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện

Thông tư 16/2017/TT-BCT quy định phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời

Thông tư 05/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 16/2017/TT-BCT

Thông tư 18/2020/TT-BCT quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho dự án điện mặt trời (Hiệu lực 31/8/2020)

Thông tư 30/2013/TT-BCT quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện

Thông tư 25/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại

Quyết định 8474/QĐ-BCT năm 2014 quy định về mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại

Thông tư 15/2014/TT-BCT quy định về mua, bán công suất phản kháng

Thông tư 43/2013/TT-BCT quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực

Thông tư 42/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 43/2013/TT-BCT

Thông tư 24/2016/TT-BCT quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng

Thông tư 42/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 24/2016/TT-BCT

Thông tư 19/2017/TT-BCT quy định nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện

Thông tư 42/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 19/2017/TT-BCT

Thông tư liên tịch 160/2007/TTLT/BTC-BQP-BCT hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện của các đơn vị quân đội cho ngành điện quản lý

Thông tư 28/2014/TT-BCT về quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia

Thông tư 31/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 28/2014/TT-BCT

Thông tư 44/2014/TT-BCT quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia

Thông tư 31/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 44/2014/TT-BCT

Xử lý, xử phạt hành chính về điện lực

Cấp phép và kiểm tra hoạt động điện lực, hợp đồng mua bán điện

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BCT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

Thông tư 36/2018/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BCT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Thông tư 27/2013/TT-BCT quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Thông tư 31/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2013/TT-BCT

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BCT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện

Thông tư 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện

Thông tư 51/2015/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BCT

Thông tư 13/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BCT

Thông tư 45/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 56/2014/TT-BCT

Thông tư 19/2014/TT-BCT về mẫu Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BCT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện

Thông tư 21/2015/TT-BCT Quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện

Thông tư 46/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2015/TT-BCT

Thông tư 167/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực

Quyết định 28/2014/QĐ-TTg quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

Quyết định 60/2014/QĐ-TTg quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện

Thông tư 190/2014/TT-BTC quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội

Quyết định 24/2017/QĐ-TTg quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân

Quyết định số 34/2017/QĐ-TTg về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2016 – 2020

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BCT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện

Thông tư 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện

Thông tư 25/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện

Quyết định 648/QĐ-BCT năm 2019 điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện

Quyết định 2409/QĐ-TTg năm 2011 về kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện

Thông tư 02/2017/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện

Quyết định 4006/QĐ-BCT 2018 về giá bán buôn điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ

Quy định về thị trường điện

Thông tư 40/2010/TT-BCT quy định trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp trên thị trường điện lực

Thông tư 45/2018/TT-BCT quy định về vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Thông tư 24/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 45/2018/TT-BCT quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Quyết định 55/QĐ-ĐTĐL năm 2019 về Quy trình Lập lịch huy động và vận hành thời gian thực

Quyết định 46/QĐ-ĐTĐL năm 2019 về Quy trình Lập kế hoạch vận hành thị trường điện

Quyết định 13/QĐ-ĐTĐL năm 2019 về Quy trình tính toán thanh toán trong thị trường điện

Quyết định 4894/QĐ-BCT năm 2018 về đính chính Thông tư 45/2018/TT-BCT quy định về vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Quyết định 63/2013/QĐ-TTg quy định về lộ trình, điều kiện và cơ cấu ngành điện để hình thành và phát triển cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam

Quyết định 122/QĐ-ĐTĐL năm 2014 về Quy trình lập kế hoạch vận hành năm, tháng và tuần tới

Quyết định 124/QĐ-ĐTĐL năm 2014 về Quy trình đăng ký tham gia thị trường điện

Quyết định 123/QĐ-ĐTĐL năm 2014 về Quy trình quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin điều hành thị trường điện và công bố thông tin thị trường điện

Quyết định 131/QĐ-ĐTĐL năm 2014 về Quy trình phối hợp xác nhận sự kiện phục vụ các khoản thanh toán trên thị trường điện

Cơ cấu tổ chức

Nghị định 26/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Nghị định 10/2017/NĐ-CP quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Nghị định 127/2015/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương

Chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với điện lực

Quyết định 2081/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2019 hợp nhất Quyết định cơ chế hỗ trợ phát triển dự án điện gió tại Việt Nam

Quyết định 37/2011/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam

Quyết định 39/2018/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 37/2011/QĐ-TTg

Thông tư 02/2019/TT-BCT quy định về thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho dự án điện gió (Hiệu lực: 28/02/2019)

Thông tư 96/2012/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ giá điện đối với dự án điện gió nối lưới

Thông tư 97/2008/TT-BTC hướng dẫn chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với việc đầu tư phát triển điện ở nông thôn, miền núi, hải đảo

Bạn đang đọc nội dung bài viết Cập Nhật Hướng Dẫn Áp Dụng Các Văn Bản Các Tỉnh Thành trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!