Đề Xuất 12/2022 # An Sinh Xã Hội &Amp; Medical / Medicare / 2023 # Top 15 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # An Sinh Xã Hội &Amp; Medical / Medicare / 2023 # Top 15 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về An Sinh Xã Hội &Amp; Medical / Medicare / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

An Sinh Xã Hội

Địa điểm văn phòng an sinh xã hội

Một chương trình bảo hiểm xã hội và phúc lợi liên bang của Hoa Kỳ được phát triển vào năm 1935. Các phúc lợi của chương trình An sinh Xã hội bao gồm thu nhập hưu trí, thu nhập từ người khuyết tật, Medicare và Medicaid, và các phúc lợi tử tuất và tử tuất. An sinh xã hội là một trong những chương trình của chính phủ lớn nhất trên thế giới, chi trả hàng trăm tỷ đô la mỗi năm.

Dựa trên năm sinh của ai đó, trợ cấp hưu trí có thể bắt đầu sớm nhất là 62 tuổi và muộn nhất là 67 tuổi. Số tiền thu nhập nhận được dựa trên mức lương trung bình kiếm được trong suốt cuộc đời của người lao động, với số tiền có thể tính toán tối đa là $ 102,000 kể từ 2008. Vợ / chồng cũng đủ điều kiện để nhận trợ cấp An sinh Xã hội, ngay cả khi họ có quá trình làm việc hạn chế hoặc không tồn tại.

Thu nhập bảo mật bổ sung

Nó được thiết kế để giúp người già, người mù và người khuyết tật, những người có ít hoặc không có thu nhập; và

Nó cung cấp tiền mặt để đáp ứng nhu cầu cơ bản cho thực phẩm, quần áo và nơi trú ẩn.

CalFresh cho người nhận SSI

 BẤM VÀO LINK LIÊN KẾT cho các tờ thông tin bằng nhiều ngôn ngữ

CalFresh, được liên bang gọi là Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), cung cấp lợi ích thực phẩm hàng tháng cho một số cá nhân và gia đình có thu nhập thấp. Số tiền trợ cấp mà một hộ gia đình nhận được dựa trên quy mô hộ gia đình, thu nhập có thể đếm được và chi phí hàng tháng, chẳng hạn như tiền thuê nhà và các tiện ích. Chương trình cung cấp các lợi ích hàng tháng trên một Thẻ chuyển lợi ích điện tử (EBT) có thể được sử dụng tại các cửa hàng tạp hóa và chợ nông sản chấp nhận thẻ EBT.

Lợi ích cho người lớn bị vô hiệu hóa trước 22

Người lớn bị tàn tật trước 22 tuổi có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp của trẻ em nếu cha mẹ đã qua đời hoặc bắt đầu nhận trợ cấp hưu trí hoặc tàn tật. Chúng tôi coi đây là phúc lợi “của trẻ em” vì nó được thanh toán trên hồ sơ thu nhập An sinh Xã hội của phụ huynh.

“Con đã thành niên” — bao gồm con nuôi hoặc trong một số trường hợp là con riêng, cháu ngoại hoặc cháu riêng — phải chưa kết hôn, từ 18 tuổi trở lên và bị khuyết tật bắt đầu trước 22 tuổi.

·Hỗ trợ việc làm cho thanh niên

Hướng dẫn về lợi ích cho trẻ em khuyết tật.

Y khoa

Trị bịnh

Hiệp Hội An Sinh Xã Hội Việt Úc / 2023

 Ly thân và ly hôn

Làm thế nào để tôi ly hôn?

Quý vị phải ly thân tối thiểu 12 tháng trước khi quý vị có thể nộp đơn xin ly dị. Khi ly thân lần đầu tiên, bạn không cần làm gì và không cần ký nhận giấy tờ gì để xác nhận bạn đã ly thân. Ly hôn là một kết thúc chính thức cho một cuộc hôn nhân. Sau khi ly thân tối thiểu 12 tháng, bạn có thể nộp đơn xin ly hôn. Bạn cần nộp Đơn Xin Ly Hôn của mình tại Phòng Lục Sự Tòa Án Gia Đình (Family Law Courts Registry).

Bạn có thể xin ly hôn ngay cả khi bạn và người phối ngẫu của mình sống cùng nhà trong một phần hoặc trọn 12 tháng ly thân. Bạn cần bổ túc thông tin và giấy tờ cho Tòa Án. Bạn nên nhờ Legal Aid NSW, trung tâm pháp lý cộng đồng hoặc LawAccess NSW làm cố vấn pháp lý. Bạn KHÔNG THỂ nộp đơn với Tòa Án để xin ly hôn (lệnh hủy bỏ hôn nhân) trừ khi đã ly thân tối thiểu 12 tháng trước khi nộp đơn xin. Tuy nhiên bạn CÓ THỂ bắt đầu thương lượng về tài sản (và con cái) ngay khi cuộc hôn nhân tan vỡ.

Tôi muốn kết thúc mối quan hệ của mình nhưng người bạn đời cũ sẽ không rời khỏi ngôi nhà chúng tôi sở hữu. Tôi có thể làm gì?

Cả bạn và người phối ngẫu hay bạn đời cũ của bạn đều có quyền cư ngụ tại nhà bạn sau khi ly thân bất kể tên ai ghi trên hợp đồng thuê nhà hay đứng tên quyền sở hữu tài sản. Bạn không thể bị ép rời khỏi nhà chỉ vì bạn không phải là chủ sở hữu tài sản, trừ khi Tòa Án yêu cầu. Xem bên dưới để biết thêm thông tin về các án lệnh về tài sản theo luật gia đình. Nếu bạn phải dọn ra, điều này sẽ không ảnh hưởng tới quyền được chia tài sản của bạn. Mọi quyền lợi bạn gây dựng trong quá trình chung sống sẽ giữ nguyên ngay cả khi bạn dọn đi. Nếu lo lắng về bạo hành, bạn nên tìm kiếm tư vấn ngay. Đôi khi một bên có thể lấy một án lệnh sở hữu riêng để buộc bên kia dọn ra khỏi nhà. Tòa Án có thể đưa ra án lệnh gọi là sở hữu riêng ngôi nhà cho một trong hai người phối ngẫu. Điều đó nghĩa là bạn có thể sống trong ngôi nhà, không có người phối ngẫu sống chung cho tới khi tài sản được phân chia. Khi Tòa Án đưa ra án lệnh loại này, tòa sẽ xem xét nhu cầu của các bên và của con cái. Án lệnh này thông thường chỉ được đưa ra trong những trường hợp đặc biệt khi xảy ra vấn đề bạo hành gia đình hoặc một người chồng/vợ hăm dọa người kia, đặc biệt nếu con cái bị ảnh hưởng, hoặc ngôi nhà đã được chỉnh sửa do có người khuyết tật.

Cơ Quan Trợ Giúp Luật Pháp NSW (New South Wales) giới thiệu các khóa học miễn phí tại một số các trung tâm đô thị và địa phương của Sydney. Hãy liên lạc với LawAccess NSW theo số điện thoại 1300 888 529 để biết thêm chi tiết hoặc vào trang web chúng tôi của chúng tôi.

Hòa giải và tư vấn Dịch Vụ Giải Quyết Tranh Chấp Trong Gia Đình của Legal Aid NSW (Legal Aid NSW Family Dispute Resolution Service)

Dịch vụ hòa giải của Legal Aid dành cho những thân chủ đã được trợ giúp pháp lý. Bạn có thể liên lạc với dịch vụ này theo số 9219 5000, 9219 5118 và 9219 5119. Trung Tâm Quan Hệ Gia Đình (Family Relationship Centres) và đường dây tư vấn Quan Hệ Gia Đình (Family Relationship) 1800 050 321 chúng tôi CatholicCare 9390 5366 chúng tôi

Trung Tâm Tư Pháp Cộng Đồng (Community Justice Centres) 1800 990 777 chúng tôi

Dịch Vụ Hòa Giải Các Mối Quan Hệ (Relationships Australia Mediation Service) 1300 364 277 chúng tôi Unifam 8830 0777 chúng tôi

Trung Tâm Quan Hệ Gia Đình (Interrelate Family Centres) 1300 736 966 chúng tôi

Những địa chỉ khác để liên lạc

Số Miễn Phí của Centrelink (phục vụ thân chủ) 1800 050 004

Cơ Quan Phụ Trách Tiền Cấp Dưỡng Con Cái (Child Support Agency)

Số điện thoại miễn phí 131 272 Cảnh Sát Liên Bang (Federal Police) 6223 3000

Đường Dây Trợ Giúp của Bộ Dịch Vụ Cộng Đồng (DoCS Helpline) 132 111

Phòng Hộ Tịch Tiểu Bang NSW (NSW Registry of Births, Deaths and Marriages) 1300 655 236 (gọi tại địa phương)

Cần một thông dịch viên? Dịch vụ Phiên và Thông dịch (TIS) cung cấp các thông dịch viên miễn phí nếu quý vị không nói tiếng Anh. TIS có thể giúp quý vị nói chuyện với chúng tôi bằng ngôn ngữ của quý vị. Hãy gọi điện tới TIS theo số 131 450.

Khiếm thính/khiếm ngôn? Nếu quý vị bị khiếm ngôn hoặc khiếm thính, hãy gọi điện cho Dịch vụ Tiếp âm Quốc gia theo số 133 677 hoặc LawAccess NSW theo số TTY 1300 889 529.

This brochure is produced in Arabic, Chinese (Traditional), Farsi, Korean, Spanish, Turkish and Vietnamese. 

(Nguồn LEGAL AID)

Định Hướng Chiến Lược An Sinh Xã Hội Giai Đoạn 2022 / 2023

a) Xây dựng theo cách tiếp cận mọi người dân thực sự có quyền được bảo đảm ASXH.

Xét về mặt nhân quyền thì quyền được bảo đảm ASXH là một trong những quyền cơ bản của con người mà không bị tước bỏ bởi bất cứ ai và bất cứ chính thể nào. Đó là nhu cầu tồn tại và phát triển như là lẽ tự nhiên của con người. Do đó, Hiếp pháp 2013 đã hiến định “Công dân có quyền được đảm bảo ASXH” (Điều 34) là tất yếu khách quan, vừa là mục tiêu phát triển của đất nước, vừa phù hợp với xu hướng tiến bộ của thế giới.

Phương pháp tiếp cận dựa trên quyền được bảo đảm ASXH của người dân là phương pháp tiếp mới trong thế giới đương đại và được nhiều quốc gia áp dụng. Phương pháp này có sự khác biệt với phương pháp truyền thống ở chỗ không chỉ quan tâm đến mục tiêu đạt được về bảo đảm ASXH của người dân mà còn chú trọng đến quy trình, cách thức lựa chọn để đạt được những mục tiêu đó và được xem xét theo một cấu trúc hệ thống của ASXH. Về thực chất, phương pháp tiếp cận này lấy các tiêu chuẩn về quyền được bảo đảm ASXH của con người làm cơ sở xác định kết quả mong đợi và lấy các nguyên tắc làm điều kiện, khuôn khổ cho quá trình hành động hướng đến thúc đẩy đạt được kết quả là bảo vệ con người.

b) Tiếp cập chuẩn mực quốc tế về bảo đảm ASXH và phù hợp với xu hướng chung của các nước trên thế giới

ASXH tiếp cận dựa trên quyền được tiêu chuẩn hoá và quy định trong nhiều công ước quốc tế của Liên hợp quốc, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO). Đặc biệt, quyền được bảo đảm ASXH thể hiện rõ tại Điều 22 trong “Tuyên bố thế giới về nhân quyền” năm 1948 của LHQ, theo đó: “Mỗi người, với tư cách là thành viên của xã hội, đều có quyền được bảo đảm ASXH và quyền này phải được hiện thực hoá thông qua nỗ lực quốc gia và hợp tác quốc tế, và phải phù hợp với cơ cấu tổ chức và nguồn lực của từng quốc gia, phù hợp với quyền kinh tế, xã hội và văn hoá không thể tách rời đối với nhân phẩm và quyền được phát triển tính cách tự do của cá nhân đó”. Hơn nữa, Điều 25 của Tuyên bố này còn ghi nhận: “(i) Mọi người đều có quyền được hưởng một mức sống phù hợp với sức khoẻ và sự no ấm cho bản thân và gia đình bao gồm: thực phẩm, quần áo, nhà ở, y tế và các dịch vụ xã hội cần thiết, quyền ASXH trong lúc thất nghiệp, đau ốm, tàn tật, goá bụa, tuổi già hay các tình huống thiếu thốn khác do hoàn cảnh ngoài khả năng kiểm soát của mình; (ii) Các bà mẹ và trẻ em phải được hưởng sự chăm sóc và trợ giúp đặc biệt. Tất cả mọi trẻ em, sinh có hôn thú hay không, đều được xã hội bảo vệ một cách bình đẳng”.

Do đó, chiến lược phát triển hệ thống ASXH giai đoạn 2021 – 2030 cần kế thừa những yếu tố, hạt nhân hợp lý về nhận thức, quan điểm, định hướng, chính sách ASXH hiện hành để tiếp tục hoàn thiện, nâng lên tầm cao mới cho giai đoạn 2021 – 2030.

2. Bối cảnh mới với những thách thức đặt ra đối với chiến lược ASXH giai đoạn 2020 – 2030

Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới có nhiều cơ hội, song chiến lược phát triển ASXH giai đoạn 2021 – 2030 cũng phải đối mặt với những thách thức lớn:

a) Thách thức về “bẫy thu nhập trung bình”: Việt Nam là nước đang phát triển có thu nhập trung bình là một cơ hội, điều kiện quan trọng đối với phát triển hệ thống ASXH giai đoạn 2021 – 2030. Song cũng là thách thức lớn phải vượt qua về tăng trưởng, phát triển kinh tế – xã hội để không rơi vào “bẫy thu nhập trung bình”. Vấn đề đặt ra là phải tập trung nguồn lực và giải pháp đột phá nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng quy mô GDP và GDP bình quân đầu người, từ đó mới có tiền đề và điều kiện cơ bản để thực hiện một chính sách ASXH tiếp cận dựa trên quyền theo hướng bao phủ toàn dân được Hiến pháp hiến định.

Một trong những thách thức về ASXH thời gian tới là vấn đề già hóa dân số

b) Thách thức về già hoá dân số: Việt Nam đang ở thời kỳ dân số vàng là lợi thế rất lớn, nhưng bắt đầu bước vào quá trình già hoá dân số từ năm 2017 khi tỷ lệ người cao tuổi chiếm 10% và rất nhanh chóng trở thành một nước có dân số già. Như vậy, Việt Nam chỉ mất khoảng 15 năm để chuyển từ giai đoạn dân số trẻ sang giai đoạn dân số già ngay từ khi là một nước chưa giàu, trong khi các nước trên thế giới phải trải qua nhiều thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ. Dân số già nhanh sẽ gây sức ép rất lớn đối với chính sách ASXH khi số đối tượng cần bảo đảm ASXH tăng lên nhanh chóng với quy mô ngày càng lớn.

c) Thách thức về tác động của biến đổi khí hậu: Biến đổi khí hậu, nhất là xu hướng ấm lên của khí hậu toàn cầu và nước biển dâng, sẽ dẫn đến gia tăng tần suất và mức độ cực đoan của các hiện tượng thiên nhiên như hạn hán, lũ lụt, bão, sóng thần… kéo theo nó là các thảm họa đối với con người, sản xuất… Chuẩn bị và đối phó với biến đổi khí hậu toàn cầu là một thách thức rất lớn đối với Việt Nam trong phát triển kinh tế – xã hội, nhất là bảo đảm ASXH.

d) Thách thức về hội nhập quốc tế: Hội nhập quốc tế trong xu thế toàn cầu hoá là tất yếu khách quan và cơ hội lớn đối với phát triển của Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình hội nhập quốc tế áp lực cạnh tranh sẽ rất gay gắt trong lĩnh vực nguồn nhân lực, việc làm, thị trường lao động khu vực và thế giới… Trong bối cảnh đó, quá trình di dân, di chuyển lao động và di chuyển thể nhân ngày càng diễn ra mạnh mẽ, nhất là nông thôn – thành thị và trên thị trường lao động quốc tế, đặt ra nhiều vấn đề bức xúc trong chính sách bảo đảm ASXH.

3. Định hướng chiến lược phát triển và hoàn thiện hệ thống ASXH giai đoạn 2021 – 2030

f) Thách thức về sự mất cân đối gữa nhu cầu và khả năng đáp ứng của hệ thống dịch vụ. Cùng với quá trình đa dạng hoá ASXH và tăng độ bao phủ ASXH ở Việt Nam cũng sẽ là quá trình gia tăng nhu cầu cung cấp dịch vụ công về ASXH với chất lượng đòi hỏi ngày càng cao đang và sẽ mâu thuẫn với khả năng đáp ứng còn rất hạn chế của hệ thông dịch vụ này trong giai đoạn 2021 – 2030.

Một là, xây dựng chuẩn ASXH phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước giai đoạn 2021 – 2030 và tiếp cận các chuẩn mực quốc tế:

– Thống nhất quy định chuẩn mức sống tối thiểu quốc gia giai đoạn 2021 – 2030 làm cơ sở xây dựng chính sách, chế độ bảo đảm ASXH và mọi người dân có mức sống dưới mức này đều được hưởng lợi (mức chuẩn trợ cấp xã hội thấp nhất tiến tới bằng mức chuẩn này).

– Xây dựng mức chuẩn lương hưu xã hội thống nhất bằng hoặc cao hơn chuẩn mức sống tối thiểu quốc gia.

– Xây dựng mức chuẩn chế độ ưu đãi xã hội cao hơn chuẩn mức sống tối thiểu quốc gia để bảm đảm đối tượng người có công với cách mạng có mức sống trên mức trung bình của xã hội.

– Xây dựng sàn ASXH làm chuẩn bảo đảm ASXH cho người dân về tiếp cận đa chiều hưởng thụ các dịch vụ xã hội cơ bản (giáo dục, y tế, nước sạch sinh hoạt, nhà ở, văn hoá, thông tin…).

Hai là, tiếp tục phát triển và hoàn thiện hệ thống ASXH đa tầng, linh hoạt và có khả năng hỗ trợ, chia sẻ lẫn nhau:

Tầng 1: Tầng việc làm, thị trường lao động và giáo dục nghề nghiệp: Phát triển tầng này theo hướng thúc đẩy tăng năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả trên cơ sở chiến lược tăng trưởng cân bằng, an toàn, bao trùm, bền vững và sáng tạo để người lao động có tiền lương, thu nhập đảm bảo đời sống của bản thân và gia đình từ mức trung bình của lao động xã hội trở lên.

Tầng 2: Tầng BHXH, BHTN đa dạng, linh hoạt, hiện đại, hội nhập quốc tế, có sự chia sẻ và bền vững (theo NQ 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH).

Tầng 3: Tầng ưu đãi xã hội theo hướng bảo đảm người có công với cách mạng có mức sống cao hơn mức trung bình của xã hội.

Tầng 4: Tầng TGXH đa dạng về mô hình, toàn diện cả vật chất và tinh thần phù hơp với vòng đời con người, có tính chia sẻ giữa Nhà nước, xã hội và người dân (theo QĐ 488/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đổi mới, phát triển TGXH giai đoạn 2017 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”).

Tầng 5: Tầng bảo đảm các dịch vụ xã hội cơ bản trên cơ sở chuẩn sàn ASXH (giáo dục, y tế, nước sạch sinh hoạt, nhà ở, văn hoá, thông tin…) và theo hướng bao phủ toàn dân.

Ba là, phát triển và hoàn thiện hệ thống ASXH trong mối quan hệ gắn kết chặt chẽ, cân bằng với phát triển và hoàn thiện hệ thống chăm sóc xã hội đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ ngày càng tăng của người dân:

– Sắp xếp các cơ sở chăm sóc xã hội công lập theo hướng có trọng điểm, hiện đại, chất lượng và hiệu quả; Phát triển mạnh các cơ sở chăm sóc xã hội ngoài công lập và dựa vào cộng đồng (các cơ sở, trung tâm, chăm sóc xã hội, nhà xã hội, gia đình…).

– Phát triển nhanh nghề công tác xã hội theo hướng chuyên môn hoá, chuyên nghiệp, chất lượng và hiệu quả.

Bốn là, cơ cấu lại nguồn lực bảo đảm ASXH theo hướng:

– Tăng đầu tư của Nhà nước cho chính sách, chương trình bảo đảm ASXH với quan điểm đầu tư cho ASXH là đầu tư cho phát triển và giữ vai trò nòng cốt.

– Cơ cấu lại các thông số đóng – hưởng BHXH, BHTN đảm bảo quỹ BHXH, BHTN cân đối vững chắc trong dài hạn (về mức đóng, mức hưởng, thời gian đóng, công thức tính lương hưu, tuổi nghỉ hưu, chi phí quản lý, đầu tư phát triển quỹ…).

– Phát triển mở rộng các quỹ ASXH (Quỹ đến ơn đáp nghĩa, quỹ tình thương, quỹ hỗ trợ khẩn cấp…) với sự đóng góp của doanh nghiệp, tổ chức, người dân, công đồng và quốc tế theo quy định của pháp luật.

Năm là, đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý lĩnh vực ASXH:

– Tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức, quan điểm của Đảng, Nhà nước về phát triển hệ thống ASXH tiếp cập theo quyền trên cơ sở tổng kết lý luận và thực tiễn, tổng kết Nghị quyết 15 -NQ/TW và kinh nghiệm quốc tế để hình thành hệ thống quan điểm, định hướng mới về ASXH cho giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn xa hơn phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội Việt Nam và các chuẩn mực quốc tế trong hội nhập.

– Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý nhà nước lĩnh vực ASXH theo hướng tinh giảm, có thể lực tốt, tri thức cao, có kỹ năng quản lý giỏi, có hành vi và ý thức chính trị, xã hội tốt; phát triển mạnh nhân viên công tác xã hội theo hướng chuyên môn hoá và chuyên nghiệp theo nhu cầu của xã hội

– Tách bạch chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực ASXH của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ, thực hiện chính sách bảo đảm ASXH để tránh trùng chéo, lẫn lộn chức năng, nhiệm vụ hoặc xu hướng công chức hoá, hành chính hoá các đơn vị sự nghiệp này.

– Tiếp tục hiện đại hoá quản lý Nhà nước lĩnh vực ASXH trên cơ sở áp dụng công nghệ cao, xây dựng chính phủ/chính quyền điện tử (số hoá), gắn mã số ASXH…

An Sinh Xã Hội Ở Nước Mỹ Và Những Điều Cần Biết / 2023

Định cư Mỹ đã và sẽ luôn là giấc mơ của nhiều người dân trên thế giới, đặc biệt là người Việt lý do một phần là vì với nền kinh tế hàng đầu thế giới, Mỹ là một miền đất của các cơ hội và một trong những cơ hội đó là việc được sống trong môi trường tiên tiến với các chính sách xã hội tốt.

1. An sinh xã hội ở nước Mỹ

Sự hấp dẫn của các chế độ an sinh xã hội tại Mỹ thể hiện qua các trợ cấp về mặt tài chính từ chính phủ liên bang Hoa Kỳ cho giai cấp lao động tại Mỹ. Những chính sách trợ cấp này rất cấp thiết đối với người lao động tại quốc gia này và điều đó trở thành câu trả lời cho việc vì sao Mỹ luôn là một quốc gia thu hút dân nhập cư nhiều nhất thế giới. Những chính sách về chế độ trợ cấp hưu trí hay trợ cấp tàn tật trong tuổi lao động khiến công dân Mỹ cảm thấy được bảo vệc quyền lợi và an tâm hơn trong cuộc sống. Hơn thế nữa, không chỉ riêng công dân mỹ và thường trú nhân tại Mỹ vẫn được hưởng chế độ trợ cấp thân nhân sống sót nếu chẳng may người lao động chính trong gia đình qua đời.

Ba chương trình chính về các chế độ phúc lợi được sở An Sinh Xã Hội Mỹ (SSA) quản lý và triển khai bao gồm:

– Trợ cấp hưu trí

– Trợ cấp thân nhân

– Trợ cấp tàn tật

2. Thẻ và số an sinh xã hội cần thiết ra sao?

Thẻ An sinh xã hội được SSA cấp cho người lao động tại Mỹ, bao gồm một dãy gồm 9 chữ số và được cấp ngay sau khi công dân Mỹ hoàn thành hồ sơ an sinh xã hội. Dãy số này là một phần quan trọng trong việc xác nhận danh tính tại Mỹ và có tính chất tương tự chứng minh thư tại Việt Nam.

Mỗi cá nhân là người lao động hợp pháp, là người đóng thuế tại Mỹ bắt buộc người đó phải có số an sinh xã hội. Họ sẽ khai báo số an sinh xã hội khi tìm việc, khi nhận phúc lợi xã hội hoặc các dịch vụ khác của chính phủ.

– Loại thẻ đầu tiên và thông dụng nhất được cấp cho công dân Mỹ cũng như thường trú nhân tại quốc gia này. Trên thẻ là các thông tin cá nhân và số an xinh xã hội.

– Loại thẻ an sinh xã hội thứ hai với dòng ghi chú ”not valid for employment” (không có giá trị làm việc). Đây là loại thẻ được SSA cấp cho thường trú nhân hợp Pháp của Mỹ, nhưng loại thẻ này không cho phép người sở hữu có quyền làm việc trên toàn lãnh thổ.

– Loại thẻ an sinh xã hội thứ ba có ghi chú ”valid work only with DHS authorization” (Chỉ được phép làm việc theo giấy phép của bộ an ninh nội địa Mỹ) là loại thẻ được cấp cho những người nhập cảnh hợp háp tạm thời vào lãnh thổ Hoa Kỳ và có giấy phép làm việc do sở di trú Mỹ cấp.

4. Quy trình nộp hồ sơ xin cấp thẻ An sinh xã hội:

Khi có nhu cầu làm thẻ an sinh xã hội mới, hoặc thay đổi các thông tin có trên thẻ, công dân hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ cần điền vào mẫu đơn S5-5 (có thể tải trực tuyến hoặc nhận trực tiếp tại các văn phòng ăn ninh xã hội) và nộp cho cơ quan an sinh xã hội gần nhất. Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí.

Đối với trường hợp người lao động từ 18 tuổi trở lên và chưa từng nộp hồ sơ xin cấp thẻ an sinh xã hội. Hồ sơ đăng ký phải đích thân nộp hoặc gởi qua đường bưu điện đến văn phòng an sinh xã hội địa phương.

Nếu người nộp đơn không có giấy phép làm việc tại Mỹ, họ cần cung cấp thư xác nhận bản gốc của cơ quan chính phủ về việc người làm đơn cần có số an sinh xã hội và xác nhận người nộp đơn đáp ứng đầy đủ các điều kiện từ cơ quan này.

Các đối tượng được cấp thẻ an sinh xã hội không bao hàm quyền làm việc sẽ không được dùng thẻ cho mục đích công việc. Sở An Sinh Xã Hội sẽ thông báo đến Sở Di Trú Mỹ các trường hợp vi phạm để có biện pháp xử phạt theo luật.

Theo chúng tôi Sưu tầm và tổng hợp

Bạn đang đọc nội dung bài viết An Sinh Xã Hội &Amp; Medical / Medicare / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!