Đề Xuất 1/2023 # Bình Thuận: Kết Quả Tình Hình Thực Hiện Nhiệm Vụ Và Xây Dựng Chính Quyền Điện Tử Tỉnh Năm 2022 Và Nhiệm Vụ Trọng Tâm Năm 2022 # Top 9 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 1/2023 # Bình Thuận: Kết Quả Tình Hình Thực Hiện Nhiệm Vụ Và Xây Dựng Chính Quyền Điện Tử Tỉnh Năm 2022 Và Nhiệm Vụ Trọng Tâm Năm 2022 # Top 9 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Bình Thuận: Kết Quả Tình Hình Thực Hiện Nhiệm Vụ Và Xây Dựng Chính Quyền Điện Tử Tỉnh Năm 2022 Và Nhiệm Vụ Trọng Tâm Năm 2022 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

– Kết quả Đánh giá xếp hạng mức độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông của tỉnh năm 2019 (Viet Nam ICT Index 2019).

Xếp hạng Tổng thể ICT Index tỉnh Bình Thuận

STT

Năm đánh giá

Xếp hạng chung

Chỉ số hạ tầng kỹ thuật

Chỉ số hạ tầng nhân lực

Chỉ số ứng dụng CNTT

1

2017

34

22

50

29

2

2018

35

30

50

19

3

2019

49

31

54

59

– Kết quả Đánh giá, xếp hạng hoạt động triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị năm 2019: Như vậy theo kết quả đánh giá Viet Nam ICT Index 2019, tỉnh Bình Thuận đạt 0,3035/1,0000 điểm, chênh lệch khoảng cách điểm khá lớn so với địa phương đứng đầu (chênh lệch 0,5619 điểm) xếp hạng 49/63 tỉnh, thành phố (Đà Nẵng xếp thứ nhất: 0,8654 điểm, Lai Châu – xếp thứ 63: 0,0855 điểm), giảm 14 bậc so với năm 2018. Trong 3 nhóm chỉ số (hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng nhân lực và ứng dụng CNTT với 28 tiêu chí thành phần) được đánh giá, xếp hạng thì cả 3 nhóm chỉ số xếp hạng chung Bình Thuận đều giảm hạng so với năm 2018, đặc biệt là sự giảm mạnh về chỉ số ứng dụng CNTT (giảm 40 bậc so với năm 2018).

Nhóm Văn phòng UBND tỉnh và Thanh Tra tỉnh: 2/2 đơn vị đạt loại Tốt, tỷ lệ 100%.

Nhóm các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (17 đơn vị): 17/17 đơn vị đạt loại Tốt, tỷ lệ 100%.

Nhóm các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh (4 đơn vị): 4/4 đơn vị đạt loại Tốt, tỷ lệ 100%.

Nhóm các huyện, thị xã, thành phố (10 đơn vị):

+ Đạt loại Tốt: gồm 9/10 địa phương, đạt tỷ lệ 90%.

+ Đạt loại Khá: gồm 1/10 địa phương, đạt tỷ lệ 10%.

+ Không có đơn vị xếp hạng Trung bình, Yếu.

– Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2019:

+ Về Hạ tầng kỹ thuật

Các sở, ngành, địa phương: cấp tỉnh và huyện đạt: 01 máy tính/CBCC; cấp xã: 0,9 máy tính/CBCC; 100% sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện có mạng LAN, kết nối Internet tốc độ cao và kết nối mạng WAN tỉnh bằng đường truyền số liệu chuyên dùng tốc độ cao, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin, kết nối ổn định; 100% UBND cấp xã có mạng LAN, kết nối Internet tốc độ cao; Hệ thống Hội nghị truyền hình tiếp tục phục vụ có hiệu quả các cuộc họp trực tuyến giữa Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương với tỉnh và giữa UBND tỉnh với 10/10 UBND huyện, thị xã, thành phố.

Trung tâm Tích hợp dữ liệu (THDL) tỉnh: Đầu tư bổ sung 01 máy chủ; 01 thiết bị lưu trữ tập trung (NAS); thiết bị chống sét trên đường truyền mạng LAN; thiết bị cảnh báo cúp điện, nhiệt độ, độ ẩm phòng máy; hệ thống phòng cháy chữa cháy phòng máy chủ; nâng cấp bổ sung tài nguyên RAM và ổ đĩa cứng cho máy chủ vật lý hệ thống điện toán đám mây (cloud).

+ An toàn an ninh thông tin

Các sở, ngành, địa phương: triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời theo chỉ đạo của UBND tỉnh; thiết lập tường lửa (firewall mềm), sao lưu dữ liệu và trang bị phần mềm diệt virus có bản quyền; triển khai các giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin và cập nhật lỗ hổng, ngăn chặn mã độc kịp thời; triển khai kết nối, chia sẻ thông tin về mã độc giữa các hệ thống thông tin.

Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh: rà soát, khắc phục các lỗ hổng bảo mật theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Hệ thống máy chủ chủ và nhiều thiết bị mạng, thiết bị bảo mật chuyên dụng tại Trung tâm THDL tỉnh hoạt động liên tục, ổn định, an toàn, bảo đảm ngăn ngừa các cuộc tấn công từ bên ngoài.

+ Ứng dụng CNTT trong xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh

Ứng dụng CNTT trong xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, đổi mới phương thức làm việc theo hướng điện tử hóa, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; bảo đảm các nguồn lực triển khai xây dựng Chính phủ điện tử tỉnh. Cụ thể:

Triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động Trục kết nối liên thông, chia sẻ, trao đổi dữ liệu quy mô cấp tỉnh (ESB) theo hình thức thuê dịch vụ nhằm để kết nối liên thông và tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh với các Bộ ngành và Chính phủ: Phần mềm QLVB&ĐH, Hệ thống Một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Xây dựng và phê duyệt “Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Xây dựng và đưa vào hoạt động cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính (TTHC) tỉnh Bình Thuận, tích hợp đồng bộ với cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC tại địa chỉ http://tthc.binhthuan.gov.vn.

Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử tỉnh, Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được kết nối với Zalo nhằm công khai kết quả giải quyết hồ sơ TTHC (tra cứu trên website, tin nhắn SMS, quét mã QR qua Zalo,…); và kết nối với Hệ thống CNTT của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam nhằm triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh qua dịch vụ bưu chính công ích.

100% thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước tỉnh được cung cấp trực tuyến ở mức độ 2; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với tổng số 428 thủ tục/1963 thủ tục hành chính trên toàn tỉnh, đạt tỷ lệ 21,8%, trong đó có 220 DVC trực tuyến ở mức độ 3 và 208 DVC trực tuyến ở mức độ 4.

Thực hiện kết nối Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh và Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh với Cổng dịch vụ công Quốc gia. Đã kết nối, tích hợp 02 dịch vụ công gồm: thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại (Sở Công Thương đã tiếp nhận và xử lý 89 hồ sơ gửi từ Cổng dịch vụ công quốc gia), thủ tục đổi giấy phép lái xe do Ngành giao thông vận tải cấp (Sở Giao thông Vận tải đã tiếp nhận và giải quyết đúng quy định 398 hồ sơ).

Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử liên thông được triển khai đồng bộ, thống nhất theo mô hình tập trung cho tất cả các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh ở 3 cấp và kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh, các hệ thống phần mềm tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; hệ thống phần mềm sử dụng chung LDAP sẵn có trên hệ thống Thư điện tử công vụ tỉnh để thực hiện xác thực người dùng, tránh sử dụng nhiều tài khoản cho các hệ thống khác nhau. Hiện phần mềm được khai thác, sử dụng tương đối hiệu quả, hầu hết các quy trình, thủ tục hành chính đã được cập nhật vào phần mềm. Cụ thể: toàn tỉnh: tiếp nhận 287.345 hồ sơ, giải quyết đúng và sớm hạn 176.806 hồ sơ và trễ hạn 110.539 hồ sơ (đạt tỷ lệ: 61,53 %); riêng cấp tỉnh: tiếp nhận 81.492 hồ sơ, giải quyết đúng và sớm hạn 81.084 hồ sơ (trễ 408 hồ sơ), đạt tỷ lệ 99,49 %.

Triển khai thực hiện Đề án nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã theo hướng hiện đại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Hoàn thành triển khai mở rộng ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành đến các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh, các phòng ban cấp huyện, cấp xã (290 đơn vị), đảm bảo 100% các đơn vị được triển khai sử dụng phần mềm; hoàn thành kết nối liên thông phần mềm theo mô hình liên thông 4 cấp (xã – huyện – tỉnh – Trung ương) và thực hiện phát hành văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản Quốc gia. Việc khai thác, sử dụng phần mềm ở các đơn vị cấp tỉnh và cấp huyện sử dụng theo quy trình khép kín, thực hiện ký số, gửi nhận văn bản liên thông qua phần mềm, không gửi văn bản (trừ văn bản mật).

Thực hiện nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh đảm bảo các quy định hiện hành. Tin tức và văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh được đăng tải đầy đủ và kịp thời (Tổng số lượt truy cập trên Cổng Portal tỉnh trong năm 2019 là 1.658.472 lượt).

100% các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh, các phòng ban cấp huyện và cấp xã được cấp chứng thư số góp phần đẩy mạnh tăng cường trao đổi, sử dụng văn bản điện tử qua môi trường mạng.

+ Triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu

Hệ thống phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức hoạt động ổn định, thông suốt, phát huy hiệu quả đầu tư.

Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu tin học hóa TTHC tỉnh Bình Thuận phục vụ kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC tích hợp, sử dụng đồng bộ trong Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh.

+ Phát triển nguồn nhân lực

Trong năm đã triển khai 01 lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu theo chuẩn kỹ năng an toàn thông tin cho quản trị mạng các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Về công tác tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành: UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã ban hành các văn bản trọng tâm nhằm chỉ đạo, điều hành phù hợp với chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như của Chính phủ, Như vậy, trong năm 2019, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành trọng tâm, kịp thời, phù hợp với giai đoạn phát triển và xây dựng Chính quyền điện tử hiện nay; Hạ tầng và thiết bị CNTT đã được các cơ quan cấp tỉnh và một số cơ quan cấp huyện quan tâm đầu tư nhằm đẩy mạnh và ứng dụng CNTT tại địa phương; Trung tâm THDL tỉnh duy trì vận hành ổn định 24/7; Mạng WAN của tỉnh hoạt động ổn định và đảm bảo phục vụ tốt cho các hội nghị trực tuyến của UBND tỉnh và các ứng dụng dùng chung khác. Ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp được quan tâm đầu tư, nâng cấp mở rộng. Việc áp dụng linh hoạt dịch vụ hành chính công trực tuyến kết hợp với trả kết quả qua hệ thống bưu chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần thực hiện tốt yêu cầu cải cách hành chính. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước được lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ đạo, đã bố trí một phần kinh phí để trang bị phần mềm diệt virus có bản quyền, trang bị thiết bị bảo mật, phòng chống tấn công mạng và thực hiện sao lưu các dữ liệu quan trọng, đảm an toàn và bảo mật thông tin tại đơn vị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc như:

Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến qua mạng còn rất hạn chế do: thủ tục hành chính thường xuyên thay đổi, làm hạn chế việc đưa CNTT vào cải cách hành chính; các hồ sơ nộp tại bộ phận một cửa cần phải có bản gốc; người dân chưa có thói quen nộp hồ sơ qua mạng, tâm lý vẫn muốn nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa.

Công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiện ích khi sử dụng dịch vụ hành chính công chưa thật sự hiệu quả. Người dân, tổ chức vẫn còn có thói quen, tâm lý nộp hồ sơ, nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính nên chưa thực hiện được nhiều, chưa thực sự tin tưởng về dịch vụ cung cấp của Bưu điện.

Năng lực xử lý, lưu trữ dữ liệu các ứng dụng CNTT và công tác đảm bảo an toàn thông tin tại Trung tâm THDL tỉnh tuy đã được đầu tư, bổ sung trong thời quan qua nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, UBND tỉnh Bình Thuận cũng đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 như sau:

– Về hạ tầng

Tiếp tục đầu tư bổ sung hạ tầng mạng và trang thiết bị CNTT cho Bộ phận Một cửa cấp huyện, xã (giai đoạn I, năm 2020) theo nội dung Đề án nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã theo hướng hiện đại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Triển khai dự án “Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh”, bổ sung thiết bị cần thiết cho Trung tâm THDL tỉnh, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật để triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh;

Duy trì hoạt động hiệu quả “Trục kết nối liên thông, chia sẻ, trao đổi dữ liệu-ESB”; tiếp tục kết nối các hệ thống thông tin/phần mềm của tỉnh với các hệ thống thông tin/phần mềm của Bộ/ ngành qua ESB bảo đảm theo yêu cầu.

Triển khai chuyển đổi IPv6 cho các hệ thống thông tin của tỉnh.

– Về ứng dụng

Hướng dẫn các sở, ngành, các địa phương về sử dụng giải pháp miễn phí (Microsoft Team) triển khai hội, họp và làm việc trực tuyến trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Cảnh báo các sở, ngành, địa phương về vấn đề mất an toàn bảo mật khi sử dụng phần mềm họp trực tuyến (Zoom).

Triển khai cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh, phiên bản 2.0, bảo đảm phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0; các hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm, cơ sở dữ liệu, an toàn thông tin… khi triển khai phải bảo đảm phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh.

Đăng ký Bộ Thông tin và Truyền thông xin triển khai thí điểm Trung tâm điều hành đô thị thông minh và Triển khai các dự án thuộc Đề án phát triển Đô thị thông minh tỉnh Bình Thuận;

Triển khai Hệ thống các phần mềm (giai đoạn I, năm 2020) theo Đề án nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã theo hướng hiện đại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức triển khai “Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp khi Cổng dịch vụ công quốc gia đưa vào vận hành theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Nâng cấp Phần mềm Quản lý Văn bản và Điều hành và phát triển phiên bản trên nền di động.

– An toàn, an ninh thông tin mạng

Tăng cường thực hiện công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng. Triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020.

Triển khai đảm bảo an toàn toàn theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Tiếp tục đầu tư bổ sung hệ thống lưu trữ và thiết bị an toàn thông tin chuyên dụng; triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin, phần mềm, hạ tầng CNTT cho Trung tâm THDL tỉnh: Xây dựng Hệ thống quan trắc, giám sát, quản lý tập trung cấp tỉnh phục vụ giám sát an toàn thông tin phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận; Xây dựng và triển khai thực hiện giải pháp phòng, chống mã độc… theo Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin đã được phê duyệt; rà soát, đánh giá, triển khai an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin bảo đảm theo mô hình “4 lớp”;…

Triển khai dự án “Đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin mạng trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh”.

Tiếp tục hướng dẫn các cơ quan, đơn vị giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn việc để lộ, lọt thông tin, chống xâm nhập, khai thác thông tin mật ở các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các hệ thống phần mềm phục vụ cho học trực tuyến, tổ chức hội họp và làm việc từ xa.

– Xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu

Triển khai dự án Xây dựng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ công tác quy hoạch và cung cấp thông tin hỗ trợ đầu tư nhằm phục vụ xây dựng dữ liệu về bản đồ (GIS) quy hoạch trên phạm vi toàn tỉnh; duy trì hoạt động ổn định các Ứng dụng CNTT phục vụ quản lý chuyên ngành; triển khai các bước (thủ tục) thực hiện đầu tư dự án “Tạo lập và hoàn thiện CSDL hộ tịch tại tỉnh Bình Thuận”.

– Phát triển nguồn nhân lực

Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý CNTT, an toàn an ninh thông tin, xây dựng và triển khai Chính quyền điện tử cho đội ngũ lãnh đạo phụ trách CNTT các đơn vị cấp tỉnh và huyện; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức CNTT, an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, cán bộ phụ trách CNTT tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu về kiến thức, kỹ năng theo quy định.

NH

Kết Quả Thực Hiện Chính Sách Người Có Công Của Tỉnh Năm 2022; Phương Hướng, Nhiệm Vụ Năm 2022

Hiện nay, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh đang quản lý 24.019 hồ sơ chính sách người có công (NCC), trong đó có 5.283 trường hợp đang hưởng trợ cấp hằng tháng; toàn tỉnh có 8.896 hộ gia đình chính sách NCC (trong đó, 8.852 hộ có mức sống trung bình, đạt 99,5%; 20 hộ cận nghèo).

Lãnh đạo tỉnh trao danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng”

cho thân nhân các Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh năm 2018

Năm 2018, toàn tỉnh giải quyết 1.352 hồ sơ, trong đó giải quyết hồ sơ công nhận mới 456 hồ sơ (43 hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 332 hồ sơ ưu đãi học sinh sinh viên, 02 hồ sơ thương binh, 51 hồ sơ tuất liệt sỹ, thương bệnh binh, 05 hồ sơ vợ liệt sỹ tái giá, 02 hồ sơ thương binh) và 657 hồ sơ mai táng phí các loại; thực hiện di chuyển 246 hồ sơ NCC đi ngoài tỉnh và tiếp nhận 242 hồ sơ NCC từ tỉnh khác chuyển đến. Bên cạnh đó, tổ chức điều dưỡng cho 2.120 đối tượng, trong đó điều dưỡng tại nhà 1.458 đối tượng và 662 đối tượng tập trung tại Đà Lạt và Nha Trang; 100% các đối tượng chính sách được cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời để khám chữa bệnh; vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng và chăm sóc suốt đời cho 63 NCC, trong đó có 29 bà mẹ Việt Nam anh hùng với mức phụng dưỡng hàng tháng từ 200.000 – 1.000.000đ; tặng 45 sổ tiết kiệm với tổng trị giá 152 triệu đồng cho các hộ chính sách NCC và con em NCC vượt khó.

Trong năm, tỉnh đã hoàn thành và xây mới 706 căn nhà cho các gia đình chính sách, NCC; các huyện, thị xã, thành phố tích cực vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây mới và sửa chữa 33 căn nhà tình nghĩa với tổng kinh phí gần 1,2 tỷ đồng.

Trong năm, tiếp nhận 95 hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh. Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ, tỉnh tổ chức thăm, tặng 49.132 phần quà với tổng kinh phí trên 16,8 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách, NCC với cách mạng.

Năm 2019, ngành LĐ-TB&XH đề ra chỉ tiêu với 100% xã, phường, thị trấn được công nhận “xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, NCC”. Cùng với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đó là:

Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với NCC với cách mạng và tiếp tục đẩy mạnh phong trào: “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”, “xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, NCC” nhằm huy động mọi nguồn lực trong xã hội, cộng đồng cùng Nhà nước chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần đối với NCC.

Tạo nhiều chính sách, chương trình hỗ trợ như: miễn giảm thuế đất, ưu tiên cho thuê đất sản xuất, hỗ trợ vay vốn từ quỹ xóa đói giảm nghèo, xây, sửa chữa nhà và giới thiệu việc làm cho các gia đình chính sách NCC, đặc biệt là gia đình thuộc hộ nghèo và cận nghèo để nâng cao mức thu nhập giúp các hộ thuộc đối tượng trên thoát nghèo.

Hoàn thiện việc hỗ trợ xây và sửa chữa nhà cho đối tượng NCC khó khăn về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, rà soát các hộ gia đình chính sách NCC khó khăn về nhà ở để vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ.

Rà soát, hướng dẫn và lập hồ sơ giải quyết chế độ cho các đối tượng liệt sỹ, thương binh và người hưởng chính sách như thương binh theo quy định tại Thông tu liên tịch số 28/2013/TTLT/BLĐTHXH-BQP ngày 22/10/2013 của liên Bộ LĐ-TB&XH với Bộ Quốc phòng.

Triển khai các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019); xét chọn đối tượng NCC tiêu biểu được lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà vào dịp lễ, tết./.

Lượt xem: 1118

Nhiệm Vụ Trọng Tâm Phát Triển Khoa Học Công Nghệ Tỉnh Cao Bằng Năm 2022

Năm 2019, mặc dù tình hình kinh tế – xã hội của địa phương còn nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ KH&CN; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, cùng với tinh thần chủ động, quyết tâm, trách nhiệm và tích cực của tập thể công chức, viên chức và người lao động, hoạt động KH&CN năm 2019 đã hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu theo kế hoạch, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII, các chương trình trọng tâm và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Cao Bằng đã đề ra.

Trong công tác tham mưu: Sở KH&CN đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 03 văn bản quy phạm pháp luật, gồm: Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh quy định một số mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Cao Bằng về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng.

Công tác quản lý nhiệm vụ KH&CN: Thực hiện quản lý, theo dõi tình hình triển khai Dự án KH&CN cấp quốc gia “Hoàn thiện công nghệ sản xuất sắt xốp và nghiên cứu sử dụng sắt xốp để luyện một số thép hợp kim phục vụ kinh tế và quốc phòng” do Công ty Cổ phần Khoáng sản và luyện kim Việt Nam (Mirex) chủ trì thực hiện. Trong năm, đã tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp nhà nước đối với 08 đề tài (đề tài số 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10) và 01 dự án sản xuất thử nghiệm thuộc Dự án. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ KH&CN theo dõi, quản lý và tổ chức kiểm tra 03 lượt đối với 02 dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Quản lý 28 dự án, đề tài KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước chuyển tiếp và 06 nhiệm vụ mới thực hiện năm 2019 đã được ký hợp đồng. Trong đó, đã tổ chức nghiệm thu 14 đề tài, dự án; tổ chức kiểm tra 19 lượt đề tài, dự án; cấp 09 Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN;

Công tác quản lý công nghệ, sở hữu tri tuệ: Xem xét, thẩm định công nghệ đối với 02 dự án đầu tư; tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2017-2020; Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và Kế hoạch thực hiện Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Tiếp tục quản lý, theo dõi và phối hợp triển khai 04 dự án về sở hữu trí tuệ. Trong năm 2019, nhãn hiệu tập thể “Nếp Hương Bảo Lạc” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp cho Hội Nếp Hương Bảo Lạc quản lý, sử dụng theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cấp tại Quyết định số 96279/QĐ-SHTT ngày 31/10/2019.

Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Đồng thời, ban hành Kế hoạch phòng ngừa và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2019-2025; thực hiện tốt công tác theo dõi, đôn đốc các cơ sở bức xạ hoạt động theo đúng quy định, trong năm 2019 đã tiến hành xem xét giải quyết 15 hồ sơ trong lĩnh vực an toàn bức xạ, hạt nhân.

Công tác thanh tra KH&CN: Hoạt động kiểm tra, thanh tra tiếp tục được thực hiện tốt, góp phần tạo môi trường cạnh tranh giữa các doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong năm đã thực hiện 08 cuộc thanh tra đối với 29 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu công nghiệp, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tiến hành công việc bức xạ. Qua thanh tra đã phát hiện và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 đơn vị với số tiền xử phạt là 61.000.000 đồng.

Hoạt động tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng: Xem xét, thẩm định và quyết định hỗ trợ hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm cho 02 doanh nghiệp theo cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh theo Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 12/2019/QĐ-UBND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại 25 cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; Tích cực triển khai thực hiện việc chuyển đổi phiên bản ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO 9001:2015.

Hoạt động ứng dụng, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ: Tập trung thực hiện các nhiệm vụ KH&CN được nhà nước giao, đặt hàng, gắn với việc tăng cường công tác tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ cho bà con nông dân tại các xã, huyện trên địa bàn tỉnh; Tham gia các chương trình kết nối cung cầu, tư vấn chuyển giao công nghệ, giới thiệu sản phẩm KH&CN trong và ngoài tỉnh; Theo dõi, chăm sóc các giống cây trồng và tiến hành nuôi cấy mô tế bào đối với các loài lan kim tuyến, chuối, mía; Duy trì sản xuất các giống nấm hương, nấm sò, trà giảo cổ lam, bột nghệ để tiêu thụ trên thị trường; tổ chức 04 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng nấm sò trên rơm cho bà con nông dân tại các huyện trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động thông tin và thống kê KH&CN: Công tác thông tin và truyền thông KH&CN được thực hiện tốt với số lượng, chất lượng các tin, bài, phóng sự ngày càng được nâng cao góp phần đưa KH&CN đến gần với đời sống; xuất bản 2.000 cuốn lịch KH&CN năm 2020; 2.000 cuốn tài liệu thông tin KH&CN; 200 cuốn tài liệu cảnh báo trượt lở, lũ quét, lũ bùn đá trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; thực hiện 12 chương trình KHCN và đời sống và 03 tin về hoạt động KH&CN phát trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Cao Bằng; cập nhật và viết được 324 tin, bài lên trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ khcncaobang.gov.vn.

Công tác cải cách hành hính: Triển khai hiệu quả Kế hoạch CCHC; công tác kiểm soát TTHC luôn đảm bảo chất lượng và kịp tiến độ yêu cầu; thường xuyên rà soát, đánh giá các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; triển khai thực hiện việc tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, trả kết quả TTHC theo cơ chế một cửa, áp dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử hiện đại (iGate); tích cực tham mưu triển khai việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; khai thác và áp dụng hiệu quả phần mềm hệ thống quản lý văn bản và điều hành (iOffice). Tiếp nhận và giải quyết 23 hồ sơ đúng hạn.

Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác năm 2020, Sở KH&CN đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp triển khai công tác năm 2020, như sau:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về vai trò của KH&CN trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của Chương trình hành động của Chính phủ, Chỉ thị của Tỉnh uỷ Cao Bằng và Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

Tham mưu hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật về KH&CN để thúc đẩy hoạt động KH&CN. Quan tâm, triển khai thực hiện tốt công tác CCHC và kiểm soát TTHC; duy trì ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là việc sử dụng thư điện tử công vụ và sử dụng chữ ký số cá nhân, chữ ký số cơ quan trong quá trình phát hành văn bản đi. Kịp thời đề xuất, tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hệ thống cơ chế, chính sách về KH&CN trên địa bàn tỉnh; tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở KH&CN;

Tập trung xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực, đặc sản của tỉnh góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; tăng cường theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các cơ sở bức xạ hoạt động theo đúng quy định, đảm bảo an toàn; thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho các cơ sở X-quang y tế;

Tổ chức thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, an toàn bức xạ, hoạt động KH&CN, sở hữu trí tuệ và thanh tra chuyên đề theo sự chỉ đạo đột xuất của Bộ KH&CN, UBND tỉnh; Tăng cường công tác tham mưu việc triển khai chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO phiên bản 9001:2015 thay thế phiên bản 9001:2008 vào hoạt động trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Tập trung nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và ứng dụng khoa học vào sản xuất, đời sống; tiếp tục áp dụng công nghệ sinh học trong nhân giống cây trồng phục vụ sản xuất trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh hoạt động dịch vụ KH&CN;

Tăng cường chất lượng các tài liệu KH&CN và xuất bản Lịch KH&CN hàng năm; tiếp tục nâng cấp và nâng cao số lượng, chất lượng tin, bài về KH&CN lên trang thông tin điện tử của Sở KH&CN; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động KH&CN trên Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Cao Bằng./.

Tác giả bài viết: BBT

Chi Bộ Khu Dân Cư Số 1 Tổ Chức Tổng Kết Tình Hình Thực Hiện Nhiệm Vụ Năm 2022

         Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, ngày 13tháng 01 năm 2019, tại nhà sinh hoạt công đồng chi bộ 1+2, Chi bộ khu dân cư số 1 phường Hòa Xuântổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Chi bộ năm 2018, bàn phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019.

         Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quyết– Quận ủy viên, Bí thư đảng ủyphường, các đồng chí cán bộ quân dân chính cùng tất cả các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

          

Quang cảnh hội nghị

          Thay mặt chi bộ, đồng chí Nguyễn Thanh Ba– Bí thư chi bộ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Năm qua, chi bộ lãnh đạo, cán bộ và nhân dân tổ dân phố đã đạt được nhiều kết quả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng. Đời sống nhân dân ổn định, hạ tầng cơ sở được đầu tư hoàn chỉnh, bảo đảm vệ sinh môi trường, đảo bảo văn minh đô thị, công tác thu các loại quỹ vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác Văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực, đời sống tinh thần của nhân dân được nâng lên. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, thường xuyên tuyên truyền nhân dân nâng cao cảnh giác, không để mất cắp trong nhà dân, nhất là không có tệ nan tiêm chính, hút hít, cờ bạc, rượu chè, làm mất trật tự an ninh trên địa bàn. Chính quyền, ban công tác mặt trận và các đoàn thể, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn ngành dọc, nghị quyết của Đảng các cấp nên đã thu được nhiều kết quả. Công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng luôn được cấp ủy chi bộ quan tâm lãnh đạo thường xuyên, hàng tháng họp chi bộ, triển khai nghị quyết của Đảng Bộ… Với những kết quả đạt được, năm 2018, Chi bộ vinh dự được công nhậnchi bộ đạt trong sạch, vững mạnhtiêu biểu.

          Hội nghị tổng kết đã thành công tốt đẹp, kết thúc 17h00 cùng ngày.

Các tin khác:

Bạn đang đọc nội dung bài viết Bình Thuận: Kết Quả Tình Hình Thực Hiện Nhiệm Vụ Và Xây Dựng Chính Quyền Điện Tử Tỉnh Năm 2022 Và Nhiệm Vụ Trọng Tâm Năm 2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!