Đề Xuất 5/2022 # Các Hình Thức Khuyến Mại Phổ Biến, Độc Đáo Trong Thương Mại # Top Like

Xem 4,752

Cập nhật nội dung chi tiết về Các Hình Thức Khuyến Mại Phổ Biến, Độc Đáo Trong Thương Mại mới nhất ngày 17/05/2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 4,752 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Quy Định Của Pháp Luật Về Khuyến Mại Rượu
 • Hợp Đồng Dịch Vụ Logistics Theo Luật Thương Mại 2005
 • Qui Định Hiện Hành Về Dịch Vụ Logistics
 • Pháp Luật Việt Nam Về Dịch Vụ Logistics Trong Hoạt Động Thương Mại Điện Tử
 • Luật Thương Mại Việt Nam & Những Bất Cập Về Dịch Vụ Logistics (Phần 2)
 • Các hình thức khuyến mại phổ biến, độc đáo trong thương mại. Các hình thức khuyến mại phổ biến. Nghị định 37/2006/NĐ-CP quy định chi tiết về các hình thức khuyến mại.

  Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường phát triển, hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng thì sự cạnh tranh giữa các thành phần kinh tế cũng ngày càng mạnh mẽ. Đặc biệt với nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, lựa chọn cho người tiêu dùng ngày càng phổ biến và đa dạng. Thực trạng đó đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải luôn đổi mới và có giải pháp tích cực để thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp mình.

  Một trong những hoạt động quan trọng được pháp luật ghi nhận mà các doanh nghiệp thường xuyên thực hiện nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh hiệu quả đó chính là khuyến mại. Có thể nói đây bản chất là một hoạt động khuyến khích mua, đem lại lợi ích cho khách hàng từ đó thu hút sự quan tâm của người mua để mở rộng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

  Vậy, hiện nay các doanh nghiệp có thể vận dụng những hình thức khuyến mại phổ biến nào? Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về những hình thức khuyến mại này?

  1. Quy định của pháp luật về khuyến mại

  Theo quy định tại Điều 88 Luật thương mại năm 2005, khuyến mại được hiểu là việc thương nhân thực hiện các hoạt động xúc tiến nhằm đẩy mạnh việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ thông qua việc dành cho khách hàng của mình những lợi ích nhất định.

  Thương nhân có thể thực hiện khuyến mại khi thuộc một trong những trường hợp được quy định như sau:

  – Thương nhân thực hiện khuyến mại bằng những hàng hóa hay dịch vụ mà mình đang kinh doanh.

  – Thương nhân đang kinh doanh về hàng hóa, dịch vụ thực hiện khuyến mại thông qua thỏa thuận để thương nhân khác có kinh doanh về dịch vụ khuyến mại thực hiện cho mình.

  Theo quy định, khuyến mại của một thương nhân không được thực hiện bởi các văn phòng đại diện cho mình.

  2. Các hình thức khuyến mại theo quy định

  Theo quy định tại Điều 92 Luật thương mại năm 2005 và Hướng dẫn tại Nghị định 81/2018/NĐ-CP, khuyến mại bao gồm các hình thức sau đây:

  – Hàng mẫu được sử dụng cho khuyến mại phải đảm bảo là những hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp đang hoặc sẽ được thương nhân đưa ra bán, cung ứng trên thị trường.

  – Đối với những khách hàng được nhận và sử dụng sản phẩm hay dịch vụ mẫu không cần thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho thương nhân dưới mọi hình thức.

  – Khi thực hiện khuyến mại theo hình thức này, thương nhân phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về chất lượng của những sản phẩm, dịch vụ mẫu và có nghĩa vụ đầy đủ những thông tin về sản phẩm, dịch vụ mẫu cho khách hàng.

  Thứ hai, khuyến mại theo hình thức tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng không thu tiền. Thương nhân thực hiện khuyến mại theo hình thức này có thể được thực hiện độc lập, riêng lẻ hoặc đi kèm với việc khách hàng có mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

  Thứ ba, thực hiện khuyến mại theo hình thức giảm giá (thương nhân cung cấp dịch vụ cho khách hàng với giá thấp hơn trước đó trong khoảng thời gian khuyến mại đã đăng ký hay thông thông báo)

  – Việc thực hiện khuyến mại theo hình thức này trong mọi thời điểm phải đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

  + Đối với một số mặt hàng hóa dịch vụ đang bình ổn giá, thực phẩm tươi sống hay hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp giải thể, phá sản, thay đổi địa điểm, ngành nghề không được thực hiện khuyến mại giảm giá tối đa.

  – Việc khuyến mại theo hình thức giảm giá không được thực hiện đối với những hàng hóa, dịch vụ đã được định giá bởi Nhà nước theo quy định.

  – Đối với những hàng hóa, dịch vụ đã được Nhà nước quy định cụ thể về khung giá hoặc giá tối thiểu thì khi thực hiện khuyến mại theo hình thức giảm giá cần lưu ý giá giảm không được thấp hơn mức giá tối thiểu được quy định đó.

  – Nghiêm cấm thương nhân thực hiện việc khuyến mại theo hình thức giảm giá nhằm mục đích bán phá giá đối với hàng hóa, dịch vụ.

  – Thời gian để thương nhân thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá trong một năm không được vượt quá 120 ngày. Thời gian này không bao gồm những khoảng thời gian để thực hiện khuyến mại của các chương trình giảm giá trong khuôn khổ chương trình khuyến mại tập trung, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng quyết định.

  Thứ tư, thương nhân thực hiện khuyến mại thông qua hình thức kèm theo các phiếu mua hàng, sử ụng dịch vụ với những lợi ích nhất định cho khách hàng khi mua hàng hay sử dụng dịch vụ.

  – Giá trị của những phiếu mua hàng và sử dụng dịch vụ sử dụng trong khuyến mại phải đảm bảo tuân thủ quy định về hạn mức theo quy định của pháp luật.

  – Phiếu mua hàng, sử dụng dịch vụ được sử dụng khi khuyến mại phải đảm bảo có đầy đủ các nội dung thông tin theo quy định.

  Thứ năm, hình thức khuyến mại kèm phiếu dự thi cho khách hàng khi mua hàng, sử dụng dịch vụ để chọn người trao giải thưởng theo thể lệ đã công bố.

  – Chương trình thi theo hình thức khuyến mại này phải đảm bảo không trái với truyền thống lịch sử, thuần phong mỹ tục, văn hóa, đạo đức và đầy đủ nội dung thông tin theo quy định.

  – Thương nhân cần tổ chức công khai việc xác định trúng thưởng theo đúng thể lệ, có khách hàng chứng kiến và lập thành biên bản. Đối với những trường hợp bằng chứng xác định việc trúng thưởng được đính kèm luôn theo hàng hóa thì thương nhân cần thông báo cho Sở công thương về thời gian, địa điểm thực hiện và bằng chứng xác định việc trúng thưởng.

  Bằng chứng chứng minh cho khách hàng đã trúng thưởng có thể được thể hiện dưới hình thức vật chất như vé, phiếu, thẻ, tem, nắp, nút, vỏ, đáy, thân bao bì sản phẩm hoặc dữ liệu như tin nhắn, mã code, mã sản phẩm, thư điện thử hay các hình thức tương đương khác. Thương nhân không được sử dụng kết quả xổ số hay hình thức xổ số do nhà nước phát hành độc quyền để làm bằng chứng trúng thưởng.

  – Trong trường hợp không có khách hàng trúng thưởng trong chương trình khuyến mại này, thể hiện qua việc đã hết thời hạn trao thưởng mà không xác định được người trúng thưởng hoặc không có người nhận thì thương nhân có nghĩa vụ phải trích 50% giá trị của giải thưởng đã được công bố trước đó vào ngân sách nhà nước.

  Thứ bảy, khuyến mại theo hình thức tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên. Theo đó thương nhân thông qua các giá trị, số lượng hàng hóa, dịch vụ khách hàng đã mua để phát hành các thẻ hay phiếu cho khách hàng.

  – Việc thực hiện chương trình khuyến mại này phải đảm bảo theo quy định của pháp luật, thương nhân có trách nhiệm xác nhận các thông tin của khách hàng tham gia chương trình chính xác và kịp thời.

  – Với những khách hàng tham gia vào chương trình khuyến mại, khi được cấp thẻ hay phiếu ghi nhận, hình thức tương đương phải đảm bảo có đầy đủ các nội dung như:

  + Nội dung thẻ, phiếu phải thể hiện rõ về điều kiện, cách thức ghi nhận sự tham gia của khách hàng hoặc nếu không có những thông tin này thì phải cung cấp những nội dung này cho khách hàng được biết. Ngoài ra còn có thông tin về giá trị, số lượng hàng hóa do khách hàng mua để làm căn cứ tặng thưởng cũng như chi tiết về số lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng phải mua để được nhận thưởng.

  Thứ tám, vì mục đích khuyến mại thương nhân có thể tổ chức các sự kiện, các chương trình về văn hóa, nghệ thuận hay giải trí cho khách hàng của mình.

  Thứ chín, thương nhân có thể thực hiện các khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận

  + Nhữn nội dung thông tin về khuyến mại được công bố phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Thương nhân cung cấp các dịch vụ này có quyền yêu cầu thương nhân thực hiện khuyến mại phải cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động khuyến mại.

  + Thương nhân cung cấp dịch vụ phải đảm bảo cơ chế kiểm tra giám sát và biện pháp xử lý kịp thời khi có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn của thương nhân thực hiện khuyến mại.

  + Khi có hành vi vi phạm trên sàn, thương nhân cung cấp dịch vụ có nghĩa vụ hỗ trợ cơ quan nhà nước thực hiện việc điều tra, kiểm tra.

  3. Được giảm giá tối đa bao nhiêu % khi áp dụng chương trình khuyến mại đồ gia dụng

  Xin chào luật sư tôi có một vấn đề cần luật sư tư vấn như sau:

  Hiện nay công ty tôi đang kinh doanh về sản phẩm dụng cụ nhà bếp và công ty đang muốn áp dụng chương trình giảm giá cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên tôi không rõ tôi có thể được giảm giá bao nhiêu đối với sản phẩm của mình trong chương trình khuyến mại?

  Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

  – Luật thương mại năm 2005

  – Nghị định 81/2018/NĐ-CP

  Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 81/2018/NĐ-CP về hình thức khuyến mại giảm giá như sau:

  Điều 10. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá)

  1. Trong trường hợp thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá thì mức giảm giá hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại trong thời gian khuyến mại tại bất kỳ thời điểm nào phải tuân thủ quy định tại Điều 7 Nghị định này.

  2. Không được giảm giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ trong trường hợp giá bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước định giá cụ thể.

  3. Không được giảm giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ xuống thấp hơn mức giá tối thiểu trong trường hợp giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ thuộc diện Nhà nước quy định khung giá hoặc quy định giá tối thiểu.

  4. Nghiêm cấm việc lợi dụng hình thức khuyến mại này để bán phá giá hàng hóa, dịch vụ.

  5. Tổng thời gian thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá đối với một loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ không được vượt quá 120 ngày trong một năm, không bao gồm thời gian thực hiện khuyến mại của các chương trình khuyến mại bằng hình thức giảm giá trong khuôn khổ các chương trình khuyến mại tập trung và các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định”.

  Đối chiếu theo quy định tại Điều 7 Nghị định 81/2018/NĐ-CP, về mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa như sau:

  “Điều 7. Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại

  1. Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại.

  2. Trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 thì áp dụng mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%. Mức giảm giá tối đa 100% cũng áp dụng đối với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

  3. Không áp dụng hạn mức giảm giá tối đa khi thực hiện khuyến mại giảm giá cho:

  a) Hàng hóa dịch vụ khi thực hiện chính sách bình ổn giá của Nhà nước;

  c) Hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể, thay đổi địa điểm, ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

  Như vậy, khi thực hiện chương trình khuyến mại giảm giá đối với các sản phẩm của công ty mình, bạn cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật ở trên.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đặc Điểm Khuyến Mại Trong Luật Thương Mại
 • Luật Sư Gia Đình Trả Lời Phỏng Vấn Báo Chí
 • Luật Sư Gia Đình Trả Lời Báo Chí Vụ Viettel Ngang Nhiên Trừ Tiền Khuyến Mãi Khách Hàng
 • Trường Đại Học Thương Mại Chỉ Tuyển Các Khối Thi Truyền Thống
 • Điểm Sàn Xét Tuyển Khối Ngành Luật Năm 2022 Nằm Ở Mức Nào?
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Các Hình Thức Khuyến Mại Phổ Biến, Độc Đáo Trong Thương Mại trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100