Đề Xuất 5/2022 # Bài Giảng Luật Đầu Tư Ts. Bùi Quang Xuân # Top Like

Xem 25,839

Cập nhật nội dung chi tiết về Bài Giảng Luật Đầu Tư Ts. Bùi Quang Xuân mới nhất ngày 25/05/2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 25,839 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Cải Tạo, Phục Hồi Môi Trường Khai Thác Khoáng Sản: Còn Bất Cập
 • Những Bất Cập Cần Được Điều Chỉnh
 • Bất Cập Đấu Giá Quyền Khai Thác Khoáng Sản
 • Nhiều Bất Cập, Vi Phạm Pháp Luật Trong Khai Thác Khoáng Sản
 • Luật Khoáng Sản Hiện Hành ‘còn Để Thất Thoát Nhiều Khoáng Sản’
 • , Giảng viên chez Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

  Published on

  Luật Đầu tư mới bổ sung và sửa đổi bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. Luật Đầu tư 2014 với 7 chương, 76 điều qui định về hoạt động của nhà đầu tư kinh doanh tại Việt Nam cũng như qui định về việc đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Luật Đầu tư 2014 đã thể hiện nhiều điểm mới và khác biệt so với qui định của Luật Đầu tư 2005.

  1. 1. TS. BÙI QUANG XUÂNTS. BÙI QUANG XUÂN HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNHHỌC VIỆN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH BÀI GIẢNG MÔN BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  2. 2. LUẬT ĐẦU TƯ 1. Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; 2. Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 3. Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 4. Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  3. 3. TÀI LIỆU 1. Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; 2. Tập thể tác giả: Giáo trình Luật thương mại 1, Đại học Luật Hà nội, Nxb CAND. Hà nội, 2006. 3. Tập thể tác giả: Giáo trình Luật thương mại 2, Khoa Luật ĐHQG Hà nội, Nxb CAND. Hà nội, 2006. 4. TS Phạm Duy Nghĩa “Chuyên khảo luật kinh tế ” – Khoa Luật ĐHQG Hà nội, NxB Đại học Quốc gia Hà nội, 2004. 5. Th.s Lê Minh Toàn: Những điều cần biết về đầu tư nước ngoài, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà nội, năm 2001. 6. Luận án TS/ Nguyễn Khắc Định: Hoàn thiện pháp luật về đầu tư trực tiếp nước ngoài trong xu hướng nhất thể hoá pháp luật về đầu tư ở nước ngoài. TS. BÙI QUANG XUÂNTS. BÙI QUANG XUÂN BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  4. 4. TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ & LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN [email protected]
  5. 5. I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐẦU TƯ 1. Khái niệm đầu tư, hoạt động đầu tư: * Khái niệm nền tảng: “Hoạt động thương mại”: – Nghĩa hẹp: mua bán hàng hóa + mục đích lợi nhuận – Nghĩa rộng: MBHH, CƯDV, đầu tư, XTTM và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác… – Hoạt động đầu tư nằm trong nội hàm của khái niệm hoạt động thương mại. BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  6. 6. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH Quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại việt nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ việt nam ra nước ngoài BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  7. 8. NỘI DUNG 1. Khái niệm đầu tư 2. Phân loại đầu tư 3. Các hình thức đầu tư 4. Thủ tục đầu tư 5. Đầu tư ra nước ngoài 6. Quyền & nghĩa vụ của nhà đầu tư 7. Lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư 8. Bảo đảm đầu tư BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  8. 9. KHÁI NIỆM ĐẦU TƯ – Góc độ kinh tế: là hoạt động sử dụng các nguồn lực hiện tại nhằm đem lại cho nền kinh tế những hiệu quả trong tương lai lớn hơn nguồn lực đã sử dụng. Các nguồn lực đầu tư có thể là: tiền, tài nguyên, sức lao động , trí tuệ … BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  9. 10. GÓC ĐỘ PHÁP LÝ: là việc nhà đầu tư bỏ vốn, tài sản theo các hình thức do pháp luật qui định để thực hiện các hoạt động nhằm mục đích lợi nhuận hoặc mục đích khác BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  10. 11. ĐẦU TƯ ”Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật”. BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  11. 12. 2. PHÂN LOẠI ĐẦU TƯ 2.1. Căn cứ vào mục đích đầu tư – Đầu tư phi lợi nhuận: nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. – Đầu tư kinh doanh: góp vốn thành lập doanh nghiệp, mua cổ phiếu, trái phiếu …D án PPP ph i vì m cự ả ụ ích công và có ti m n ngđ ề ă thu hút u t t nhânđầ ư ư BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  12. 13. 2. PHÂN LOẠI ĐẦU TƯ 2.2. Căn cứ vào nguồn vốn đầu tư: – Đầu tư trong nước – Đầu tư nước ngoài BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  13. 14. BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  14. 15. 2.3. Căn cứ vào tính chất quản lý của nhà đầu tư đối với vốn đầu tư: – Đầu tư trực tiếp: nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và tham gia quản lý hoạt động đầu tư (như thành lập doanh nghiệp). – Đầu tư gián tiếp: nhà đầu tư không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư (mua cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư). BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙIBÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂNQUANG XUÂN
  15. 16. 3. HÌNH THỨC ĐẦU TƯ 3.1. Các hình thức đầu tư trực tiếp 3.1.1. Đầu tư vào tổ chức kinh tế – Thành lập doanh nghiệp 100% vốn của nhà đầu tư như Doanh nghiệp tư nhân, Cty TNHH một thành viên – Góp vốn với nhà đầu tư khác thành lập Cty hợp danh, Cty TNHH hai thành viên, Cty cổ phần. BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙIBÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂNQUANG XUÂN
  16. 17. 3.1.2. Đầu tư theo hợp đồng – Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) – Hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT) – Hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh (BTO) – Hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙIBÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂNQUANG XUÂN
  17. 18. HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH (BCC) Là hình thức đầu tư trên cơ sở hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm. Các bên kinh doanh với tư cách pháp lý của mình mà không thành lập pháp nhân mới. BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  18. 19. HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG – CHUYỂNHỢP ĐỒNG XÂY DỰNG – CHUYỂN GIAO – KINH DOANH (BTO)GIAO – KINH DOANH (BTO) Là hình thức đầu tư được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình – cơ sở hạ tầng; sau khi xây dựng xong, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho Nhà nước Việt Nam;  Chính phủ dành cho nhà đầu tư quyền kinh doanh công trình đó trong một thời hạn nhất định để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận. BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  19. 20. KHU ĐÔ THỊ TÂY HỒ TÂY BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  20. 21. HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG – CHUYỂN GIAO (BT) Là hình thức đầu tư được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình – cơ sở hạ tầng; Sau khi xây dựng xong, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho Nhà nước Việt Nam; Chính phủ tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện dự án khác để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận hoặc thanh toán cho nhà đầu tưBÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  21. 22. 3.1.3. ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH DOANH Đầu tư phát triển kinh doanh là hình thức mà nhà đầu tư bỏ vốn để mở rộng qui mô và nâng cao năng lực hoạt động của cơ sở kinh doanh.  Bao gồm các hình thức: mở rộng qui mô, nâng cao năng suất, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm. BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  22. 23. 3.1.4. ĐẦU TƯ THỰC HIỆN VIỆC SÁP NHẬP, MUA LẠI DOANH NGHIỆP – Sáp nhập doanh nghiệp là chuyển toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bị sáp nhập sang doanh nghiệp nhận sáp nhập và chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp bị sáp nhập. – Mua lại doanh nghiệp là nhà đầu tư nhận chuyển giao quyền sở hữu doanh nghiệp có thanh toán. BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  23. 24. 3.2. CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP Sự khác nhau giữa đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp là mức độ, phạm vi quản lý và kiểm soát của chủ đầu tư đối với hoạt động kinh doanh.  Trong đầu tư gián tiếp, do nhà đầu tư không trực tiếp quản lý, điều hành các nguồn lực đầu tư mà chỉ hưởng các nguồn lợi kinh tế từ hoạt động đầu tư.  Hình thức: mua chứng khoán, góp vốn thành lập quỹ đầu tư. BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  24. 25. 4.1. Chuẩn bị đầu tư. * Nghiên cứu đánh giá thị trường đầu tư. * Xác định qui mô đầu tư. * Lựa chọn hình thức đầu tư. * Khảo sát và lựa chọn địa điểm đầu tư. * Lập dự án đầu tư. 4. THỦ TỤC ĐẦU TƯ BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙIBÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂNQUANG XUÂN
  25. 26. 4.2. THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ Chủ trương đầu tư không phân biệt nguồn vốn, quyChủ trương đầu tư không phân biệt nguồn vốn, quy mô đầu tư trong những lĩnh vực sau:mô đầu tư trong những lĩnh vực sau: 1.Xây dựng và kinh doanh cảng hàng không; 2.Vận tải hàng không; cảng biển quốc gia; 3.Thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí; 4.Thăm dò, khai thác khoáng sản; phát thanh, truyền hình; 5. Casino; 6. Sản xuất thuốc lá điếu; 7.Thành lập cơ sở đào tạo đại học; 8.Thành lập khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  26. 27. THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  27. 28. 4.2. THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ Dự án đầu tư không phân biệt nguồn vốn và có quy mô vốn đầu tư từ 1.500 tỷ VNĐ trở lên trong những lĩnh vực sau: chúng tôi doanh điện; 2.chế biến khoáng sản; 3.luyện kim; 4.Xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt, đường bộ, đường thuỷ nội địa; 5.Sản xuất, kinh doanh rượu, bia.BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  28. 29. DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  29. 30. 4.2. THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ Dự án có vốn đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực sau: chúng tôi doanh vận tải biển; 2.Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát, viễn thông và internet; 3.Thiết lập mạng truyền dẫn phát sóng; chúng tôi ấn, phát hành báo chí; xuất bản; 5.Thành lập cơ sở nghiên cứu khoa học. BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  30. 31. BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  31. 32. DỰ ÁN DO ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ * Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, bao gồm cả các dự án đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư nói trên. * Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao đối với những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao. BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  32. 33. DỰ ÁN DO BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP,DỰ ÁN DO BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT, KHU CÔNG NGHỆ CAO, KHUKHU CHẾ XUẤT, KHU CÔNG NGHỆ CAO, KHU KINH TẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯKINH TẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thực hiện việc đăng ký đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, bao gồm cả các dự án đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư nói trên
  33. 34. 4.3. THỦ TỤC ĐẦU TƯ Thủ tục đầu tư bao gồm: 1.Đăng ký đầu tư 2.Thẩm tra dự án đầu tư. BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  34. 35. Quy trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) theo cơ chế “một cửa, tại chỗ” BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  35. 36. Quy trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) theo cơ chế “một cửa, tại chỗ” BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  36. 37. Thủ tục đăng ký đâu tư BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  37. 38. Thủ tục thẩm tra đầu tư: BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  38. 39. Thời gian giảm và miễn phí cho thuê đất BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  39. 40. 4.3.1. CƠ QUAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ ÁN ĐẦU TƯ Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của mình thực hiện trên địa bàn Ban Quản lý tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn thuộc thẩm quyền BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  40. 42. THỦ TỤC ĐẦU TƯ GẮN VỚI THÀNH LẬP TỔ CHỨC KINH TẾ Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam phải có dự án đầu tư và làm thủ tục đăng ký đầu tư hoặc thẩm tra đầu tư tại cơ quan nhà nước quản lý đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.  Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  41. 44. 5. ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI Đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư đưa vốn bằng tiền và các tài sản hợp pháp khác từ VN ra nước ngoài để tiến hành hoạt động đầu tư 5.1. Điều kiện: – Có dự án đầu tư ra nước ngoài; – Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam; – Được cơ quan nhà nước quản lý đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư. BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙIBÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂNQUANG XUÂN
  42. 45. 5.2. THỦ TỤC ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI vốn đầu tư dưới 15 tỷ VNĐ; Dự án phải thẩm tra đầu tư là dự án có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ VNĐ trở lên. BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  43. 46. 6. QUYỀN & NGHĨA VỤ CỦA NĐT 6.1. Quyền của nhà đầu tư. – Quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh Lựa chọn lĩnh vực đầu tư, hình thức đầu tư, phương thức huy động vốn, địa bàn, quy mô đầu tư, đối tác đầu tư và thời hạn hoạt động. – Quyền tiếp cận, sử dụng nguồn lực đầu tư Bình đẳng trong việc tiếp cận, sử dụng các nguồn vốn tín dụng, quỹ hỗ trợ; sử dụng đất đai và tài nguyên theo quy định của pháp luật. Tuyển dụng lao động trong nước, lao động nước ngoài. BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  44. 49. 6.2. NGHĨA VỤ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ. – Tuân thủ quy định của pháp luật về thủ tục đầu tư; – Thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung đăng ký đầu tư, nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư. – Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. – Thực hiện quy định của pháp luật về kế toán, kiểm toán và thống kê. BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  45. 50. 6.2. NGHĨA VỤ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ. – Thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm, lao động; tôn trọng danh dự, nhân phẩm, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động. – Tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động thành lập, tham gia tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội. – Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  46. 51. BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  47. 52. 7. LĨNH VỰC, ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ 7.1. Lĩnh vực đầu tư – Lĩnh vực ưu đãi đầu tư – Lĩnh vực đầu tư có điều kiện – Lĩnh vực cấm đầu tư
  48. 53. LĨNH VỰC ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ:  Sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới;  Sản xuất sản phẩm công nghệ cao, sinh học, thông tin; Cơ khí chế tạo;  Nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thuỷ sản;  Sử dụng công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại;  Sử dụng nhiều lao động;  Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng;  Phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế, thể dục, thể thao và văn hóa dân tộc;  Phát triển ngành, nghề truyền thống.
  49. 54. BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  50. 55. Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; Lĩnh vực tài chính, ngân hàng; Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng; Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản; Dịch vụ giải trí; Kinh doanh bất động sản; Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái; Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÓ ĐIỀU KIỆN:
  51. 56. BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  52. 57. Các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng. Các dự án gây phương hại đến di tích lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam. Các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường. Các dự án xử lý phế thải độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Nam; sản xuất các loại hóa chất độc hại hoặc sử dụng tác nhân độc hại bị cấm theo điều ước quốc tế. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÓ ĐIỀU KIỆN:
  53. 58. BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  54. 59. BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  55. 60. BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  56. 61. BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  57. 62. 7.2. ĐỊA BÀN ĐẦU TƯ Địa bàn ưu đãi đầu tư – Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. -Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  58. 63. BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  59. 64. 7.3. ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ Là các biện pháp khuyến khích đầu tư nhằm tạo điều kiện thuận lợi hoặc tạo ra những lợi ích nhất định cho nhà đầu tư. – Ưu đãi về thuế (thuế suất ưu đãi, thời hạn hưởng thuế suất ưu đãi, miễn, giảm thuế) – Chuyển lỗ (không quá 5 năm). – Khấu hao tài sản cố định (tối đa là 2 lần). – Ưu đãi về sử dụng đất (50 -70 năm và có thể gia hạn) – Đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  60. 65. BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  61. 66. HỖ TRỢ ĐẦU TƯ. Hỗ trợ đầu tư là các biệnHỗ trợ đầu tư là các biện pháp mà nhà nước đăt rapháp mà nhà nước đăt ra nhằm khuyền khích đầunhằm khuyền khích đầu tư.tư. – Hỗ trợ chuyển giao công nghệ. – Hỗ trợ đào tạo. – Hỗ trợ và khuyến khích phát triển dịch vụ đầu tư. – Thị thực xuất cảnh, nhập cảnh. BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  62. 67. 8. BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ. BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  63. 68. 8.1. KHÁI NIỆM Là các biện pháp do pháp luật quy định nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư nhằm: 1.Góp phần thu hút đầu tư; 2.Thể hiện thái độ của Nhà nước đối với nhà đầu tư; 3.Thể hiện tính nhất quán giữa Luật Đầu tư và các Luật khác. BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  64. 69. BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  65. 70. 8.2. CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO ĐẦU TƯ – Bảo đảm quyền sở hữu tài sản hợp pháp Vốn đầu tư và tài sản hợp pháp của nhà đầu tư không bị quốc hữu hóa, không bị tịch thu bằng biện pháp hành chính. Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc gia, Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản của nhà đầu tư thì phải thanh toán hoặc bồi thường theo giá thị trường BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  66. 71. 8.2. CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO ĐẦU TƯ – Bảo đảm đối xử bình đẳng giữa các nhà đầu tư. Nhà nước VN không phân biệt đối xử giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư ngoài nước. Các qui định của pháp luật về đầu tư đều được qui định chung cho các nhà đầu tư không phân biệt quốc tịch nhà đầu tư, nguồn vốn đầu tư. BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  67. 72. 8.2. CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO ĐẦU TƯ – Bảo đảm cơ chế giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoạt động đầu tư Các nhà đầu tư không phân biệt quốc tịch được quyền lựa chọn phương thức để giải quyết tranh chấp: – Tòa án Việt Nam; – Trọng tài thương mại Việt Nam; – Trọng tài thương mại nước ngoài; – Trọng tài quốc tế; – Trọng tài do các bên tranh chấp thoả thuận thành lập. BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  68. 73. 8.2. CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO ĐẦU TƯ – Bảo đảm việc chuyển lợi nhuận của nhà đầu tư ra nước ngoài – Lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh; – Những khoản tiền trả cho việc cung cấp kỹ thuật, dịch vụ, sở hữu trí tuệ; – Tiền gốc và lãi các khoản vay nước ngoài; – Vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư; – Các khoản tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư. BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  69. 74. – Bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư khi có những thay đổi về chính sách, pháp luật. Trường hợp pháp luật, chính sách mới được ban hành có các quyền lợi và ưu đãi cao hơn so với quyền lợi, ưu đãi mà nhà đầu tư đã được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được hưởng các quyền lợi, ưu đãi theo quy định mới kể từ ngày pháp luật, chính sách mới đó có hiệu lực.BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ TS. BÙI QUANG XUÂN
  70. 75. Trường hợp pháp luật, chính sách mới ban hành có ảnh hưởng bất lợi đến lợi ích của nhà đầu tư mà nhà đầu tư đã được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được bảo đảm hưởng các ưu đãi như quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được giải quyết bằng một hoặc các biện pháp sau đây: – Tiếp tục hưởng các quyền lợi, ưu đãi; – Được trừ thiệt hại vào thu nhập chịu thuế; – Được điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án; – Được xem xét bồi thường.
  71. 76. Lu t đ u tậ ầ ư  LAW ON INVESTMENT TS. BÙI QUANG XUÂN [email protected] com BÀI GIẢNG LUẬT ĐẦU TƯ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Giảng Địa 8 Bài 26 : Đặc Điểm Tài Nguyên Khoáng Sản Việt Nam
 • Xử Phạt Hành Vi Khai Thác Đất Trái Phép, Vận Chuyển Đất Trái Phép
 • Quyền Và Nghĩa Vụ Của Tổ Chức, Cá Nhân Được Phép Khai Thác Khoáng Sản Theo Quy Định Của Luật Khoáng Sản Như Thế Nào?
 • Báo Cáo Đánh Giá Các Thủ Tục Hành Chính Trong Lĩnh Vực Khoáng Sản Theo Luật Khoáng Sản 1996
 • Luật Thủy Sản 2022, Luật Số 18/2017/qh14 2022
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Bài Giảng Luật Đầu Tư Ts. Bùi Quang Xuân trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100