Đề Xuất 10/2022 ❤️ Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tìm Hiểu Nghị Định 30 Về Công Tác Văn Thư ❣️ Top Like | Athena4me.com

Đề Xuất 10/2022 ❤️ Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tìm Hiểu Nghị Định 30 Về Công Tác Văn Thư ❣️ Top Like

Xem 94,545

Cập nhật nội dung chi tiết về Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tìm Hiểu Nghị Định 30 Về Công Tác Văn Thư mới nhất ngày 04/10/2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 94,545 lượt xem.

10 Điểm Mới Của Nghị Định 30/2020/nđ

Hướng Dẫn Một Số Nội Dung Theo Nghị Định 30/2020/nđ

Mẫu Giấy Mời Họp Trong Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước

Mẫu Giấy Ủy Quyền Đúng Chuẩn Nghị Định 30/2020/nđ

Mẫu Giấy Ủy Quyền Dùng Trong Cơ Quan Hành Chính

Để bạn đọc hiểu rõ hơn về các quy định của Nghị định 30/2020NĐ-CP về công tác văn thư, chúng tôi biên soạn, giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị địn 30/2020/NĐ-CP gồm 78 câu,

Câu 1. Nghị định 30/2020/NĐ-CP của chính phủ về công tác văn thư có hiệu lực ngày tháng năm nào?

a) Ngày 01/3/2020 b) Ngày 03/3/2020 c) Ngày 04/3/2020 d) Ngày 05/3/2020

Đáp án D

Câu 2. “Văn bản hành chính” là? a) văn bản hình thành trong quá trình chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức.

b) văn bản hình thành trong quá trình giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức.

c) văn bản hình thành trong quá trình chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức, cá nhân

Đáp án A

(Tổng hợp những điểm mới của Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư)

Câu 3. “Bản gốc văn bản” là ? a) bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, được người có thẩm quyền trực tiếp ký trên văn bản giấy hoặc ký số trên văn bản điện tử.

b) bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, được tạo từ bản có chữ ký trực tiếp của người có thẩm quyền

c) Cả a và b

Đáp án A

Câu 4. “Bản chính văn bản giấy” là? a) bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, được tạo từ bản có chữ ký trực tiếp của người có thẩm quyền.

b) bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, được người có thẩm quyền trực tiếp ký trên văn bản giấy hoặc ký số trên văn bản điện tử.

c) Cả a và b

Đáp án A

(Hướng dẫn thực hiện Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư) Câu 5. “Bản sao y” là?

a) bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của bản sao y, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định.

b) bản sao chính xác phần nội dung của bản gốc hoặc phần nội dung của bản chính văn bản cần trích sao, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định.

c) bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của bản gốc hoặc bản chính văn bản, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định. Câu 6. “Bản sao lục” là? a) bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của bản sao y, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định

b) bản sao chính xác phần nội dung của bản gốc hoặc phần nội dung của bản chính văn bản cần trích sao, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định.

c) bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của bản gốc hoặc bản chính văn bản, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định.

Đáp án A

(Các hình thức sao văn bản trong cơ quan hành chính Nhà nước)

Câu 7. “Bản trích sao” là?

a) bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của bản sao y, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định

bản sao chính xác phần nội dung của bản gốc hoặc phần nội dung của bản chính văn bản cần trích sao, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định

c) bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của bản gốc hoặc bản chính văn bản, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định.

Đáp án B

Câu 8. Văn bản điện tử được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật có giá trị pháp lý như?

a) Bản chính văn bản giấy

b) Bản gốc văn bản giấy.

c) Cả a và b

Đáp án B

(Khi nào sử dụng Tờ trình, Công văn trong văn bản hành chính?)

Câu 10. Bản thảo văn bản phải ai duyệt? a) do người có thẩm quyền ký văn bản

c) Nghị quyết (quy phạm pháp luật), quyết định (quy phạm pháp luật), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận, giấy ủy quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công.

Đáp án B

(Tải mẫu Giấy mời họp, làm việc trong cơ quan Nhà nước)

Câu 11. Người đứng đầu đơn vị soạn thảo văn bản phải kiểm tra và chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trước pháp luật về?

b) do cấp phó của người có thẩm quyền ký văn bản

b) về nội dung văn bản

c) Cả a và b

Đáp án A

a) về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản

Câu 12. Người được giao trách nhiệm kiểm tra thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản phải kiểm tra và chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trước pháp luật về?

c) về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản và nội dung văn bản

Đáp án B

(Hướng dẫn cách soạn thảo, trình bày văn bản hành chính mới nhất)

a) về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản

b) về nội dung văn bản

Câu 13.Ở cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng ai có thẩm quyền ký tất cả văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành? a) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức

c) về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản và nội dung văn bản

Đáp án A

(Quy định mới về viết hoa trong văn bản hàn chính)

Câu 14. Ở cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng trường hợp cấp phó được giao phụ trách, điều hành thì thực hiện ký như?

b) Cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức

b) cấp phó ký thay cấp trưởng.

c) Cả a và b

Đáp án A

Câu 15. Ở cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ tập thể thì việc ký ban hành văn bản như thế nào?

a) Như cấp trưởng

c) Như người đứng đầu

Câu 16. Trường hợp viện dẫn phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của một văn bản cụ thể thì viết hoa như thế nào? a) Viết hoa chữ cái đầu của phần, chương, mục, tiểu mục, điều

Đáp án B

a) người đứng đầu cơ quan, tổ chức thay mặt tập thể lãnh đạo ký các văn bản của cơ quan, tổ chức, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức được thay mặt tập thể, ký thay người đứng đầu cơ quan, tổ chức những văn bản theo ủy quyền của người đứng đầu và những văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

b) người đứng đầu cơ quan, tổ chức ký các văn bản của cơ quan, tổ chức, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức được ký thay người đứng đầu cơ quan, tổ chức những văn bản theo ủy quyền của người đứng đầu và những văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

c) người đứng đầu cơ quan, tổ chức thay mặt tập thể lãnh đạo ký các văn bản của cơ quan, tổ chức, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức được thay mặt tập thể, ký thay người đứng đầu cơ quan, tổ chức những văn bản theo ủy quyền của người đứng đầu

Đáp án A

b) Viết hoa chữ cái đầu của phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản

c) Viết hoa chữ cái đầu của phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm

Đáp án A

Liên hệ mail kesitinh355@gmail.com để tải toàn văn78 câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư để phục vụ cho học tập, công việc và thi công chức, viên chức.

Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 30/2020/nđ

Giới Thiệu Những Điểm Mới Của Nghị Định Số 30/2020/nđ

Quy Định Mới Về Viết Tắt, Viết Hoa Trong Văn Bản Hành Chính

Quy Định Mới Về Viết Hoa Trong Văn Bản Hành Chính Áp Dụng Từ 05/3/2020

Tổng Hợp Điểm Mới Quan Trọng Áp Dụng Từ 05/3/2020 Tại Nghị Định 30

Bạn đang đọc nội dung bài viết Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tìm Hiểu Nghị Định 30 Về Công Tác Văn Thư trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Yêu thích 2188 / Xu hướng 2288 / Tổng 2388 thumb
🌟 Home
🌟 Top