Đề Xuất 5/2022 # Biên Bản Họp Chi Ủy # Top Like

Xem 18,414

Cập nhật nội dung chi tiết về Biên Bản Họp Chi Ủy mới nhất ngày 24/05/2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 18,414 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Bài Tham Luận Thực Hiện Nghị Quyết Của Chi Bộ
 • Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii::trách Nhiệm Của Chi Bộ Trong Thực Hiện Nghị Quyết
 • Báo Cáo Kiểm Điểm Giữa Nhiệm Kỳ Về Trách Nhiệm Lãnh Đạo, Chỉ Đạo Của Ban Chấp Hành Và Ban Thường Vụ Quận Ủy 11 Khóa Viii
 • Điều 144. Điều Kiện Để Nghị Quyết Được Thông Qua
 • Điều Lệ Đảng (Do Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xi Của Đảng Thông Qua)
 • * BIÊN BẢN HỌP CHI ỦY THÁNG 9 NĂM 2013

  I. Thời gian : 16g, ngày 6 tháng 9 năm 2013

  II. Nội dung : 1. Thành phần tham dự :

  – Đảng viên tham dự : 3 – vắng: 0

  – Chủ trì : Đ/c : Nguyễn Mạnh – Bí thư chi bộ

  2. Kết quả thực hiện nghị quyết tháng qua : *Những việc đã thực hiện : + Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống:

  – Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt nam ,được sự chỉ đạo của Đảng ủy xã Hoài Tân , Chi bộ đã tổng kết đánh giá kết quả công tác lãnh đạo trong nhiệm kì qua và đề ra phương hướng hoạt động của chi bộ nhà trường trong thời gian tới .Bầu Ban chi ủy nhiệm kì mới gồm có 3 đồng chí . Chi ủy đã tiến hành họp và phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí và đi vào hoạt động .

  – Tất cả Đảng viên chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng.

  – Vận dụng đạt hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM trong thực hiện nhiệm vụ của một nhà giáo. Cụ thể là nhà trường đã tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh vào các ngày sinh hoạt đầu và giữa tháng định kì. Các đồng chi được phân công bồi dưỡng học sinh đã hoàn thành nhiệm vụ theo nội dung đã được yêu cầu học tập và vận dụng trong tháng qua.

  – Tham gia học NQ đầy đủ.

  – Tư tưởng ổn định, đoàn kết, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ. Không có đảng viên vi phạm về đạo đức, an toàn giao thông.

  -Nhà trường phấn đấu đạt trường chuẩn quốc gia vào năm 2014.

  + Công tác chuyên môn :

  – Chỉ đạo tốt công tác bố trí cán bộ và phân công nhiệm vụ đầu năm học . Lựa chọn những giáo viên có năng lực giao đảm nhiệm những nhiệm vụ Tổ trưởng chuyên môn và phân công nhiệm vụ cho từng giáo viên phù hợp với năng lực và sở trường của từng người .

  – Tổ chức tốt các cuộc họp trong tháng: họp Hội đồng, họp Chuyên môn, họp Công đoàn, họp Tổ chuyên môn.

  – Tổ chức thành công Đại hội Cha mẹ học sinh và đã bầu ra ban đại diện cha mẹ học sinh.

  – Tổ chức tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và lễ khai giảng năm học.

  – Bộ phận chuyên môn đã tiến hành kiểm tra chất lượng, tổng kết, lập biên bản bàn giao học sinh đầu năm.

  + Công tác khác:

  Tu sửa cơ sở vật chất, các điểm trường

  + Kết quả kiểm tra thẻ đảng viên: đầy đủ, bảo quản tốt.

  *Những việc chưa thực hiện được – Biện pháp khắc phục :

  – không

  3. Phương hướng tháng tới : + Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống:

  – Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thể hiện cụ thể trong việc thấy trách nhiệm của mình đối với thế hệ tương lai đất nước.

  – Rèn luyện đạo đức, tác phong, ngôn phong của một nhà sư phạm. Tạo mối đoàn kết nội bộ, nâng cao tinh thần phê và tự phê bình.

  + Công tác chuyên môn :

  – Tổ chức tốt các cuộc họp trong tháng: họp Hội đồng, họp Chuyên môn, họp Công đoàn, họp Tổ chuyên môn.

  – Chuẩn bị tốt đêm trung thu cho học sinh.

  – Chuẩn bị đề thi giữa kì.

  + Công tác khác:

  Tiếp tục giám sát việc chỉnh trang trường lớp. Chú trọng vệ sinh sân trường.

  Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ cùng ngày .

  Thư kí Chủ trì cuộc họp

  Phạm Quang Vinh Nguyễn Mạnh CHI BỘ TRƯỜNG TH SỐ 2 HOÀI TÂN * BIÊN BẢN HỌP CHI ỦY THÁNG 10 NĂM 2013

  I. Thời gian : 16g, ngày 5 tháng 10 năm 2013

  II. Nội dung : 1. Thành phần tham dự :

  – Chủ trì cuộc họp : Đ/c Nguyễn Mạnh – Bí thư chi bộ

  – Chi ủy : 3 – vắng: 0

  2. Kết quả thực hiện nghị quyết tháng qua : *Những việc đã thực hiện : + Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống:

  – Tất cả Đảng viên chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng.

  – Vận dụng đạt hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM trong thực hiện nhiệm vụ của một nhà giao. Thể hiện cụ thể trong việc thấy trách nhiệm của mình đối với thế hệ tương lai đất nước trong đêm trung thu vừa qua.

  – Rèn luyện đạo đức, tác phong, ngôn phong của một nhà sư phạm. Tạo mối đoàn kết nội bộ, nâng cao tinh thần phê và tự phê bình.

  – Tham gia học tập tác phẩm “Đường kách mệnh”.

  – Tư tưởng ổn định, đoàn kết, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ. Không có đảng viên vi phạm về đạo đức, an toàn giao thông.

  – Đã hoàn thành việc kiểm điểm đảng viên chấp hành đạt 100%.

  + Công tác chuyên môn :

  – Tổ chức tốt các cuộc họp trong tháng: họp Hội đồng, họp Chuyên môn, họp Công đoàn, họp Tổ chuyên môn.

  – Tổ chức thành công đêm trung thu cho học sinh .

  – Soạn và lập kế hoạch thi giữa kì 1.

  + Công tác khác: *Những việc chưa thực hiện được – Biện pháp khắc phục :

  – không

  3. Phương hướng tháng tới : + Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống:

  – Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Có ý thức về vai trò của phụ nữ trong giai đoạn hiện nay. Chỉ đạo tổ chức hoạt động kỉ niệm Ngày thành lập HLHPN ViệtNam20-10 năm 2013.

  – Rèn luyện đạo đức, tác phong, ngôn phong của một nhà sư phạm. Tạo mối đoàn kết nội bộ, nâng cao tinh thần phê và tự phê bình.

  + Công tác chuyên môn :

  – Tổ chức tốt các cuộc họp trong tháng: họp Hội đồng, họp Chuyên môn, họp Công đoàn, họp Tổ chuyên môn.

  – Tổ chức thi giữa kì nghiêm túc, hiệu quả, đánh giá đúng thực chất.

  Cuộc họp kết thúc lúc 18 giờ cùng ngày .

  Thư kí Chủ trì cuộc họp

  Phạm Quang Vinh Nguyễn Mạnh CHI BỘ TRƯỜNG TH SỐ 2 HOÀI TÂN * BIÊN BẢN HỌP CHI ỦY THÁNG 11 NĂM 2013

  I. Thời gian : 16g, ngày 3 tháng 11 năm 2013

  II. Nội dung : 1. Thành phần tham dự :

  – Chủ trì : Đ/c : Nguyễn Mạnh – Bí thư chi bộ .

  – Chi ủy : 3 – vắng:0

  2. Kết quả thực hiện nghị quyết tháng qua : *Những việc đã thực hiện : + Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống:

  – Tất cả Đảng viên chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng.

  – Vận dụng đạt hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM trong thực hiện nhiệm vụ của một nhà giáo.

  – Rèn luyện đạo đức, tác phong, ngôn phong của một nhà sư phạm. Tạo mối đoàn kết nội bộ, nâng cao tinh thần phê và tự phê bình.

  – Tư tưởng ổn định, đoàn kết, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ. Không có đảng viên vi phạm về đạo đức, an toàn giao thông.

  – Đã hoàn thành việc kiểm điểm đảng viên chấp hành đạt 100%.

  + Công tác chuyên môn :

  – Tổ chức tốt các cuộc họp trong tháng: họp Hội đồng, họp Chuyên môn, họp Công đoàn, họp Tổ chuyên môn.

  – Hoàn thành các hồ sơ chuyên mo6hn theo qui định.

  – Tổ chức xong thi giáo viên dạy giỏi cấp trường: có 3 GV tham gia và đạt 100 % .

  *Những việc chưa thực hiện được – Biện pháp khắc phục :

  – không

  3. Phương hướng tháng tới :

  + Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống:

  – Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phấn đấu lập thành tích chào mừng ngày Hiến chương nhà giáo ViệtNam20-11

  – Rèn luyện đạo đức, tác phong, ngôn phong của một nhà sư phạm. Tạo mối đoàn kết nội bộ, nâng cao tinh thần phê và tự phê bình.

  + Công tác chuyên môn :

  – Tổ chức tốt các cuộc họp trong tháng: họp Hội đồng, họp Chuyên môn, họp Công đoàn, họp Tổ chuyên môn.

  – Tổ chức thi giữa kì nghiêm túc, hiệu quả, đánh giá đúng thực chất.

  – Tổ chức xong thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

  Tổ chức thi đua ” chùm hoa điểm 10″ thiết dạy tốt.

  Cuộc họp kết thúc lúc 18 giờ cùng ngày .

  Thư kí Chủ trì cuộc họp

  Phạm Quang Vinh Nguyễn Mạnh CHI BỘ TRƯỜNG TH SỐ 2 HOÀI TÂN * BIÊN BẢN HỌP CHI ỦY THÁNG 12 NĂM 2013

  I. Thời gian : 17g, ngày 4 tháng 12 năm 2013

  II. Nội dung : 1. Thành phần tham dự :

  – Chủ trì : Đ/c Nguyễn Mạnh – Bí thư chi bộ

  – Đảng viên tham dự : 3 – vắng: 0

  2. Kết quả thực hiện nghị quyết tháng qua :

  *Những việc đã thực hiện : + Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống:

  – Vận dụng đạt hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM trong thực hiện nhiệm vụ của một nhà giáo. Thể hiện đúng vai trò của một nhà sư phạm.

  – Rèn luyện đạo đức, tác phong, ngôn phong của một nhà sư phạm. Tạo mối đoàn kết nội bộ, nâng cao tinh thần phê và tự phê bình.

  – Tư tưởng khá ổn định, có sự hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ. Không có đảng viên vi phạm về đạo đức, an toàn giao thông.

  + Công tác chuyên môn :

  – Tổ chức thành công lễ kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam20-11.

  – Tổ chức xong thi giáo viên dạy giỏi cấp trường: có 3 GV tham gia và đạt 100 % .

  – Soạn và lập kế hoạch thi cuối kì 1.

  – Tổ chức báo cáo 2 chuyên đề xếp loại tốt.

  – Đã hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ cấp cá nhân , Tổ .

  *Những việc chưa thực hiện được – Biện pháp khắc phục :

  – Đảng viên chưa thể hiện hết tính tiên phong trong công tác chuyên môn.

  3. Phương hướng tháng tới : + Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống:

  – Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thể hiện tính chất của người lính cụ Hồ trong lĩnh vực sư phạm.

  – Rèn luyện đạo đức, tác phong, ngôn phong của một nhà sư phạm. Tạo mối đoàn kết nội bộ, tăng cường tính tiên phong.

  – Tổ chức đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW .

  – Chỉ đạo tốt hoạt động ngoại khóa nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân ViệtNam22-12

  + Công tác chuyên môn :

  – Tổ chức tốt các cuộc họp trong tháng: họp Hội đồng, họp Chuyên môn, họp Công đoàn, họp Tổ chuyên môn.

  – Tổ chức thi cuối kì nghiêm túc, hiệu quả, đánh giá đúng thực chất.

  – Tổ chức tốt sơ kết học kì 1.

  – Tạo sân chơi vui, hấp dẫn học sinh trong.Mừng Đảng, mừng xuân” góp phần hoàn thành kế hoạch ” Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

  Cuộc họp kết thúc lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày .

  Thư ký Chủ trì Phạm Quang Vinh Nguyễn Mạnh

  ĐẢNG BỘ XÃ HOÀI TÂN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  CHI BỘ TRƯỜNG TH SỐ 2 HOÀI TÂN * BIÊN BẢN HỌP CHI ỦY THÁNG 1 NĂM 2014

  I. Thời gian : 16 giờ 30 phút ngày 4 tháng 01 năm 2014

  II. Nội dung : 1. Thành phần tham dự :

  -Chủ trì : Đ/c : Nguyễn Mạnh – Bí thư chi bộ .

  – Chi ủy : 3 – vắng: 0

  2. Kết quả thực hiện nghị quyết tháng qua : *Những việc đã thực hiện : + Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống:

  – Tất cả Đảng viên chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng.

  – Vận dụng đạt hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM trong thực hiện nhiệm vụ của một nhà giáo.

  – Thể hiện đúng vai trò của một người lính trên mặt trận văn hoá, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn cũng như hoạt động ngoại khoá của nhà trường.

  – Thực hiện tốt việc rèn luyện đạo đức, tác phong, ngôn phong của một nhà sư phạm. Tạo mối đoàn kết nội bộ, nâng cao tinh thần phê và tự phê bình.

  + Công tác chuyên môn :

  – Đảng viên đã thể hiện tính tiên phong trong công tác coi thi, chấm thi, báo cáo thống kê và kết quả đánh giá học lực của học sinh lớp mình phụ trách đúng thực chất. Trong công tác hoạt động ngoại khoá, đảng viên đã làm tốt nhiệm vụ của mình.

  *Những việc chưa thực hiện được – Biện pháp khắc phục :

  – Đảng viên chưa thể hiện hết tính tiên phong trong buổi lễ sơ kết.

  – Công tác tham mưu với lãnh đạo địa phương của trường chưa chủ động nhiều.

  3. Phương hướng tháng tới : + Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống:

  – Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vận dụng vào việc kiểm điểm đảng viên theo NQTW4. Thể hiện tính tiên phong trong công tác nhất là công tác ngoại khoá của nhà trường.

  – Rèn luyện đạo đức, tác phong, ngôn phong của một nhà sư phạm. Tạo mối đoàn kết nội bộ, tăng cường tính tiên phong.

  – Đảng viên không vi phạm an toàn giao thông, các tệ nạn xã hội và vận động mọi người thực hiện tốt.

  – Triển khai kế hoạch kiểm tra đảng viên chấp hành điều lệ Đảng.

  + Công tác chuyên môn :

  – Tổ chức tốt các cuộc họp trong tháng: họp Hội đồng, họp Chuyên môn, họp Công đoàn, họp Tổ chuyên môn.

  – Chỉ đạo tốt công tác trọng tâm trong học kì 2 .

  – Chỉ đạo công đoàn cùng nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi để cô Lang và cô Hương tham gia kì thi GVDG cấp huyện đạt kết quả cao nhất .

  + Công tác khác:

  Tiếp tục chỉnh trang trường lớp. Chú ý khâu dọn dẹp vệ sinh trước, trong và sau khu vực nhà trường. Đảm bảo trực cơ quan vào dịp tết.

  Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày .

  Thư ký Chủ trì

  Đặng Ngọc Tín Nguyễn Mạnh CHI BỘ TRƯỜNG TH SỐ 2 HOÀI TÂN * BIÊN BẢN HỌP CHI ỦY THÁNG 2 NĂM 2014

  I. Thời gian : 14 giờ ngày 4 tháng 02 năm 2014

  II. Nội dung : 1. Thành phần tham dự :

  -Chủ trì : Đ/c : Nguyễn Mạnh – Bí thư chi bộ .

  – Chi ủy : 3 – vắng: 0

  2 . Kết quả thực hiện nghị quyết tháng qua :

  *Những việc đã thực hiện : + Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống:

  – Tất cả Đảng viên chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng.

  – Vận dụng đạt hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM trong thực hiện nhiệm vụ của một nhà giáo.

  – Thể hiện đúng vai trò của một người lính trên mặt trận văn hoá, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn cũng như hoạt động ngoại khoá của nhà trường.

  – Thực hiện tốt việc rèn luyện đạo đức, tác phong, ngôn phong của một nhà sư phạm. Tạo mối đoàn kết nội bộ, nâng cao tinh thần phê và tự phê bình.

  + Công tác chuyên môn :

  Thực hiện tốt công tác soạn giảng theo đúng nội dung phân phối chương trình .

  -Tiến hành sơ kết kết quả học kì I và triển khai phương hướng nhiệm vụ học kì II

  *Những việc chưa thực hiện được – Biện pháp khắc phục :

  – Đảng viên chưa thể hiện hết tính tiên phong trong buổi lễ sơ kết.

  – Công tác tham mưu với lãnh đạo địa phương của trường chưa chủ động nhiều.

  3. Phương hướng tháng tới : + Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống:

  – Chỉ đạo các tổ chức công đoàn, đoàn thể, nhà trường tặng quà, tham hỏi, chúc Tết CB-GV-NV và giáo viên đã nghỉ hưu.

  – Chỉ đạo các bộ phận trong nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trong tháng

  – Triển khai kế hoạch kiểm tra đảng viên chấp hành điều lệ Đảng năm 2014.

  + Công tác chuyên môn :

  – Tập trung vào công tác củng cố các nề nếp dạy học trước và sau Tết nguyên Đán.

  – Tổ chức cho CB-GV-NV nghỉ Tết, trực cơ quan đúng qui định.

  – Cán bộ giáo viên xây dựng bổ sung kế hoạch HK II năm học 2013- 2014.

  – Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng HSG, kiểm tra đánh giá sự tiến bộ của HSG báo cáo về phòng GD.

  – Thực hiện báo cáo về thực hiện hiện chương trình, SGK về phòng GD&ĐT đúng qui định.

  Học sinh tham gia thi giải toán qua mạng cấp huyện.

  + Công tác khác:

  Bầu bổ sung ban chấp hành công đoàn .

  Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày .

  Thư ký Chủ trì

  Đặng Ngọc TínCHI BỘ TRƯỜNG TH SỐ 2 HOÀI TÂN * BIÊN BẢN HỌP CHI ỦY THÁNG 3 NĂM 2014 Nguyễn Mạnh II. Nội dung : 1. Thành phần tham dự :

  I. Thời gian : 15g30, ngày 3 tháng 3 năm 2014

  – Đảng uỷ viên phụ trách : ………………………..

  2. Kết quả thực hiện nghị quyết tháng qua : *Những việc đã thực hiện : + Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống:

  – Chi ủy : 3 – vắng: 0

  – Tất cả Đảng viên chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng. Cán bộ quản lý tham gia tốt học NQ.

  -Thực hiện tốt việc rèn luyện đạo đức, tác phong, ngôn phong của một nhà sư phạm. Tạo mối đoàn kết nội bộ, nâng cao tinh thần phê và tự phê bình.

  – Thực hiện nghiêm túc lịch nghỉ và trực Tết nguyên đán , không có đảng viên quy phạm những quy định chung .

  + Công tác chuyên môn :

  – Tổ chức tốt các cuộc họp trong tháng: họp Hội đồng, họp Chuyên môn, họp Công đoàn, họp Tổ chuyên môn.

  – Đảng viên đã thể hiện tính tiên phong trong công tác ngoại khoá và các mặt hoạt động của nhà trường.

  – Chỉ đạo vừa dạy vừa ôn tập để chuẩn bị kiểm tra định kì lần 3.

  – CB GV NV đảm bảo ngày giờ công

  + Công tác khác:

  3. Phương hướng tháng tới : + Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống:

  Công tác chỉnh trang, giữ vệ sinh trường lớp được thực hiện tốt.

  – Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thể hiện là một anh chị tổng phụ trách.

  – Rèn luyện đạo đức, tác phong, ngôn phong của một nhà sư phạm. Tạo mối đoàn kết nội bộ, tăng cường tính tiên phong.

  – Đảng viên không vi phạm an toàn giao thông, các tệ nạn xã hội và vận động mọi người thực hiện tốt.

  + Công tác chuyên môn :

  – Thực hiện khai kế hoạch kiểm tra đảng viên chấp hành điều lệ Đảng.

  – Tổ chức tốt các cuộc họp trong tháng: họp Hội đồng, họp Chuyên môn, họp Công đoàn, họp Tổ chuyên môn.

  – Chỉ đạo tốt các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập đoàn thanh niên Cộng sản HCM 26-3.

  – Tiến hành chỉ đạo tổ chức kì thi giữa học kì 2 nghiệm túc , khách quan .

  – Tổ chức thi giữa học kì 2 nghiêm túc, hiệu quả. Tổ chức hội” Nhà tri thức nhỏ tuổi”. Thực hiện thành công lễ tổng kết hội thi ” Nhà tri thức nhỏ tuổi”.

  – Đầu tư đội tuyển học sinh giỏi lớp 5 tham gia kì thi khảo sát học sinh giỏi d huyện tổ chức và dự thi giải toán qua mạng cấp huyện đạt kết quả .

  – Kiểm tra GV theo lịch kiểm tra nộị bộ

  – Tổ chức chuyên đề ngoại khóa

  – Tiếp tục giữ vệ sinh trường lớp

  + Công tác khác:

  – GVCN thực hiện đầy đủ hồ sơ sổ sách

  Bầu bổ sung đồng chí Liễu , Hương vào ban chấp hành CĐ

  Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ 30 cùng ngày .

  Đặng Ngọc Tín Nguyễn Mạnh ĐẢNG ỦY XÃ HOÀI TÂN CB TRƯỜNG TH SỐ 2 HOÀI TÂN ******************* SỔ BIÊN BẢN HỌP CHI ỦY NHIỆM KÌ 2012 – 2022

  Thư ký Chủ trì

  CHI BỘ TRƯỜNG TH SỐ 2 HOÀI TÂN BIÊN BẢN HỌP CHI ỦY THÁNG 4 NĂM 2014

  ĐẢNG BỘ XÃ HOÀI TÂN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  II. Nội dung : 1. Thành phần tham dự :

  I. Thời gian : 13g, ngày 4 tháng 4 năm 2014

  – Chủ trì : Đ/c Nguyễn Mạnh – Bí thư chi bộ .

  2. Triển khai công văn, Thông tin thời sự:

  – Chi ủy : 3 – vắng: 0

  3. Kết quả thực hiện nghị quyết tháng qua : *Những việc đã thực hiện : + Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống:

  + Thông tin thời sự:

  – Tất cả Đảng viên chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng.

  -Thực hiện tốt việc rèn luyện đạo đức, tác phong, ngôn phong của một nhà sư phạm. Tạo mối đoàn kết nội bộ, nâng cao tinh thần phê và tự phê bình.

  + Công tác chuyên môn :

  – Tổ chức tốt các cuộc họp trong tháng: họp Hội đồng, họp Chuyên môn, họp Công đoàn, họp Tổ chuyên môn.

  – Đảng viên đã thể hiện tính tiên phong trong công tác ngoại khoá và các mặt hoạt động của nhà trường.

  – Chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra định kì lần 3 nghiêm túc , đạt kết quả .

  – Chất lượng các lớp có Đảng viên phụ trách chất lượng có tiến bộ

  + Công tác khác:

  4.Tuyên truyền học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh : 5. Công tác tháng tới : + Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống:

  – Vận động 3 cán bộ công chức tham gia hiến máu nhân đạo năm 2014.

  – Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  – Rèn luyện đạo đức, tác phong, ngôn phong của một nhà sư phạm. Tạo mối đoàn kết nội bộ, tăng cường tính tiên phong.

  + Công tác chuyên môn :

  – Thực hiện khai kế hoạch kiểm tra đảng viên chấp hành điều lệ Đảng.

  – Tổ chức tốt các cuộc họp trong tháng: họp Hội đồng, họp Chuyên môn, họp Công đoàn, họp Tổ chuyên môn.

  – Tham gia thi HGS lớp 4 cấp huyện .

  – Chỉ đạo tốt các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày Giải phóng MiềnNam30 tháng 4 và Quốc tế Lao động 1.5.

  – Kiểm tra GV theo lịch kiểm tra nộị bộ

  – Tiếp tục giữ vệ sinh trường lớp

  + Công tác khác: 7. Ý kiến Đảng viên tham dự.

  – GVCN thực hiện đầy đủ hồ sơ sổ sách

  Thống nhất với đánh giá và triển khai công tác của chi bộ

  Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày .

  Đặng Ngọc Tín Nguyễn Mạnh CHI BỘ TRƯỜNG TH SỐ 2 HOÀI TÂN * BIÊN BẢN HỌP CHI ỦY THÁNG 5 NĂM 2014

  Thư ký Chủ trì

  II. Nội dung : 1. Thành phần tham dự :

  I. Thời gian : 8 g30, ngày 4 tháng 5 năm 2014

  – Chủ trì : Đ/c Nguyễn Mạnh – Bí thư chi bộ .

  2. Triển khai công văn, Thông tin thời sự: 3. Đ/C bí thư tóm tắt nội dung nhận xét tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng: – Ưu điểm:

  – Chi ủy : 3 – vắng: 0

  Tất cả đảng viên, quần chúng chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng về tổ chức các hoạt động phong trào chào tuyên truyền ngày ngày giải phóng đất nước 30/4 và quốc tế lao động 1/5

  4- Kết quả hoạt động trong tháng 4: – Mặt được: * Công tác Đảng:

  – Tồn tại: không có

  – Chỉ đạo các tổ chức công đoàn, đoàn thể, nhà trường tổ chức các hoạt động chào mừng ngày giải phóng đất nước 30/4, quốc tế lao động 1/5.

  – Chỉ đạo đảng viên đề ra giải pháp khắc phục những khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XI .

  * Công tác chuyên môn:

  – Đảng viên tham dự học tập chuyên đề làm theo tấm gương Đạo Đức HCM về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẩu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

  -Chỉ đạo các khối có kế hoạch vừa dạy vừa ôn để chuẩn bị kiểm tra cuối kì 2đạt kết quả .

  ĐÁNH GIÁ CHUNG:

  – Tham gia thi Học sinh giỏi cấp Huyện lớp 4 đạt thành tích cao (7em).

  * Tình hình đảng viên thực hiện chủ trương chính sách của đảng, pháp luật nhà nước và các qui định của cơ quan:

  Đánh giá chung toàn thể đảng viên chấp hành tốt chủ trương chính sách của đảng, pháp luật nhà nước và các qui định của trường học. Công đoàn tổ chức cho CBCC tham quan nghỉ mát cuối năm.

  5- Những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong tháng 05/2014. * Chi bộ:

  * Tình hình đảng viên, CNVC thực hiện học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  – Chỉ đạo các tổ chức , đoàn thể có những hoạt động thiết thực Kỉ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ( 7/5/1954 – 7/5/2014),kỉ niệm 124 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh .

  – Chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền kỉ niệm ngày lễ quốc tế thiếu nhi ( 1/6).

  * Chuyên môn:

  – Chỉ đạo GV tổ chức giảng dạy ôn tập cho hs thi cuối học kì 2.

  – Chỉ đạo các bộ phận tổ chức tổng kết năm học 2013- 2014

  * Đoàn thể:

  – Chỉ đạo các bộ phận lưu trử hồ sơ minh chứng kiểm định chất lượng trường học.

  6. Công tác xây dựng Đảng :

  – Phối hợp với Hiệu trưởng tiến hành họp xét thi đua cuối năm và tổ chức cho gv nghỉ hè, BGH và nhân viên đảm bảo công tác tại trường .

  Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày .

  Đặng Ngọc Tín CHI BỘ TRƯỜNG TH SỐ 2 HOÀI TÂN * BIÊN BẢN HỌP CHI ỦY THÁNG 6 NĂM 2014 A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN Nguyễn Mạnh

  Thư ký Chủ trì

  Thời gian: 15 giờ ngày 4/6/2014

  – Địa điểm: Văn phòng trường

  – Thành phần tham dự: Có mặt 3 , vắng mặt 0

  B. NỘI DUNG HỌP I. Thông tin, thông báo: II. Đánh giá công tác tháng 5:

  – Chủ trì cuộc họp: đ/c Nguyễn Mạnh, bí thư chi bộ

  – Thư ký cuộc họp: đ/c Đặng Ngọc Tín

  – CB, CNVChấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước. CB, GV, NV có tiến bộ hơn trong việc thực hiện quy định của trường.

  – Các lớp tích cực dạy bù đúng chương trình. Tích cực tập trung ôn tập, giúp đỡ học sinh yếu. KT GHK II đúng tiến độ và đạt kết quả tốt.

  – Nhiều lớp làm tốt công tác giáo dục, quản lý học sinh. CSVC được sửa chữa nhỏ.

  – Đón đoàn thanh tra toàn diện đạt kết quả tốt.

  III. Triển khai công tác tháng 6: 1. Về tư tưởng, đạo đức, tác phong:

  – Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng , kỉ niệm các ngày lễ lớn như 15.5;7.5;15.5 theo kế hoạch.

  2. Chỉ đạo công tác chuyên môn:

  – Kết nạp đội viên theo kế hoạch đề ra

  Chỉ đạo tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ để đạt các chỉ tiêu cả năm. Hoàn thành kết thúc năm học 2013-2014.

  3. Chỉ đạo công tác chủ nhiệm:

  – Hoàn thành hồ sơ chuyên môn , kí học bạ .

  4. Chỉ đạo công tác hành chính, tài chính CSVC:

  – Chuẩn bị công tác tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2014-2015.

  – Chuẩn bị họp phụ huynh và thông báo dạy hè. Đề xuất khen thưởng chính xác.

  5. Chỉ đạo công tác đoàn thể:

  * Công tác tổ văn phòng: Thư viện, thiết bị thu hồi sách, tài liệu, ĐDDH; dọn dẹp, sắp xếp ngăn nắp, làm các loại sổ theo quy định. Theo dõi thực hiện giờ công, sĩ số chặt chẽ. Cập nhật công văn, hoàn thành việc nhập thông tin công chức.

  – Công tác đoàn đội:

  * Về tài chính, cơ sở vật chất: Kiểm kê tài sản. Niêm phong, bàn giao lại CSVC. Chi trả chế độ theo quy định.

  – Công đoàn: Triển khai biểu mẫu, phối hợp hướng dẫn xét thi đua, đánh giá công chức cuối năm. Phối hợp tổng kết năm học và đón các đoàn kiểm tra chéo.

  <

  Đặng Văn Mười @ 10:06 21/01/2015

  Số lượt xem: 35596

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kế Hoạch Học Tập Chuyên Đề 2022 Của Chi Bộ Trường Học
 • Mẫu Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ
 • Dự Thảo Nghị Quyết Của Chi Bộ
 • Quy Chế Hđ Của Chi Bộ Trường Quy Che Doc
 • Cà Mau: Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Của Chi Bộ Kịp Thời Phát Hiện Đảng Viên Vi Phạm
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Biên Bản Họp Chi Ủy trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100