Đề Xuất 5/2023 # Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2022 # Top 5 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 5/2023 # Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2022 # Top 5 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2022 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2016, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2016, Đề Xuất Kiến Nghị Những Giải Pháp Để Tổ Chức Thực Hiện Nghị Quyết Trong Thời Gian Tới, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Báo Cáo 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Phụ Nữ Nhiệm Kỳ 2016-2021, Báo Cáo Hai Năm Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Phụ Nữ Nhiệm 2016- 2021, Thực Hiện Nghị Quyết 15 Ve Xd Toor Chuc Dang Trong Sach Vung Manh, Báo Cáo Kết Quả 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 25 Về Công Tác Tôn Giáo, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Cơ Sở, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Cơ Quan Ubnd Huyện, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Trường Học, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 11 Của Bộ Chính Trị Về Công Tác Phụ Nữ, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Cơ Sở Trường Học, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Bao Cao Tong Ket 5 Nam Thuc Hien Nghi Quyet Lien Tich Giua Cong An Va Phu Nu, Bao Cao Tong Ket Thuc Hien Nghi Quyet Lien Tich 01 Cua Nganh Cong An Va Hoi Phu Nu, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Công Ty, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Đại Biểu Nhân Dân, Bao Cao Ket Qua Thuc Hien Nghi Quyết Hoi Nghi Dai Biểu Nhan Dan O Xa, Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii3 Năm Thực Hiện Luật Hộ Tịch, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Huong Dan Thuc Hien Nghi Dinh 46/2016/nd-cp, Nghị Quyết Hội Nghị Công Nhân Viên Chức, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 01, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 6b, Báo Cáo 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20-nq/tw, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Tw4, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 48, Báo Cáo Sơ Kết 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 03, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 49, Báo Cáo 01 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 33, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw4, Bao Cao Thuc Hien Nghi Quyet Tw 4, Báo Cáo Sơ Kết 05 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20-nq/tw, 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 11, Thực Hiện Nghị Quyết 25, Báo Cáo Kết Quả 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 09-nq/tw, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Mẫu Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 48, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b, Báo Cáo 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 03, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 70/nq-cp, . Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Số 19-nq/tw, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 09/cp, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết, Hướng Dẫn Số 1031/hd-ct Ngày 20/6/2016 Của Tcct Về Nghị Quyết Và Chế Độ Ra Nghị Quyết Lãnh Đạo Của C, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Tw 7 Khóa Xii, Nghị Quyết 51 Thực Hiện Chế Độ Một Người Chỉ Huy, Su Can Thiet Thuc Hien Nghi Quyet 51, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết Tw4, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20-nq/tw Khóa Xi, Các Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 30a, Bao Cao Thuc Hien Nghi Quyet Dbnd, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw4 Khóa Xii, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết, Báo Cáo Tổng Kết 4 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 9c, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 30a, Bài Thu Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 55, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 42, Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw4 Khóa Xii, Nghị Quyết Thực Hiện Thông Tư 23, Báo Cáo Sơ Kết 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw 4 Khóa Xii, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 02/nq-cp, Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị, Báo Cáo Sơ Kết 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tư 4 Khóa Xii, Bài Thu Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Số 55, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 8, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 120, Nhân Dan Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết 18, Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch Số 09, Báo Cao Thực Hiện Nghị Quyết Tw3 Khóa Viii, Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 5 Của Bí Thư Chi Bộ, Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch 01, Mẫu Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 01, Bài Tham Luận Thực Hiện Nghị Quyết Của Chi Bộ, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Ket Qua Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 4, Báo Cáo Tham Luận Thực Hiện Nghị Quyết 33, Báo Cáo Tổng Kết Việc Thực Hiện Nghị Quyết 759, Bao Cao Kết Qua Thúc Hiền Nghi Quyết Dai Biểu Nhan Dan, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 35, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36a, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 18 19, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 54, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 30a/2008/nq-cp, Bản Cam Kết Cá Nhân Thực Hiện Các Nghị Quyết … Năm 2018, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Một Người Chỉ Huy, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 99,

Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2016, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2016, Đề Xuất Kiến Nghị Những Giải Pháp Để Tổ Chức Thực Hiện Nghị Quyết Trong Thời Gian Tới, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Báo Cáo 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Phụ Nữ Nhiệm Kỳ 2016-2021, Báo Cáo Hai Năm Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Phụ Nữ Nhiệm 2016- 2021, Thực Hiện Nghị Quyết 15 Ve Xd Toor Chuc Dang Trong Sach Vung Manh, Báo Cáo Kết Quả 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 25 Về Công Tác Tôn Giáo, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Cơ Sở, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Viên Chức Cơ Quan Ubnd Huyện, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Trường Học, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 11 Của Bộ Chính Trị Về Công Tác Phụ Nữ, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Cơ Sở Trường Học, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Bao Cao Tong Ket 5 Nam Thuc Hien Nghi Quyet Lien Tich Giua Cong An Va Phu Nu, Bao Cao Tong Ket Thuc Hien Nghi Quyet Lien Tich 01 Cua Nganh Cong An Va Hoi Phu Nu, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Chương Trình Hành Đông Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Công Ty, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Đại Biểu Nhân Dân, Bao Cao Ket Qua Thuc Hien Nghi Quyết Hoi Nghi Dai Biểu Nhan Dan O Xa, Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii3 Năm Thực Hiện Luật Hộ Tịch, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Huong Dan Thuc Hien Nghi Dinh 46/2016/nd-cp, Nghị Quyết Hội Nghị Công Nhân Viên Chức, Dự Thảo Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức, Nghị Quyết Đề Nghị Công Nhận Đảng Viên Chính Thức, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 01, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 6b, Báo Cáo 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20-nq/tw, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Tw4, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 48, Báo Cáo Sơ Kết 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 03, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 49, Báo Cáo 01 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 33, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw4, Bao Cao Thuc Hien Nghi Quyet Tw 4, Báo Cáo Sơ Kết 05 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20-nq/tw, 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 11, Thực Hiện Nghị Quyết 25, Báo Cáo Kết Quả 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 09-nq/tw, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Mẫu Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 48, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b, Báo Cáo 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 03,

Báo Cáo Kết Quả 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 09

Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii3 Năm Thực Hiện Luật Hộ Tịch, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2016, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Bao Cao Ket Qua Thuc Hien Nghi Quyết Hoi Nghi Dai Biểu Nhan Dan O Xa, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Đại Biểu Nhân Dân, . Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Số 19-nq/tw, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Tw4, Thực Hiện Nghị Quyết 25, Báo Cáo Sơ Kết 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 03, Bao Cao Thuc Hien Nghi Quyet Tw 4, Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 33, Báo Cáo 01 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 01, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 09/cp, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 70/nq-cp, Báo Cáo 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 49, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 6b, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw4, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo Sơ Kết 05 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20-nq/tw, 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 11, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20-nq/tw, Báo Cáo Kết Quả 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 09-nq/tw, Mẫu Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 48, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 48, Báo Cáo 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 03, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Đề Xuất Kiến Nghị Những Giải Pháp Để Tổ Chức Thực Hiện Nghị Quyết Trong Thời Gian Tới, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20-nq/tw Khóa Xi, Nghị Quyết Thực Hiện Thông Tư 23, Bài Thu Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Số 55, Su Can Thiet Thuc Hien Nghi Quyet 51, Bài Thu Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 55, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw4 Khóa Xii, Báo Cáo Tổng Kết 4 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 9c, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết, Bao Cao Thuc Hien Nghi Quyet Dbnd, Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị, Báo Cáo Sơ Kết 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw 4 Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw4 Khóa Xii, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 42, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 30a, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 02/nq-cp, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Tw 7 Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tư 4 Khóa Xii, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết Tw4, Các Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 30a, Nghị Quyết 51 Thực Hiện Chế Độ Một Người Chỉ Huy, Ke Hoach Thuc Hien Nghi Quyet Tw5 Khong, Bài Tham Luận Thực Hiện Nghị Quyết Của Chi Bộ, Ke Hoach Thuc Hien Nghi Quyet Tw5 Khoa Xi, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 30a/2008/nq-cp, Báo Cáo Kết Quả 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 25 Về Công Tác Tôn Giáo, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Một Người Chỉ Huy, Bản Cam Kết Cá Nhân Thực Hiện Các Nghị Quyết … Năm 2018, Báo Cao Thực Hiện Nghị Quyết Tw3 Khóa Viii, Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 8, Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch 01, Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch Số 03, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 18 19, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 120, Bao Cao Kết Qua Thúc Hiền Nghi Quyết Dai Biểu Nhan Dan, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 01, Báo Cáo Tổng Kết Việc Thực Hiện Nghị Quyết 759, Báo Cáo Tham Luận Thực Hiện Nghị Quyết 33, Nhân Dan Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết 18, Mẫu Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 5 Của Bí Thư Chi Bộ, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 35, 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 54, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 99, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36a, Ket Qua Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 4, Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch Số 09, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Cơ Sở, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Củ, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 78/2014/qh13, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết HĐnd Tỉnh Gia Lai Về Thực Hiện Thông Tư 65 Của, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 35/2012/qh13, Báo Cáo Kết Quả 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Báo Cáo Sơ Kết 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khoá Xii, Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 08 – Nq/tu Ngày 01/12/2011, Báo Cáo Tài Chínơ Kết 05 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 01/nq-Đct Ngày 18/9/2015, Bài Thu Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Cơ Sở Trường Học,

Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii3 Năm Thực Hiện Luật Hộ Tịch, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2016, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Bao Cao Ket Qua Thuc Hien Nghi Quyết Hoi Nghi Dai Biểu Nhan Dan O Xa, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Đại Biểu Nhân Dân, . Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Số 19-nq/tw, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Tw4, Thực Hiện Nghị Quyết 25, Báo Cáo Sơ Kết 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 03, Bao Cao Thuc Hien Nghi Quyet Tw 4, Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 33, Báo Cáo 01 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 01, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 09/cp, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 70/nq-cp, Báo Cáo 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 49, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 6b, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw4, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo Sơ Kết 05 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20-nq/tw, 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 11, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20-nq/tw, Báo Cáo Kết Quả 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 09-nq/tw, Mẫu Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 48, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 48, Báo Cáo 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 03, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Đề Xuất Kiến Nghị Những Giải Pháp Để Tổ Chức Thực Hiện Nghị Quyết Trong Thời Gian Tới, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20-nq/tw Khóa Xi, Nghị Quyết Thực Hiện Thông Tư 23, Bài Thu Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Số 55, Su Can Thiet Thuc Hien Nghi Quyet 51, Bài Thu Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 55, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw4 Khóa Xii, Báo Cáo Tổng Kết 4 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 9c, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết, Bao Cao Thuc Hien Nghi Quyet Dbnd, Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị, Báo Cáo Sơ Kết 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw 4 Khóa Xii, Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw4 Khóa Xii, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 42, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 30a,

Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 6B

Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii3 Năm Thực Hiện Luật Hộ Tịch, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2016, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Bao Cao Ket Qua Thuc Hien Nghi Quyết Hoi Nghi Dai Biểu Nhan Dan O Xa, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Đại Biểu Nhân Dân, Báo Cáo Sơ Kết 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 03, Báo Cáo Sơ Kết 05 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20-nq/tw, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20, Bao Cao Thuc Hien Nghi Quyet Tw 4, 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 11, Báo Cáo 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 03, Thực Hiện Nghị Quyết 25, Mẫu Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 48, Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 33, . Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Số 19-nq/tw, Báo Cáo Kết Quả 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 09-nq/tw, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Tw4, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 01, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 48, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20-nq/tw, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 09/cp, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw4, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 49, Báo Cáo 01 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b, Báo Cáo 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 70/nq-cp, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 6b, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Đề Xuất Kiến Nghị Những Giải Pháp Để Tổ Chức Thực Hiện Nghị Quyết Trong Thời Gian Tới, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 30a, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20-nq/tw Khóa Xi, Các Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 30a, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 42, Bài Thu Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 55, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Tw 7 Khóa Xii, Bao Cao Thuc Hien Nghi Quyet Dbnd, Bài Thu Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Số 55, Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw4 Khóa Xii, Nghị Quyết Thực Hiện Thông Tư 23, Báo Cáo Sơ Kết 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tư 4 Khóa Xii, Nghị Quyết 51 Thực Hiện Chế Độ Một Người Chỉ Huy, Báo Cáo Sơ Kết 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw 4 Khóa Xii, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw4 Khóa Xii, Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 28 Của Bộ Chính Trị, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết Tw4, Báo Cáo Tổng Kết 4 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 9c, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 02/nq-cp, Su Can Thiet Thuc Hien Nghi Quyet 51, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 18 19, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 18, Bài Tham Luận Thực Hiện Nghị Quyết Của Chi Bộ, Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch Số 09, Báo Cáo Tham Luận Thực Hiện Nghị Quyết 33, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 35, Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch Số 03, Bản Cam Kết Cá Nhân Thực Hiện Các Nghị Quyết … Năm 2018, Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch 01, Ke Hoach Thuc Hien Nghi Quyet Tw5 Khong, Mẫu Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 99, Ke Hoach Thuc Hien Nghi Quyet Tw5 Khoa Xi, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Cơ Sở, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 54, Nghị Quyết 51 Của Bộ Chính Trị Về Thực Hiện Chế Độ Một Người Chỉ Huy, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 120, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 01, Báo Cáo Tổng Kết Việc Thực Hiện Nghị Quyết 759, Ket Qua Thuc Hien Nghi Quyet Trung Uong 4, Báo Cao Thực Hiện Nghị Quyết Tw3 Khóa Viii, 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 8, Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 5 Của Bí Thư Chi Bộ, Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 30a/2008/nq-cp, Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4, Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết 36a, Nhân Dan Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết 18, Bao Cao Kết Qua Thúc Hiền Nghi Quyết Dai Biểu Nhan Dan, Báo Cáo Kết Quả 15 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 25 Về Công Tác Tôn Giáo, Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch, Báo Cáo Hai Năm Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Phụ Nữ Nhiệm 2016- 2021, Báo Cáo Tài Chínơ Kết 05 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 01/nq-Đct Ngày 18/9/2015, Báo Cáo Kết Quả 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b Công Đoàn Trường Học, Báo Cáo 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Phụ Nữ Nhiệm Kỳ 2016-2021, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 3, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch Số 01, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xi, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Liên Tịch 01, Báo Cáo Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 11 Của Bộ Chính Trị Về Công Tác Phụ Nữ, Bản Đăng Ký Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4,

Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii3 Năm Thực Hiện Luật Hộ Tịch, Nghị Quyết Đại Hội Xii Của Đảng, Gắn Với Việc Thực Hiện Nghị Quyết Trung ương 4 Khóa Xii Và Các Chỉ, Tỉnh ủy Quảng Ninh- Kế Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 18, Nghị Quyết 19, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2016, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Khóa Xi, Bao Cao Ket Qua Thuc Hien Nghi Quyết Hoi Nghi Dai Biểu Nhan Dan O Xa, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Đại Biểu Nhân Dân, Báo Cáo Sơ Kết 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 03, Báo Cáo Sơ Kết 05 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20-nq/tw, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20, Bao Cao Thuc Hien Nghi Quyet Tw 4, 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 11, Báo Cáo 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 03, Thực Hiện Nghị Quyết 25, Mẫu Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 48, Báo Cáo 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 33, . Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Số 19-nq/tw, Báo Cáo Kết Quả 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 09-nq/tw, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Tw4, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 01, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 48, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20-nq/tw, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 09/cp, Báo Cáo 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw4, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 49, Báo Cáo 01 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo 10 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 6b, Báo Cáo 2 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 18, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết, Báo Cáo Sơ Kết 3 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 70/nq-cp, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết 6b, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Vận Động Nhân Dân Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung ương Đảng K, Đề Xuất Kiến Nghị Các Giải Pháp Tổ Chức Thực Hiện Nghị Tư 5 Khóa 12 Tại Cơ Quan Trường Thcs Quyết Tr, Đề Xuất Kiến Nghị Những Giải Pháp Để Tổ Chức Thực Hiện Nghị Quyết Trong Thời Gian Tới, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 30a, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 20-nq/tw Khóa Xi, Các Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 30a, Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Quyết 42, Bài Thu Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết 55, Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Tw 7 Khóa Xii, Bao Cao Thuc Hien Nghi Quyet Dbnd, Bài Thu Hoạch Thực Hiện Nghị Quyết Số 55, Báo Cáo Sơ Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw4 Khóa Xii, Nghị Quyết Thực Hiện Thông Tư 23, Báo Cáo Sơ Kết 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tư 4 Khóa Xii, Nghị Quyết 51 Thực Hiện Chế Độ Một Người Chỉ Huy, Báo Cáo Sơ Kết 1 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Tw 4 Khóa Xii, Bản Cam Kết Thực Hiện Nghị Quyết Tw4 Khóa Xii,

Đề Cương Báo Cáo Kết Quả 05 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 36

Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế (Gửi kèm Công văn số 1536-CV/BTGTU, ngày 19 tháng 02 năm 2019) PHẦN THỨ NHẤT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36-NQ/TW I. CÔNG TÁC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, CHỈ ĐẠO VÀ TUYÊN TRUYỀN

1. Công tác học tập và quán triệt

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và trách nhiệm của người đứng đầu

3. Công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức

II. CÔNG TÁC THỂ CHẾ HÓA

1. Các văn bản, cơ chế, chính sách

2. Hướng dẫn, hoàn thiện, bổ sung thực hiện các quy định, tiêu chuẩn và hệ thống tiêu chí đánh giá

3. Cơ chế tài chính

4. Cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển thị trường

5. Chính sách cán bộ

III. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG, PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1. Kết quả đạt được 1.1. Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thực hiện ba đột phá chiến lược

– Triển khai chương trình cải cách hành chính; xây dựng chính quyền điện tử; triển khai dịch vụ công trực tuyến

– Hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội

– Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

1.2. Xây dựng hạ tầng thông tin của thành phố

– Mức độ hiện đại hóa, chuẩn hóa, đồng bộ, liên thông, đảm bảo khả năng tiếp cận và sử dụng cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân

– Khả năng kết nối băng thông rộng, chất lượng cao đến các xã, phường, thị trấn, cơ sở giáo dục và kết nối quốc tế

– Triển khai và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước

1.3. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố

– Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp

– Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị, sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, đơn vị kinh tế nhà nước

– Việc thanh toán không dùng tiền mặt; phát triển thương mại điện tử

1.4. Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố

– Đánh giá việc phát triển, tăng trưởng của công nghiệp công nghệ thông tin

– Sự phát triển các công viên phần mềm, khu công nghệ thông tin tập trung hiện đại

– Hình thành, phát triển các doanh nghiệp công nghệ thông tin

– Thu hút đầu tư của nước ngoài về công nghệ thông tin

1.5. Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin của thành phố

– Số lượng

– Chất lượng

1.6. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, giữ vững chủ quyền quốc gia

– Năng lực nghiên cứu, ứng dụng, tiếp thu, làm chủ và sáng tạo về công nghệ thông tin

– Khả năng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, giữ vững chủ quyền quốc gia trên không gian mạng

2. Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân 2.1. Hạn chế, yếu kém 2.2. Nguyên nhân IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Về công tác tổ chức thực hiện

2. Đánh giá tổng thể kết quả, hạn chế và nguyên nhân thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 36-NQ/TW

PHẦN THỨ HAI NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36-NQ/TW I. BỐI CẢNH VÀ YÊU CẦU II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 1. Việc khắc phục hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp theo Nghị quyết 36-NQ/TW của thành phố

– Về nhận thức và vai trò của cấp ủy

– Về hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật

– Về xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin

– Về hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin

– Về phát triển công nghiệp công nghệ thông tin

– Về phát triển ngồn nhân lực phát triển công nghệ thông tin

– Về ứng dụng công nghệ thông tin trong quốc phòng, an ninh

– Về hợp tác quốc tế

2. Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của thành phố

1. Đề xuất, kiến nghị với Trung ương

2. Đề xuất, kiến nghị với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố

3. Đề xuất, kiến nghị với các tổ chức, doanh nghiệp

PHỤ LỤC

1. Các văn bản thể chế hóa việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2014 – 2019

2. Số liệu đầu tư cho công nghệ thông tin giai đoạn 2014 – 2019

3. Số liệu nhân lực công nghệ thông tin giai đoạn 2014 – 2019

4. Các nhiệm vụ, đề án, chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2014 – 2019

BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY CẦN THƠ

Bạn đang đọc nội dung bài viết Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!