Đề Xuất 6/2023 # Ban Hành Hệ Thống Quy Chế Quy Trình Chính Sách # Top 12 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 6/2023 # Ban Hành Hệ Thống Quy Chế Quy Trình Chính Sách # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Ban Hành Hệ Thống Quy Chế Quy Trình Chính Sách mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Khái niệm về quy chế là gì?

Quy chế là một văn bản hoặc toàn thể các văn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc quy phạm xã hội do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự nhất định, có hiệu lực bắt buộc thi hành đối với các thành viên của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chế.

Những yếu tố đảm bảo hệ thống quy phạm nội bộ của doanh nghiệp

Hệ thống quy phạm nội bộ của một doanh nghiệp bao gồm Quy chế, Quy định và Quy trình do doanh nghiệp ban hành.Việc ban hành hệ thống quy chế, quy phạm, quy trình có ý nghĩa rất quan trọng trong quản lý điều hành doanh nghiệp; tuy nhiên để xây dựng và ban hành một văn bản quy phạm hợp pháp, phù hợp thực tế, đảm bảo tính khoa học ứng dụng là điều không đơn giản. Quy phạm nội bộ, phải đảm bảo: – Tính hợp pháp: Phù hợp với các quy định của pháp luật, không trái luật. – Tính thực tiễn: Phù hợp với yêu cầu quản lý điều hành, phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp trong từng lĩnh vực cụ thể. – Tính hiệu quả: Quy phạm nội bộ tạo hành lang pháp lý nội bộ cho doanh nghiệp, góp phần tích cực vào công tác quản lý, điều hành cũng như toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp; khi được áp dụng phải được mọi người tôn trọng và quán triệt thực thi;Trước khi xây dựng quy phạm nội bộ, cần xác định mục đích, sự cần thiết, phạm vi, đối tượng điều chỉnh cụ thể. Xác định được mục đích và đối tượng chính là doanh nghiệp đã xác định được “tên loại” quy phạm cần ban hành. Quy chế, quy định, quy trình là những thuật ngữ riêng dành cho những mục đích và đối tượng riêng đó.

Hệ Thống Quy Phạm Nội Bộ &Amp; Tác Nghiệp Theo Quy Trình

Hệ thống các quy trình hoạt động của doanh nghiệp được phân ra thành các QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CHÍNH và các QUY TRÌNH PHỤ TRỢ. Doanh nghiệp có HỆ THỐNG QUẢN LÝ HIỆU QUẢ khi có các quy trình tối ưu (tốt) và hoạt động doanh nghiệp được quản lý, vận hành theo đúng các quy trình này.

Hệ thống quy phạm nội bộ của một doanh nghiệp bao gồm tổng thể các quy chế, quy trình, quy định và các văn bản mang tính bắt buộc chung trong từng doanh nghiệp, từng lĩnh vực hoạt động hoặc từng hành vi cụ thể.

Quy phạm nội bộ được xem là hành lang pháp lý rất quan trọng trong công tác quản lý điều hành, giúp các nhà lãnh đạo quản lý ở tầm vĩ mô mà không phải can thiệp quá sâu vào công việc của từng người cụ thể.

Bởi chính hệ thống quy phạm nội bộ sẽ điều phối hoặc giúp những con người trong doanh nghiệp tự động điều phối, điều chỉnh bản thân, từ suy nghĩ, hành vi, quá trình thực hiện công việc…

Hệ thống quản lý doanh nghiệp phải được cấu thành từ gốc, đó là:

Tài liệu về cơ cấu tổ chức,

Tài liệu đặc tả chức năng các chức danh (vị trí công việc),

Tài liệu phân công phân nhiệm, mô tả công việc của các vị trí đó,

Tài liệu về các Quy trình hoạt động, form mẫu sử dụng,

và cuối cùng là các bản quy chế, quy định.

Trong đó, cần phải có NỘI DUNG QUY TRÌNH, các bảnHƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC và các MẪU HỒ SƠ LƯU TRỮ SỐ LIỆU.

Thực tế, trong doanh nghiệp, các công việc của các nhân viên trong các phòng ban này thường xuyên có LIÊN QUAN đến các công việc của các nhân viên trong các phòng ban khác. Mối liên hệ này được thể hiện trong các quy trình hoạt động và sự trao đổi thông tin giữa các bước trong các quy trình.

Hệ thống các quy trình hoạt động của doanh nghiệp được phân ra thành các QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHÍNH và các QUY TRÌNH PHỤ TRỢ.

Các quy trình chính có thể được phân chia thành các quy trình con nhỏ hơn, mỗi quy trình con được phân chia thành các bước theo thứ tự. Mỗi bước của quy trình thường là một công việc được xác định bằng các yếu tố: Đầu vào (nguyên liệu, thông tin), công cụ máy móc, nhân công (nguồn lực) và đầu ra (kết quả).

Ví dụ: Một doanh nghiệp sản xuất có thể có quy trình sản xuất kinh doanh chính là:

Bán hàng (kết quả là đơn hàng của khách hàng) → Sản xuất (kết quả là sản phẩm đúng theo đơn hàng) → giao hàng (kết quả là hàng đúng chủng loại đến đúng địa chỉ) → Dịch vụ sau bán hàng (kết quả là đáp ứng yêu cầu bảo hành của khách hàng).

Doanh nghiệp có HỆ THỐNG QUẢN LÝ HIỆU QUẢ khi có các quy trình tối ưu (tốt) và hoạt động doanh nghiệp được quản lý, vận hành theo đúng các quy trình này.

Các nhân viên trong doanh nghiệp có thể tác nghiệp theo quy trình nhưng theo 2 cách:

Ngược lại nếu các nhân viên tác nghiệp theo quy trình được phần mềm quản lý mô phỏng theo hệ thống quản lý thì dữ liệu giữa các công đoạn được chuyển theo đường điện tử (đường mạng) và CÔNG ĐOẠN SAU có thể sử dụng dữ liệu ởCÔNG ĐOẠN TRƯỚCmột cách tự động. Các chứng từ, tài liệu cần có chữ ký của các cấp quản lý vẫn được chuyển bằng tay giữa các bước nhưng tại mỗi bước luôn có thể đối chiếu với dữ liệu trên phần mềm và việc này làm tăng tính kiểm soát của hệ thống quản lý và tránh hoàn toàn các tài liệu giả mạo (ví dụ phiếu xuất hàng giả mạo).

Mặt khác dữ liệu được chuyển tự động sẽ loại bỏ sai sót giữa các bước của quy trình.

Ví dụ: Các số liệu của đơn hàng có thể được chuyển qua nhiều bước ® đến tận công đoạn giao hàng, và công đoạn này có thể sử dụng số liệu về số lượng hàng cần giao, ngày giao hàng, địa chỉ giao hàng…

ERP là hệ thống phần mềm quản lý giúp doanh nghiệp thực hiện tác nghiệp theo quy trình trên máy vi tính. Một trong những THÁCH THỨC lớn nhất đối với nhà cung cấp hoặc phân phối giải pháp ERP (kể cả các giải pháp ngoại) là việc BIẾN ĐỔI (customize) phần mềm theo đúng quy trình quản lý phù hợp với doanh nghiệp.

Các quy trình quản lý được xây dựng sẵn trong các hệ thống ERP chỉ là một trong những options (lựa chọn) của doanh nghiệp. Ngược lại THAY ĐỔIhệ thống quản lý để áp dụng theo những gì có sẵn trên phần mềm ERP lại là một THÁCH THỨC lớn đối với chính doanh nghiệp. Đây là cái khó của việc triển khai ERP.

ManOdoo với đầy đủ các phân hệ cung cấp nhiều lựa chọn cho doanh nghiệp, cùng các tuỳ chỉnh trong mỗi phân hệ cho phép quy trình hiện tại của doanh nghiệp.

Quy Trình Chính Sách Và Phân Tích Chính Sách

1. Lý luận chung về quy trình hoạch định chính sách và phân tích chính sách

Quy trình hoạch định chính sách (Policy making process), hay còn được gọi là quy trình chính sách, hoặc chu trình chính sách ( policy cycle), diễn tả logic quá trình hình thành, phát triển của chính sách công, cùng với vai trò và mối quan hệ của các chủ thể tham gia quá trình này[3].

Phân tích chính sách (Policy analysis) có thể được hiểu là một quá trình xử lý thông tin bằng các công cụ phân tích, nhằm đề ra các phương án lựa chọn giải quyết một vấn đề công[4].

Khoa học chính sách hiện tại cũng chưa có được một quy trình hoạch định chính sách thống nhất, chuẩn mực. Điều này có thể lý giải bởi sự khác biệt thể chế chính trị và cách thức tổ chức quyền lực nhà nước giữa các quốc gia, dẫn tới sự khác nhau trong quy trình chính sách[5]. Bên cạnh đó, vẫn còn những hoài nghi trong nghiên cứu lý luận về quy trình chính sách[6], ví dụ như quy trình chính sách là một lý thuyết khoa học được kiểm định, hay chỉ mang tính kinh nghiệm[7], mô tả quá trình. Mặc dù vậy, việc nhận thức khái quát về một quy trình logic với các giai đoạn của nó vẫn đóng vai trò quan trọng, làm cơ sở cho việc tiếp cận nghiên cứu và thực hành chính sách.

– Hình thành chính sách[9] (Policy formulation, bao gồm việc thiết kế chính sách – policy design): Chính thức đề xuất các phương án (biện pháp thay thế)[10] nhằm mục tiêu giải quyết vấn đề chính sách. Giải pháp thay thế trong các đề xuất chính sách có thể thể hiện dưới dạng dự thảo các quy định pháp lý của chính phủ, tòa án hoặc dự luật của Quốc hội.

– Thông qua chính sách (Policy adoption): Chính sách được chính thức thông qua bởi đa số, hay được hợp pháp hoá (legitimation). Nói chung, chính sách có thể được thông qua bởi Quốc hội, Chính phủ và Tòa án trong phạm vi luật định[11].

– Thực thi chính sách (Policy implementation): Một chính sách được thông qua sẽ được chuyển đến cơ quan hành pháp để huy động các nguồn lực tài chính, nhân lực triển khai thực hiện. Đây là giai đoạn quan trọng mà chính sách công thực sự tác động đến xã hội nhằm đạt được các mục tiêu nhà nước đã đề ra; và cũng có thể dẫn tới những tác động không mong muốn, thậm chí ngoài dự đoán phân tích ban đầu.

– Đánh giá chính sách (Policy evaluation): Trong giai đoạn này, các đơn vị chức năng như thanh tra, kiểm toán xác định xem các cơ quan thực thi chính sách có đáp ứng yêu cầu, tuân thủ quy định pháp lý, và đạt được các mục tiêu của chính sách không. Theo nghĩa này thì đánh giá chính sách là một giai đoạn trong quy trình chính sách. Bên cạnh đó, đánh giá chính sách trong nghiên cứu chính sách còn được hiểu là một phương pháp phân tích chương trình, chính sách, thông qua việc sử dụng các công cụ phân tích.

Có nhiều yếu tố dùng để đánh giá các kết quả chính sách (policy outcomes), và chất lượng của quy trình hoạch định chính sách. Trong đó, ngoài các tiêu chí phổ biến như hiệu suất và hiệu quả, còn có các tiêu chí khác, như tính hợp pháp, dân chủ, công bằng xã hội, minh bạch, trách nhiệm giải trình, cùng các giá trị khác mà chính sách mang lại, và chúng có thể mâu thuẫn với nhau[12].

Một điểm lưu ý, là quy trình hoạch định chính sách được xem là một quá trình liên tục, mà đằng sau nó là hoạt động phân tích chính sách. Việc “kết thúc” một chính sách thường là khởi đầu cho một giai đoạn mới, với các vấn đề công cộng mới nảy sinh, cần tiếp tục được phát hiện, phân tích, giải quyết và đánh giá[13]. Vì thế, các giai đoạn của quy trình chính sách thường được biểu diễn trong một vòng tròn, mang ý nghĩa một chu trình tiếp nối liên tục – chu trình chính sách. Trong đó, việc phân tích chính sách nói chung diễn ra ở hầu hết, nếu không nói là tất cả, các giai đoạn của quá trình chính sách[14]. Do vậy, nghiên cứu về chu trình chính sách cần hiểu được vai trò của phân tích chính sách và vận dụng phân tích chính sách phù hợp trong từng giai đoạn.

Phân tích chính sách không chỉ nghiên cứu về quá trình chính sách, mà còn can dự, tham gia tích cực vào quá trình này. Để thực hiện tốt vai trò là một “dịch vụ” cung cấp tư vấn chính sách[16], thường được nhấn mạnh trong giai đoạn phát hiện vấn đề và lập chương trình, phân tích chính sách cũng bao gồm các bước tuần tự cơ bản như: (1) phát hiện, lựa chọn vấn đề cần giải quyết; (2) lựa chọn sử dụng các công cụ phân tích thích hợp, ví dụ phân tích chi phí – lợi ích, phân tích chi phí – hiệu quả, đánh giá tác động đối với dự án luật; (3) hình thành, đề xuất các giải pháp giải quyết vấn đề; (4) xác định các tiêu chí đánh giá; và (5) trình bày dưới dạng văn bản mẫu, kể lại “câu chuyện”[17] tìm kiếm, hình thành các lời khuyên hợp lý, thuyết phục người làm chính sách. Một số nhóm hành vi chính trong phân tích chính sách bao gồm: nghiên cứu và phân tích, thiết kế và khuyến nghị, làm sáng tỏ các giá trị và lập luận, tư vấn chiến lược, dân chủ hóa, và trung gian. Trong mỗi tình huống thực tiễn, chuyên gia phân tích có thể sử dụng kết hợp các hành vi này, nhưng thường không bao gồm tất cả[18].

Mục tiêu của phân tích chính sách là đóng góp nâng cao chất lượng và kết quả đạt được của quá trình hoạch định chính sách, hay còn được ví là giúp làm ra những “chính sách thông minh”[19] hơn. Thực tế là, các cách tiếp cận phân tích chính sách khác nhau, từ các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau có thể đưa ra đề xuất giải pháp khác nhau cho cùng một vấn đề, hoặc tập trung vào những giá trị đặc thù[20]. Vì thế, phân tích chính sách cần giải quyết vấn đề trong điều kiện thích ứng với tình huống có nhiều chủ thể làm chính sách công, với những giá trị đa dạng. Điều này được thể hiện rõ, ngay từ giai đoạn lập chương trình nghị sự trong hoạt động Quốc hội, bởi tính chất đại diện cho nhiều nhóm khác nhau, với những lợi ích và mối quan tâm khác nhau trong xã hội.

Như vậy, có thể nhận thấy, nếu như chính sách chính là sự lựa chọn[21]: lựa chọn các mục tiêu; lựa chọn lý do cho hành động, hoặc không hành động của nhà nước; lựa chọn các nguồn lực để nhằm đạt được các mục tiêu trên[22], thì phân tích chính sách chính là quá trình tìm kiếm, đưa ra những lời khuyên hữu ích và hợp lý để làm cơ sở cho quyết định hình thành, lựa chọn chính sách. Đương nhiên, không phải lời khuyên nào cũng có thể trở thành chính sách.

Về mối quan hệ giữa quy trình hoạch định chính sách, quy trình lập pháp và phân tích chính sách: Hiểu theo nghĩa rộng thì quy trình chính sách bao hàm trong nó quy trình lập pháp. Trong khi đó, đối với quy trình lập pháp, một số quốc gia xem phân tích chính sách như là một giai đoạn tiền lập pháp trong quy trình này. Bởi vì, phân tích chính sách đóng vai trò quan trọng trong việc xác định vấn đề công cộng và đề ra giải pháp chính sách, mà thông thường, rất nhiều giải pháp chính sách cần được luật hóa. Chính vì thế, phân tích chính sách (theo nghĩa hẹp, với các bước đã nêu ở trên) có thể được xem như là một giai đoạn[23], hay đúng hơn là một trong những yêu cầu công việc quan trọng đầu tiên trong quy trình chính sách và quy trình lập pháp. Đưa phân tích chính sách thành một giai đoạn, hay một yêu cầu bắt buộc trong một giai đoạn của quy trình lập pháp, là để khẳng định tầm quan trọng của phân tích chính sách tiền lập pháp. Nhìn chung, không nên hiểu phân tích chính sách chỉ xuất hiện, hay chỉ là một giai đoạn riêng rẽ, không cần thiết ở các giai đoạn sau trong quy trình lập pháp và quy trình chính sách. Các bước phân tích chính sách cũng khác với quy trình hoạch định chính sách ở chỗ, phân tích chính sách được thực hiện để trả lời sáng tỏ câu hỏi nhà nước nên làm gì? còn quy trình hoạch định chính sách cho biết chính sách được làm ra như thế nào, và tại sao?

Ngoài ra, một số nghiên cứu cũng phân biệt giữa phân tích chính sách với đánh giá chính sách (theo nghĩa là phương pháp phân tích chương trình) ở chỗ: phân tích chính sách là để cân nhắc nên làm gì, trong khi đánh giá chính sách là để xem xét, đánh giá những gì đã được làm[24]. Còn ở cách tiếp cận rộng hơn, phân tích chính sách được xem là bao gồm một số phương pháp, trong đó có đánh giá chính sách. Phân tích chính sách, vì thế, diễn ra cả ở giai đoạn trước, và sau của một quá trình chính sách[25]. Một chính sách, một dự luật cần được phân tích, đánh giá trong suốt quá trình của nó. Phân tích chính sách không dừng lại ở việc đưa ra khuyến nghị, hay lựa chọn giải pháp giải quyết vấn đề kinh tế xã hội. Nó còn cung cấp các công cụ cần thiết để phân tích, đánh giá kết quả của phương án chính sách đã được thông qua, quá trình thực thi và hiệu quả đạt được của chính sách đó[26].

Trước hết, có quan điểm phổ biến cho rằng, hoạt động phân tích chính sách và hoạch định chính sách chủ yếu diễn ra, hay được thực hiện bởi Chính phủ, thay vì Quốc hội[27]. Một số lý do là công chức trong các cơ quan Chính phủ và hệ thống hành chính có nhiều kinh nghiệm trong công tác điều hành, có chuyên môn sâu trong việc phân tích cũng như thực thi chính sách; Chính phủ, các bộ ngành thường là nơi khởi điểm đề xuất xây dựng các dự thảo luật, pháp lệnh[28]. Quan điểm này ảnh hưởng không nhỏ đến việc xác định đúng vị trí, vai trò phân tích chính sách và hoạch định chính sách trong giai đoạn Quốc hội. Trong khi đó, xét cả lý thuyết và thực tế, Quốc hội đóng vai trò rất quan trọng, nếu không nói là quan trọng nhất, khi so sánh với các chủ thể tham gia làm chính sách khác, trong việc QĐCS[29]. Bởi lẽ, đa số các chính sách được thể hiện dưới dạng văn bản luật do Quốc hội thông qua. Ví dụ tham khảo ở Hoa Kỳ, Nghị viện mới thực sự là trung tâm quyết định các vấn đề chính sách[30].

Nhìn chung, việc thiếu vắng những quy định về trình tự, thủ tục hoạch định và phân tích chính sách có thể dẫn tới các hành động phối hợp không ăn khớp; những nỗ lực thực hiện các chính sách không có sự chuẩn bị cơ bản từ lúc lập chương trình; hoặc thậm chí xây dựng một chương trình cho một chính sách mà không thực thi được. Nhà nước không nên quyết định theo đuổi một chính sách mà không được quyết định dựa trên cơ sở một nghị trình chuẩn bị nghiêm túc, cũng như không nên quyết định đưa vào chương trình nghị sự một chính sách mà có ít khả năng được thông qua hoặc khó triển khai thực hiện[32]. Để tránh những tình huống trên, phân tích chính sách là một yêu cầu không thể thiếu. Mặc dù vậy, chỉ đến khi Luật Ban hành VBQPPL năm 2015[33] được thông qua thì quá trình hoạch định chính sách và phân tích chính sách mới bước đầu được quy định cụ thể… [đọc tiếp]

Toàn bộ nội dung bài viết: “Quy trình chính sách và phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam” đã đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp – Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội – Xuân 2016, số 02+03 (306 + 307), 1/2016.

Phiên bản này có thể khác một chút so với phiên bản đã đăng tải trên Tạp chí.

Website Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: chúng tôi

Trích dẫn nguồn: Nguyễn Anh Phương (2016), “Quy trình chính sách và phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 02+03 (306+307), tr.80-90.

[1] Trong bài viết này, chính sách và chính sách công có thể dùng thay thế cho nhau.

[5] Knoepfel, P, Larrue, C, Varone, F & Hill, M (2007), Public policy analysis, The Policy Press, University of Bristol, p.117.

[6] Tiêu biểu như phê bình trong cuốn sách của Sabatier, P (2007), Theories of the Policy process, Westview Press.

[7] Smith, K, Larimer, C (2009), The Public policy theory primer, Westview Press.

[8] Kingdon, J (2011), Agendas, Alternatives, and Public Policies, 2 nd ed., New York: Pearson.

[9] Một số bài viết nghiên cứu ở Việt Nam gọi giai đoạn này là “hoạch định chính sách”; vì thế, cần phân biệt với quá trình hoạch định chính sách nói chung.

[10] Từ tiếng Anh là Alternatives – Rất khó để dịch sang một từ tiếng Việt chuẩn tương đương, có thể hiểu theo nghĩa là những phương án lựa chọn, hay các biện pháp, giải pháp (có thể thay thế cho nhau) nhằm giải quyết vấn đề công cộng.

[11] Bài viết này chủ yếu đề cập đến quá trình các chính sách được thông qua trong hoạt động lập pháp.

[12] Thissen, W & Walker, W (2013), Public Policy Analysis: New Developments, Springer, New York, p.3.

[13] Xem: Kraft, M & Furlong, S (2015), Public policy: politics, analysis, and alternatives, 5th ed, CQ Press.

[14] Phạm vi phân tích chính sách có thể khác nhau: một số nhấn mạnh vào vai trò phân tích chính sách trong giai đoạn hình thành chính sách; quan điểm khác rộng hơn, cho rằng phân tích chính sách diễn ra ở tất cả các giai đoạn trong quy trình chính sách.

[15] Thissen, W & Walker, W (2013), Public Policy Analysis: New Developments, Springer, New York, p.13.

[16] Weimer, D & Vining, A (2011), Policy Analysis: Concepts and Practice, Pearson.

[17] Bardach, E (2012), A practical guide for policy analysis: The eightfold path to more effective problem solving, CQ Press.

[18] Thissen, W & Walker, W (2013), Public Policy Analysis: New Developments, Springer, New York, p.43.

[19] Mintrom, M (2012), Contemporary policy analysis, Oxford University Press.

[20] Xem chú thích 15, Thissen & Walker (2013), p.3.

[21] Kay, A (2006), The Dynamics of Public Policy: Theory and Evidence, in New horizons in public policy, Edward Elgar.

[22] Bridgman, P & Davis, G (2004), Australian Policy Handbook, 2 nd ed., Sydney: Allen and Unwin.

[24] Xem chú thích 7: Smith, Larimer (2009).

[25] Dunn, W (2012), Public policy analysis: an introduction, Pearson.

[26] Walker W, Fisher G (1994). Public Policy Analysis: a brief definition, RAND Paper, p.7856.

[28] Ở Việt Nam chính sách cũng được hiểu không thống nhất. Có quan điểm phân loại chính sách, cho rằng chính sách chủ yếu được quyết định bởi quyền lập quy của Chính phủ.

[29] Điều này còn phụ thuộc vào thể chế chính trị, cách thức tổ chức, phân công quyền lực nhà nước ở mỗi quốc gia.

[30] Kingdon, J (2011), Agendas, Alternatives, and Public Policies, New York: Pearson.

[32] Xem chú thích 21: Kay (2006).

[33] Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 được thông qua ngày 22/6/2015 tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIII, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016.

Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính

Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của , Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2017., Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Ai Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quy Trinh Xay Dung Va Ban Hanh Chuong Trinh Ke Hoach Kiem Tra Dang Vien Chap Hanh Hang Nam Cua Chi B, Giáo Trình Lý Luận Hành Chính Nhà Nước Học Viện Hành Chính, Quy Trình Giải Quyết Các Thủ Tục Hành Chính, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Tr, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định 438 Của Tổng Cục Chính Trị Trong Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị , Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong , Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Quyết Định Ban Hành Giá Xây Dựng, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Sử Dụng Xe ô To, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chính Phủ, Quyết Định Hành Chính Là Gì, Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Quyết Định Hành Chính, Mẫu Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Báo Cáo Giải Trình Thi Hành Pháp Luật Về Xứ Lý Vi Phạm Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Sử Dụng Điện, Quyết Định Hành Chính Cá Biệt, Đơn Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất, Quyết Định Ban Hành Chính Sách, Quyết Định Hành Chính Cá Biệt Là Gì, Quyết Định Hành Chính Nhà Nước, Mẫu Đơn Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính, ý Nghĩa Của Quyết Định Hành Chính, Mẫu Tờ Trình Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Quy Trình Iso, Quyết Định Ban Hành Quy Trình, Tờ Trình Ban Hành Quyết Định, Văn Bản Hành Chính Có Đặc Điểm Gì Về Mục Đích Nội Dung Và Hình Thức Trình Bày, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Các Yếu Tố ảnh Hưởng Đến Việc Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Quy Chuẩn Xây Dựng Việt Nam, Công Văn Có Phải Là Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Số 19 Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Cách Viết 1 Quyết Định Hành Chính, Mẫu Đơn Khiếu Nại Quyết Định Xử Phạt Hành Chính, Mẫu Đơn Khởi Kiện Quyết Định Hành Chính, Quyết Định 884 Thủ Tục Hành Chính Bhxh Bhyt, Ra Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Chuyên Đề Quyết Định Hành Chính Nhà Nước, Mẫu Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính Thuế, Quyết Định Quản Lý Hành Chính Nhà Nước, Chuyên Đề 1 Quyết Định Hành Chính Nhà Nước, Giai Quyết Tranh Chấp Theo Trinh Tự Hành Chính, Theo Em Van Ban Hanh Chinh Co Dac Diem Gi Ve Muc Dich Noi Dung Va Hinh Thuc Trinh Bay, Quyết Định Ban Hành Chương Trình Đào Tạo, Quyết Định Ban Hành Giáo Trình, Quyết Định Hành Chính Trái Pháp Luật, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế, Quyết Định Quản Lý Hành Chính Nhà Nước Bất Hợp Pháp, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính (mẫu Số 02/qĐ-xphc), Quyết Định Ban Hành Chính Sách Chất Lượng, Công Văn Có Phải Là Quyết Định Hành Chính Không, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Làm Việc Của Ban Chấp Hành, Nghị Định Xử Phạt Hành Chính Trong Lĩnh Vực Xây Dựng, Quyết Định Ban Hành Quy Định Tuyển Sinh Và Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định 16 Ban Hành Chương Trình Phổ Thông, Quyết Định Ban Hành Giáo Trình Dạy Nghề, Quy Trình Ban Hành Quyết Định Của Ubnd Tỉnh, Quyết Định Về Việc Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ, Quyết Định Ban Hành Qui Định Chương Trình Dự Bị Tiến Sĩ, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai, Quyết Định Số 1010/qĐ-ttg Về Đơn Vị Hành Chính Cấp Xã Thuộc Vùng Khó Khăn, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Y Tế, Nghị Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Xây Dựng, Quyết Định Ban Hành Chương Trình Giáo Dục Tiểu Học, Quyết Định Ban Hành Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông, Tờ Trình Đề Nghị Ubnd Tỉnh Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Quy Định Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tcct, Qddndvn Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Đinh Ban Hanh Quy Che Giao Duc Chính Tri Trong Quan Đôi Nhân Dân Việt Nam, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Môi Trường, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tcct Về Việc Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong QĐ, Giấy ủy Quyền Ký Biên Bản Và Nhận Quyết Định Xử Phạt Hành Chính Lĩnh Vực Hóa Đơn, Nội Dung Quy Chế Gdct Trong QĐnd Và Dqtv Việt Nam(ban Hành Kèm Theo Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/, Nội Dung Quy Chế Gdct Trong QĐnd Và Dqtv Việt Nam(ban Hành Kèm Theo Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ, Quy Định Về Các Biểu Mẫu Để Sử Dụng Khi Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Thuộc Thẩm Quyền Của Công An Nhân, Quy Luật Phủ Định Của Phủ Định Và Sự Vận Dụng Quy Luật Này Vào Công Cuộc Cải Cách Hành Chính Của Nướ, Quyết Định Số 438 Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chinh Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ V, Quyết Định 438 Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Và Dân Quân T, Thủ Tục Hành Chính Sở Xây Dựng Hà Nội, Thủ Tục Hành Chính Bộ Xây Dựng, Thủ Tục Hành Chính Xây Dựng, Yêu Cầu Nội Dung Văn Bản Hành Chính, Thủ Tục Hành Chính Sở Xây Dựng, Một Văn Bản Hành Chính Có Mấy Nội Dung, Một Số Mẫu Văn Bản Hành Chính Thông Dụng,

Quy Trình Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Tờ Trình Về Dự án Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của, Báo Cáo Tổng Kết Thực Hiện Nghị Quyết Số 16/nq-cp Của Chính Phủ Ban Hành Chương Trình Hành Động Của , Quyết Định Số 3660/qĐ-ubnd Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2017., Quyết Định Ban Hành Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Dự Thảo Luật Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Ai Ban Hành Quyết Định Hành Chính, Quy Trinh Xay Dung Va Ban Hanh Chuong Trinh Ke Hoach Kiem Tra Dang Vien Chap Hanh Hang Nam Cua Chi B, Giáo Trình Lý Luận Hành Chính Nhà Nước Học Viện Hành Chính, Quy Trình Giải Quyết Các Thủ Tục Hành Chính, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Tr, Quyết Định Số 438/qĐ-ct Ngày 21/3/2016 Của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị, Quyết Định 438 Của Tổng Cục Chính Trị Trong Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị , Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong , Quyết Định Số 438 Ngày 21/3/2016của Tổng Cục Chính Trị Về Ban Hành Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong, Quyết Định Ban Hành Giá Xây Dựng, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Sử Dụng Xe ô To, Quyết Định Ban Hành Quy Chế Của Chính Phủ, Quyết Định Hành Chính Là Gì, Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Quyết Định Hành Chính, Mẫu Văn Bản Hành Chính Quyết Định, Báo Cáo Giải Trình Thi Hành Pháp Luật Về Xứ Lý Vi Phạm Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Nội Quy Sử Dụng Điện, Quyết Định Hành Chính Cá Biệt, Đơn Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Ban Hành Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất, Quyết Định Ban Hành Chính Sách, Quyết Định Hành Chính Cá Biệt Là Gì, Quyết Định Hành Chính Nhà Nước, Mẫu Đơn Khiếu Nại Quyết Định Hành Chính, ý Nghĩa Của Quyết Định Hành Chính, Mẫu Tờ Trình Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Quy Trình Iso, Quyết Định Ban Hành Quy Trình, Tờ Trình Ban Hành Quyết Định, Văn Bản Hành Chính Có Đặc Điểm Gì Về Mục Đích Nội Dung Và Hình Thức Trình Bày, Quyết Định Ban Hành Tiêu Chuẩn Định Mức Sử Dụng Máy Móc Thiết Bị Chuyên Dù, Các Yếu Tố ảnh Hưởng Đến Việc Xây Dựng Và Ban Hành Quyết Định, Quyết Định Ban Hành Quy Chuẩn Xây Dựng Việt Nam, Công Văn Có Phải Là Quyết Định Hành Chính, Quyết Định Số 19 Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Cách Viết 1 Quyết Định Hành Chính, Mẫu Đơn Khiếu Nại Quyết Định Xử Phạt Hành Chính, Mẫu Đơn Khởi Kiện Quyết Định Hành Chính, Quyết Định 884 Thủ Tục Hành Chính Bhxh Bhyt,

Bạn đang đọc nội dung bài viết Ban Hành Hệ Thống Quy Chế Quy Trình Chính Sách trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!