Đề Xuất 5/2022 # Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2022 Và Phương Hướng Nhiệm Vụ 2022 Của Chi Bộ Trường Thcs Thượng Lâm # Top Like

Xem 15,939

Cập nhật nội dung chi tiết về Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2022 Và Phương Hướng Nhiệm Vụ 2022 Của Chi Bộ Trường Thcs Thượng Lâm mới nhất ngày 25/05/2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 15,939 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Nq Của Chi Bộ Th Trương Hoành
 • Quy Trình Viết Nghị Quyết Của Chi Bộ
 • Báo Cáo Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Tw4
 • Báo Cáo Sau Khi Kiểm Điểm Theo Nghị Quyết Tw4 Đối Với Bí Thư Chi Bộ Baocaokiem Diem Bithu Docx
 • Chi Tiết Bản Tự Kiểm Điểm Kiểm Tra Giám Sát Đảng Viên Chấp Hành 2022
 • ĐẢNG BỘ XÃ THƯỢNG LÂM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  CHI BỘ TRƯỜNG THCS THƯỢNG LÂM

  Số: 56/BC-THCS Thượng Lâm, ngày 8 tháng 12 năm 2022

  BÁO CÁO Kết quả thực hiện nghị quyết chi bộ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 2022 của Chi bộ trường THCS Thượng Lâm

  Phần thứ nhất BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CHI BỘ NĂM 2022 A . NHỮNG MỤC TIÊU CƠ BẢN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHI BỘ NĂM 2022 ĐÃ ĐỀ RA a.Về cán bộ, giáo viên, nhân viên

  – Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên: 42 đồng chí

  Trong đó: + Lãnh đạo : 3 đồng chí

  + Giáo viên: 30 đồng chí

  + Nhân viên: 9 đồng chí

  + Đảng viên 16 đồng chí

  + Đại học: 17 đồng chí

  + Cao đẳng: 20 đồng chí

  + Trung cấp: 4 đồng chí

  + THPT: 1 đồng chí

  – Tăng cường kỷ luật trật tự trên mọi lĩnh vực của giáo dục, củng cố nề nếp, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

  – Củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện đúng chương trình và kế hoạch dạy học, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn .

  – Tích cực bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém.

  – Tăng cường thăm lớp dự giờ kiểm tra hồ sơ sổ sách theo điều lệ trường học .

  b. Về học sinh

  – Duy trì nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS và từng bước phổ cập THPT.

  Số lớp, Số học sinh

  -Tổng số lớp: 10 lớp, tổng số học sinh: 331 em

  -Trong đó: + khối 6: 3 lớp gồm 100 em

  + khối 7: 2 lớp gồm 90 em

  + khối 8: 2 lớp gồm 78 em

  2. Công tác xây dựng Đảng

  + khối 9: 2 lớp gồm 63 em

  – 100% Đảng viên trong Chi bộ chấp hành tốt điều lệ của Đảng, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

  – Không có đảng viên vi phạm kỷ luật.

  – Sinh hoạt Đảng đều đặn, đóng Đảng phí đầy đủ.

  – Trong các năm Chi bộ phấn đấu Chi bộ trong sạch vững mạnh .

  3. Công tác lãnh đạo chính quyền Đoàn thể

  – Kết nạp được 2 đảng viên mới.

  – Chấp hành nghị quyết của Chi bộ Đảng, Ban giám hiệu đoàn kết, sáng tạo đi sát chỉ đạo mọi hoạt động trong nhà trường, thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch các năm học đề ra.

  – Xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết nhất trí hoàn thành nhiệm vụ được giao.

  B. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2022 1. Đặc điểm tình hình chung của Chi bộ

  – Công tác xây dựng đoàn thể, phấn đấu xây dựng các đoàn thể vững mạnh trường đạt trường tiên tiến.

  * Tổng số đảng viên: Chi bộ trường THCS Thượng Lâm có 16 đồng chí

  * Độ tuổi:

  – Từ 50 tuổi trở lên có 3 đồng chí .

  – Trên dưới 40 tuổi có 13 đồng chí.

  * Trình độ chuyên môn :

  – Đại học : 13 đồng chí.

  2. Thuận lợi

  – Cao đẳng : 3 đồng chí.

  + Các đồng chí đảng viên trong Chi bộ có trình độ tây nghề vững vàng, nhiệt tình trong công tác,

  + Chi bộ có tinh thần đấu tranh phê và tự phê, luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong công việc.

  + Chi bộ trực tiếp lãnh đạo hội đồng sư phạm gồm 42 cán bộ giáo viên, hội đồng sư phạm nhà trường luôn đoàn kết nhất trí cao trong mọi công việc.

  I. CHI BỘ LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CỦA THẦY VÀ TRÒ NHÀ TRƯỜNG

  -Số lượng giáo viên hợp đồng nhiều ảnh hưởng tới công tác phát triển Đảng

  – Trong nhà trường công tác giảng dạy của thầy cô và học tập của học sinh là nhiệm vụ trọng tâm nhất, nâng cao chất lượng là nhiệm vụ hàng đầu.

  – Trong năm 2022 Chi bộ đã lãnh đạo ban giám hiệu, hai tổ chuyên môn, các đoàn thể quần chúng thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, thường xuyên nâng cao chất lượng giảng dạy bằng nhiều biện pháp; Tổ chức thăm lớp dự giờ tham gia đầy đủ các lớp chuyên đề, làm đồ dùng dạy học, làm kế hoạch chuyên môn, viết sáng kiến kinh nghiệm, soạn bài theo hướng cải tiến.

  – Đẩy mạnh phong trào thi đua 2 tốt: Thầy thi đua dạy tốt, trò thi đua học tốt.

  – Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, nâng cao chất lương đại trà.

  * Kết quả năm 2022 nhà trường đạt như sau:

  – Chiến sĩ thi đua và lao động tiên tiến xuất sắc: 4 đồng chí

  – Giáo viên, nhân viên giỏi cấp huyện: 4 đồng chí

  – Học sinh đạt giải quốc gia về TDTT: 6 giải trong đó thành phố: 1 huy chương bạc

  – Học sinh giỏi bộ môn huyện: 73 em

  * Xếp loại học lực hạnh kiểm như sau:

  – Học lực:

  + Giỏi : 98 em đạt 29,61%

  + Khá: 147 em đạt 44,41%

  + Trung bình: 84 em chiếm 25,38%

  + Yếu: 2 em chiếm 0,60%

  – Hạnh kiểm:

  +Tốt: 301 em đạt 90,94%

  + Khá: 30 em chiếm 9,06%

  + Không có học sinh hạnh kiểm trung bình

  – Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt 98,3% Tỷ lệ tốt nghiệp 100%. Duy trì tôt công tác phổ cập THCS.

  II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN, CÁC ĐOÀN THỂ QUẦN CHÚNG

  – Cuối năm học qua hội nghị họp kiểm điểm bình xét xếp loại đảng viên, các đồng chí trong Chi bộ đều được xếp loại hoàn thành tôt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

  1.Hoạt động của ban giám hiệu nhà trường

  – Chi bộ lãnh đạo ban giám hiệu thực hiện nghị quyết Chi bộ đề ra qua từng tháng học kỳ và các năm học.

  – Ban giám hiệu chỉ đạo Hội đồng sư phạm thực hiện tốt nhiệm vụ các năm học 2022 thông qua công tác giáo dục giảng dạy, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt – học tốt.

  2. Hoạt động của các Đoàn thể a. Hoạt động của công đoàn

  – Ban giám hiệu đoàn kết, sáng tạo chỉ đạo nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ các năm học.

  – Công tác nhà trường thực sự là đòn xe thúc đẩy chuyên môn đồng thời luôn bênh vực bảo vệ chăm sóc đời sống cán bộ giáo viên,nhân viên.giải quyết chế độ chính sách kịp thời như nâng lương, phụ cập nghỉ ốm.

  b. Hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

  – Tất cả các Đoàn viên công đoàn nhà trường thực hiện tốt chủ chương của Đảng,chính sách pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  c. Công tác nữ công

  – Đoàn thanh niên luôn thể hiện lực lượng xung kích trong công tác luôn sôi nổi nhiệt tình, tất cả các đồng chí đoàn viên đều hoàn thành tôt nhiệm vụ được giao.

  d. Hoạt động của đội thiếu niên tiền phong

  – Chi bộ cử đảng viên lãnh đạo tổ nữ công, chị em trong tổ luôn đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác cũng như công việc gia đình. Thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình nuôi con khỏe dạy con ngoan. Tất cả chị em trong tổ nữ công đều xứng đáng với danh hiệu giỏi việc trường đảm việc nhà.

  – Công tác Đội được duy trì thường xuyên đưa học sinh vào nề nếp, thực hiện tốt nội quy của lớp, của trường, duy trì nếp chào cờ đầu tuần, nếp truy bài đầu buổi học, nếp vệ sinh trường lớp, thể dục văn nghệ, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

  3. Công tác bảo vệ cơ sở vật chất

  – Đội sao đỏ các lớp hoạt động tích cực có ý thức trách nhiệm duy trì tốt các đợt thi đua trong năm học.

  III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 1.Công tác giáo dục tư tưởng chính trị

  – Chi bộ chỉ đạo Ban giám hiệu và bảo vệ trường làm tốt công tác bảo vệ cơ sở vật chất trong các năm học không để mất mát, hư hỏng tài sản cũng như đồ dùng dạy học. Ban giám hiệu tham mưu với địa phương đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư xây dựng trường lớp mua sắm trang thiết bị phục vụ tốt cho việc giảng dạy và học tập.

  – Tất cả các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đều chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

  – Chi bộ luôn đoàn kết có tinh thần đấu tranh phê và tự phê, đi đầu trong mọi công việc được quần chúng tin tưởng.

  2. Công tác kiểm tra

  – Sinh hoạt Đảng đều đặn, đóng Đảng phí đầy đủ, đúng thời gian.

  3. Công tác phát triển Đảng

  – Chi bộ chỉ đạo ban thanh tra thường xuyên giám sát việc thu chi cũng như các loại quỹ cũng như các chế độ của cán bộ giáo viên, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, nhiệm vụ năm học, theo luật giáo dục và điều lệ trường phổ thông, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Chi bộ, Đảng bộ cũng như các văn bản nghị quyết của cấp trên.

  – Trong năm vừa qua Chi bộ đã kết nạp được 2 đồng chí đảng viên mới chuyển Đảng chính thức cho 2 đồng chí và giới thiệu 1 quần chúng tích cực đi học lớp cảm tình Đảng.

  – Trong các năm 2022 các đồng chí trong Chi bộ đều hoàn thành và hoàn xuất sắc nhiệm vụ được giao.

  B. NHỮNG TỒN TẠI CHỦ YẾU

  – Chi bộ đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh .

  – Vẫn còn một số nội dung công việc của đảng viên thực hiện kết quả còn hạn chế

  – Công tác kiểm tra chưa được thực hiện theo kế hoạch.

  C. NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

  – Tinh thần tự phê và phê bình của một số đảng viên chưa được phát huy tối đa, còn e dè, nể nang.

  – Biết vận dụng sáng tạo những chỉ thị, nghị quyết của cấp trên vào hoàn cảnh nhà trường

  *KẾT LUẬN

  – Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị với toàn thể đảng viên trong Chi bộ

  – Trong năm 2022 Chi bộ trường THCS Thượng Lâm đã đồng tâm hiệp lực, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ các năm học.

  Phần thứ II NHỮNG MỤC TIÊU – NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA NĂM 2022

  – Mỗi đảng viên đều nâng cao tinh thần trách nhiệm bản thân hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với kết quả trên Chi bộ tự đánh giá là Chi bộ trong sạch vững mạnh.

  1. Công tác chuyên môn

  Căn cứ vào nghị quyết của trung ương Đảng; Nghị quyết của thành ủy Hà Nội – Nghị quyết của huyện Đảng bộ Mỹ Đức và nghị quyết của Đảng ủy xã Thượng Lâm. Đồng thời căn cứ vào kế hoạch phát triển giáo dục của trường THCS Thượng Lâm những năm tiếp theo để đề ra phương hướng nhiệm vụ chủ yếu cho Chi bộ thực hiện trong năm 2022.

  – Chi bộ lãnh đạo thực hiện nghiêm túc phân công chương trình và kế hoạch dạy học, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn – TKB, lịch công tác.

  – Tích cực bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém .

  – Thực hiện đầy đủ và có chất lượng các loại hồ sơ sổ sách, bài soạn giáo án theo đúng luật giáo dục.

  – Duy trì số lượng học sinh theo kế hoạch từng năm học .

  – Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập THCS, từng bước hoàn thành phổ cập THPT

  – Đẩy mạnh phong trào thi đua trong giáo viên và học sinh, tổ chức tốt các đợt thi đua, có nội dung cụ thể và có khen thưởng kịp thời.

  – Tăng cường dự giờ, thăm lớp để nâng cao chất lượng giảng dạy.

  – Động viên cán bộ giáo viên và học sinh tích cực tham gia phong trào dự thi học sinh giỏi cũng như các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cùng các phong trào thi đua khác do các cấp các ngành phát động.

  * Các chỉ tiêu cụ thể:

  * Chỉ tiêu: Hàng năm lên lớp đạt 100% trong đó lên lớp thẳng: 99%

  + Học lực: Giỏi 30%, khá: 45%, TB: 24,5%, yếu: 0,5% không có học sinh có học lực kém.

  + Hạnh kiểm: Tốt 92%, khá: 8%,

  + Không có học sinh hạnh kiểm TB

  + Học sinh giỏi huyện: 45 em

  + Học sinh giỏi Thành phố: 3 em

  -Trường phấn đâu đạt trường tiên tiến, Chi bộ đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh

  -Công Đoàn đạt Công Đoàn vững mạnh cấp huyện, Đoàn thanh niên phấn đấu chi đoàn đạt trong sạch vững mạnh.

  -Liên Đội đạt Liên Đội mạnh cấp huyện.

  2.Công tác Đoàn thể

  -Hai tổ phấn đấu đạt tổ lao động giỏi cấp cơ sở.

  a. Công Đoàn: Động viên cán bộ giáo viên, nhân viên thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước,chăm lo đới sống, kịp thời giải quyết các chế độ quyền lợi theo chính sách gúp cán bộ giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

  b. Đoàn thanh niên: Chi bộ cử đảng viên lãnh đạo công tác Đoàn tạo điều kiện cho Đoàn viên hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ – tất cả đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  – Đẩy mạnh công tác Đội, duy trì tốt các nề nếp,các phong trào thi đua .

  – Tham gia đầy đủ các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, báo trường, các cuộc thi tìm hiểu do huyên Đoàn, PGD cũng như các cấp các ngành phát động.

  3. Công tác xây dựng Đảng a. Công tác giáo dục tư tưởng

  – Kiên quyết chống lại các tệ nạn xã hội không để xâm nhập vào trường học: Cờ bạc ,nghiện hút, trộm cắp tài sản…

  – Giáo dục Đảng viên trung thành với chủ ngĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nắm vững điều lệ, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận dụng đúng đắn sáng tạo nghị quyết của cấp trên vào điều kiện cụ thể của nhà trường.

  – Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của từng đảng viên đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng toàn diện trên các lĩnh vực công tác của nhà trường.

  b. Công tác cán bộ

  – Luôn coi trọng và giữ gìn khối đoàn kết thống nhất trong Đảng. Giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch không trông chờ ỉ nại, kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện tiêu cực, cơ hội bảo thủ, vô tổ chức, vô kỷ luật tăng cường công tác quản lý và phân công giao việc cho từng đảng viên. Đảng viên cùng gia đình thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không có đảng viên nói ngoài nghị quyết hoặc để quần chúng lôi kéo lợi dụng .

  – Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ năng lực, có phẩm chất đạo đức cách mạng mọi Đảng viên phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, né tránh những công việc khó khăn hoặc sợ va chạm.

  c. Công tác bảo vệ nội bộ

  – Tổ chức sinh hoạt đầy đủ và có chất lượng đóng Đảng phí đầy đủ .

  – Duy trì nếp sinh hoạt Đảng ở Chi bộ – Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tích cực đấu tranh phê và tự phê trong Đảng.

  – Chăm lo đến công tác bồi dưỡng quần chúng vươn lên phấn đấu vào Đảng. Trong năm kết nạp được ít nhất 2 đảng viên mới.

  – Phấn đấu không có đảng viên vi phạm kỷ luật, tất cả các đảng viên đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ .

  Ngày 8 tháng 12 năm 2022

  Trần Văn Thuần

  BÍ THƯ CHI BỘ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Số 22
 • Chi Bộ Thôn Đại Đồng Phát Huy Vai Trò Lãnh Đạo Toàn Diện Của Đảng
 • Dịch Vụ Công Trực Tuyến Là Nền Tảng Xây Dựng Chính Phủ Điện Tử
 • Sẽ Có Nghị Định Mới Của Chính Phủ Về Xây Dựng Chính Phủ Điện Tử
 • Tập Trung Thực Hiện Tốt Nghị Quyết 17 Của Chính Phủ Về Xây Dựng Chính Phủ Điện Tử
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Nghị Quyết Chi Bộ Năm 2022 Và Phương Hướng Nhiệm Vụ 2022 Của Chi Bộ Trường Thcs Thượng Lâm trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100