Đề Xuất 11/2022 # 20 Nghị Quyết Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 16 / 2023 # Top 20 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 11/2022 # 20 Nghị Quyết Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 16 / 2023 # Top 20 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về 20 Nghị Quyết Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 16 / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

01. NQ quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 02. NQ phê chuẩn bổ sung quyết toán thu, chi ngân sách năm 2018.  03. NQ về việc bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu; thu hồi và điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2020. 04. NQ về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 (vốn ngân sách tỉnh, đợt 1). 05. NQ về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 (nguồn vốn ngân sách tỉnh). 06. NQ thông qua dự kiến về kế hoạch đầu tư công năm 2021. 07. NQ quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.  08. NQ về việc quyết định chủ trương chuyển từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.  09. NQ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 ban hành kèm theo NQ số 15/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh.  10. NQ sửa đổi, bổ sung điều 1, NQ số 97/2019/NQ-HĐND, ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh.  12. NQ quy định các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.  13. NQ về việc thống nhất nội dung đề án đề nghị công nhận thị trấn Tiểu Cần mở rộng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.  14. NQ quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.  15. NQ quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2020 – 2021.  16. NQ về trợ cấp nghỉ việc, dôi dư, thai sản, mai táng đối với phó trưởng công an xã, công an viên; chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; ấp, khóm đội trưởng; những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm; những người tốt nghiệp đại học về công tác tại xã, phường, thị trấn và hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.  17. NQ phê duyệt kinh phí chi hỗ trợ một lần đối với gia đình có nhiều liệt sĩ được tặng thưởng Huân chương Độc lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.  18. NQ kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng trong đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2019.  19. NQ về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021. 20. NQ về thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh Trà Vinh năm 2021.

Tin, ảnh: KIM LOAN

Tây Ninh: Thông Qua 22 Nghị Quyết Tại Kỳ Họp Thứ 10 / 2023

Tại kỳ họp này, các vị đại biểu đã dành nhiều thời gian để xem xét 26 báo cáo và thông qua 21 dự thảo nghị quyết chuyên đề trình tại kỳ họp. Các nghị quyết được xây dựng và trình HĐND tỉnh đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. Đây là những biện pháp cụ thể được ban hành nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Trong thời gian tới, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị đề nghị UBND, các cơ quan hữu quan tập trung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện, cụ thể hóa các Nghị quyết của HĐND, đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ và hiệu quả, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đề nghị Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết đã được ban hành. Các vị đại biểu HĐND báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri theo quy định, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, giám sát việc thực hiện lời hứa của lãnh đạo các ngành tại kỳ họp.

Các dự thảo nghị quyết chuyên đề trình bày tại kỳ họp

1- Ông Bùi Công Sơn – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày 4 dự thảo, gồm: Nghị quyết về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 13.7.2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020) từ nguồn ngân sách tỉnh và Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường Trần Phú (đoạn từ cửa số 7 nội ô Tòa Thánh đến QL22B).

2- Ông Nguyễn Văn Đước – Giám đốc Sở Tài chính trình bày dự thảo 3 Nghị quyết: Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017; Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

3- Bà Nguyễn Thị Hiếu – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày 3 dự thảo Nghị quyết, gồm: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục III kèm theo Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 8.12.2016 của HĐND tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019 và Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đợt 2 năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh tiếp tục đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, đã triển khai thực hiện những giải pháp đột phá nhằm phát triển kinh tế – xã hội, mang lại kết quả tích cực; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại để mở rộng hợp tác, thu hút nguồn lực đầu tư. Đây là những giải pháp quan trọng, tạo tiền đề và động lực mới cho nền kinh tế tỉnh nhà trong quá trình cơ cấu lại các ngành nghề, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh trong tình hình mới.

4- Ông Võ Đức Trong – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình bày dự thảo Nghị quyết về việc thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035.

5- Ông Trương Văn Ngôn – Giám đốc Sở Xây dựng trình bày dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

6- Ông Hoa Công Hậu – Giám đốc Sở Y tế trình bày dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả thuốc kháng virus HIV cho người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

7- Ông Nguyễn Hồng Thanh – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ kiêm nhiệm cho người quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao và kinh phí duy trì, tổ chức hoạt động của Trung tâm Văn hóa Thể thao – Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn và Nhà văn hóa ấp, Nhà văn hóa liên ấp, Nhà văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

8- Đại tá Đinh Viết Bình – Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Tây Ninh trình bày dự thảo Nghị quyết về xác định vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Tây Ninh.

9- Ông Lê Anh Tuấn – Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh trình bày 2 dự thảo Nghị quyết, gồm Nghị quyết về giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của HĐND tỉnh trong năm 2018 và Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND tỉnh.

10-Ông Phan Văn Sử – Giám đốc Sở Nội vụ trình bày dự thảo Nghị quyết về giao chỉ tiêu biên chế công chức đối với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh năm 2019; dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh.

Đánh giá về kết quả bỏ phiếu, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết thêm tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện mức độ tín nhiệm và sự ghi nhận, đánh giá công tâm, khách quan về những nỗ lực, kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Theo kết quả kiểm phiếu, ông Nguyễn Thành Tâm – Chủ tịch HĐND tỉnh đạt số phiếu tín nhiệm cao tuyệt đối (49/49 phiếu); Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân đạt số phiếu tín nhiệm cao thứ hai: 47 phiếu và 2 phiếu tín nhiệm.

HĐND tỉnh đề nghị những người được lấy phiếu tín nhiệm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

GH

Công Bố 5 Nghị Quyết Quốc Hội Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ Năm / 2023

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa có Văn bản số 2087/TTKQH-TT công bố 5 Nghị quyết vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ năm.

Các Nghị quyết được công bố gồm: Nghị quyết số 58/2018/QH14 về Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016; Nghị quyết số 59/2018/QH14 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019; Nghị quyết số 61/2018/QH14 về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”; Nghị quyết số 62/2018/QH14 về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018”; Nghị quyết số 63/2018/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 58/2018/QH14, Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016 như sau: Tổng số thu cân đối ngân sách Nhà nước là 1.407.572 tỷ đồng; tổng số chi cân đối ngân sách Nhà nước là 1.574.448 tỷ đồng; Bội chi ngân sách Nhà nước là 248.728 tỷ đồng. Nguồn bù đắp bội chi ngân sách Nhà nước gồm: vay trong nước 197.165 tỷ đồng; vay ngoài nước 51.563 tỷ đồng.

Tại Nghị quyết số 59/2018/QH14, Quốc hội quyết định 5 nội dung giám sát tại kỳ họp thứ bảy, trong đó có giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”; 8 nội dung giám sát tại kỳ họp thứ tám, trong đó có giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018”.

Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khóa XIV

Tại Nghị quyết số 61/2018/QH14, Quốc hội đã quyết định thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm Trưởng đoàn giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh làm Phó trưởng đoàn thường trực. Các phó trưởng đoàn giám sát gồm: Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng; Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải.

Tại Nghị quyết số 62/2018/QH14, Quốc hội đã quyết định thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018”. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ làm Trưởng đoàn giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt làm Phó trưởng đoàn thường trực. Các phó trưởng đoàn giám sát gồm: Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga; Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trần Văn Túy.

Nghị quyết số 63/2018/QH14, Quốc hội ghi nhận các giải pháp, cam kết của Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo và các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung thực hiện những cam kết, các giải pháp đồng bộ để khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được chất vấn tại kỳ họp này, báo cáo Quốc hội tại các kỳ họp tiếp theo./.

8 Nghị Quyết Được Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ Bảy, Quốc Hội Khóa Xiv / 2023

(HNMO) – Tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV, bế mạc ngày 14-6 vừa qua, Quốc hội đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Các đại biểu Quốc hội biểu quyết tại hội trường.

Nghị quyết số 75/2019/QH14 bổ sung một số điều vào Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24-11-2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân. Nghị quyết được thông qua ngày 10-6-2019, quyết nghị, kể từ ngày 10-6-2019 đến ngày 1-2-2022, cho phép Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao trong đó có từ nguồn Thẩm phán cao cấp có đủ tiêu chuẩn, điều kiện luật định nhưng chưa đủ 5 năm làm Thẩm phán cao cấp.

Nghị quyết số 76/2019/QH14 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020

Nghị quyết được thông qua ngày 10-6-2019, quyết nghị, tại kỳ họp thứ chín năm 2020 sẽ xem xét báo cáo giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”. Qua lấy ý kiến các đại biểu Quốc hội về nội dung chuyên đề giám sát, đã có trên 79% số đại biểu Quốc hội biểu quyết chọn nội dung này.

Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức thực hiện Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020, nâng cao tính chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện và tăng cường các điều kiện bảo đảm để hoạt động giám sát được tiến hành một cách thuận lợi, đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Nghị quyết số 78/2019/QH14 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

Nghị quyết được thông qua ngày 11-6-2019, quyết nghị về việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

Theo đó, Quốc hội bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng… Ngoài ra, một số dự án luật sẽ được điều chỉnh thời gian trình và đưa ra khỏi chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Nghị quyết số 79/2019/QH14 phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao

Nghị quyết được thông qua ngày 12-6-2-019, phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao đối với ông Dương Văn Thăng (sinh ngày 8 tháng 3 năm 1969), Thiếu tướng, quyền Chánh án Tòa án quân sự trung ương.

Nghị quyết số 80/2019/QH14 gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể

Nghị quyết được thông qua ngày 14-6-2019, quyết nghị việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể được hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế thông qua ngày 1-7-1949 tại Geneva (Thụy Sỹ).

Nghị quyết số 81/2019/QH14 thành lập Đoàn giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”

Nghị quyết được thông qua ngày 14-6-2019.

Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” sẽ do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm Trưởng đoàn. Nghị quyết được ban hành kèm theo danh sách thành phần Đoàn giám sát; kế hoạch, nội dung, phương thức giám sát…

Nghị quyết số 83/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV

Nghị quyết được thông qua ngày 14-6-2019, thể hiện Quốc hội ghi nhận các kết quả đạt được và giải pháp, cam kết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các bộ: Công an, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Văn hóa-Thể thao và Du lịch; các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung thực hiện những giải pháp, cam kết, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được chất vấn.

Nghị quyết số 84/2019/QH14 của Quốc hội về kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV

Nghị quyết được thông qua ngày 14-6-2019, quyết nghị, Quốc hội đã hoàn thành chương trình kỳ họp thứ bảy với việc thông qua 7 luật, cho ý kiến 9 dự án luật, thông qua 10 nghị quyết cùng nhiều hoạt động quan trọng khác.

Nghị quyết giao Chính phủ khẩn trương sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trong đó, tăng chế tài xử phạt nghiêm các trường hợp sử dụng ma túy, rượu, bia, chất kích thích khác khi điều khiển phương tiện giao thông.

Bạn đang đọc nội dung bài viết 20 Nghị Quyết Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 16 / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!