228 Luật, Bộ Luật Của Việt Nam Đang Có Hiệu Lực

Xem 2,178

Cập nhật thông tin chi tiết về 228 Luật, Bộ Luật Của Việt Nam Đang Có Hiệu Lực mới nhất ngày 14/05/2021 trên website Athena4me.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 2,178 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Từ 01/7/2020, Lương Giáo Viên Sẽ Có Những Điểm Mới Nào?
 • Luật Giáo Dục Nghề Nghiệp, Đừng Để Mất Thêm 5 Năm Nữa
 • Luật Giáo Dục Số 11/1998/qh10 Ngày 02 Tháng 12 Năm 1998
 • Luật Thư Viện 2021, Luật Thư Viện Số 46/2019/qh14 2021
 • Đề Cương Tuyên Truyền Luật Thư Viện Năm 2021
 • Để tiện trong việc tra cứu, sau đây mình sẽ tổng hợp các Luật và Bộ luật đang có hiệu lực thi hành hiện nay:

  1.Luật Công an nhân dân 2021

  Hiệu lực: 01/07/2019

  Tình trạng: còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2019

  Tình trạng: còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2019

  Tình trạng: còn hiệu lực

  4. Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2021

  Hiệu lực: 01/07/2019

  Tình trạng: còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2019

  Tình trạng: còn hiệu lực

  6. Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2021

  Hiệu lực: 01/07/2019

  Tình trạng: còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2019

  Tình trạng: còn hiệu lực

  8. Luật Đo đạc và bản đồ 2021

  Hiệu lực: 01/01/2019

  Tình trạng: còn hiệu lực

  9. Luật Thể dục, thể thao sửa đổi 2021

  Hiệu lực: 01/01/2019

  Tình trạng: còn hiệu lực

  10. Luật An ninh mạng 2021

  Hiệu lực: 01/01/2019

  Tình trạng: còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2019

  Tình trạng: còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2019

  Tình trạng: còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2019

  Tình trạng: còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2019

  Tình trạng: còn hiệu lực

  15. Luật Quản lý nợ công 2021

  Hiệu lực: 01/07/2019

  Tình trạng: còn hiệu lực

  16. Luật Thủy sản 2021

  Hiệu lực: 01/01/2019

  Tình trạng: còn hiệu lực

  17. Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài sửa đổi 2021

  Hiệu lực: 01/07/2018

  Tình trạng: còn hiệu lực

  18. Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2021

  Hiệu lực: 15/01/2018

  Tình trạng: còn hiệu lực

  19. Luật Lâm nghiệp 2021

  Hiệu lực: 01/01/2019

  Tình trạng: còn hiệu lực

  20. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2021

  Hiệu lực: 01/01/2018

  Tình trạng: còn hiệu lực

  21. Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2021

  Hiệu lực: 01/01/2018

  Tình trạng: còn hiệu lực

  22. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2021

  Hiệu lực: 01/07/2018

  Tình trạng: còn hiệu lực

  23. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2021

  Hiệu lực: 01/07/2018

  Tình trạng: còn hiệu lực

  24. Luật Trợ giúp pháp lý 2021

  Hiệu lực: 01/01/2018

  Tình trạng: còn hiệu lực

  25. Luật Cảnh vệ 2021

  Hiệu lực: 01/07/2018

  Tình trạng: còn hiệu lực

  26. Luật Chuyển giao công nghệ 2021

  Hiệu lực: 01/07/2018

  Tình trạng: còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2018

  Tình trạng: còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2018

  Tình trạng: còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2018

  Tình trạng: còn hiệu lực

  30. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2021

  Hiệu lực: 01/01/2018

  Tình trạng: còn hiệu lực

  31. Luật Quản lý ngoại thương 2021

  Hiệu lực: 01/01/2018

  Tình trạng: còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2017

  Tình trạng: còn hiệu lực

  33. Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2021

  Hiệu lực: 01/01/2018

  Tình trạng: còn hiệu lực

  34. Luật đấu giá tài sản 2021

  Hiệu lực: 01/07/2017

  Tình trạng: còn hiệu lực

  35. Luật điều ước quốc tế 2021

  Hiệu lực: 01/07/2016

  Tình trạng: còn hiệu lực

  36. Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2021

  Hiệu lực: 01/07/2016

  Tình trạng: còn hiệu lực

  37. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2021

  Hiệu lực: 01/09/2016

  Tình trạng: còn hiệu lực

  38. Luật tiếp cận thông tin 2021

  Hiệu lực: 01/07/2018

  Tình trạng: còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2017

  Tình trạng: còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2017

  Tình trạng: còn hiệu lực

  41. Luật trẻ em 2021

  Ngày hiệu lực: 01/06/2017

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  42. Bộ luật hình sự 2021

  Ngày hiệu lực: 01/01/2018

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  43. Bộ luật tố tụng hình sự 2021

  Ngày hiệu lực: 01/01/2018

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  44. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2021

  Hiệu lực: 01/01/2018

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  45. Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2021

  Hiệu lực: 01/07/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  46. Luật trưng cầu ý dân 2021

  Hiệu lực: 01/07/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  47. Bộ luật hàng hải Việt Nam 2021

  Hiệu lực: 01/07/2017

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  48. Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2021

  Hiệu lực: 01/01/2018

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  49. Luật tố tụng hành chính 2021

  Hiệu lực: 01/07/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  50. Luật phí và lệ phí 2021

  Hiệu lực: 01/01/2017

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  51. Bộ luật tố tụng dân sự 2021

  Hiệu lực: 01/07/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2017

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  53. Luật khí tượng thủy văn 2021

  Hiệu lực: 01/07/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  55. Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2021

  Hiệu lực: 01/07/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2017

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  57. Luật an toàn thông tin mạng 2021

  Hiệu lực: 01/07/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  58. Luật an toàn, vệ sinh lao động 2021

  Hiệu lực: 01/07/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  59. Luật ngân sách nhà nước 2021

  Hiệu lực: 01/01/2017

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  60. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2021

  Hiệu lực: 01/09/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  61. Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2021

  Hiệu lực: 01/07/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  62. Luật Kiểm toán nhà nước 2021

  Hiệu lực: 01/01/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  63. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2021

  Hiệu lực: 01/07/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  65. Luật nghĩa vụ quân sự 2021

  Hiệu lực: 01/01/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  66. Luật tổ chức chính quyền địa phương 2021

  Hiệu lực: 01/01/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  67. Luật tổ chức Chính phủ 2021

  Hiệu lực: 01/01/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  68. Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam 2021

  Hiệu lực: 01/01/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  69. Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014

  Hiệu lực: 01/07/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  70. Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014

  Hiệu lực: 01/07/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 30/06/2020

  71. Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014

  Hiệu lực: 01/07/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  72. Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014

  Hiệu lực: 01/01/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  73. Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014

  Hiệu lực: 01/01/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 30/06/2020

  Hiệu lực: 01/07/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  75. Luật Doanh nghiệp 2014

  Hiệu lực: 01/07/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  76. Luật Kinh doanh bất động sản 2014

  Hiệu lực: 01/07/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  77. Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014

  Hiệu lực: 01/07/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  79. Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014

  Hiệu lực: 01/06/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  80. Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014

  Hiệu lực: 01/06/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  81. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam sửa đổi 2014

  Hiệu lực: 01/07/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  83. Luật Bảo hiểm xã hội 2014

  Hiệu lực: 01/01/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  84. Luật Tổ chức Quốc hội 2014

  Hiệu lực: 01/01/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  85. Luật Căn cước công dân 2014

  Hiệu lực: 01/01/2016

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  86. Luật Quốc tịch Việt Nam sửa đổi 2014

  Hiệu lực: 26/06/2014

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  88. Luật bảo vệ môi trường 2014

  Hiệu lực: 01/01/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  90. Luật Hôn nhân và gia đình 2014

  Hiệu lực: 01/01/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 31/12/2019

  Hiệu lực: 01/01/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  94. Luật Giao thông đường thủy nội địa sửa đổi 2014

  Hiệu lực: 01/01/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  95. Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014

  Hiệu lực: 01/01/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  96. Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014

  Hiệu lực: 01/01/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2014

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  98. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013

  Hiệu lực: 01/07/2014

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2014

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  100. Luật tiếp công dân 2013

  Hiệu lực: 01/07/2014

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  101. Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013

  Hiệu lực: 01/01/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  102. Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013

  Hiệu lực: 01/07/2014

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  103. Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi 2013

  Hiệu lực: 01/06/2014

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2015

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  105. Luật cư trú sửa đổi năm 2013

  Hiệu lực: 01/01/2014

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  106. Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013

  Hiệu lực: 01/01/2014

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  107. Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013

  Hiệu lực: 01/01/2014

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  108. Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013

  Hiệu lực: 01/01/2014

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  109. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013

  Hiệu lực: 01/01/2014

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  110. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013

  Hiệu lực: 01/05/2014

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  111. Luật khoa học và công nghệ năm 2013

  Hiệu lực: 01/01/2014

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  112. Luật phòng, chống khủng bố năm 2013

  Hiệu lực: 01/10/2013

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  113. Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012

  Hiệu lực: 01/07/2013

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2013

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2013

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  116. Luật dự trữ quốc gia 2012

  Hiệu lực: 01/07/2013

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  117. Luật Luật sư sửa đổi 2012

  Hiệu lực: 01/07/2013

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  118. Luật quản lý thuế sửa đổi 2012

  Hiệu lực: 01/07/2013

  Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 30/06/2020

  Hiệu lực: 01/07/2013

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  120. Luật điện lực sửa đổi 2012

  Hiệu lực: 01/07/2013

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2013

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2013

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2013

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2013

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2013

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2013

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2013

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2013

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2013

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/05/2013

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2013

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2013

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/05/2013

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/02/2012

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2012

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2012

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2012

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2012

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2012

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2011

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2011

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2011

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2011

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2011

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2012

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2012

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2012

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2011

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2011

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2011

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2011

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2011

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2011

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2011

  Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 31/12/2019

  Hiệu lực: 01/01/2011

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2011

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2010

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2010

  Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 30/06/2020

  Hiệu lực: 01/07/2010

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2010

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  sẽ tiếp tục cập nhật….

  Hiệu lực: 01/01/2011

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2010

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2010

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2010

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/10/2009

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2010

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 02/09/2009

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2010

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2010

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2009

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2009

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/04/2009

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2009

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2010

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2009

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2009

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2009

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2009

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2009

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2009

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2009

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2009

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2009

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2008

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2009

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2008

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2008

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2009

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2008

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2008

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2008

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2007

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2007

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2007

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2007

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2007

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2007

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2007

  Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 30/06/2020

  Hiệu lực: 01/01/2007

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2007

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2007

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2007

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2007

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2007

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2007

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2006

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/03/2006

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2006

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2006

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 27/06/2005

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2006

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2006

  Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 30/06/2020

  Hiệu lực: 01/07/2005

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2005

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2005

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2004

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2004

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2004

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 04/10/2001

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/01/2002

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/06/2001

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/04/2001

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/07/2000

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 01/04/2000

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Ban hành: 10/07/1993

  Hiệu lực: 01/01/1994

  Hiệu lực: 01/09/1993

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Hiệu lực: 11/07/1989

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Ban hành: 21/06/1985

  Tình trạng: Còn hiệu lực

  Tôi yêu Việt Nam! “Từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn Từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam Những con đường nên thơ và những dòng sông ước mơ Từ trái tim xin 1 lời Tôi yêu Việt Nam”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luật Sắp Có Hiệu Lực, Giáo Dục Nghề Nghiệp Vẫn Chưa Chốt Cơ Quan Quản Lý
 • Có Những Điểm Mới Nào Trong Luật Giáo Dục Có Hiệu Lực Từ Ngày 1/7?
 • Hôm Nay 1/7, Luật Giáo Dục 2021 Chính Thức Có Hiệu Lực Với 7 Quy Định Mới
 • Luật Giáo Dục Đại Học Chính Thức Có Hiệu Lực Từ Ngày 1/1/2013
 • Chính Sách Và Lương Giáo Viên Thay Đổi Như Thế Nào Khi Luật Giáo Dục Có Hiệu Lực?
 • Bạn đang xem bài viết 228 Luật, Bộ Luật Của Việt Nam Đang Có Hiệu Lực trên website Athena4me.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!