Đề Xuất 5/2022 # Bài 1: Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo Và Sức Chiến Đấu Của Tổ Chức Cơ Sở Đảng # Top Like

Xem 15,444

Cập nhật nội dung chi tiết về Bài 1: Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo Và Sức Chiến Đấu Của Tổ Chức Cơ Sở Đảng mới nhất ngày 24/05/2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 15,444 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo, Sức Chiến Đấu Của Tổ Chức Cơ Sở Đảng Và Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên
 • Một Số Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo, Sức Chiến Đấu Của Tổ Chức Cơ Sở Đảng Ở Học Viện Lục Quân
 • Tiếp Tục Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo, Sức Chiến Đấu Của Tổ Chức Cơ Sở Đảng Và Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên
 • Để Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo, Sức Chiến Đấu Của Tổ Chức Cơ Sở Đảng
 • Chương Trình Hành Động Thực Hiẹn Nqtư2 Chuong Trinh Hanh Dong Nq O2 Doc
 • Huyện Bá Thước phấn đấu trở thành huyện khá của khu vực miền núi

  Xác định tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở nên ngay từ đầu nhiệm kỳ 2022 – 2022, huyện Bá Thước đã thực hiện nhiều giải pháp để đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và đã đạt được những kết quả quan trọng.

  Chỉ đạo quyết liệt

  Ðầu nhiệm kỳ 2022 – 2022, mặc dù không còn thôn, bản “trắng” đảng viên nhưng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít TCCSĐ trên địa bàn huyện Bá Thước còn yếu. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, thậm chí một số nơi còn xem nhẹ. Một số cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị chưa thực sự vững vàng, vai trò tiền phong, gương mẫu còn hạn chế. Năng lực, trình độ của một số cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nhiều nơi, chức danh trưởng thôn, trưởng các đoàn thể chính trị – xã hội chưa phải là đảng viên, dẫn đến việc lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gặp nhiều khó khăn.

  Trước thực tế trên, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bá Thước xác định tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Đặc biệt, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ thôn, khu phố và phát triển đảng viên.

  Theo đồng chí Trương Văn Lịch, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bá Thước: Để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy đã gắn 5 cụm kinh tế với 5 cụm cơ sở để phân công chỉ đạo. Theo đó, phân công các đồng chí ủy viên BTV phụ trách cụm (mỗi cụm từ 3 đến 5 xã và 3 đến 5 cơ quan, ngành); các đồng chí ủy viên ban chấp hành phụ trách điểm (1 xã và 1 đến 2 ngành), hàng năm chủ động, thường xuyên dự sinh hoạt với các chi bộ thuộc các đơn vị được phân công. Đồng thời, chỉ đạo các đảng ủy cơ sở phân công ủy viên BTV và đảng ủy viên trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, dự sinh hoạt và chịu trách nhiệm về chất lượng sinh hoạt chi bộ theo cụm và điểm mà cấp ủy phân công. Giao cho các ban, ngành của huyện phối hợp tổ chức mở các lớp bồi dưỡng chính trị, tập huấn nghiệp vụ cho cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành đối với hoạt động của chi bộ. Hằng năm, huyện giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cho từng chi bộ, đảng bộ trực thuộc huyện ủy; coi việc phát triển đảng viên là một trong các nội dung để đánh giá xếp loại các TCCSĐ cuối năm. BTV Huyện ủy cũng thường xuyên chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ đổi mới và thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên; triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng…

  Cách làm từ cơ sở

  Thực hiện sự chỉ đạo của BTV Huyện ủy, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2022 – 2022, Đảng bộ xã Điền Lư đã quan tâm, chú trọng công tác xây dựng Đảng trên cả 4 mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

  Đồng chí Lê Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Điền Lư, cho biết: Trong công tác lãnh đạo xây dựng và củng cố TCCSĐ, trọng tâm là xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, đảng ủy xã đã phân công và gắn trách nhiệm cá nhân của từng đồng chí trong BTV, ban chấp hành đối với kết quả hoạt động của các đơn vị được phân công phụ trách. Các chi bộ phân công nhiệm vụ cho đảng viên theo đúng năng lực, sở trường, đảm bảo tất cả đảng viên trong chi bộ đều được giao nhiệm vụ và tất cả các công việc trong thôn đều có đảng viên phụ trách. Kết quả hoạt động của các chi bộ là cơ sở quan trọng để đảng ủy xã đánh giá, phân loại cuối năm đối với các đồng chí đảng ủy viên cũng như đảng viên trong các chi bộ. Vì vậy, công tác phát triển đảng viên luôn bảo đảm chỉ tiêu được giao; đến nay 100% chi bộ trên địa bàn xã đều nhất thể hóa chức danh bí thư kiêm trưởng thôn; tỷ lệ chi bộ đạt trong sạch vững mạnh trung bình hàng năm đạt 36,3%, không có chi bộ yếu kém; tỷ lệ đảng viên cuối năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt từ 87,02%; nhiều năm liền Đảng bộ xã Điền Lư đạt trong sạch vững mạnh; năm 2022 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của huyện.

  Rời xã Điền Lư, chúng tôi đến xã Cổ Lũng vào đúng thời điểm cán bộ xã đang chuẩn bị đi dự lễ ra mắt HTX chăn nuôi vịt Cổ Lũng, đồng chí Hà Thị Thoi, bí thư đảng ủy xã niềm nở đưa chúng tôi đi tham quan mô hình đảng viên làm du lịch cộng đồng, đồng thời tham dự lễ ra mắt HTX.

  Trên đường dẫn chúng tôi đi thực tế, bí thư đảng ủy xã Hà Thị Thoi cho biết: Toàn xã Cổ Lũng có 15 chi bộ (11 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ nhà trường và trạm y tế), với 258 đảng viên, trong đó có khoảng gần 100 đảng viên tham gia chăn nuôi vịt Cổ Lũng, làm du lịch cộng đồng. Để có kết quả đó là cả một sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong việc đề ra những giải pháp phát triển kinh tế – xã hội để “giữ chân” quần chúng ưu tú, đảng viên ở lại địa phương. Đặc biệt là vận động cán bộ, đảng viên phát huy tính tiền phong, gương mẫu trong khôi phục, phát triển giống vịt Cổ Lũng; phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Và khi có việc làm, ổn định cuộc sống, người dân mới nghĩ đến việc tham gia các phong trào đoàn thể và phấn đấu vào Đảng. Chứ trước kia vận động thanh niên, phụ nữ vào Đảng rất khó khăn, bởi họ phải bươn chải để lo cuộc sống. Nhiệm kỳ qua, đảng bộ xã đã kết nạp được 32 đảng viên mới. Đến nay, toàn xã có hơn 70% cán bộ đoàn thể ở các thôn là đảng viên.

  Không chỉ động viên đảng viên đi đầu trong phát triển kinh tế mà trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Cổ Lũng rất chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đảng viên; quan tâm đến công tác đào tạo và sắp xếp, bố trí, quy hoạch cán bộ. Từ năm 2022 đến nay, đảng ủy xã đã cử 15 đồng chí cán bộ đi học trung cấp, cao đẳng và đại học, 15 đồng chí đi học trung cấp lý luận chính trị. Nhờ vậy, chất lượng đội ngũ cán bộ xã từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

  Hiệu quả đạt được

  Với những biện pháp đổi mới, chỉ đạo cụ thể, sát thực của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bá Thước và các cấp ủy cơ sở trên địa bàn huyện đã cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của từng nghị quyết thành các chương trình hành động cụ thể phù hợp với yêu cầu thực tế của các đảng bộ, chi bộ cơ sở, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

  Kết quả, trong nhiệm kỳ 2022 – 2022 huyện Bá Thước đã điều động, luân chuyển 31 cán bộ, bổ nhiệm mới 27 trường hợp, bổ nhiệm lại 18 trường hợp, giới thiệu ứng cử 263 trường hợp. Nhìn chung, cán bộ được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm đã phát huy được năng lực, sở trường, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt tình hình cơ sở, cùng với tập thể cấp ủy địa phương cụ thể hóa các chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của địa phương đạt hiệu quả.

  Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong nhiệm kỳ huyện đã cử 20 cán bộ nguồn các chức danh chủ chốt cấp huyện đi đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị; mở 4 lớp trung cấp lý luận chính trị tại chức ở huyện; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 1 lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2022 – 2025, 2022 – 2026. Đặc biệt, công tác phát triển đảng viên mới, củng cố tổ chức đảng được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo đạt được nhiều kết quả toàn diện. Tính trung bình từ năm 2022 đến nay, mỗi năm huyện Bá Thước kết nạp được trên 230 đảng viên mới, trong đó đảng viên người dân tộc thiểu số chiếm 75%. Tổng số đảng viên kết nạp mới trong nhiệm kỳ là 1.290 đảng viên (đạt chỉ tiêu đại hội), nâng tổng số đảng viên của toàn huyện lên 6.526 đảng viên.

  Từ việc làm tốt công tác phát triển đảng viên, đến nay chỉ còn 4,8% chức danh trưởng thôn chưa phải là đảng viên; có tới 80% trưởng các đoàn thể thanh niên, phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh là đảng viên – kết quả này chưa từng đạt được trong các nhiệm kỳ trước. Từ đó, vai trò lãnh đạo của chi bộ thôn, khu phố được phát huy, việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua lao động, sản xuất ở thôn, khu phố rất hiệu quả. Nhờ đó đời sống vật chất, tinh thần và nhận thức của Nhân dân ngày một nâng cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, uy tín của tổ chức đảng được khẳng định rõ nét.

  Tô Dung – Việt Hương Bài 2: Phát huy nội lực, sáng tạo trong phát triển kinh tế.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Báo Cáo Kết Quả Giữa Nhiệm Kì Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kì 2010
 • Nghị Quyết Đại Hội Nhiệm Kỳ 2022
 • Kế Hoạch Đại Hội Các Chi Bộ Trực Thuộc Nhiệm Kỳ 2022
 • Báo Cáo Kiểm Điểm Giữa Nhiệm Kỳ Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Trường Thpt Đại Ngãi Nhiệm Kỳ 2022
 • Chi Bộ Vụ Kế Hoạch Tổ Chức Đại Hội Nhiệm Kỳ 2022
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Bài 1: Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo Và Sức Chiến Đấu Của Tổ Chức Cơ Sở Đảng trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100