Đề Xuất 5/2022 # Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Của Giáo Viên Thcs Năm Học 2022 # Top Like

Xem 18,513

Cập nhật nội dung chi tiết về Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Của Giáo Viên Thcs Năm Học 2022 mới nhất ngày 24/05/2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 18,513 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Bài Thu Hoach Bdtx Modul 1,2,3,4 2022
 • Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Cho Ý Kiến Về Việc Thực Hiện, Triển Khai Nghị Quyết Số 88/2014/qh13 Của Quốc Hội Vể Đổi Mới Chương Trình, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Phổ Thông
 • Ủy Ban Dân Tộc Và Hội Đồng Dân Tộc Của Quốc Hội Họp Triển Khai Thực Hiện Nghị Quyết Số 88/2019/qh14 Của Quốc Hội
 • Nghị Quyết 88/2019/qh14 Về Phê Duyệt Đề Án Tổng Thể Phát Triển Kinh Tế
 • Khánh Hòa: 4 Năm Thực Hiện Nghị Quyết 88 Của Chính Phủ, Tai Nạn Giao Thông Giảm
 • UBND QUẬN TÂN BÌNH

  TRƯỜNG THCS VÕ VĂN TẦN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

  Tân Bình, ngày tháng 04 năm 2022

  BÀI THU HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên THCS Năm học 2022-2017

  – Họ tên giáo viên: ………………………………………Năm sinh:……………….

  – Tổ chuyên môn: ……………………………………………………………………

  – Trình độ chuyên môn:…………………….Môn đào tạo: …………………………

  * Nội dung được học tập và bồi dưỡng trong suốt năm học:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  * Tên Môđun tự nghiên cứu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  2. Thời gian bồi dưỡng:

  Từ ngày …tháng ….năm………

  đến ngày …tháng ……năm…….

  3. Những kiến thức và kỹ năng cá nhân tiếp thu được:

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  4. Thầy(Cô) đã vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động dạy học và giáo dục như thế nào? (nêu rõ các nội dung vận d ụng vào thực tế và cách thức vận dụng)

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ( 5. Những nội dung khó và những đề xuất về cách thức tổ chức bồi dưỡng nhằm giải quyết những nội dung khó này ghi rõ từng nội dung, đơn vị kiến thức khó, ý kiến đề xuất cho những nội dung khó nêu trên):

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  6. Tự đánh giá (nêu rõ sau khi bồi dưỡng bản thân đã tiếp thu và vận dụng được vào thực tiễn công tác được bao nhiêu % so với yêu cầu và kế hoạch)

  Kết quả đánh giá, xếp loại BDTX của giáo viên năm học 2022-2017 :

  – Loại TB : đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

  Tân Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2022

  III. N ỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG 1. Khối kiến thức bắt buộc:

  – Thời lượng: 30 tiết/năm học/giáo viên.

  – Nội dung:Học tập bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X; Nghị quyết của Đảng, của Thành ủy: Bao gồm tổng quát về nhiệm vụ kinh tế xã hội, đi sâu về quan điểm đường lối phát triển giáo dục và đào tạo; Tình hình phát triển kinh tế – xã hội và Giáo dục-Đào tạo; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2022-2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện trong năm học 2022-2017.

  Thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

  C hú trọng việc đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh và vận dụng thực tiễn.

  * Khối kiến thức do ngành bồi dưỡng trong năm học:

  – Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học ( bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện)

  – Thời lượng: 30 tiết/năm học/giáo viên.

  + D ạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh: Đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh.

  + Dạy học phát triển năng lực học sinh theo mô hình trường học mới.

  + Tập huấn đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.

  + Khai thác thiết bị dạy học phục vụ đổi mới phương pháp dạy học, bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, việc sử dụng bảng tương tác.

  + Hướng dẫn giáo viên nhập điểm, thực hiện Sổ gọi tên ghi điểm điện tử từ Cổng thông tin điện tử.

  + Bồi dưỡng năng lực kiểm tra hoạt động giáo dục và thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên.

  + Đổi mới đề thi học sinh giỏi, thi tuyển sinh vào lớp10 THPT.

  * Các nội dung bồi dưỡng khác trong nhà trường:

  – Giáo dục các kỹ năng trong trường học.

  – Đổi mới phương pháp dạy học của các bộ môn.

  – Khai thác thiết bị dạy học phục vụ đổi mới phương pháp dạy học.

  – Bồi dưỡng năng lực kiểm tra hoạt động giáo dục và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo.

  – Bồi dưỡng về công tác thi đua, khen thưởng.

  – Bồi dưỡng chương trình Giáo dục Pháp luật.

  2. Khối kiến thức tự chọn: Nội dung bồi dưỡng 3 gồm các nội dung sau:

  – Giáo viên tự lựa chọn thêm các module bồi dưỡng theo Thông tư số 31/2011/ TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT: Từ Module THCS1 đến Module THCS 41 .

  – Tập huấn giáo viên THCS về đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.

  …………………………………………

  Tải file đính kèm: Mau thu hoach BDTX NH 2022-2017.doc

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nghị Quyết 51/2017/qh14 Về Việc Đổi Mới Chương Trình, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Phổ Thông
 • Câu 1. Ct Gdpt Là Gì? Thực Hiện Luật Giáo Dục Và Nghị Quyết Số 88/2014/qh13 Ngày 28 Tháng 11 Năm 2014 Của Quốc Hội Về Đ…
 • Chuẩn Bị Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Quốc Hội Về Đổi Mới Chương Trình, Sgk
 • Resolution 78/2019/qh14 Program For Development Of Laws And Ordinances In 2022
 • Nghị Quyết 128/2020/qh14 2022 Dự Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2022
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Của Giáo Viên Thcs Năm Học 2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100