Đề Xuất 5/2022 # 102 Câu Hỏi Bán Trắc Nghiệm Luật Doanh Nghiệp (Có Đáp Án) # Top Like

Xem 15,147

Cập nhật nội dung chi tiết về 102 Câu Hỏi Bán Trắc Nghiệm Luật Doanh Nghiệp (Có Đáp Án) mới nhất ngày 26/05/2022 trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 15,147 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Trắc Nghiệm Có Đáp Án Môn Luật Doanh Nghiệp
 • Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Kinh Doanh
 • Tiểu Luận Môn Luật Kinh Doanh Ueh
 • Sách Văn Bản Pháp Luật Ueh
 • Cẩm Nang Mở Nhà Hàng Kinh Doanh Ăn Uống
 • 103094

  Câu hỏi bán trắc nghiệm môn Luật Doanh nghiệp

  Câu 1: Pháp nhân đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của xã hội nên pháp luật Việt Nam đã quy định một cách vụ thể trong:

  Câu 2: Vốn điều lệ là:

  a) Vốn góp của các thành viên và được ghi vào bản điều lệ của công ty. ←

  b) Vốn góp theo quy định của pháp luật

  c) Vốn hoạt động chính của Doanh nghiệp

  d) Vốn cố định của Doanh nghiệp

  Câu 3: Vốn pháp định là:

  Câu 4: Trong doanh nghiệp tư nhân có thuê giám đốc để điều hành hoạt động của doanh nghiệp thì người đại diện theo pháp luật cũ là:

  Câu 5: Cơ quan có quyền lực cao nhất của công ty cổ phần là:

  Câu 6: Cuộc họp thứ nhất của hội đồng thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trở lên chỉ có giá trị khi có sự hiện diện của đố thành viên đại diện cho:

  Câu 7: Theo luật chứng khoán Việt nam mệnh giá của một tờ cổ phiếu bằng:

  Câu 8: Số lượng thành viên tối đa trong công ty trách nhiệm hữu hạn từ 2 thành viên trở lên là:

  Câu 9: Cổ phần được thể hiện dưới hình thức một chứng thư được gọi là:

  Câu 10: Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần là:

  Câu 1: Trong công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, chủ sở hữu có thể là:

  Câu 12: Công ty trách nhiệm hữu hạn có quyền phát hành:

  Câu 13: Cổ phần được chia thành:

  Câu 14: Một hoặc một số cổ đông nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần phổ thông liên tục trong thời gian 6 tháng có quyền ứng cử hoặc đề cử thành viên tham gia vào:

  Câu 15: Đầu tư dưới hình thức hợp đồng BCC, BOT, BTO, BT là hình thức đầu tư:

  Câu 16: Tòa kinh tế được thành lập tại:

  a) Tòa án nhân dân cấp quận, huyện ←

  b) Tòa án nhân cấp tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương

  c) Những thành phố lớn

  d) Cả 2 đều sai

  Câu 17: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông có thể bị yêu cầu tòa án xem xét hủy bỏ trong thời hạn:

  Câu 18: Thủ tục áp dụng các biện pháp khẩn cầu tạm thời được áp dụng vào giai đoạn nào của tiến trình xét xử:

  Câu 19: Tranh chấp sẽ được giải quyết bằng trọng tài nếu:

  a) Không được tòa án thụ lý

  b) Nếu khi tranh chấp xảy ra có 1 bên bị mất tư cách pháp nhân

  c) Nếu trong hộp đồng các bên có thỏa thuận trọng trài ←

  d) Không câu nào đúng

  Câu 20: Tòa kinh tế trong tòa án nhân dân tối cao chuyên:

  a) Xét xử phúc thẩm những bản án của tòa kinh tế cấp tỉnh bị kháng cáo hoặc kháng nghị

  b) Xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm những bản án kinh tế của tòa kinh tế cấp tỉnh đã có hiệu lực pháp luật và bị kháng nghị

  c) Cả 2 câu trên đều đúng

  d) Cả 2 câu trên đều sai

  Câu 21: Hội đồng xét xử trong phiên tòa phúc thẩm gồm:

  a) Hai thẩm phán và 3 Hội thẩm nhân dân

  b) Ba thẩm phán và 2 Hội thẩm nhân dân

  c) Chỉ gồm ba thẩm phán ←

  d) Chỉ gồm 3 hội thẩm nhân dân để đảm bảo tính khách quan

  Câu 22: Thời hạn kháng nghị để xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm kể từ ngày ban án. Quy định có hiệu lực là:

  Câu 23: Cơ quan xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm tòa án nhân dân cấp tỉnh là:

  Câu 24: Thời hạn kháng cáo để được xét xử phúc thẩm kể từ ngày tuyên án hoặc kể từ ngày bản án dược giao cho đương sự là:

  Câu 25: Chuyển lỗ là một trong những chính sách ưu đãi đầu tư theo Luật đầu tư năm 2005. Thời gian chuyển lỗ không được vượt quá:

  Câu 26: Theo luật đầu tư 2005, một trong những chính sách ưu đãi đầu tư là khấu hao tài sản cố định, mức khấu hao tối đa là:

  Câu 27: Theo luật đầu tư năm 2005, thì thời hạn sử dụng đất thông thường của dự án không quá:

  Câu 28: Trong công ty cổ phần, vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau và được gọi là:

  Câu 29: Khi góp vốn vào công ty bằng tài sản thì:

  a) Tài sản phải được định giá bằng tiền

  b) Tài sản phải được chuyển quyền sở hữu sang cho công ty

  c) Chỉ cần định giá và không phải chuyển quyền sở hữu

  d) Phải định giá và chuyển quyền sở hữu sang cho công ty ←

  Câu 30: Hội đồng quản trị trong Công ty cổ phần có quyền quyết định về việc phát hành:

  Câu 31: Giám đốc thẩm: (là một thủ tục đặc biệt)

  Câu 32: Thời hạn kháng nghị để xét xử tái thẩm kể từ ngày người có thẩm quyền kháng nghị biết được căn cứ để kháng nghị là:

  Câu 33: Người có quyền kháng nghị giám đốc thẩm và tái thẩm là:

  Câu 34: Hội đồng xét xử sơ thẩm một vụ án kinh tế gồm:

  a) Hai thẩm phán và 1 hội thẩm nhân dân ←

  b) Ba thẩm phán

  c) Một thẩm phán và hai hội thẩm nhân dân

  d) Một thẩm phán và 1 thư ký tòa án

  Câu 35: Vốn điều lệ của công ty:

  Câu 36: Cổ phần ưu đãi về biểu quyết không được cấp cho:

  Câu 37: Cổ phần ưu đãi của cổ đông sáng lập chỉ có giá trị trong thời hạn:

  Câu 38: Các cổ đông sáng lập phải góp đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời gian:

  Câu 39: Muốn thành lập hợp tác xã thì phải đăng ký kinh doanh tại:

  Câu 40: Hợp tác xác bị buộc phải giải thể trong trường hợp sau:

  Câu 41: Người nước ngoài có thể đầu tư vào Việt nam dưới hình thức:

  Câu 43: Một trong những điều kiện quan trọng để một dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy phép đầu tư dưới hình thức đăng ký là:

  Câu 44: Dự án có vốn đầu tư trong nước với quy mô vốn đầu tư là 10 tỷ đồng. thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì phải làm thủ tục:

  P/s: Đối với Dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, nhà đầu tư phải giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

  Theo luật như vậy đó, còn giờ thì không biết chọn cái gì luôn.

  Câu 45: Trong công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên, khi muốn chuyển nhượng phần vốn góp:

  Câu 47: Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH một thành viên mà chủ sỡ hữu là tổ chức gồm:

  Câu 46: Công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên phải có Ban kiểm soát khi:

  Câu 48: Trong công ty TNHH một thành viên là cá nhân, chủ sở hữu là:

  Câu 49: Hội đồng quản trị là cơ quan có quyền quản lý trong:

  Câu 50: Hợp đồng hợp tác kinh doanh được viết tắc theo tiếng Anh là:

  Câu 51: Mua cổ phần có thể được xem là hỉnh thức đầu tư:

  Câu 52: Hợp đồng xây dựng) kinh doanh – chuyển giao được viết tắt theo tên tiếng Anh là:

  Câu 53: Công ty hợp dan là công ty được thành lập bởi:

  Câu 54: Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê doanh nghiệp của mình nhưng đối với những hoạt động của doanh nghiệp trong quá trình cho thuê:

  Câu 55: Theo luật thương mại Việt Nam hiện hành, hợp đồng mua bán hàng hóa có thể được xác lập bằng hình thức:

  a) Lời nói hoặc hành vi cụ thể

  b) Chỉ bằng hình thức văn bản

  c) Có thể bằng email

  d) Câu b) là câu trả lời sai ←

  Câu 56: Khi thỏa thuận mức phạt vi phạm hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận mức phạt:

  Câu 56: Khi hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu thì:

  a) Không làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập

  b) Các bên phải hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận từ việc giao kết hợp đồng đó vầ bên có lỗi gây thiệt hại phải có trách nhiệm bồi thường

  c) Các câu trên đều sai

  d) Các câu trên đều đúng ←

  Câu 57: Hậu quả pháp lý của việc đình chỉ hợp đồng:

  Câu 58: Thời hiệu khỏi kiện đối với tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa là:

  Câu 59: Theo luật thương mại Việt Nam hiện hành, thời hạn khiếu nại về số lượng hàng hóa là:

  Câu 60: Đối vơi dịch vụ logistics, thời hiệu khiếu kiện là:

  Câu 61: Bên vi phạm hợp đồng trong trường hợp sau sẽ được miễn trách nhiệm:

  Câu 62: Thời hiệu để yêu cầu tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu do nội dung vi phạm điều cấm của pháp luật là:

  Câu 63: Nhận định nào sau đây là sai:

  a) Trọng tài thương mại là tổ chức thuộc chính phủ

  b) Trọng tài thương mại giải quyết tranh chấp không cần phải tiến hành hòa giải

  c) Quyết định của trọng tài thương mại có tính cưỡng chế nhà nước ←

  d) Trọng tài viên trọng tài thương mại khoong thể đồng thời là Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân

  Câu 64: Nhận định nào sau đây là đúng:

  Câu 65: Nhận định nào sau đây là sai:

  Câu 66: Mua trái phiếu của công ty cổ phần là hình thức đầu tư:

  a) Gián tiếp ←

  b) Trực tiếp

  c) Vừa trực tiếp, vừa gián tiếp

  d) Thông qua các định chế tài chính

  Câu 67: Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư nước ngoài là:

  Câu 68: Hình thức đầu tư nào dưới dạng hợp đồng mà không thành lập pháp nhân:

  Câu 69: Lĩnh vực đầu tư nào sau đây là lĩnh vực đầu tư có điều kiện:

  a) Dịch vụ giải trí ←

  b) Mua bán hàng hóa

  c) Dịch vụ vận tải

  d) Sản xuất công nghiệp

  Câu 70: Tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài không thể thành lập dưới dạng:

  a) Công ty cổ phần ←

  b) Công ty trách nhiệm hữu hạn

  c) Công ty hợp danh

  d) Doanh nghiệp tư nhân

  Câu 71: Dự án đầu tư trong nước quy mô vốn đầu tư bao nhiêu thì không cần phải làm thủ tục đăng ký đầu tư:

  Câu 72: Điều kiện để dự án đầu tư trong nước không làm thủ tục đăng ký đầu tư là:

  a) Quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng

  b) Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

  c) Không thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng chính phủ

  d) Cả 3 đều đúng ←

  Câu 73: Tranh chấp nào sau đây không thuộc thẩm quyền giải quyết của Trọng tài thương mại:

  a) Cho thuê tài sản

  b) Mua bán cổ phiếu trái phiếu ←

  c) Bảo hiểm

  d) Đầu tư tài chính

  Câu 74: Nhận định nào sau đây là đúng:

  a) Hợp tác xã là một loại hình doanh nghiệp

  b) Hợp tác xã không phải là doanh nghiệp

  c) Hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp ←

  d) Hợp tác xã vừa là doanh nghiệp vừa là một tổ chức xã hội

  Câu 75: Cá nhân có thể trở thành xã viên hợp tác xã khi:

  Câu 76: Các đối tượng không thể thở thành xã viên hợp tác xá:

  a) Cá nhân

  b) Pháp nhân

  c) Hộ gia đình

  d) Người nước ngoài ←

  Câu 77: Phương thức biểu quyết của xã viên đối với các vấn đề của hợp tác xã:

  Câu 78: Cơ quan nào có thẩm quyền cưỡng chế thi hành quyết định của Trọng tài thương mại:

  Câu 79: Cơ quan nào có thẩm quyền hủy bỏ quyết định của Trọng tài thương mại:

  a) Tòa án nhân dân cấp tỉnh ←

  b) Bộ tự pháp

  c) Tòa án nhân dân cấp huyện

  d) Tòa án nhân dân tối cao

  Câu 80: Quyết định của trọng tài thương mại là:

  Câu 81: Trường hợp nào sau đây thì Tòa án hủy bỏ quyết định của Trọng tài thương mại:

  a) Thành phần Hội đồng trọng tài thương mại được lập không đúng quy định của pháp luật ←

  b) Trọng tài thương mai không tổ chức hòa giải cho các bên

  c) Quyết định của trọng tài thương mại là quá nặng cho bên thua kiện

  d) Quyết định của trọng tài thương mại không công bố cho các bên ngay tại phiên họp giải quyết tranh chấp

  Câu 82: Số lượng xã viên ít nhất phải có khi thành lập hợp tác xá là:

  Câu 83: Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định thành lập Trung tâm trọng tài thương mại:

  Câu 84: Mỗi trung tâm trọng tài thương mai phải có ít nhất bao nhiêu trọng tài viên là sáng lập viên:

  Câu 85: Hộ kinh doanh sử dụng từ bao nhiêu lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp

  a) 5 lao động thường xuyên

  b) 10 lao động thường xuyên

  c) 20 lao động không thường xuyên

  d) 100 lao động không thường xuyên

  Câu 86: Điều kiện cơ bản của một doanh nghiệp để chào bán trái phiếu ra công chúng là:

  a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp

  b) Là là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

  c) Không giữ các chức vụ quản lý công ty; không hoặc có cổ phần, không hoặc là người lao động trong công ty

  d) Là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

  Câu 88: Tại thời điểm kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị không phải chuẩn bị các báo cáo nào:

  a) Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty;

  b) Báo cáo tài chính;

  c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty.

  d) Báo cáo của công ty kiểm toán độc lập

  a) Có ít nhất 02 thành viên hợp danh là chủ sở hữu chung của công ty

  b) Thành viên hợp danh chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

  c) Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

  d) Phát hành chứng khoán huy động vốn

  Câu 90: Trong công ty hợp danh ai không có quyền nhân danh công ty tiến hành hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh của công ty.

  a) Thành viên hợp danh

  b) Chủ tịch hội đồng thành viên

  c) Người đại diện theo pháp luật của công ty

  d) Thành viên góp vốn

  Câu 91: Trong công ty hợp danh ai có quyền nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác tiến hành kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh của công ty

  a) Thành viên hợp danh

  b) Chủ tịch hội đồng thành viên

  c) Người đại diện theo pháp luật của công ty

  d) Thành viên góp vốn

  Câu 92: Ai không được làm Chủ doanh nghiệp tư nhân

  a) Thành viên hợp danh của công ty hợp danh

  b) Thành viên góp công ty hợp danh

  c) Cổ đông công ty cổ phần

  d) Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên.

  Câu 93: Chủ doanh nghiệp tư nhân không có quyền, trách nhiệm nào sau đây:

  a) Thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

  b) Cho thuê doanh nghiệp

  c) Bán doanh nghiệp

  d) Chỉ trả nợ trong phạm vi vốn đầu tư

  Câu 94: Một công ty không được coi là công ty mẹ của công ty khác khi:

  a) Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;

  b) Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;

  c) Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

  d) Mua hết số hàng hóa, dịch vụ của công ty đó.

  Câu 95: Tập đoàn kinh tế, tổng công ty không phải là nhóm doanh nghiệp nào:

  a) Nhóm công ty cổ phần có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, hoặc liên kết khác.

  b) Nhóm công ty trách nhiệm hữu hạn có mối quan hệ với nhau thông qua phần vốn góp hoặc liên kết khác.

  c) Nhóm công ty hợp danh có mối quan hệ với nhau thông qua phần vốn góp, liên doanh hoặc liên kết khác

  d) Nhóm doanh nghiệp tư nhân có mối quan hệ với nhau thông qua phần vốn cho vay, liên doanh hoặc liên kết khác

  Câu 96: Một tổ chức không được là:

  a) Cổ đông công ty cổ phần

  b) Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

  c) Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

  d) Thành viên hợp danh công ty hợp danh

  Câu 97: Doanh nghiệp nào không được chia, tách ra làm nhiều doanh nghiệp:

  a) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

  b) Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

  c) Công ty cổ phần

  d) Công ty hợp danh

  Câu 98: Loại doanh nghiệp nào không thể hợp nhất, sáp nhập

  a) Công ty trách nhiệm hữu hạn

  b) Công ty cổ phần

  c) Công ty hợp danh

  d) Doanh nghiệp tư nhân

  Câu 99: Trường hợp nào vừa tồn tại công ty cũ, công ty mới

  a) Chia doanh nghiệp

  b) Tách doanh nghiệp

  c) Hợp nhất doanh nghiệp

  d) Sáp nhập doanh nghiệp

  a) Chia doanh nghiệp

  b) Tách doanh nghiệp

  c) Hợp nhất doanh nghiệp

  d) Sáp nhập doanh nghiệp

  Câu 101: Doanh nghiệp nào không chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn?

  a) Công ty cổ phần

  b) Doanh nghiệp tư nhân

  c) Công ty hợp danh

  Câu 102: Doanh nghiệp nào không chuyển đổi thành công ty cổ phần

  a) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

  b) Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

  c) Doanh nghiệp tư nhân

  Câu 103: Chủ doanh nghiệp tư nhân không được làm:

  a) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần

  b) Thành viên góp vốn công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

  c) Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

  d) Thành viên hợp danh công ty hợp danh

  Câu 104: Tạm ngừng và tiếp tục kinh doanh không thuộc quyền:

  a) Doanh nghiệp chủ động tạm ngừng kinh doanh thông báo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh.

  b) Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu

  c) Công ty mẹ ra quyết định.

  Câu 105: Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

  a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

  b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp.

  c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

  d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  e) Các phương án trên đều đúng

  Câu 106: Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

  a) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo;

  b) Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp thành lập;

  c) Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;

  d) Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản;

  e) Quyết định của Tòa án.

  f) Các phương án trên là đúng

  Download bản mềm câu hỏi bán trắc nghiệm môn Luật Doanh nghiệp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ngành Quản Trị Kinh Doanh Thi Khối Gì, Trường Nào Tốt?
 • Kinh Doanh Quốc Tế Thi Khối Nào
 • Quy Định Pháp Luật Về Thương Mại Điện Tử
 • Thành Lập Công Ty Kinh Doanh Website Thương Mại Điện Tử Bán Hàng
 • Điều Kiện Kinh Doanh Hoạt Động Thương Mại Điện Tử Tại Việt Nam
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết 102 Câu Hỏi Bán Trắc Nghiệm Luật Doanh Nghiệp (Có Đáp Án) trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100