Đề Xuất 11/2022 # Bắc Giang: Một Số Kết Quả 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 88/2014/Qh13 Của Quốc Hội Về Đổi Mới Chương Trình, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Phổ Thông Giai Đoạn 2022 / 2023 # Top 13 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 11/2022 # Bắc Giang: Một Số Kết Quả 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 88/2014/Qh13 Của Quốc Hội Về Đổi Mới Chương Trình, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Phổ Thông Giai Đoạn 2022 / 2023 # Top 13 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Bắc Giang: Một Số Kết Quả 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 88/2014/Qh13 Của Quốc Hội Về Đổi Mới Chương Trình, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Phổ Thông Giai Đoạn 2022 / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Năm học 2020-2021 là năm học đầu tiên toàn ngành Giáo dục triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông (GDPT) trước mắt là đổi với lớp 1 theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK GDPT. Đối với tỉnh Bắc Giang, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội được tổ chức, chỉ đạo và thực hiện khá đồng bộ, quyết liệt và bước đầu đạt được kết quả tích cực.

Tích cực tham mưu, phối hợp, triển khai đúng lộ trình

Trong 5 năm qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT theo Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết số 29), chuẩn bị tích cực đổi mới chương trình, SGK GDPT theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội. Sở GD&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh đã ban hành 03 kế hoạch, 01 quyết định và nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đổi mới chương trình, SGK GDPT, tạo hành lang pháp lý, cơ chế thuận lợi, huy động sự tham gia tích cực của toàn xã hội trong việc đầu tư phát triển GD&ĐT. Tiêu biểu như Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 23/5/2019 về việc thực hiện Chương trình GDPT theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 04/7/2019  Thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất (CSVC) cho chương trình giáo dục mầm non (GDMN) và GDPT giai đoạn 2019-2025, Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 Quy định tiêu chí chọn SGK trong cơ sở GDPT tỉnh Bắc Giang. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Sở GD&ĐT xây dựng các kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện đổi mới chương trình, SGK GDPT trên địa bàn tỉnh đúng quy định; UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch của tỉnh, chuẩn bị CSVC, đội ngũ cho đổi mới chương trình, SGK GDPT trên địa bàn phù hợp với điều kiện từng địa phương.

Đồng chí Trần Văn Lâm – Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết 88 trên địa bàn tỉnh ngày 22/7/2020.

Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn và Đài truyền thanh các huyện, thành phố đẩy mạnh việc tuyên truyền về việc thực hiện đổi mới giáo dục trên địa bàn tỉnh, về lộ trình đổi mới chương trình, SGK GDPT theo Nghị quyết 88, Nghị quyết 51 của Quốc hội, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, tổ chức chính trị- xã hội, cán bộ, đảng viên, nhân dân về việc cần thiết phải đổi mới giáo dục, đổi mới chương trình, SGK GDPT. Từ năm 2014-2020, có trên 300 tin, bài, ảnh và phóng sự về GD&ĐT tuyên truyền trên Báo Bắc Giang, Đài PT&TH tỉnh và hàng trăm tin, bài trên Đài Truyền thanh huyện về đổi mới chương trình SGK GDPT.

Ngành Giáo dục đã chủ động tổ chức cho cán bộ, GV, NV và HSSV trong toàn ngành học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 29, Nghị quyết số 88, Nghị quyết số 51, Thông tư 32 của Bộ GD&ĐT ban hành chương trình GDPT và các chương trình, đề án, kế hoạch của tỉnh triển khai đổi mới giáo dục, đổi mới chương trình, SGK GDPT trên địa bàn tỉnh, qua đó CBQL, GV nắm rõ lộ trình đổi mới giáo dục, đổi mới chương trình, SGK GDPT để chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Tổ chức cho CBQL, GV toàn ngành nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho chương trình GDPT. 100% các đơn vị đã có văn bản góp ý cho dự thảo chương trình GDPT tổng thể. 100% các đơn vị góp ý cho dự thảo Chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình GDPT mới. 100% các đơn vị phòng GD&ĐT các huyện, thành phố góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn lựa chọn SGK trong cơ sở GDPT.

Hoàn thành lựa chọn SGK lớp 1 đúng tiến độ

Việc lựa chọn SGK, triển khai thực nghiệm, thí điểm chương trình và SGK được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình và lộ trình. UBND tỉnh ban hành Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 về Quy định tiêu chí chọn SGK trong cơ sở GDPT tỉnh Bắc Giang (Quyết định số 299); giao Sở GD&ĐT hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức lựa chọn SGK theo các tiêu chí đã ban hành. Kết quả, đến tháng 5/2020 các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã lựa chọn được 44/46 đầu SGK của 5 bộ sách; công bố công khai để học sinh (HS), phụ huynh biết và lựa chọn.

Bố trí đủ giáo viên lớp 1 để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày

Chuẩn bị đội ngũ nhà giáo để thực hiện chương trình, SGK mới cũng được ngành đặc biệt quan tâm, vì đội ngũ là yếu tố quyết định thành công của công cuộc đổi mới. Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu tổ chức tuyển dụng GV đáp ứng yêu cầu. Năm 2019 đã tuyển dụng được 628 chỉ tiêu (510 tiểu học, 70 THCS, 48 THPT). Năm 2020 sẽ tuyển 1.471 chỉ tiêu, trong đó 719 GV mầm non, 610 GV tiểu học (tăng 100 chỉ tiêu), 95 GV THCS, 33 GV THPT để bảo đảm đủ 100% trường tiểu học tổ chức dạy 2 buổi/ngày đối với lớp 1. Sở GD&ĐT phối hợp với UBND huyện, thành phố rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ nhà giáo hợp lý, phù hợp với năng lực chuyên môn và vị trí việc làm, đảm bảo về số lượng, cơ cấu, phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường, lớp của địa phương. Hiện tỷ lệ GV/lớp ở cấp tiểu học đạt 1,4; cấp THCS 2,0; cấp THPT đạt 2,23. Sở GD&ĐT xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ GV, cán bộ quản lý (CBQL) thực hiện chương trình GDPT giai đoạn 2019-2023; tổ chức tập huấn về nội dung và phương pháp dạy lớp 1 chương trình GDPT mới cho 100% CBQL, GV dạy lớp 1 năm học 2020-2021.

Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được quan tâm, đầu tư

Việc chuẩn bị CSVC, trang thiết bị của các cơ sở GDPT để triển khai thực hiện chương trình, SGK mới được triển khai quyết liệt. Thực hiện Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đảm bảo CSVC cho chương trình GDMN và GDPT giai đoạn 2017-2025, Sở  GD&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 04/7/2019 thực hiện Đề án bảo đảm CSVC cho chương trình GDMN và GDPT giai đoạn 2019-2025 nhằm đảm bảo điều kiện CSVC, thiết bị dạy học để thực hiện có hiệu quả chương trình GDMN và GDPT mới. Trên cơ sở đó, 10/10 huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tại địa phương. Đến nay, tỷ lệ phòng học kiên cố toàn tỉnh đạt 89,5%, tăng 2,1% so với cùng kỳ, trong đó mầm non đạt 82,4% (tăng 5,4%), tiểu học đạt 89,7% (tăng 01%), THCS đạt 95,3% (tăng 0,6%), THPT công lập đạt 97,6% (tăng 0,2%). Hiện toàn tỉnh có 681 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 89,8% (tăng 0,5%).

Đồng chí Lê Ánh Dương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết 88 trên địa bàn tỉnh ngày 22/7/2020.

Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, trình phương án phân bổ kinh phí hỗ trợ 30 tỷ đồng vốn đầu tư hỗ trợ các địa phương năm 2019; UBND các cấp đầu tư kinh phí, bố trí lồng ghép các dự án hoặc xã hội hóa để có nguồn kinh phí cải tạo, sửa chữa, xây mới các công trình. Đến hết năm 2019 đã xây dựng, sửa chữa 789 công trình, trong đó xây mới 684 công trình, cải tạo, sửa chữa 105 công trình với tổng diện tích 20.198m2, tổng mức đầu tư 140,5 tỷ đồng, đạt 100,5% kế hoạch (789/785), trong đó ngân sách tỉnh 50.000 triệu đồng, vốn đối ứng ngân sách huyện 57.539 triệu đồng, ngân sách xã 20,624 triệu đồng, huy động các nguồn khác 1.142 triệu đồng.

Nhiều thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện

Vẫn còn không ít khó khăn, bất cập phải vượt qua

Tuy vậy, quá trình triển khai tại địa phương cũng gặp không ít khó khăn, bất cập như hiện tỷ lệ GV tiểu học ở một số huyện còn thấp chưa đảm bảo cho 100% các trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; cơ cấu và bố trí đội ngũ, phân công GV một số địa phương, đơn vị chưa hợp lý, còn tình trạng thừa, thiếu GV cục bộ ở một số trường trên cùng địa bàn; trình độ, kỹ năng khai thác, ứng dụng CNTT, tiếp cận công nghệ mới trong quản lý và dạy học ở một số CBQL, GV còn hạn chế; cán bộ phụ trách CNTT ở các phòng GD&ĐT còn thiếu, đa số kiêm nhiệm. Việc tích hợp các môn khoa học tự nhiên và môn Lịch sử và Địa lí (tích hợp 02 phân môn: Lịch sử, Địa lí) cấp THCS gây khó khăn cho các đơn vị trong việc bố trí GV giảng dạy; cơ cấu GV các môn tại một số nhà trường không đồng đều; việc phải tự chủ biên soạn tài liệu giáo dục địa phương gặp nhiều khó khăn do chưa có kinh nghiệm trong việc viết tài liệu…Ở một số địa phương, đơn vị, tiến độ tu sửa CSVC, cải tạo cảnh quan môi trường, xây dựng, sửa chữa công trình vệ sinh còn chậm muộn, còn hiện tượng thiếu phòng học; một số nơi thiếu công trình vệ sinh hoặc xuống cấp, thiết kế không hiệu quả, ý thức bảo quản, sử dụng của HS chưa tốt. Mặt khác, công tác tham mưu với Huyện ủy, Thành ủy, UBND các huyện, thành phố của một số phòng GD&ĐT trong xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình, kế hoạch chưa kịp thời.

Quyết tâm chuẩn bị các điều kiện bảo đảm thực hiện đúng lộ trình

Để khắc phục những bất cập, khó khăn, vướng mắc nêu trên, bảo đảm triển khai thực hiện việc đổi mới chương trình, SGK GDPT đúng lộ tình, trong thời gian tới, Sở GD&ĐT tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các giải pháp sau:

Một là: Quán triệt trong toàn ngành ý thức quyết tâm, chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện các giải pháp và có hiệu quả lộ trình đổi mới chương trình, SGK GDPT giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Tuấn Nam – Giám đốc Sở GD&ĐT báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 88 trên địa bàn tỉnh ngày 22/7/2020.

Hai là: Tham mưu, phối hợp chuẩn bị đủ đội ngũ GV, CBQL để thực hiện chương trình, SGK mới. Căn cứ vào hệ thống môn học, hoạt động giáo dục và thời lượng giáo dục của mỗi cấp học trong chương trình GDPT, tiến hành rà soát đội ngũ GV hiện có ở từng cấp học, từng trường để dự kiến số lượng GV còn thiếu, số lượng GV dôi dư theo từng môn học, cấp học; đánh giá GV theo chuẩn nghề nghiệp để làm căn cứ xây dựng kế hoạch tuyển dụng, điều chuyển, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp GV hợp lý, không để tình trạng thiếu, mất cân đối cơ cấu GV khi triển khai thực hiện Chương trình GDPT. Lựa chọn đội ngũ GV cốt cán các môn học làm nòng cốt trong bồi dưỡng GV và triển khai chương trình GDPT để tham gia bồi dưỡng theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT và tập huấn, bồi dưỡng đại trà tại địa phương (tập trung kết hợp với trực tuyến), đảm bảo 100% GV được phân công dạy chương trình GDPT hoàn thành chương trình bồi dưỡng trước thời điểm triển khai áp dụng ở từng cấp học theo lộ trình.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT phối hợp Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch tuyển bổ sung GV các cấp học đảm bảo đủ GV thực hiện dạy chương trình GDPT theo đúng lộ trình và định mức GV, ưu tiên bố trí GV cho các khối, lớp thực hiện chương trình GDPT với tỷ lệ GV đối với cấp tiểu học 1,5 GV/lớp (100% HS học theo Chương trình GDPT được học 2 buổi/ngày), THCS 1,9 GV/lớp và THPT 2,25 GV/lớp (đã tính đến nhu cầu GV cho các môn học mới, quy mô tăng lớp, thay thế số GV nghỉ hưu).

Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng GV vừa đáp ứng yêu cầu đổi mới các cấp học theo lộ trình đảm bảo thực hiện chương trình hiện hành và chương trình GDPT. Tổ chức bồi dưỡng đại trà ở địa phương theo hình thức kết hợp ứng dụng CNTT (GV tự học các bài giảng và tài liệu đã được đưa lên mạng, có sự hỗ trợ của GV cốt cán) và hình thức trực tiếp; chủ động phối hợp và đặt hàng với các cơ sở đào tạo GV để bồi dưỡng GV và CBQL; phối hợp để đào tạo, bồi dưỡng GV dạy các môn học mới theo chương trình GDPT.

Ba là: Củng cố, xây dựng CSVC, thiết bị trường học đáp ứng yêu cầu đổi mới. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện rà soát, bảo quản, sử dụng có hiệu quả hệ thống CSVC, thiết bị dạy học hiện có; xây dựng kế hoạch đầu tư CSVC, phối hợp với các ngành, các địa phương tham mưu UBND các cấp đầu tư kinh phí, bố trí lồng ghép các dự án hoặc xã hội hóa để có nguồn kinh phí đầu tư xây dựng CSVC, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, cải tạo, sửa chữa, xây mới, bổ sung thiết bị dạy học phục vụ thực hiện Chương trình GDPT theo hướng hiện đại, thiết thực và hiệu quả. Thực hiện đúng lộ trình Kế hoạch số 155/KH-UBND của UBND tỉnh về việc đảm bảo CSVC thực hiện Chương trình GDMN và GDPT giai đoạn 2019-2025. Tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy và học, đảm bảo hạ tầng CNTT phục vụ cho đào tạo, bồi dưỡng GV qua mạng. Nâng cao kỹ năng khai thác, ứng dụng CNTT, đổi mới PPDH của GV; thí điểm xây dựng trường học thông minh tại Trường THPT Lục Nam.

Bốn là: Tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CBQL, GV, HS, cha mẹ HS và cộng đồng xã hội về lộ trình đổi mới chương trình, SGK GDPT, nhằm huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện đổi mới giáo dục và tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Trần Tuấn Nam, Giám đốc Sở GD&ĐT

Nghị Quyết 88/2014/Qh13 Đổi Mới Chương Trình Sách Giáo Khoa Giáo Dục Phổ Thông / 2023

VỀ ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật giáo dục số 38/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 44/2009/QH12; Xét Tờ trình số 335/TTr-CP ngày 18 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Báo cáo thẩm tra số 1299/BC-UBVHGDTTN13 ngày 06 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội; QUYẾT NGHỊ:

Tán thành chủ trương về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Đề án của Chính phủ.

Chính phủ chỉ đạo thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông bảo đảm mục tiêu, yêu cầu và nội dung đổi mới như sau:

Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông; kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp; góp phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, hài hòa đức, trí, thể, mỹ và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh.

2. Về yêu cầu đổi mới:

Kế thừa và phát triển những ưu điểm của chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông hiện hành, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của nền văn hóa Việt Nam và phù hợp với xu thế quốc tế, đồng thời đổi mới toàn diện mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục, thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục theo yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; khắc phục tình trạng quá tải; tăng cường thực hành và gắn với thực tiễn cuộc sống. Việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông được tiến hành đồng bộ, công khai, minh bạch, tiếp thu rộng rãi ý kiến của nhân dân, các nhà khoa học, nhà giáo và người học.

3. Về nội dung đổi mới:

a) Mục tiêu giáo dục phổ thông là tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống văn hóa, lịch sử, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời;

b) Giáo dục phổ thông 12 năm, gồm hai giai đoạn giáo dục: giai đoạn giáo dục cơ bản (gồm cấp tiểu học 5 năm và cấp trung học cơ sở 4 năm) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (cấp trung học phổ thông 3 năm). Giáo dục cơ bản bảo đảm trang bị cho học sinh trí thức phổ thông nền tảng, đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau trung học cơ sở. Giáo dục định hướng nghề nghiệp bảo đảm học sinh tiếp cận nghề nghiệp, chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng;

d) Chương trình giáo dục phổ thông phải phù hợp với điều kiện thực tiễn về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, kỹ thuật của nhà trường và khả năng tiếp thu của học sinh.

Thực hiện một chương trình giáo dục phổ thông thống nhất nhưng mềm dẻo, linh hoạt. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình giáo dục phổ thông, quy định những yêu cầu về phẩm chất và năng lực của học sinh cần đạt được sau mỗi cấp học, những lĩnh vực và nội dung giáo dục bắt buộc đối với tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc; Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương tổ chức biên soạn bổ sung những nội dung về đặc điểm lịch sử, văn hóa và kinh tế – xã hội của địa phương; đồng thời dành thời lượng cho cơ sở giáo dục chủ động vận dụng để xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường;

đ) Tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng: phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, bồi dưỡng phương pháp tự học, hứng thú học tập, kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm và khả năng tư duy độc lập: đa dạng hóa hình thức tổ chức học tập, tăng cường hiệu quả sử dụng các phương tiện dạy học, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông; giáo dục ở nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và xã hội;

e) Đổi mới căn bản phương pháp đánh giá chất lượng giáo dục theo hướng hỗ trợ phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; phản ánh mức độ đạt chuẩn quy định trong chương trình; cung cấp thông tin chính xác, khách quan, kịp thời cho việc điều chỉnh hoạt động dạy, hướng dẫn hoạt động học nhằm nâng cao dần năng lực học sinh.

Thi và đánh giá kết quả học tập của học sinh dựa vào chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với lộ trình thực hiện Đề án. Đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng gọn nhẹ, giảm áp lực và tốn kém cho xã hội mà vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh, cung cấp dữ liệu cho việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học;

g) Sách giáo khoa cụ thể hóa các yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông về nội dung giáo dục, yêu cầu về phẩm chất và năng lực học sinh; định hướng về phương pháp giáo dục và cách thức kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục. Thực hiện xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa; có một số sách giáo khoa cho mỗi môn học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tiêu chí đánh giá sách giáo khoa và phê duyệt sách giáo khoa được phép sử dụng trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa; hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Chính phủ ban hành cơ chế tài chính bảo đảm công bằng trong việc biên soạn và sử dụng sách giáo khoa.

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông. Để chủ động triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức việc biên soạn một bộ sách giáo khoa. Bộ sách giáo khoa này được thẩm định, phê duyệt công bằng với các sách giáo khoa do tổ chức, cá nhân biên soạn.

Các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng dựa trên ý kiến của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Từ năm học 2018 – 2019, bắt đầu triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới theo hình thức cuốn chiếu đối với mỗi cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

5. Về kinh phí thực hiện:

a) Kinh phí thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông do ngân sách nhà nước bảo đảm và huy động từ xã hội. Kinh phí từ ngân sách nhà nước được nêu trong dự toán ngân sách hằng năm do Chính phủ trình Quốc hội theo quy định của Luật ngân sách nhà nước;

b) Ưu tiên hỗ trợ đầu tư kinh phí cho các địa phương miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn để bảo đảm điều kiện tối thiểu thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội giám sát việc triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Hội đồng dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trong phạm vi trách nhiệm của mình.

Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận thực hiện giám sát, phản biện xã hội đối với việc triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2014.

Nghị Quyết Số 88/2014/Qh13 Về Đổi Mới Chương Trình Sgk Giáo Dục Phổ Thông / 2023

Với việc thông qua Nghị quyết này, sẽ thực hiện một chương trình giáo dục phổ thông thống nhất nhưng mềm dẻo, linh hoạt. Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức việc biên soạn một bộ sách giáo khoa (SGK), đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân biên soạn SGK trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông.

Từ năm học 2018 – 2019 sẽ có nhiều bộ SGK mới thay thế SGK hiện hành

Chương trình phổ thông kéo dài 12 năm Theo dự thảo Nghị quyết vừa được thông qua, yêu cầu đổi mới chương trình và SGK phổ thông là: Kế thừa và phát triển những ưu điểm của chương trình, SGK hiện hành, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của nền văn hóa Việt Nam và phù hợp với xu thế quốc tế, đồng thời đổi mới toàn diện mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục, thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục theo yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; khắc phục tình trạng quá tải; tăng cường thực hành và gắn với thực tiễn cuộc sống.

Theo dự thảo Nghị quyết, giáo dục phổ thông 12 năm, gồm hai giai đoạn giáo dục: Giai đoạn giáo dục cơ bản (gồm cấp tiểu học 5 năm và cấp trung học cơ sở 4 năm) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (cấp trung học phổ thông 3 năm). Giáo dục cơ bản bảo đảm trang bị tri thức phổ thông nền tảng, đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau trung học cơ sở. Giáo dục định hướng nghề nghiệp bảo đảm học sinh tiếp cận nghề nghiệp, chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng.

Tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng: phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, bồi dưỡng phương pháp tự học, hứng thú học tập, kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm và khả năng tư duy độc lập. Đa dạng hoá hình thức tổ chức học tập, tăng cường hiệu quả sử dụng các phương tiện dạy học, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông; giáo dục ở nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và xã hội.

Thi và đánh giá kết quả học tập của học sinh dựa vào chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với lộ trình thực hiện Đề án. Đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng gọn nhẹ, giảm áp lực và tốn kém cho xã hội mà vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh, cung cấp dữ liệu cho việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

Một chương trình nhiều SGK Theo dự thảo Nghị quyết, thực hiện một chương trình giáo dục phổ thông thống nhất nhưng mềm dẻo, linh hoạt. Bộ GD-ĐT chủ trì xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình giáo dục phổ thông, quy định những yêu cầu về phẩm chất và năng lực của học sinh cần đạt được sau mỗi cấp học, những lĩnh vực và nội dung giáo dục bắt buộc đối với tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc; ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức biên soạn bổ sung những nội dung về đặc điểm lịch sử, văn hóa và kinh tế – xã hội của địa phương; đồng thời dành thời lượng cho cơ sở giáo dục chủ động vận dụng để xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường.

Thực hiện xã hội hóa biên soạn SGK; có một số SGK cho mỗi môn học.

Bộ GD-ĐT ban hành tiêu chí đánh giá SGK và phê duyệt SGK được phép sử dụng trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định SGK; hướng dẫn việc lựa chọn SGK trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Chính phủ ban hành cơ chế tài chính bảo đảm công bằng trong việc biên soạn và sử dụng SGK.

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân biên soạn SGK trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông. Để chủ động triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ GDĐT tổ chức việc biên soạn một bộ SGK. Bộ SGK này được thẩm định, phê duyệt công bằng với các SGK do tổ chức, cá nhân biên soạn.

Các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn SGK để sử dụng dựa trên ý kiến của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Triển khai chương trình mới từ năm học 2018 – 2019

Từ năm học 2018 – 2019, bắt đầu triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và SGK mới theo hình thức cuốn chiếu đối với mỗi cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Kinh phí thực hiện đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông do ngân sách Nhà nước bảo đảm và huy động từ xã hội. Kinh phí từ ngân sách Nhà nước được nêu trong dự toán ngân sách hàng năm của Chính phủ trình Quốc hội theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Ngân Anh – chúng tôi

Nghị Quyết 51/2017/Qh14 Về Việc Đổi Mới Chương Trình, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Phổ Thông / 2023

NGHỊ QUYẾT ĐIỀU CHỈNH LỘ TRÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 88/2014/QH13 NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA QUỐC HỘI VỀ ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 44/2009/QH12;

QUYẾT NGHỊ: Điều 1

1. Điều chỉnh lộ trình thực hiện việc triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo quy định tại khoản 4 Điều 2 của Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

2. Thời gian bắt đầu triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, đảm bảo tuần tự trong từng cấp học, chậm nhất từ năm học 2020-2021 đối với lớp đầu cấp của cấp tiểu học, từ năm học 2021-2022 đối với lớp đầu cấp của cấp trung học cơ sở và từ năm học 2022-2023 đối với lớp đầu cấp của cấp trung học phổ thông.

Điều 2

1. Chính phủ chỉ đạo việc xây dựng chương trình, biên soạn sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, bảo đảm không tăng kinh phí; đồng thời, bố trí đủ nguồn lực, chuẩn bị đồng bộ các điều kiện về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cơ sở vật chất để triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Sau khi chuẩn bị đủ các điều kiện, Chính phủ báo cáo Quốc hội thời điểm áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo lộ trình quy định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết này.

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận thực hiện giám sát, phản biện xã hội đối với việc triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2017.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Bắc Giang: Một Số Kết Quả 5 Năm Thực Hiện Nghị Quyết Số 88/2014/Qh13 Của Quốc Hội Về Đổi Mới Chương Trình, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Phổ Thông Giai Đoạn 2022 / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!