Đề Xuất 12/2022 # 10 Nguyên Lý Cơ Bản Của Kinh Tế Học Là Gì? / 2023 # Top 12 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 12/2022 # 10 Nguyên Lý Cơ Bản Của Kinh Tế Học Là Gì? / 2023 # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về 10 Nguyên Lý Cơ Bản Của Kinh Tế Học Là Gì? / 2023 mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Học thuật

10 nguyên lý cơ bản của kinh tế học (Ten Principles of Economics) là mười ý tưởng cơ bản của kinh tế học do Mankiw, giáo sư kinh tế học trường Đại học Havard nêu ra trong cuốn những nguyên lý của kinh tế học.

Con người phải đổi mặt với sự đánh đổi

Nguyên lý này có cơ sở ở tình trạng khan hiếm nguồn lực. Vì con người chỉ có một lượng nguồn lực nhất định để thỏa mãn nhu cầu của mình, nên khi muốn có một thứ, anh ta buộc từ bỏ thứ khác mà anh ta có.

Ví dụ, muốn có một giờ học kinh tế học, sinh viên phải từ bỏ một giờ vui chơi; muốn mua thêm một cân thịt, gia đình ông a phải từ bỏ hai cân cá: muốn sản xuất thêm 1 khẩu súng, Việt Nam phải từ bỏ việc sản xuất 100 kg gạo; muốn đạt được sự công bằng gấp đôi, Việt Nam phải từ bỏ một nửa hiệu quả, v.v…

Chi phí của một thứ là cái mà ta phải từ bỏ để có được nó

Nguyên lý này nhấn mạnh rằng chi phí thực sự (hay chi phí kinh tế) của một quyết định kinh tế là chi phí cơ hội, nghĩa là sự mất đi cơ hội có được thứ khác, chứ không phải chỉ là số tiền chúng ta bỏ ra để mua nó. Nó hàm ý rằng khi tính toán chi phí của một đường lối hành động, chúng ta phải tính hết các chi phí phát sinh từ việc chấp nhận đường lối hành động, chúng ta phải tính hết các chi phí phát sinh từ việc chấp nhận đường lối hành động đó

Con người duy lý suy nghĩ tại điểm cận biên

Điểm cận biên là điểm lân cận, ở gần điểm con người bắt đầu thay đổi kế hoạch hành động và khái niệm những thay đổi cận biên được dùng để chi những điều chỉnh nhỏ và tăng dần trong kế hoạch hành động. Cách suy nghĩ như vậy giúp con người xác định chính xác các chi phí phát sinh và ích lợi thu được từ một quyết định kinh tế, qua đó tính được phúc lợi kinh tế tối ưu của mình (bằng cách cho chi phí cận biên bằng ích lợi cận biên)

Con người phản ứng với các kích thích

Nguyên lý này hàm ý khi môi trường kinh tế thay đổi, nó phát ra các tín hiện về sự thay đổi. Khi nhận được các tín hiệu này, con người coi đó là các kích thích và đáp lại bằng cách thay đổi hành vi

Ví dụ, giá thịt lợn đang là 20 nghìn động. Bây giờ giả sử giá thịt tăng từ 20 lên 25 nghìn. Ông A nhận được tín hiệu này và phản ứng lại bằng cách giảm lượng thịt mà ông ta dự định mua từ 1 kg xuống còn 0.5 kg hoặc từ bỏ hoàn toàn việc mua thịt và chuyển sang mua 2 kg cá.

Thương mại làm cho mọi người đều có lợi

Kinh tế học đã chứng minh được rằng thương mại cho phép mọi người chuyên môn hóa vào việc sản xuất hàng hóa mà họ có thể lợi thế so sánh, qua đó làm tăng tổng sản lượng của các bên tham gia và ví thế có thể chi anhau phần sản lượng tăng thêm

Thị trường thưởng là phương thức tốt nhất để tổ chức hoạt động kinh tế

Đây là ý tưởng về bàn tay vô hình do Adam Smith đưa ra. Việc chú ý tới nguyên lý này giúp chúng ta tránh được một cạm bẫy trong kinh tế. Thông thường mọi người nghĩ rằng nền kinh tế hoạt động tốt nếu được tổ chức chặt chẽ, chi tiết và loại trừ được sự tham lam, ích kỷ. Song, trên thực tế, điều ngược lại mới đúng. Khi mọi người tự do chạy theo lợi ích riêng của mình, họ bị dẫn dắt bởi bàn tay vô hình (đặc biệt là giá thị trường) và phụng sự xã hội nhiều hơn trường hợp họ chủ trương làm điều đó. 

Đôi khi chính phủ có thể cải thiện được kết cục thị trường

Nguyên lý này hàm ý rằng mặc dù thị trường là phương thức tốt để tổ chức hoạt động kinh tế, nhưng sự can thiệp của chính phủ cũng cần thiết để cải thiện sự công bằng và hiệu quả. Lý do ở đây là thị trường có thể thất bại trong việc phân bổ nguồn lực một cách có hiệu quả và không thể đảm bảo sự phân phối công bằng. Tuy nhiên, không phải lúc nào chính phủ cũng cải thiện được kết thúc thị trường, vì bản thân chính phủ cũng có thể thất bại khi can thiệp vào thị trường

Mức sống của một nước phụ thuộc vào năng lực sản xuất hàng hóa và dịch vụ của nước đó

Nguyên lý này nhân mạnh mối quan hệ trực tiếp giữa mức sống và năng suất của một nước: sự khác biệt về mức sống giữa các nước có nguyên nhân ở sự khác nhau về năng suất lao động của họ. Các hiện tượng như sự cạnh tranh của nước ngoài, thâm hụt ngân sách của chính phủ v.v.. chỉ thực sự làm giảm mức sống khi chúng làm giảm năng suất. Vì vậy, nếu muốn nâng cao mức sống, chính phủ phải vận dụng các chính sách tác động tới năng lực sản xuất của đất nước

Giá cả tăng khi chính phủ in quá nhiều tiền

Nguyên lý này nhấn mạnh rằng nguyên nhân của các cuộc lạm phát trầm trọng và kéo dài là sự gia tăng của khối lượng tiền tệ trong nền kinh tế, vì điều này làm cho giá trị của tiền giảm và mức giá tăng

Chính phủ phải đối mặt với sự đánh đổi ngắn hạn giữa lạm phát và thất nghiệp

Nguyên lý này nhấn mạnh tầm quan trọng của một phát hiện quan trọng trong kinh tế học, đó là đường Phillips. Đường này phản ánh sự đánh đổi giữa lạm phát và thất nghiệp (tức làm giảm sản lượng và gây ra suy thoái) khi cắt giảm lạm phát và ngược lại. Nghĩa là, chính phủ buộc phải “đổi” một ít thất nghiệp (chấp nhận mức thấ nghiệp cao hơn) để “lấy” một ít lạm phát (đạt được mức lạm phát thấp hơn) hoặc “đổi” một ít lạm phát (chấp nhận mức lạm phát cao hơn) để “lấy” một ít thất nghiệp (đạt được mức thất nghiệp thấp hơn).

Luật Kinh Tế (Economic Law) Là Gì? Nội Dung Cơ Bản Của Luật Kinh Tế Trong Nền Kinh Tế Thị Trường / 2023

Khái niệm

Luật kinh tế trong tiếng Anh là Economic Law.

Luật kinh tế là lĩnh vực pháp luật bao gồm tổng thể các qui định pháp luật do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong quá trình tổ chức, quản lí và tiến hành hoạt động kinh doanh, bao gồm quá trình hình thành các loại chủ thể kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, quá trình tiến hành hoạt động kinh doanh thông qua các giao dịch hợp đồng của doanh nghiệp, quá trình giải thể, phá sản và giải quyết tranh chấp.

Đối tượng điều chỉnh của Luật kinh tế là:

– Các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thành lập, tổ chức quản lí, giải thể, phá sản doanh nghiệp

– Các quan hệ phát sinh trong quá trình thực hiện các hành vi cạnh tranh

– Các quan hệ xã hội phát sinh trong tổ chức và thực hiện các giao dịch kinh tế

– Các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình giải quyết các tranh chấp kinh tế.

Nội dung cơ bản của Luật Kinh tế trong nền kinh tế thị trường

1. Luật Kinh tế qui định qui chế pháp lí về các loại chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế

– Luật Kinh tế qui định các loại hình doanh nghiệp và chủ thể kinh doanh khác

– Luật Kinh tế qui định về điều kiện và thủ tục gia nhập thị trường của nhà đầu tư

– Luật Kinh tế qui định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh và của người góp vốn

– Luật Kinh tế qui định vấn đề cơ cấu tổ chức quản lí (quản trị nội bộ) của mỗi loại hình doanh nghiệp

– Luật Kinh tế qui định vấn đề tổ chức lại doanh nghiệp

– Luật Kinh tế qui định điều kiện, thủ tục rút khỏi thị trường của doanh nghiệp (bao gồm thủ tục giải thể và phá sản doanh nghiệp).

2. Luật Kinh tế qui định về các hoạt động thương mại, đầu tư và hợp đồng trong thương mại và đầu tư (gọi chung là hợp đồng thương mại)

Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động thương mại được thực hiện trong khuôn khổ quyền tự do hợp đồng, tự do thương mại.

Đây là lí do pháp luật cần qui định cơ sở pháp lí cần thiết cho doanh nghiệp tiến hành hoạt động thương mại cụ thể.

3. Luật Kinh tế điều chỉnh hành vi cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Tự do kinh doanh và tự do khế ước cùng với sự giục giã của qui luật giá trị và bản tính của con người dẫn đến các hoạt động cạnh tranh tự phát có thiên hướng thái quá, cực đoan, nhằm gây rối, ngăn cản, hạn chế hoặc thủ tiêu cạnh tranh của các đối thủ… hủy hoại động lực phát triển kinh tế.

Đây là lí do cần có sự can thiệp của nhà nước vào hoạt động cạnh tranh của các chủ thể kinh doanh.

4. Luật Kinh tế qui định về giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại, đầu tư của tổ chức, cá nhân kinh doanh

Tranh chấp kinh tế bao gồm các tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại của doanh nghiệp, bảo gồm cả tranh chấp trong quan hệ đầu tư, mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ,…. Thông qua các văn bản pháp luật cụ thể, Luật Kinh tế là cơ sở pháp lí để xác định:

– Nghĩa vụ và hành vi vi phạm hợp đồng của các bên có tranh chấp trong hoạt động thương mại;

– Trách nhiệm pháp lí của bên có hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại, biểu hiện ở việc thực hiện các chế tài hợp đồng như phạt vi phạm hợp đồng, bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng, hủy hợp đồng…

– Cách thức giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoạt động thương mại thông qua tự thương lượng, hòa giải, trọng tài thương mại, tòa án.

Luật Kinh Tế Là Gì? Sinh Viên Luật Kinh Tế Cần Học Những Gì. / 2023

Luật kinh tế là một bộ phận của pháp luật về kinh tế, là hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tổ chức và quản lý kinh tế của nhà nước và trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau.

Luật kinh tế ra đời với nhiệm vụ duy trì và giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh và thương mại, bên cạnh đó nó còn giúp đảm bảo quy trình hoạt động của các doanh nghiệp trong quá trình trao đổi, giao thương cả trong nước và quốc tế.

Ngành luật kinh tế học những gì?

Ngành luật kinh tế là ngành học bác học đòi hỏi kiến thức chuyên sâu và kỹ năng xử lý vấn đề nhạy bén. Vì vậy sinh viên ngành luật kinh tế học những gì là câu hỏi được nhiều người quan tâm.

Sinh viên luật kinh tế được cung cấp những kiến thức thực tiễn về pháp lý, pháp luật trong kinh doanh và quan trọng hơn nữa là được hướng dẫn các kỹ năng nghiên cứu và xử lý các vấn đề pháp lý được đặt ra trong thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.

Các môn học chính sinh viên ngành luật kinh tế là luật sở hữu trí tuệ, Pháp luật về doanh nghiệp, Luật thương mại, Luật cạnh tranh, Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Thủ tục đăng ký doanh nghiệp và thủ tục đầu tư, Phá sản và giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh, Pháp luật kinh doanh bất động sản, Luật đầu tư, Pháp luật về đầu tư xây dựng…

Hoạt động bên cạnh việc học

Bên cạnh các chương trình học được cập nhật thường xuyên theo tiêu chuẩn của các trường đại học hàng đầu thế giới. Sinh viên ngành học này đặc biệt được tiếp xúc với kiến thức thực tiễn ngay từ khi mới học năm hai của chương trình đại học. Được tham gia học việc trải nghiệm tại các văn phòng luật sư cũng như các doanh nghiệp có bộ phận pháp lý.

Song song với các môn học chuyên ngành, sinh viên luật kinh tế còn được trang bị tốt về ngoại ngữ, đặc biệt là sử dụng thành thạo tiếng anh chuyên về pháp lý để có thể trực tiếp tiến hành thỏa thuận hay tư vấn pháp lý với người nước ngoài.

Luật Kinh Tế Là Gì? Cơ Hội Nghề Nghiệp Cho Sinh Viên Luật Kinh Tế / 2023

Luật học nói chung là một lĩnh vực được nhiều bạn trẻ yêu sự công lý đam mê theo đuổi. Nổi bật lên trong nó là chuyên ngành luật kinh tế.

1. Khái niệm về chuyên ngành luật kinh tế

Hiểu một cách đơn giản, luật kinh tế chính là một bộ phận, một nhánh của lĩnh vực luật học. Luật kinh tế là tổng hợp các quy định, nội quy của pháp luật nhằm mục đích điều chỉnh, định hình các mối quan hệ phát sinh về kinh tế trong diễn biến quá trình tổ chức, triển khai và quản lý kinh tế của Nhà nước và trong diễn biến quá trình kinh doanh, sản xuất giữa các chủ thể kinh tế với nhau, chẳng hạn như các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, công ty. Luật kinh tế là hệ thống luật lệ do Nhà nước ban hành.

Vậy các cá nhân muốn học luật kinh tế đã biết chuyên ngành này đào tạo những gì chưa? Về cở bản, nếu trở thành sinh viên chuyên ngành luật kinh tế, bạn sẽ được đào tạo, bổ sung nền tảng kiến thức về pháp luật nói chung, các kỹ năng giải quyết thực tiễn pháp lý, luật lệ trong môi trường kinh doanh. Bên cạnh đó, chuyên ngành này cũng đi sâu vào tìm hiểu và nghiên cứu các dự báo tình huống có thể xảy ra trong môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức, công ty hay sự trong hệ thống quản lý của Nhà nước đối với doanh nghiệp.

Chương trình đào tạo của chuyên ngành luật kinh tế bao gồm các bộ môn chính được chú trọng như sau: bộ môn pháp luật về doanh nghiệp, bộ môn luật thương mại, bộ môn luật cạnh tranh, bộ môn luật sở hữu trí tuệ, bộ môn luật đầu tư, bộ môn pháp luật kinh doanh bất động sản, bộ môn thủ tục đăng ký doanh nghiệp và thủ tục đầu tư, bộ môn nghĩa vụ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, bộ môn pháp luật về đầu tư xây dựng, bộ môn phá sản và giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh,…

Với hệ thống nhiều môn học thú vị, các cá nhân muốn tham gia nghiên cứu luật kinh tế phải là những cá nhân cso đam mê với ngành luật nói chung, yêu hòa bình, công lý nói riêng và quan trọng, các bạn cần có tố chất về cả các môn tự nhiên lẫn xã hội thì mới dễ dàng tiếp cận lĩnh vực học thuật này.

2. Cá nhân muốn học luật kinh tế nên học ở đâu?

Chắc hẳn khi đọc đến đây, những ai yêu thích ngành học này đều có một câu hỏi chung đó là nên học luật kinh tế ở đâu? Địa điểm đào tạo cũng là yếu tố quyết định chất lượng và trình độ chuyên môn của bạn sau khi ra trường, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai sự nghiệp của bạn.

Hiện nay, tại đất nước của chúng ta, một số địa điểm đào tạo chính quy có chất lượng và uy tín hàng đầu trong việc giảng dạy các kiến thức về luật kinh tế mà bạn có thể tham khảo như: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Luật – Đại học Huế, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH), Viện Đại học Mở Hà Nội,…

Hầu hết các địa điểm đào tạo này đều chú trọng trong công tác xây dựng và đầu tư về cán bộ giảng dạy, cơ sở vật chất phục vụ học tập, nghiên cứu, hoàn thiện chương trình giảng dạy theo hướng quy mô và hiện đại nhất để cho ra đời những cử nhân luật kinh tế xuất sắc, góp phần không nhỏ vào cái thiện môi trường kinh doanh, thương mại lành mạnh cho đất nước.

Trả lời câu hỏi: học công nghệ thông tin ra làm gì? với những tin tức về hàng ngàn vị trí việc làm hấp dẫn được các nhà tuyển dụng hàng đầu đăng tải liên tục trên chúng tôi cho bạn chọn lựa.

3. Cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên luật kinh tế

Chọn luật kinh tế để ra trường không phải sợ thất nghiệp là một quan điểm hoàn toàn đúng đắn. Khác với ngành luật học đang dần bị bão hòa trong xã hội hiện đại ngày nay, các sinh viên luật kinh tế do được trang bị đầy đủ các kỹ năng và kiến thức cần thiết về thực tiễn pháp lý trong quá trình thương mại, kinh doanh, chính vì vậy cơ hội nghề nghiệp được rộng mở hơn. Bên cạnh đó, nhu cầu của các doanh nghiệp về vấn đề bảo vệ uy tín, danh dự, các giá trị tài chính về mặt pháp lý là vô cùng cao. Điều này cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc khẳng định ngành luật kinh tế có triển vọng nghề nghiệp hơn ngành luật học.

Cử nhân luật kinh tế sau khi ra trường sẽ có cơ hội được tham gia cống hiến sức mình ở các công việc và vị trí việc làm khác nhau như: chuyên viên lập pháp, chuyên viên hành pháp, chuyên viên tư pháp trong các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi của Nhà nước, chuyên viên tư vấn pháp lý tại các công ty, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong và ngoài nước, luật sư ở các công ty chuyên về dịch vụ pháp lý, cán bộ đào tạo ngành luật tại các trường cao đẳng, đại học,…

Bạn đang đọc nội dung bài viết 10 Nguyên Lý Cơ Bản Của Kinh Tế Học Là Gì? / 2023 trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!