Đề Xuất 5/2023 # Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng # Top 10 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 5/2023 # Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng # Top 10 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Thanh lý hợp đồng là việc các bên ghi nhận những nội dung của hợp đồng đã được hoàn tất và những nội dung chưa được hoàn tất, đồng thời xác nhận lại khối lượng, chất lượng công việc cũng như các nghĩa vụ phát sinh sau quá trình hoàn thành công việc theo hợp đồng mà hai bên đã ký kết.

Nội dung chi tiết

1. Quy định về biên bản thanh lý hợp đồng

Thanh lý hợp đồng là gì?

Thanh lý hợp đồng là việc các bên ghi nhận những nội dung của hợp đồng đã được hoàn tất và những nội dung chưa được hoàn tất, đồng thời xác nhận lại khối lượng, chất lượng công việc cũng như các nghĩa vụ phát sinh sau quá trình hoàn thành công việc theo hợp đồng mà hai bên đã ký kết.

Biên bản thanh lý hợp đồng là gì?

Biên bản thanh lý hợp đồng (Nguồn: Internet)

Mục đích của thanh lý hợp đồng:

_Giúp các bên trong Hợp đồng xác định được các quyền và nghĩa vụ của các bên đã được thực hiện đến đâu, các trách nhiệm, nghĩa vụ nào còn chưa được thực hiện và hậu quả pháp lý của việc nghĩa vụ chưa được thực hiện là gì _Những phần quyền và nghĩa vụ nào mà các bên trong hợp đồng đã thực hiện đầy đủ hoặc có thỏa thuận với nhau thì được xem như chấm dứt, đối với những phần quyền và nghĩa vụ còn chưa thực hiện đầy đủ thì vẫn tiếp tục còn hiệu lực. _Các bên cũng sẽ xác định cụ thể các trách nhiệm tài sản, hậu quả pháp lý của các bên trong quan hệ hợp đồng do phải thanh lý trong trường hợp thanh lý chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. _Giải phóng các nghĩa vụ mà các bên có nghĩa vụ đã thực hiện đối với bên có quyền, tránh các tranh chấp về sau có thể xảy ra đối với các phần quyền và nghĩa vụ mà các bên đã thực hiện. _Theo như mô tả của bạn thì trong hợp đồng trên bên bạn (bên mua) đã thực hiện xong nghĩa vụ thanh toán. Như vậy, chúng tôi cho rằng trong trường hợp này bên mua muốn đảm bảo nghĩa vụ thanh toán để tránh trường hợp sau này xảy ra tranh chấp thì bên bạn nên thực hiện việc thanh lý hợp đồng.

Nội dung trong thanh lý hợp đồng cần nêu rõ hai nội dung sau:

– Thứ nhất là về việc công ty bạn đã thực hiện xong nghĩa vụ thanh toán, hai bên cam kết sau này không thể có tranh chấp xảy ra đối với nội dung này;

– Thứ hai, về nghĩa vụ bảo hành, hai bên thỏa thuận nghĩa cụ bảo hành của bên bán vẫn tiếp tục còn hiệu lực sau khi hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng và kéo dài cho đến hết thời hạn bảo hành theo thỏa thuận của hai bên trong hợp đồng cung cấp hàng hóa. Nếu trong hợp đồng cung cấp hàng hóa chưa quy định chi tiết điều này, trong biên bản thanh lý phải làm rõ và hai bên phải cùng đồng ý với những nội dung này.

Như vậy, để đảm bảo việc mô tả đúng tiến độ của hợp đồng cũng như tránh tranh chấp xảy ra về sau, công ty bạn nên thanh lý hợp đồng và nêu rõ nghĩa vụ thanh toán của bên công ty mình đã thực hiện xong cũng như những nghĩa vụ mà công ty bên kia chưa thực hiện.

Căn cứ nào để lập biên bản thanh lý hợp đồng

– Căn cứ vào những điều khoản quy định về chấm dứt hợp đồng, thanh lý hợp đồng dựa từ bản hợp đồng chính;

– Căn cứ vào quy định pháp luật của pháp luật với những khoản trích dẫn từ bản hợp đồng chính.

Do vậy việc soạn thảo biên bản thanh lý hợp đồng luôn có những yêu cầu người viết có đủ sự tinh tế và độ chính xác hợp pháp cao. Về thẩm quyền ký kết:

Người có quyền ký hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người:

– Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã;

– Đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức có tư cách pháp nhân;

– Được các thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân ủy quyền;

– Trực tiếp sử dụng lao động;

– Được người đại diện theo pháp luật ủy quyền bằng văn bản.

(khoản 1 Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP)

Người có quyền ký hợp đồng lao động bên phía người lao động là người:

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi và có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện;

– Đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi và có sự đồng ý của người dưới 15 tuổi;

– Được những người lao động trong nhóm ủy quyền.

(khoản 2 Điều 3 Nghị định 05/2015/NĐ-CP)

Trên cơ sở này, về nguyên tắc, người có thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động sẽ là người có thẩm quyền ký biên bản thanh lý hợp đồng lao động.

2. Biên bản thanh lý hợp đồng có ý nghĩa gì?

Đặc điểm nổi bật của biên bản thanh lý hợp đồng

Trường hợp cần viết biên bản thanh lý hợp đồng

Không phải tất cả các trường hợp đều được áp dụng viết biên bản hay trong bất kỳ tình huống nào doanh nghiệp cũng có thể viết. Việc viết biên bản cũng như những quy định cụ thể được quy định trong những trường hợp như sau:

– Hợp đồng thanh lý được lập biên bản khi các hoạt động kinh tế, xây dựng, kinh doanh được thực hiện xong;

– Được dùng trong các trường hợp thời hạn của bản hợp đồng chính đã hết và không có sự thỏa thuận nào về bản hợp đồng đó khi thực hiện. Ví dụ cụ thể nhất, dễ dàng bắt gặp đó là biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

– Lập biên bản thanh lý hợp đồng trong trường hợp những thỏa thuận bị đình chỉ hay đang trong giai đoạn sắp hủy bỏ và sẽ hủy bỏ.

– Trường hợp không được tiếp tục thực hiện các trao đổi và phải lập biên bản đó là khi một bên ký kết hợp đồng là pháp nhân phải giải thể công trình, dự án, kinh doanh đó.

– Người thực hiện các điều khoản về hợp đồng không có đủ điều kiện và tư cách, năng lực để thực hiện hợp đồng kinh tế.

Đồng thời, các bên cũng sẽ xác định các khoản về những hậu quả pháp lý hay các trách nhiệm của bản thân mình khi lập biên bản thanh lý tài sản là gì? Từ đó có những cái nhìn đúng đắn và quyết định về hợp đồng của cả hai bên, nhằm đem lại thuận lợi nhất có thể mà không bị vướng mắc hay bận tâm công việc gì.

Bản hợp đồng được quy định có tính pháp lý và được áp dụng kể từ thời điểm các bên ký kết vào biên bản. Quan hệ của chủ thể tham gia gần như hết hiệu lực, tuy nhiên các bên tham gia cũng cần thực hiện quyền và nghĩa vụ về trách nhiệm thực hiện và tuân thủ hợp đồng đến khi trách nhiệm được kết thúc và biên bản được hoàn thành. Các bên tham gia cần thực hiện đúng và chấp hành nghiêm chỉnh để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc cho những trường hợp tranh chấp không đáng có xảy ra.

3. Có bắt buộc làm biên bản thanh lý hợp đồng không?

Về bản chất, mục đích của việc thanh lý hợp đồng là giúp cho các bên xác định lại rằng các bên đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng đến đâu, trách nhiệm nào còn tồn đọng, hậu quả của việc đó là gì. Khi xác định xong, những phần quyền và nghĩa vụ nào mà các bên đã thực hiện và có thỏa thuận với nhau xem như chấm dứt, chỉ riêng đối với những phần quyền và nghĩa vụ còn tồn đọng chưa thực hiện được thì vẫn còn hiệu lực. Như vậy, mục đích sâu xa của việc thanh lý hợp đồng chính là giải phóng các quyền và nghĩa vụ mà các bên đã thực hiện đối với bên kia, tránh các tranh chấp về sau có thể xảy ra đối với các phần quyền và nghĩa vụ mà các bên đã thực hiện. Có thể nói, đây là một trong những ưu việt của chế định “thanh lý hợp đồng”.

4. Một số mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-o0o—–

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ 

– Căncứ hợp đồng … ký ngày … tháng …năm ..          

– Căn cứ vào nhu cầu sử dụng dịch vụ của công ty …

Hôm nay, ngày … tháng… năm …., chúng tôi gồm:

Chúng tôi gồm:

BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (BÊN A):

CÔNG TY ….

Địa chỉ: ….

Đại diện: Ông …

Chức vụ: Tổng Giám đốc/ Giám đốc

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (BÊN B):

CÔNG TY…

Địa chỉ:

Đại diện:  Ông ….

Chức vụ: Tổng Giám đốc/ Giám đốc

Hai bên đã  tiến hành thanh lý hợp đồng với những nội dung sau:

1. Bên A đồng ý nghiệm thu kết quả sử dụng dịch vụ … do bên B bàn giao đến hết ngày …

2. Bên A đã thực hiện việc thanh toán trước phí sử dụng dịch vụ …cho bên B vào ngày…..

Số tiền:                              VND (Bằng chữ: ……………………………………..).

Hai bên đồng ý thanh lý các hợp đồng này vào ngày….

Biên bản được lập thành 4 bản, mỗi bên giữ 2 bản.

         ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                        ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

(Căn nhà số :  đường……………phường  …………………………………………………… quận……………………)

BÊN CHO THUÊ NHÀ:  (Gọi tắt là Bên A)

Ông/Bà:………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ……………..do …………………cấp ngày…….tháng…….năm……………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………………………    

BÊN THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên B)    

Công ty:………………………………………………………………………………………………………………….

Trụ sở số:……………………………………………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:………………………………………………………………………..

Do ông (Bà):……………………………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số:……………………..do ……………………………………………………………

cấp ngày…….tháng…….năm…………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………..

Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số:………………………………………………………………………..

Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã ký giữa chúng tôi tại Phòng Công chứng số ……….ngày ………tháng………năm……….., chúng tôi thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng thuê nhà như­ sau:

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê nhà kể từ ngày……….tháng ……….năm……………

Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.

Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng số……………thành phố  Hồ Chí Minh chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà nêu trên không còn giá trị nữa.

Hợp đồng được lập thành……….bản, mỗi bản…………trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số……….lưu 01 bản.

Lập tại Phòng công chứng số ……………… ngày………..tháng………..năm………………..

BÊN A                                                             BÊN B

(ký và ghi rõ họ và tên)                               (ký và ghi rõ họ và tên)

 

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn:

 

Số: …………………../TLHĐ

Căn cứ vào Hợp đồng …………. số: ………………/………….. ký ngày …./…../……..  giữa Công ty ………… và Công ty ………..

Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm …….. Tại …………………………………………, Chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY ……………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………

Đại diện bởi ông : ……………………………………………………………………………………………

Chức danh           : …………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại       : …………………………………… Fax: ……………………………………………….

MST                     : …………………………………………………………………………………………..

BÊN B: CÔNG TY ……………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………

Đại diện bởi ông : . …………………………………………………………………………………………..

Chức danh           : …………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại       : ……………………………………………… Fax: …………………………………….

MST                     : ………………………………………………………………………………………….

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng ……………….. số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../……..   với nội dung sau:

ĐIỀU 1:

Bên B đã tiến hành …………… cho Bên A theo hợp đồng ……….. nghiệp số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../…….

ĐIỀU 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:

Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:

Giá trị hợp đồng trước thuế: …………………………………………………………………………

Thuế VAT: ……………………………………………………………………………………………

Giá trị hợp đồng sau thuế: …………………………………………………………………………

Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B khoản tiền trên ………………………………….

ĐIỀU 3:

Bên A đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Bên B theo như quy định tại Điều 2 của Biên bản này.

Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng …………. số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../……..  giữa Công ty ………… và Công ty ………..

Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A (Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B (Ký, ghi rõ họ tên)

—————————————————————————–

Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁP LUẬT THIÊN MINH

Add: Tòa AQUA 1 109OT12B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

Tel: 0839 400 004 – 0836 400 004

www.luatthienminh.com.vn

Trân trọng !

Bạn có thể tham khảo các bài viết khác mà khách hàng thường quan tâm của Luật Thiên Minh:

 

Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng Tiếng Anh

Với sự hội nhập kinh tế Thế Giới hiện nay đã mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế của Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực thương mại. Nhưng những hợp tác, thỏa thuận về kinh tế đều phải tuân thủ theo quy định Luật kinh tế của Thế Giới và được soạn thảo trên giấy tờ hợp đồng theo ngôn ngữ Tiếng Anh. Và nếu các doanh nghiệp muốn kết thúc việc hợp tác với nhau thì cũng phải dựa theo biên bản để thanh lý Hợp đồng. Nhằm biết được những vấn đề khó khăn về Luật Thế Giới hay Việt Nam, thì Luật Thiên Minh xin giới thiệu một số Biên bản thanh lý Hợp đồng tiếng Anh để giúp Doanh nghiệp có thể dễ dàng tham khảo trong công việc của mình.

Biên bản hợp đồng tiếng Anh là gì?

Biên bản thanh lý hợp đồng bằng tiếng anh được định nghĩa là sự thỏa thuận giữa các chủ thể nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ trong những quan hệ xã hội cụ thể. … Hợp đồng là một cam kết giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật

Hợp đồng bằng tiếng Anh cũng như hợp đồng bằng tiếng Việt rất phong phú, để hiểu đúng và sử dụng chính xác vào trong công việc sẽ rất khó khăn nếu bạn chưa từng thực hiện công việc này

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng tiếng Anh là một dạng văn bản thông dụng cần đến khi đối tác của bạn là người nước ngoài. Tuy nhiên để soạn thảo được một bản hợp đồng đúng ngữ cảnh cũng như văn phong thì đòi hỏi mất thời gian cũng như cần phải có trình độ ngoại ngữ tốt.   

 

Hợp đồng tiếng Anh (Nguồn: Internet)

 

Mẫu biên bản hợp đồng tiếng Anh:

 

  Socialist republic of Vietnam  Independence – freedom – happiness

No.:                                                                                                                             [place],[date]   LIQUIDATION AGREEMENT  (Re: House lease contract) 

  Between   The leassor    …….., a company incorporeted in accordance with the laws of Vietnam with Certificate of Business registration…….., Registered address at ………., Legal Representativr is ……… whose position is………   Here in after refered to as “Party as”    The lessee   Mr/Ms….., a individual residing at………….. identity card No…………… Phone No: ……………………….   Pursuant to House lease Contract no. ……. (Here in after refered to as ‘Agreement”), entered into on …… at ……, the parties agree to sign Liquidation Agreement as following:    All the responsibilities and rights regarding the agreement is terminated as from the signing date according to this minutes of liquidation without any obstacles or dispute anything.    The completed obligations of parties    Party A made the payment Deposit of …. (in words:…….) VND to Party B, accounting for 100% of the total value of deposite.    Party B has completed make the payment of ……(in words:…….) VND to Party A, accounting for 36 months rent.    Micellaneous    Parties shall do all things and complete contract of this Agrement   This present contract has its legal validity from the signing date    This present contract is made into …… (in words:…….) copies in English languages of the equal validity.

          THE LESSEE                                                              THE LESSOR

 

 

Để được tư vấn trực tiếp, hãy liên hệ với chúng tôi: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁP LUẬT THIÊN MINH

Add: Tòa AQUA 1 109OT12B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

Tel: 0839 400 004 – 0836 400 004

www.luatthienminh.com

Trân trọng !

Bạn có thể tham khảo các bài viết khác mà khách hàng thường quan tâm của Luật Thiên Minh:

Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng Thi Công Công Trình Xây Dựng Mới Nhất

Biên bản thanh lý hợp đồng thi công công trình xây dựng mới nhất, Thanh lý hợp đồng xây dựng khi nào? Dịch vụ giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng

Công ty luật Dương Gia xin gửi đến bạn Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thi công công trình xây dựng. Để được tư vấn rõ hơn về biểu mẫu này hoặc có bất cứ vấn đề pháp luật gì cần được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: để được tư vấn – hỗ trợ!

Xây dựng là một ngành đang phát triển nhanh chóng trong thời kì 4.0 ở nước ta. Gần đây việc khánh thành tòa nhà Landmark 81 tại Thành phố Hồ Chí Minh là một niềm tự hào của ng

ười dân Việt Nam, đất nước sở hữu một trong mười tòa nhà cao nhất thế giới. Chủ đầu tư của dự án là tập đoàn Vingroup, tổng thầu xây dựng là Conteccons. Như vậy, giữa Vingroup và Coteccons đã tồn tại một hợp đồng thi công công trình xây dựng. Hợp đồng xây dựng chính là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

1. Biên bản thanh lý hợp đồng thi công công trình

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thi công công trình: Biên bản thanh lý hợp đồng thi công công trình – Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo biên bản thanh lý hợp đồng thi công công trình xây dựng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900.6568

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH

– Sà sự thỏa thuận trên nguyên tắc thiện chí giữa các bên.

Hôm nay, ngày…tháng…năm…tại…

Chúng tôi gồm các bên như sau:

Giấy phép kinh doanh số:…

Ngày tháng năm sinh:…

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:… cấp ngày…tháng…năm…

Địa chỉ thường trú:…

Bên giao thầu (Gọi tắt là bên B)

Giấy phép kinh doanh số:…

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:… cấp ngày…tháng…năm…

Địa chỉ thường trú:…

Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số:…

Hai bên cùng thống nhất ký kết Biên bản thanh lý hợp đồng thi công công trình này với nội dung như sau:

1/ Thanh lý Hợp đồng thi công công trình số… đã ký ngày giữa hai bên;

2/ Bên A có nghĩa vụ bàn giao …

3/ Biên bản thanh lý này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành hai bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Bên A Bên B

(Ký, ghi rõ họ và tên) (Ký, ghi rõ họ và tên)

Hợp đồng xây dựng được thanh lý trong hai trường hợp sau đây theo quy định của pháp luật:

Các bên đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng;

Hợp đồng bị chấm dứt hoặc hủy bỏ theo quy định của pháp luật. Tại Thông tư 09/2016/TT-BXD về hướng dẫn thi công xây dựng công trình thì hợp đồng bị chấm dứt hoặc hủy bỏ tại Điều 17 và Điều 18 của Thông tư này (Tạm ngừng hoặc chấm dứt hợp đồng bởi bên nhận thầu/giao thầu).

Thời hạn thanh lý hợp đồng xây dựng:

Theo nguyên tắc chung thì thời hạn thanh lý hợp đồng xây dựng là do các bên tự thỏa thuận nhưng không được quá 56 ngày kể từ ngày thông báo chấm dứt hợp đồng, ngoại trừ các bên có thỏa thuận khác. Ngoài thời gian này, nếu một bên không làm thủ tục thanh lý hợp đồng thì bên kia được toàn quyền thanh lý.

Tuy nhiên có hai trường hợp ngoại lệ sau đây:

+ Hợp đồng xây dựng vốn nhà nước, thời hạn thanh lý hợp đồng xây dựng là 45 ngày kể từ các bên hợp đồng hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc hợp đồng bị chấm dứt theo quy định tại khoản 2 Điều 145 Luật xây dựng 2014;

+ Hợp đồng xây dựng có quy mô lớn việc thanh lý hợp đồng có thể được kéo dài nhưng không quá 90 ngày.

3. Những lưu ý khi viết biên bản thanh lý hợp đồng thi công công trình xây dựng

– Khi thanh lý hợp đồng thi công công trình xây dựng cần căn cứ vào hợp đồng xây dựng đã kí trước đó nhằm xác định mức độ hoàn thành nghĩa vụ của các bên;

– Người đại diện ký biên bản thanh lý hợp đồng thi công công trình xây dựng phải là người có thẩm quyền;

– Các bên tự nguyện thỏa thuận rồi đi đến thống nhất những điều khoản trong hợp đồng thanh lý. Lưu ý: Bàn giao những gì, nghĩa vụ thanh toán phải được quyết toán tại thời điểm ký biên bản thanh lý,

– Có thể đưa hợp đồng thanh lý thi công công trình xây dựng ra công chứng.

4. Dịch vụ giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng của Dương Gia

– Tư vấn, soạn thảo hợp đồng thi công xây dựng;

– Tư vấn, soạn thảo biên bản thanh lý hợp đồng thi công công trình xây dựng;

Bài viết được thực hiện bởi Luật gia Vương Lâm Oanh

Mẫu Biên Bản Thanh Lý Tscđ Theo Qđ 48

Mẫu Biên Bản Thanh Lý TscĐ Theo QĐ 48, Biên Bản Giao Nhận TscĐ Mẫu 01-tscĐ Theo QĐ 48, Biên Bản Bàn Giao TscĐ Theo QĐ 48, Biên Bản Bàn Giao TscĐ Theo QĐ 15, Mẫu Biên Bản Bàn Giao TscĐ Theo QĐ 15, Biên Bản Giao Nhận TscĐ Theo QĐ 15, Biên Bản Giao Nhận TscĐ Theo QĐ 19, Biên Bản Bàn Giao TscĐ Theo Thông Tư 200, Biên Bản Giao Nhận TscĐ Theo QĐ 48, Mẫu Biên Bản Giao Nhận TscĐ Theo QĐ 48, Biên Bản Bàn Giao TscĐ Theo Quyết Định 15, Mẫu Biên Bản Giao Nhận TscĐ Theo Quyết Định 48, Biên Bản Giao Nhận TscĐ Theo Quyết Định 15, Mẫu Hồ Sơ Thanh Lý TscĐ Excel, Thủ Tục Thanh Lý Nhượng Bán TscĐ, Thủ Tục Thanh Lý TscĐ Chưa Hết Khấu Hao, Mẫu Thanh Lý Hợp Đồng Kinh Tế Bán TscĐ, Thông Tư Hướng Dẫn Thủ Tục Thanh Lý TscĐ, Thủ Tục Thanh Lý TscĐ Của Doanh Nghiệp, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Bán TscĐ Được Thanh Lý, Tải Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Bán TscĐ Được Thanh Lý, Hợp Đồng Kinh Tế Bán TscĐ Được Thanh Lý, Biên Bản Đánh Giá Lại TscĐ, Biên Bản Bàn Giao TscĐ, Biên Bản Họp Kiểm Điểm Theo Kết Luận Thanh Tra, Biên Bản Giao Nhận TscĐ, Mẫu Chứng Từ Biên Bản Giao Nhận TscĐ, Mẫu Biên Bản Họp Kiểm Điểm Rút Kinh Nghiệm Của Tập Thể Theo Kết Luận Của Thanh Tra, Mẫu Biên Bản Họp Kiểm Điểm Rút Kinh Nghiệm Theo Kết Luận Của Thanh Tra, Mẫu Bảng Xác Định Giá Trị Khối Lượng Công Việc Hoàn Thành Theo Hợp Đồng Đề Nghị Thanh Toán, Biển Nào Cho Phép Được Quay Đầu Xe Đi Theo Hướng Ngược Lại Khi Đặt Biển Trước Ngã Ba Ngã Tư, Biên Bản Hội Nghị Kỷ Niệm 50 Năm Ngày Thành Lập Lực Lượng Thanh Niên Xung Phong Việt Nam, Trong Máy Thu Thanh Vô Tuyến, Bộ Phận Dùng Để Biến Đổi Trực Tiếp Dao Động Điện Thành Dao Động âm, Thủ Tục Thanh Lý Tài Sản Theo Thông Tư 200, Thanh Toan Theo Mau 04, Eq, Sq, Cq Những Chỉ Số Của Người Thành Đạt Dẫn Theo, Thủ Tục Thanh Lý Tài Sản Phá Sản Theo Luật Phá Sản 2014, Mẫu Hồ Sơ Thanh Toán Theo Thông Tư 86, Mẫu Số 01-tscĐ, Mẫu Sổ 06-tscĐ, Mẫu Số 04-tscĐ, Mẫu 05-tscĐ, Giấy Đề Nghị Thanh Toán Theo Tt 77, Lý Luận Phát Triển Thành Phố Theo Đơn Vị, Bài Tham Luận Thanh Niên Làm Theo Lời Bác, Mẫu Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 08, Thủ Tục Thanh Lý Công Cụ Dụng Cụ Theo Thông Tư 200, Mẫu Số 04 -tscĐ Thông Tư 200, Mẫu Khai Báo TscĐ, Để Trở Thành Một Người Đoàn Viên Theo Em Cần Phải Làm Gì, Để Trở Thành 1 Người Đoàn Viên Theo Em Cần Phải Làm Gì, Giấy Đề Nghị Thanh Toán Theo Thông Tư 77, Giấy Đề Nghị Thanh Toán Theo Thông Tư 200, Để Trở Thành Một Gười Đoàn Viên Theo Em.cần Phải Làm Gì, Biên Bản Dạy Học Theo Chủ Đề, Mẫu Biên Bản Dạy Học Theo Chủ Đề, Thông Tư Số 203 Về Khấu Hao TscĐ, Slide Về Kế Toán TscĐ, Hop Dong Kinh Te Ban Tscd, Bài Thu Hoạch Để Trở Thành Một Người Đoàn Viên Theo Em Cần Phải Làm Gì, Giấy Đề Nghị Thanh Toán Theo Quyết Định 48, Theo Em De Tro Thanh Nguoi Lao Dong Moi Ca Nhan Can Ren Luyen Nhung Gi, Biên Bản Bàn Giao Theo Tt 81, Mẫu Biên Bản Họp Theo Thông Tư 55, Biển Nào Cấm Máy Kéo Kéo Theo Rơ Moóc, Biên Bản Theo Thông Tư 01, Mẫu Biên Bản Theo Thông Tư 01, Mẫu Biên Bản Theo Thông Tư 55, Quyết Định Số 32/2008/qd-btc Về TscĐ, Hợp Đồng Cung Cấp Và Sử Dụng Dịch Vụ Thanh Toán Theo Bảng Kê Số, Mẫu Biên Bản Theo Nghị Định 15, Mẫu Biên Bản Theo Nghị Định 81, Biên Bản Bàn Giao Lớp Theo Thông Tư 22, Tô Chưc Biên Chê Mới Theo Tt33 Bộ Qp, Biên Bản Bàn Giao Lớp Theo Thông Tư 30, Mẫu Biên Bản Kèm Theo Nghị Định 81, Biên Bản Bàn Giao Tài Sản Theo Thông Tư 107, Biên Bản Bàn Giao Tài Sản Theo Thông Tư 133, Mẫu Biên Bản Làm Việc Theo Thông Tư 61, Biên Bản Rút Kinh Nghiệm Dạy Học Theo Chủ Đề, Biên Bản Bàn Giao Theo Thông Tư 107, Biên Bản Bàn Giao Theo Thông Tư 200, ọc Tập Và Làm Theo Phong Cách Sống Thanh Cao Trong Sạch Giản Dị Của Hồ Chí Minh, Học Tập Và Làm Theo Phong Cách Sống Thanh Cao Trong Sạch Giản Dị Của Hồ Chí Minh, Mẫu Biên Bản Kiểm Kê Theo Quyết Định 48, Biên Bản Theo Dõi Chất Lượng Thuốc, Khi Gặp Biển Này, Các Xe ưu Tiên Theo Luật Định, Mẫu Biên Bản Mở Thầu Theo Nghị Định 63, Mẫu Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Theo NĐ 97, Mẫu Biên Bản Mở Thầu Theo Nghị Định 85, Biên Bản Bàn Giao Theo Mẫu Số 10/bbbg/gsql, Quan Niệm Biến Dị Cá Thể Theo Đacuyn, Biên Bản Bàn Giao Theo Nghị Định 99, Biên Bản Bàn Giao Tài Sản Theo Nghị Định 151, Mẫu Biên Bản Nghiệm Thu Theo Nghị Định 49, Bản Đăng Ký Phương Pháp Trích Khấu Hao TscĐ, Mẫu Thông Báo Phương Pháp Trích Khấu Hao TscĐ, Báo Cáo Thành Tích Cá Nhân Đề Nghị Khen Thuong Ve Hoc Tap Va Lam Theo Tu Tuong Dao Duc Phong Cach Hc, Biên Bản Giao Nhận Tài Sản Theo Quyết Định 15, Biên Bản Kiểm Tra Đảng Viên Theo Điều 30,

Mẫu Biên Bản Thanh Lý TscĐ Theo QĐ 48, Biên Bản Giao Nhận TscĐ Mẫu 01-tscĐ Theo QĐ 48, Biên Bản Bàn Giao TscĐ Theo QĐ 48, Biên Bản Bàn Giao TscĐ Theo QĐ 15, Mẫu Biên Bản Bàn Giao TscĐ Theo QĐ 15, Biên Bản Giao Nhận TscĐ Theo QĐ 15, Biên Bản Giao Nhận TscĐ Theo QĐ 19, Biên Bản Bàn Giao TscĐ Theo Thông Tư 200, Biên Bản Giao Nhận TscĐ Theo QĐ 48, Mẫu Biên Bản Giao Nhận TscĐ Theo QĐ 48, Biên Bản Bàn Giao TscĐ Theo Quyết Định 15, Mẫu Biên Bản Giao Nhận TscĐ Theo Quyết Định 48, Biên Bản Giao Nhận TscĐ Theo Quyết Định 15, Mẫu Hồ Sơ Thanh Lý TscĐ Excel, Thủ Tục Thanh Lý Nhượng Bán TscĐ, Thủ Tục Thanh Lý TscĐ Chưa Hết Khấu Hao, Mẫu Thanh Lý Hợp Đồng Kinh Tế Bán TscĐ, Thông Tư Hướng Dẫn Thủ Tục Thanh Lý TscĐ, Thủ Tục Thanh Lý TscĐ Của Doanh Nghiệp, Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Bán TscĐ Được Thanh Lý, Tải Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Bán TscĐ Được Thanh Lý, Hợp Đồng Kinh Tế Bán TscĐ Được Thanh Lý, Biên Bản Đánh Giá Lại TscĐ, Biên Bản Bàn Giao TscĐ, Biên Bản Họp Kiểm Điểm Theo Kết Luận Thanh Tra, Biên Bản Giao Nhận TscĐ, Mẫu Chứng Từ Biên Bản Giao Nhận TscĐ, Mẫu Biên Bản Họp Kiểm Điểm Rút Kinh Nghiệm Của Tập Thể Theo Kết Luận Của Thanh Tra, Mẫu Biên Bản Họp Kiểm Điểm Rút Kinh Nghiệm Theo Kết Luận Của Thanh Tra, Mẫu Bảng Xác Định Giá Trị Khối Lượng Công Việc Hoàn Thành Theo Hợp Đồng Đề Nghị Thanh Toán, Biển Nào Cho Phép Được Quay Đầu Xe Đi Theo Hướng Ngược Lại Khi Đặt Biển Trước Ngã Ba Ngã Tư, Biên Bản Hội Nghị Kỷ Niệm 50 Năm Ngày Thành Lập Lực Lượng Thanh Niên Xung Phong Việt Nam, Trong Máy Thu Thanh Vô Tuyến, Bộ Phận Dùng Để Biến Đổi Trực Tiếp Dao Động Điện Thành Dao Động âm, Thủ Tục Thanh Lý Tài Sản Theo Thông Tư 200, Thanh Toan Theo Mau 04, Eq, Sq, Cq Những Chỉ Số Của Người Thành Đạt Dẫn Theo, Thủ Tục Thanh Lý Tài Sản Phá Sản Theo Luật Phá Sản 2014, Mẫu Hồ Sơ Thanh Toán Theo Thông Tư 86, Mẫu Số 01-tscĐ, Mẫu Sổ 06-tscĐ, Mẫu Số 04-tscĐ, Mẫu 05-tscĐ, Giấy Đề Nghị Thanh Toán Theo Tt 77, Lý Luận Phát Triển Thành Phố Theo Đơn Vị, Bài Tham Luận Thanh Niên Làm Theo Lời Bác, Mẫu Chứng Từ Thanh Toán Theo Thông Tư 08, Thủ Tục Thanh Lý Công Cụ Dụng Cụ Theo Thông Tư 200, Mẫu Số 04 -tscĐ Thông Tư 200, Mẫu Khai Báo TscĐ, Để Trở Thành Một Người Đoàn Viên Theo Em Cần Phải Làm Gì,

Bạn đang đọc nội dung bài viết Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!