Đề Xuất 2/2023 # Cần Đẩy Mạnh Thực Hiện Nqtw 4 Gắn Với Quy Định Nêu Gương # Top 8 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 2/2023 # Cần Đẩy Mạnh Thực Hiện Nqtw 4 Gắn Với Quy Định Nêu Gương # Top 8 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Cần Đẩy Mạnh Thực Hiện Nqtw 4 Gắn Với Quy Định Nêu Gương mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc.

Chiều 9/12, Đoàn Kiểm tra số 1155 của Ban Bí thư Trung ương do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương làm trưởng đoàn đã công bố dự thảo kết luận cuộc kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với triển khai, tổ chức thực hiện các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Xuân Thăng, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương dự cuộc làm việc.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú đánh giá cao những cố gắng của tỉnh Hải Dương trong quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với các quy định về nêu gương.

Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tăng cường hơn nữa vai trò của cấp ủy, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định nêu gương với tinh thần kiên quyết, kiên trì, bền bỉ để thực sự có chuyển biến tích cực, rõ nét trong mỗi tổ chức, cá nhân.

Đặc biệt quan tâm, coi trọng công tác xây dựng Đảng. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu bằng những hành động thiết thực, cụ thể. Tiếp tục tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, khắc phục bằng được tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Tiếp tục rà soát, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu và chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Đặc biệt tập trung chuẩn bị thật tốt các công việc cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025…

Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với quy định nêu gương tại Hải Dương, công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội được triển khai đa dạng, sáng tạo.

Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, có cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong xã hội được biểu dương kịp thời. Đại đa số cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp thường xuyên tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và trong cuộc sống hằng ngày.

Qua đó, đã góp phần đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, giữ vững ổn định, đoàn kết và phát triển của địa phương…

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết và các quy định nêu gương chưa đồng bộ, chưa toàn diện giữa các cấp, ngành, các lĩnh vực, giữa trên và dưới. Chất lượng nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định nêu gương ở một số cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là ở cấp cơ sở và các cơ quan hành chính, sự nghiệp chưa cao. Nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về xây dựng, chính đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chưa đầy đủ, sâu sắc. Việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống âm mưu diễn biến hòa bình, luận điểm sai trái của các thế lực thù địch, phòng chống suy thoái, tự chuyển hóa, tự diễn biến có nơi còn bị động, chưa thật sắc bén…

Đẩy Mạnh Thực Hiện Nqtw 4 (Khóa Xii) Gắn Với Chỉ Thị 05

Đẩy mạnh thực hiện NQTW 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đã đăng vào 14/03/2019 lúc 16:08

Sáng nay 14/3/2019, Bí thư Tỉnh ủy – Phạm Văn Rạnh chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả lãnh, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Đảng về nêu gương.

Thời gian qua, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TWcủa Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định của Đảng về nêu gương được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh tập trung lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Đặc biệt, cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đoàn thể bám sát kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, đơn vị. Qua đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng hệ thống chính trị, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay, việc thực hiện các quy định của Đảng về nêu gương của cán bộ, đảng viên ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn hình thức, chưa đi vào thực chất; một số cán bộ, đảng viên còn biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; vi phạm các nguyên tắc sinh hoạt Đảng; thiếu tinh thần, trách nhiệm, bị xử lý, kỷ luật;…

Bí thư Tỉnh ủy – Phạm Văn Rạnh yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; đổi mới công tác lãnh đạo, triển khai Nghị quyết gắn với thực tiễn ở địa phương, đơn vị; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; kiên quyết phê phán, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác…/.

Đẩy Mạnh Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) Gắn Với Chỉ Thị 05

Ngày 30/10/2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII). Nghị quyếtđã cụ thể hóa nhiệm vụ thứ nhất trong số 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra. Đồng thời,khẳng định quyết tâm chính trị cao và mạnh mẽ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng;nhằm mục tiêu sớm đưa Đảng thật sự vững vàng về chính trị và tư tưởng, thống nhất cao về ý chí và hành động, trong sạch về đạo đức và lối sống, chặt chẽ về tổ chức, đủ sức lãnh đạo đất nước hội nhập và phát triển.

1- Những vấn đề đặt ra sau gần 2 năm triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật và kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại trong Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; và đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên các lĩnh vực: chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; cơ chế, chính sách; kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng; phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội.

Sau gần 2 năm quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết, nhận thức của đại đa số cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,”tự chuyển hóa” trong nội bộ đã được tăng cường. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm thường xuyên; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nề nếp trong sinh hoạt của nhiều tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW được thực hiện rộng rãi. Những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước, đã bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc. Thực hiện bước đầu có hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, cũng như của nhân dân, các cơ quan báo chí trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên đã được phát huy. Công tác kiểm tra, kỷ luật đảng; hiệu lực, hiệu quả cơ quan quản lý nhà nước được nâng lên. Việc thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã tạo nền tảng thuận lợi để Đảng lãnh đạo thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; góp phần giải quyết nhiều vụ, việc nổi cộm, phức tạp ở nhiều địa phương, đơn vị trong cả nước.

Bên cạnh mặt tích cực nêu trên, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) còn tồn tại không ít hạn chế. Các kết quả đạt được còn chưa toàn diện, sâu sắc và chưa đồng bộ giữa các địa phương, giữa các ngành. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ; tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống vẫn còn diễn ra dẫn tới phải xử lý kỷ luật.Việc nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở một số nơi chưa kịp thời làm chậm trễ quá trình giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân; làm nảy sinh tình trạng đơn thư, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Thực hiện tự phê bình và phê bình ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên tiến hành chưa nghiêm.Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở một số địa phương, đơn vị kết quả chưa đủ rõ.Việc đưa nội dung học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng có nơi còn mang tính hình thức. Việc nhận diện những biểu hiện suy thoái trong cán bộ, đảng viên còn qua loa, không cụ thể.Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế còn chậm, hiệu quả thấp, tổ chức bộ máy còn cồng kềnh gây lãng phí nguồn lực; công tác cải cách hành chính chưa toàn diện và mạnh mẽ. Việc giám sát quyền lực, phát huy vai trò giám sát của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội còn hạn chế.

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế nêu là do nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là ở cơ sở về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ chưa đầy đủ­.Vì thế, hiệu quả trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác cán bộ; công tác kiểm tra giám sát còn hạn chế. Trong khi tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hiện vẫn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ của một số cơ quan, tổ chức còn chồng chéo… gây cản trở lớn trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Về khách quan, các thế lực thù địch, phản động không ngừng tìm cách chống phá Đảng, Nhà nước, phá vỡ mối liên hệ gắn bó giữa Đảng và Nhân dân, gây chia rẽ nội bộ, tập trung xuyên tạc, kích động đối với vấn đề về dân tộc, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, tự do báo chí, tự do ngôn luận,biên giới, hải đảo…

2- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là yêu cầu tất yếu để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đề ra yêu cầu: “Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị”, “Xây dựng và thực hiện có hiệu quả nội dungxây dựng Đảng về đạo đức, trong đó chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và với nhân dân…”[1]. Như vậy, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) không thể tách rời việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời,cần phải phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đây được coi là điểm mới quan trọng về nhận thức và tư duy lãnh đạo của Đảng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Người nêu ba nguyên tắc cơ bản trong xây dựng nền đạo đức mới trong xã hội là: nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức; xây đi đôi với chống; phải tu dưỡng đạo đức suốt đời.

Quá trình Đảng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng về đạo đức diễn ra trong nhiều thập kỷ. Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III năm 1960 nhận định: “Muốn tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, chúng ta phải chăm lo củng cố và tăng cường sự nhất trí về tư tưởng và sự thống nhất về tổ chức của Đảng”[2]. Giai đoạn này, công tác xây dựng Đảng bao gồm hai mặt: tư tưởng và tổ chức.

Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng năm 1976, Đảng đã tổng kết: “phải từng bước phát triển, hoàn chỉnh, cụ thể hoá và vận dụng tốt hơn các phương châm xây dựng Đảng, làm cho công tác xây dựng Đảng có chất lượng cao và đạt hiệu quả lớn”, “phải xây dựng Đảng vững mạnh về cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Ba mặt ấy gắn liền với nhau, quyết định lẫn nhau. Xây dựng Đảng về tư tưởng và về tổ chức phải kết hợp chặt chẽ với nhau, phải xuất phát từ đường lối và nhiệm vụ chính trị, đồng thời bảo đảm cho đường lối và nhiệm vụ chính trị được xác định đúng, được thấu suốt và thực hiện đầy đủ”[3].

Bước vào thời kỳ đổi mới, dưới sự tác động của nền kinh tế thị trường và nhiều yếu tố chủ quan khác đã dẫn tới tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Đại hội Đảng lần thứ XI,Trung ương nhận định: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc…”[4]. Song vẫn đề ra nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015 là: “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức”[5]. Đại hội XII của Đảng nhận định: “Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, một số việc chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra”. “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước”[6]. “Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ”[7].

Vì vậy, Đảng đã nhận thức và đặt vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức thành một trong bốn trụ cột: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”[8]. Trong đó, xây dựng Đảng về đạo đức là cơ sở đảm bảo để xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức.Xây dựng Đảng về đạo đức là động lực tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây cũng chính là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội, địa phương, đơn vị, gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên cần nhận thức rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW nhằm xây dựng Đảng về đạo đức là yêu cầu tất yếu để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

3- Một số giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Để triển khai hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII)gắn với Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cấp ủy và tổ chức Đảng và đảng viên cần thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và quyết tâm chính trị của cấp ủy các cấp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một biện pháp cấp bách, trước mắt, vừa cơ bản, vừa lâu dài.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong các cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên. Đưa việc tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhận diện, đấu tranh khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vào các hội nghị sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và tổ chức.

Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW, gắn với việc kiểm điểm đánh giá chất lượng và xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hàng năm trên tinh thần dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn và xây dựng; kiên quyết xử lý kỷ luật những tổ chức Đảng và cá nhân không tự giác trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, không tự nhận sai lầm, khuyết điểm, bảo thủ và không khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Hai là, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng của đảng viêngóp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên đối với Đảng. Quan tâm đầu tư giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Các tổ chức đảng, đảng viên phát huy sự sáng tạo và đề ra sáng kiến, các cách làm hay để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối thoại, phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng; tăng cường kỷ cương, kỷ luật phát ngôn; đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng để việc học tập chỉ thị, nghị quyết trở thành nhu cầu và trách nhiệm của từng cấp ủy đảng và mỗi cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh hoạt động nêu gương của bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị về đạo đức, lối sống, tác phong công tác; xác định thẩm quyền, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị ở cơ sở. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với việc quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên.

Ba là, tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn đầu mối tổ chức, bộ máy trong hệ thống chính trị, đảm bảo yêu cầu tinh gọn, hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII). Rà soát, bổ sung, cụ thể hóa và thực hiện những chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên phù hợp với đặc điểm của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Kiểm tra, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm trong thực thi quyền lực và nhiệm vụ, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Phát hiện và ngăn chặn kịp thời những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả khâu đột phá về Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị. Thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân.

Bốn là, các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm với các nội dung có trọng tâm, trọng điểm để phát hiện và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm tư cách, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những phần tử cơ hội, bất mãn, gây mất đoàn kết nội bộ trong Đảng.Các cấp ủy, tổ chức Đảng lựa chọn được những vấn đề đột phá, những vấn đề khó, bức xúc của địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Năm là, mỗi cán bộ, đảng viên trên cơ sở nhận thức đầy đủ và sâu sắc 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để tự soi, tự sửa, hoàn thiện tư cách đạo đức, phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Cần kiên trì, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đó là nhu cầu tự hoàn thiện, nhu cầu tự làm trong sạch nhân cách của mỗi cán bộ, đảng viên.Xây dựng Đảng về đạo đức là xây dựng và thực hiện những chuẩn mực giá trị đạo đức cách mạng của đội ngũ đảng viên, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sáu là, xây dựng cơ chế hợp lý để bảo vệ và khuyến khích phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW nhằm đánh giá kịp thời những ưu điểm, hạn chế trong thực tiễn tại các địa phương, đơn vị. Qua đó, cấp ủy, tổ chức Đảng phát hiện, nêu gương nhữngtập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng và nhân rộng làm điển hình, tạo động lực tu dưỡng, rèn luyện trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đưa đất nước hội nhập và phát triển.

PGS.TS Nguyễn Xuân Trung, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Ths Trần Thị Thanh Giang, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng YênNguồn: http://btgcp.gov.vn

[1]Văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, VPTW Đảng, HN, 2016, tr. 37.

[2]Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb CTQG, HN, 2002, tập 21, tr. 640.

[3]Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb CTQG, HN, 2002, tập 37, tr.732.

[4]Văn kiện Hội nghị lần thứ tư, BCHTW khóa XI, Nxb CTQG, HN, 2012, tr.22.

[5]Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, HN, 2011, tr. 322.

[6]Văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, VPTW Đảng, HN, 2016, tr. 22.

[7]Văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, VPTW Đảng, HN, 2016, tr. 22.

[8]Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, HN, 2016, tr.202.

Đẩy Mạnh Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii) Gắn Với Học Tập Và Làm Theo Bác Trong Đảng Bộ Quân Đội Hiện Nay

Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn quân đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân uỷ Trung ương, nghiêm túc tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đảm bảo chất lượng, tiến độ, đạt được những kết quả quan trọng.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) đã ban hành Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) ban hành Nghị quyết Trung ương 4 và Bộ Chính trị ra Chỉ thị số 05 không chỉ là sự cụ thể hóa và triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng được nêu trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng mà còn là thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng ta đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm xây dựng Đảng ta thật sự vững về chính trị, tư tưởng, tổ chức và trong sạch về đạo đức, tiếp tục lãnh đạo đất nước thực hiện sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giành những thắng lợi to lớn hơn nữa.

Thực tiễn cho thấy, Nghị quyết đã lựa chọn đúng vấn đề, đánh giá đúng thực trạng và đề ra các giải pháp đồng bộ, khả thi để tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và giúp cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, qua đó tự soi mình, tự sửa chữa khuyết điểm… thực sự đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân nên ngay sau khi ban hành, Nghị quyết Trung ương 4 đã tạo ra luồng sinh khí tươi mới, sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn xã hội; được tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, đón nhận với sự phấn khởi, tin tưởng và nhất trí cao.

Quán triệt chỉ thị, hướng dẫn của Quân uỷ Trung ương (QUTƯ), Tổng cục Chính trị, việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình (TPB&PB) theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quân. Trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy đảng đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thường xuyên củng cố, kiện toàn, xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, chủ động triển khai kiểm điểm TPB&PB gắn với đánh giá phân loại cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng và làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, giáo dục cảnh giác, phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Trong 2 năm qua, Thường vụ QUTƯ đã gợi ý kiểm điểm đối với 14 tập thể và 39 cá nhân; các đảng ủy trực thuộc QUTƯ đã gợi ý kiểm điểm cho 335 tập thể và 354 cá nhân với tinh thần nghiêm túc, thực chất. Những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) sau hơn hai năm thực hiện là cơ hội để cấp ủy các cấp đánh giá đúng chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời, làm cơ sở để xác định phương hướng khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các đảng bộ trong thời gian tới.

Tuy nhiên, còn những thiếu sót, khuyết điểm, cần khắc phục: Một số cấp ủy, tổ chức đảng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu còn hạn chế, việc quán triệt, vận dụng và cụ thể hoá các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên vào thực hiện nhiệm vụ của đơn vị chưa sát; thiếu biện pháp lãnh đạo khắc phục mặt yếu, khâu yếu trong cơ quan, đơn vị; công tác giáo dục chính trị tư tưởng của một số cấp ủy, chi bộ có lúc, có nơi chưa chủ động, nhạy bén, thiếu sức thuyết phục; quản lý tư tưởng và các quan hệ xã hội thiếu chặt chẽ; một số cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, ngại học tập nâng cao trình độ; thiếu tu dưỡng đạo đức cách mạng, không làm chủ được bản thân trước những cám dỗ và tác động tiêu cực; chưa thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên… Qua công tác kiểm tra, giám sát từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 8 năm 2018 đã thi hành kỉ luật 41 tổ chức đảng, 708 đảng viên. Những hạn chế, khuyết điểm trên do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân cơ bản nhất là một số cấp ủy, cán bộ chủ trì chưa chủ động quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, cấp mình thành kế hoạch tổ chức thực hiện sát với đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; năng lực dự báo, nắm bắt tình hình đơn vị còn hạn chế; trách nhiệm quản lý, giáo dục, giải quyết các vấn đề nảy sinh của đơn vị chưa cao; phương pháp, tác phong thiếu sâu sát, chưa chủ động, nhạy bén, khoa học; một số cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị chưa vững vàng, không làm chủ được bản thân, không dám nhận khuyết điểm, không mạnh dạn đấu tranh TPB&PB.

Sau kiểm điểm, các cấp ủy đảng đã chỉ đạo quyết liệt việc khắc phục khuyết điểm, thường xuyên đôn đốc kiểm tra và bổ sung kế hoạch khắc phục; gắn việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm một tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hằng năm… góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ trong thời gian tới.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị cần thực hiện một số vấn đề sau:

Đồng thời, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần đề cao vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ trì; làm tốt công tác quản lí tư tưởng, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh, ứng xử văn minh, lịch sự cho cán bộ, đảng viên. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ quan, đơn vị mình. Kịp thời thông tin cho cán bộ, đảng viên về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và những vấn đề “nóng”, góp phần định hướng tư tưởng và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong cơ quan, đơn vị. Kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong toàn Đảng bộ.

Hai là, phát huy vai trò của các cấp ủy đảng trong tiếp tục bổ sung và triển khai kế hoạch thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được sau hơn hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của QUTƯ về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan, đơn vị cần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nhất là những mặt còn yếu kém; đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa thiết thực, khả thi. Trên cơ sở đó bổ sung, hoàn thiện kế hoạch hướng vào thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) đã xác định, đặc biệt là 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong các chi bộ, đảng bộ. Trong kế hoạch thực hiện, cấp ủy đảng cần xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung cụ thể, lựa chọn những giải pháp đột phá để khắc những hạn chế, yếu kém. Quá trình thực hiện phải bảo đảm dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn với tinh thần xây dựng, đúng yêu cầu, nội dung, cách làm, thời gian; phân công rõ người, rõ việc để xác định rõ trách nhiệm cho từng cá nhân cấp ủy viên. Tiến hành theo phương châm cấp trên phải làm gương, tự phê bình trước, cấp dưới làm sau; tập thể làm trước, cá nhân làm sau; cấp ủy viên cấp trên gương mẫu, nghiêm túc TPB&PB, làm gương cho cấp dưới…

Muốn vậy, trước hết,các tổ chức cơ sở đảng cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhận thức đúng đắn, sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong từng chi bộ, đảng bộ cơ quan, đơn vị để tự soi mình, tự sửa chữa khuyết điểm và tự phấn đấu, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, có nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là cơ hội tốt để xây dựng Đảng bộ Quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh, toàn quân vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Mặt khác, cần tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung gương 4 (Khóa XII) theo phương châm: Giám sát mở rộng, kiểm tra trọng tâm, trọng điểm. Chú trọng giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhất là sự phai nhạt lí tưởng cách mạng, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo những quan điểm sai trái, lệch lạc; không còn ý thức hết lòng vì Tổ quốc, Quân đội; không làm tròn bổn phận, chức trách được giao; không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng…

Ba là, phát huy tính tích cực, tự giác học tập và tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Đồng thời, các tổ chức đảng trong toàn quân cần chủ động phát hiện, phòng ngừa những vi phạm từ cơ sở, tạo sự chuyển biến rõ rệt về ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của từng cán bộ, đảng viên; nhất là cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp. Xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm phẩm chất, tư cách, thiếu gương mẫu, không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời biểu dương những tổ chức đảng, cá nhân đạt kết quả tốt trong công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đây là giải pháp “xương sống” trong hệ thống các giải pháp. Thực tiễn cho thấy, cho dù các cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch, chương trình xây dựng cụ thể nhưng bản thân mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng không nêu cao tinh thần tự giác, chủ động quán triệt, tự học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng công việc cụ thể hằng ngày tại cơ quan, đơn vị cũng như sinh hoạt tại địa phương, gia đình; không gắn với phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng sẽ không đạt được kết quả cao.

PGS, TS. Đồng Ngọc Châu ThS. Phạm Tấn Nam Trường Đại học Nguyễn Huệ Theo Tạp chí Xây dựng Đảng Phương Thúy (st)

Để phát huy vai trò chủ động trong tự giáo dục, tự rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách của cán bộ, đảng viên, quần chúng, cần coi trọng việc phát huy tính tự giác, tính tích cực đấu tranh với cái xấu, tự soi, tự sửa, hoàn thiện tư cách đạo đức, phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân để không bị ảnh hưởng của những tiêu cực trong xã hội tác động dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ tự giáo dục, tự rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng của từng cán bộ, đảng viên, quần chúng với sự tăng cường công tác quản lý, giáo dục việc rèn luyện đạo đức, tác phong của các cấp lãnh đạo, tổ chức, chỉ huy và tổ chức quần chúng.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, quá trình tự giáo dục, tự rèn luyện tư tưởng, đạo đức, phong cách phải được coi như một quá trình “luyện vàng”. Vì vậy, cần phải có sự nỗ lực phấn đấu của cả cá nhân cán bộ, đảng viên, quần chúng và sự quản lý, giáo dục của các cấp uỷ, tổ chức chỉ huy trong từng cơ quan, đơn vị.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Cần Đẩy Mạnh Thực Hiện Nqtw 4 Gắn Với Quy Định Nêu Gương trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!