Đề Xuất 12/2022 # Bế Mạc Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Bến Tre Lần Thứ X, Nhiệm Kỳ 2022 / 2023 # Top 21 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # Bế Mạc Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Bến Tre Lần Thứ X, Nhiệm Kỳ 2022 / 2023 # Top 21 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Bế Mạc Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Bến Tre Lần Thứ X, Nhiệm Kỳ 2022 / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Sau 03 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội đến dự.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X xác định các chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm tới tăng từ 7-7,05%; Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông-ngư nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp-xây dựng-dịch vụ; GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020 đạt 48,6 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu 5 năm đạt 5.660 triệu USD, tăng bình quân 15,5%; Xây dựng thành phố Bến Tre đạt tiêu chí đô thị loại II; Các thị trấn Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày Nam đạt tiêu chí đô thị loại IV và 20 trung tâm xã đạt tiêu chí đô thị loại V; Có 45 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, các xã còn lại đạt ít nhất 10 tiêu chí; Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1,5%/năm; Tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 60-65%; Đến năm 2020, tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95%, nước sạch đạt 55%; Kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt; Giải quyết cơ bản các vụ khiếu kiện kéo dài, không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện đông người, vượt cấp; Xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; tích cực chăm lo nguồn nhân lực mới cho Đảng, đến cuối nhiệm kỳ kết nạp mới 8.000-8.500 đảng viên. Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng đã xác định 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nhiệm kỳ tới bao gồm: Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, tập trung hai mũi nhọn kinh tế vườn và kinh tế biển; Tập trung phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp để đẩy nhanh tốc độ phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Phát triển đa dạng các loại hình thương mại, dịch vụ, du lịch; Tích cực huy động, thu hút các nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới; Nâng cao chất lượng hoạt động tài chính, ngân hàng, tạo môi trường thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển; Tập trung chăm lo phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội; Tập trung đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học và công nghệ; Nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Tăng cường công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền và hiệu quả công tác vận động nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Cũng trong phiên bế mạc, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X đã ghi nhận công lao đóng góp to lớn của các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX không tiếp tục tham gia cấp ủy khóa mới và momh các đồng chí sẽ tiếp tục theo dõi, góp ý cho Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban đảng, bộ, ngành Trung ương đã dành nhiều tình cảm và sự quan tâm cho Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, bày tỏ quyết tâm sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nỗ lực phấn đấu, đoàn kết để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X đề ra. Trước mắt để đưa nghị quyết của Đại hội đi vào cuộc sống một cách khẩn trương, quyết liệt, Đại hội giao cho Ban chấp hành Đảng bộ khóa X và các cấp ủy trực thuộc tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc đến từng cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các Nghị quyết chuyên đề, các chương trình, kế hoạch, đề án mang tính khả thi cao; trong quá trình triển khai, phải xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung nguồn lực tổ chức thực hiện, tránh dàn trãi; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả, kịp thời phát hiện các khó khăn, vướng mắc và những vấn đề phát sinh để chỉ đạo, hướng dẫn và đề xuất giải pháp tháo gỡ; phát huy tính chủ động, sáng tạo nhằm tạo đột phá trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, đáp ứng sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy mạnh mẽ tinh thần cách mạng tiến công, ra sức tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn đạo đức cách mạng, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, đoàn kết một lòng, trước hết là đoàn kết trong Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đoàn kết các thế hệ cán bộ phát huy tâm huyết và trí tuệ với tinh thần “trẻ xông pha, già gương mẫu”, kết nối truyền thống, tạo nên sức mạnh tổng hợp đẩy mạnh phong trào thi đua Đồng khởi mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội.

Bế Mạc Đại Hội Đại Biểu Lần Thứ X Đảng Bộ… / 2023

 Đại hội đề ra 03 khâu đột phá

: (1) Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập; (2) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường thu hút đầu tư; (3) Đầu tư và ứng dụng mạnh mẽ khoa học – công nghệ, tập trung cho lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến. 

15 chỉ tiêu phát triển kinh tế chủ yếu sau

: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 05 năm đạt 7%. GRDP bình quân đầu người (giá thực tế) đến năm 2020 đạt 48,3 triệu đồng/người. Tổng vốn đầu tư xã hội 05 năm đạt khoảng 148.000 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 6,05 tỷ USD. Thu ngân sách 05 năm đạt 31.985 tỷ đồng. Tỷ lệ học sinh đi học trong độ tuổi đến năm 2020: mẫu giáo đạt 70%, tiểu học đạt 100%; trung học cơ sở đạt 80%; trung học phổ thông và tương đương đạt 50%. Trường học đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020 đạt 50%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo so với tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân đến năm 2020 đạt 65%. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn 2016 – 2020) bình quân 1,5%/năm. Quy mô dân số đến năm 2020 khoảng 2.175.000 người. Số bác sĩ trên 01 vạn dân đến năm 2020 đạt 08 bác sĩ/vạn dân. Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020 đạt 80%. Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh 90%. Có 60 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới. Bình quân mỗi năm kết nạp 3.000 đảng viên, đạt tỷ lệ 3,13% dân số.

Đoàn đại biểu tỉnh An Giang tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Đại hội đề ra 13 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

 đó là: Đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả, năng lực cạnh tranh gắn với cơ cấu lại nông nghiệp, công nghiệp; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; Chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch; Đầu tư và ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất, ưu tiên cho công nghệ sinh học, công nghệ bảo quản và chế biến sau thu hoạch; Chủ động hội nhập quốc tế, tập trung hội nhập kinh tế quốc tế; Huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng kinh tế – xã hội và đô thị; Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương; Thúc đẩy hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Đổi mới mạnh mẽ giáo dục – đào tạo; Phát triển văn hóa, xây dựng con người phát triển toàn diện; Quản lý phát triển xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên, môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; Tăng cường quốc phòng – an ninh, trật tự, an toàn xã hội và công tác đối ngoại; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận. Phát huy dân chủ ở cơ sở, vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp; Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân tặng hoa cho đồng chí Phan Văn Sáu

Về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Tăng cường, đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị; tập hợp, động viên, tổ chức cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nghị quyết Trung ương 4 khóa XI: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Xử lý nghiêm minh, kịp thời các tổ chức, đảng viên vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng…

Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa cho các đồng chí không tham gia tái cử

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 53 đồng chí; bầu Ban Thường vụ 15 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 11 đồng chí, đồng chí Hồ Văn Răng được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; bầu 18 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; đồng chí Vương Bình Thạnh và đồng chí Võ Anh Kiệt được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy./.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa X)Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) Diễn văn bế mạc Đại hội

Tin, ảnh:   PHƯỚC HÒA

Nguồn: http://tuyengiaoangiang.vn​​

Tải về Diễn văn bế mạc Đại hội

Bế Mạc Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Nam Định Lần Thứ Xx / 2023

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Sau 3 ngày tích cực làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu một lần đủ 53 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa XX, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu theo quy định (tái cử 39 người, tham gia lần đầu 14 người; tỷ lệ cán bộ nữ trên 11%, cán bộ trẻ trên 10%).

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định đã bầu một lần đủ 15 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 (5 người tham gia lần đầu, 1 cán bộ nữ).

Ông Đoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX tái cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Quốc Chỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tái cử Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 người. Ông Nguyễn Mạnh Hiền, tái cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đại hội đã bầu 22 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh: Với tinh thần tích cực, khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng sức, đồng lòng, quyết tâm đưa Nam Định phát triển để đạt được mục tiêu “Đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước”.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội, giai đoạn 2020-2025; trong đó xác định: Phấn đấu đưa Nam Định trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Ở nhiệm kỳ 2020-2025, Nam Định đặt ra 6 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết liệt cải cách hành chính, thu hút đầu tư, phát triển vùng kinh tế biển; hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội; sử dụng hiệu quả tài nguyên, đất đai; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai; củng cố vững chắc quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Đại hội cũng đề ra 3 khâu đột phá về xây dựng và điều chỉnh các loại quy hoạch giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2050; Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, tập trung đào tạo nguồn nhân lực, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế biển và khôi phục, phát triển thành phố Nam Định.

Trong các khâu đột phá, tỉnh Nam Định đặt ra mục tiêu “Thực hiện đồng bộ các giải pháp để khôi phục và phát triển thành phố Nam Định là một trong ba thành phố lớn của Miền Bắc thời kỳ Pháp thuộc và là trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng theo Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định 109/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với 6 chức năng trung tâm vùng: Công nghiệp; Giáo dục – Đào tạo; Khoa học – Công nghệ; Y tế; Văn hóa, du lịch; Thể thao theo quy hoạch địa giới hành chính thành phố mở rộng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”.

Căn cứ định hướng nhiệm kỳ, tỉnh Nam Định đặt ra 12 chỉ tiêu phấn đấu cụ thể gồm GRDP (giá so sánh năm 2020) tăng bình quân 8,5-9,5%/năm; thu nhập thực tế bình quân đầu người đến năm 2025 đạt hơn 100 triệu đồng/năm; thu ngân sách nhà nước từ kinh tế trên địa bàn năm 2025 đạt hơn 10.000 tỷ đồng; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đến năm 2025 đạt 80%; tỷ lệ hộ nghèo không thuộc chính sách bảo trợ xã hội đến năm 2025 giảm xuống còn dưới 0,15% (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021-2025); tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100% (trong đó tỷ lệ được cung cấp nước sạch đạt trên 98% dân số)…

Đức Văn

Bế Mạc Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Lạng Sơn Lần Thứ Xvii / 2023

Toàn cảnh phiên Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Mục tiêu tổng quát là: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; đổi mới, sáng tạo; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước; huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, du lịch, dịch vụ, hạ tầng khu, cụm công nghiệp và tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị; đẩy mạnh phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo đảm biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững”.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII với 5 Chương trình công tác trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Cụ thể: Tiếp tục tập trung phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh; Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; Tập trung phát triển ngành du lịch, phấn đấu đến năm 2025 du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đến năm 2030 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, khu, cụm công nghiệp; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chung và 5 Chương trình công tác trọng tâm, Đảng bộ yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả ba khâu đột phá là: Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, năng lực chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và tập trung hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị; đẩy nhanh hình thành các khu, cụm công nghiệp, cảng cạn, cơ sở logistics hiện đại.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khoá XVII, khẳng định: Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Trong bối cảnh thế giới, đất nước và nhất là tỉnh Lạng Sơn còn nhiều khó khăn, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 là hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực ở mức cao để khắc phục khó khăn, chủ động và sáng tạo trong công việc, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã thông qua. Thành công của Đại hội là động lực, nguồn cổ vũ mạnh mẽ, tạo khí thế mới thúc đẩy toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn đề nghị ngay sau Đại hội, các cấp ủy Đảng tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về kết quả Đại hội; tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra; xây dựng các Chương trình, Kế hoạch cụ thể để đưa nội dung Nghị quyết vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong từng lĩnh vực.

Mỗi đảng viên cần ra sức phấn đấu, bám sát thực tiễn, gắn bó với nhân dân; nói đi đôi với làm và làm việc có hiệu quả. Đặc biệt đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở mỗi cấp phải nêu cao tinh thần đoàn kết, phải thực sự gương mẫu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất cao về nhận thức và hành động, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ở mức tốt nhất. Đại hội tin tưởng và kỳ vọng, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII sẽ đoàn kết, nhất trí, phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ luật kỷ cương, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, tập trung trí tuệ, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao, khai thác tốt mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để tạo bước đột phá và phát triển nhanh, toàn diện, bền vững trong nhiệm kỳ tới.

Trước đó, Đại hội đã bầu 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Bế Mạc Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Bến Tre Lần Thứ X, Nhiệm Kỳ 2022 / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!