Đề Xuất 5/2023 # ​Thủ Tục Cung Cấp Quy Hoạch, Kế Hoạch Sử Dụng Đất # Top 7 Like | Athena4me.com

Đề Xuất 5/2023 # ​Thủ Tục Cung Cấp Thông Tin Quy Hoạch, Kế Hoạch Sử Dụng Đất # Top 7 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về ​Thủ Tục Cung Cấp Quy Hoạch, Kế Hoạch Sử Dụng Đất mới nhất trên website Athena4me.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tình huống của khách hàng: Tôi đang muốn mua mảnh đất tại huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội nhưng tôi lại sợ đất trong khu vực quy hoạch của Thành phố. Vậy luật sư cho tôi hỏi tôi có thể đến đâu, làm gì để được cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

I. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành;

– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

– Luật Tổ chức chính quyền địa phương

– Luật Thủ đô ngày 21 tháng 11 năm 2012;

– Quyết định số 7122/QĐ-UBND của UBND Thành phố về việc phê duyệt đề án cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng thủ tục hành chính cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

– Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố.

– Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 về việc ban hành quy định một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên đại bàn thành phố Hà Nội (thay thế Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 và Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của UBND Thành phố);

II. Thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất a. Trình tự thực hiện:

Khi người sử dụng đất hoặc chủ đầu tư hoặc cơ quan Nhà nước có yêu cầu cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì có thể thực hiện như sau:

– Người có yêu cầu sẽ nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC – Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội – lấy phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hoặc nộp hồ sơ gửi trực tuyến cho Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua cổng thông tin điện tử chúng tôi .

– Trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra quy hoạch kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đối chiếu bản đồ, kiểm tra thực địa và trả lời thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc nộp hồ sơ gửi trực tuyến cho Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua cổng thông tin điện tử chúng tôi . Khi đến nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Cán bộ giao dịch phải có Giấy giới thiệu của đơn vị và giấy chứng minh nhân dân.

1. Bản chính Văn bản đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (trong đó thể hiện rõ vị trí, diện tích khu đất và mục đích đề nghị cung cấp thông tin);

3. Bản sao Trích lục bản đồ thể hiện vị trí khu đất hoặc bản đồ hiện trạng do đơn vị có tư cách pháp nhân lập tỷ lệ 1/500 (nếu có).

d. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc. Trường hợp không đủ điều kiện giải quyết, Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản trả lời theo quy định.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng đất hoặc chủ đầu tư hoặc cơ quan Nhà nước có yêu cầu.

g. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường

2) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.

3) Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành và UBND cấp huyện.

h. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

i. Phí, lệ phí:

Phí sử dụng khai thác hồ sơ, tài liệu đất đai (không bao gồm phí in ấn, sao chụp hồ sơ tài liệu): 300.000 đồng/hồ sơ/lần.

Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 1, Toà nhà CT 1 – SUDICO Khu đô thị Mỹ Đình – Mễ Trì, Đường Vũ Quỳnh, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0989.386.729; 0967.927.483

Website: https://htc-law.com; https://luatsuchoban.vn

– Tranh chấp kiện đòi lại quyền sử dụng đất

– Tư vấn về trường hợp hợp đồng mua bán đã công chứng có hủy bỏ được không

– Tư vấn điều kiện, trình tự, thủ tục sang tên sổ đỏ khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Tư vấn điều kiện, trình tự, thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thủ Tục Cung Cấp Thông Tin Quy Hoạch Tại Hà Nội Như Thế Nào?

Thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch tại Hà Nội như thế nào? vui lòng tham khảo bài viết để hiểu rõ quy định về thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch

THỦ TỤC CUNG CẤP THÔNG TIN QUY HOẠCH TẠI HÀ NỘI

Kiến thức của bạn:

Quy định của pháp luật về:

Thẩm quyền cung cấp thông tin quy hoạch tại Hà Nội

Hồ sơ giải quyết thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch tại Hà Nội

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Nội dung kiến thức:

Về thẩm quyền và hồ sơ cung cấp thông tin quy hoạch tại Hà Nội được quy định tại Điều 5 Quyết định 11/2017/QĐ-UBND, cụ thể như sau:

1. Thẩm quyền cung cấp thông tin quy hoạch tại Hà Nội

Căn cứ quy định tại Khoản 2 và 3 Điều 5, cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin quy hoạch tại Hà Nội là:

Thứ nhất, Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bằng văn bản cho các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 59 Luật đất đai và các sở, ban, ngành.

Các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 59 Luật đất đai đó là các trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức;

Giao đất đối với cơ sở tôn giáo;

Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

Cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

Cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

Thứ hai, Ủy ban nhân dân cấp huyện cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bằng văn bản cho các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 59 Luật đất đai, cụ thể các trường hợp:

Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

Giao đất đối với cộng đồng dân cư.

2. Hồ sơ giải quyết thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch tại Hà Nội

Được quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 5 Quyết định 11/2017/QĐ-UBND, thành phần hồ sơ gồm có:

Bản chính Văn bản đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (trong đó thể hiện rõ vị trí, diện tích khu đất và mục đích đề nghị cung cấp thông tin);

Bản sao Trích lục bản đồ thể hiện vị trí khu đất hoặc bản đồ hiện trạng do đơn vị có tư cách pháp nhân lập tỷ lệ 1/500 (nếu có).

Điểm b Khoản 5 quy định, thời hạn giải quyết: không quá 07 ngày làm việc.

Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

Quy Hoạch Sử Dụng Đất Là Gì? Vai Trò Của Quy Hoạch Sử Dụng Đất

“Quy hoạch sử dụng đất là hệ thống các biện pháp kinh tế, kỹ thuật và pháp chế của nhà nước về tổ chức sử dụng và quản lý đất đai đầy đủ, hợp lý, khoa học và có hiệu quả cao nhất thông qua việc phân bổ quỹ đất đai (khoanh định cho các mục đích và các ngành) và tổ chức sử dụng đất như tư liệu sản xuất (các giải pháp sử dụng cụ thể) nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất của xã hội, tạo điều kiện bảo vệ đất đai và môi trường…”

Quy hoạch sử dụng đất đai là việc sắp xếp, bố trí sử dụng các loại đất. Quy hoạch sử dụng đất đai thường được tiến hành theo từng giai đoạn 5 năm hoặc 10 năm, tuỳ theo yêu cầu phát triển của từng giai đoạn, từng thời kỳ của từng vùng lãnh thổ.

“Đất đai” là một phần lãnh thổ nhất định, có vị trí hình thể, diện tích với những tính chất tự nhiên theo thời gian hoặc mới tạo thành (đặc tính thổ nhưỡng, điều kiện địa hình, địa chất thảm thực vật …) tạo ra những điều kiện nhất định cho việc sử dụng theo các mục đích khác nhau.

Muốn sử dụng đất phù hợp với từng mục đích phải trải qua một quá trình nghiên cứu lao động sáng tạo, nhằm xác định ý nghĩa, mục đích của từng phần lãnh thổ và đề xuất một trật tự sử dụng đất nhất định, đó cũng là nội dung của quy hoạch sử dụng đất đai.

Về mặt bản chất cần được xác định dựa trên quan điểm nhận thức đất đai là đối tượng của các mối quan hệ sản xuất trong lĩnh vực sử dụng đất đai ( gọi là các mối quan hệ đất đai ) và việc tổ chức sử dụng đất (coi đất đai như là tư liệu sản xuất đặc biệt ) gắn chặt với phát triển kinh tế- xã hội.

Mọi hoạt động sản xuất sinh hoạt của con người đều gắn với một đơn vị lãnh thổ nhất định. Điều này cũng đồng nghĩa với quy hoạch sử dụng đất đai là một hiện tượng kinh tế xã hội thể hiện đồng thời ba tính chất kinh tế, kỹ thuật và pháp chế.

Tính kinh tế: Thể hiện bằng hiệu quả sử dụng đất.

Tính kỹ thuật: Bao gồm các tác nghiệp chuyên môn kỹ thuật trong điều tra khảo sát, xây dựng bản đồ, khoanh định xử lý số liệu …

Tính pháp chế: Xác nhận tính pháp lý về mục đích và quyền sử dụng đất theo quy hoạch nhằm đảm bảo sử dụng và quản lý đất đai theo đúng pháp luật.

Quản lý quy hoạch sử dụng đất đai hợp lý sẽ ngăn chặn được các hiện tượng tiêu cực, tranh chấp lấn chiếm, huỷ hoại đất, phá vỡ sự cân bằng sinh thái, gây ô nhiễm môi trường dẫn đến những tổn thất hoặc kìm hãm sức sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội và các hậu quả khó lường về tình hình bất ổn định về chính trị, an ninh quốc phòng ở từng địa phương, đặc biệt là trong giai đoạn kinh tế vận hành theo chính sách nền kinh tế thị trường hiện nay.

Để có thể hiểu và nắm rõ được khái niệm quy hoạch sử dụng đất là gì không phải là điều đơn giản. Nếu bạn đang trong quá trình làm bài luận văn về vấn đề này và đang gặp khó khăn. Đừng ngần ngại liên hệ với dịch vụ viết thuê luận văn của Luận Văn Việt.

Với đội ngũ chuyên gia trình độ thạc sĩ trở lên 100%, chúng tôi xin cam kết sẽ giúp bạn hoàn thành bài luận văn của mình một cách tốt nhất có thể.

2. Vai trò của quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch sử dụng đất đai có ý nghĩa hết sức quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội của đất nước cũng như của vùng, địa phương.

Quy hoạch sử dụng đất đai gần như là quy hoạch tổng thể: bởi vì mọi quy hoạch khác như quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch các ngành nghề, các vùng kinh tế, quy hoạch phát triển vùng… đều phải dựa trên sự bố trí sử dụng đất của quy hoạch sử dụng đất đai làm căn cữ.

Quy hoạch sử dụng đất đai là căn cứ quan trọng của kế hoạch sử dụng đất hàng năm, trên cơ sở đó để thực hiện và vạch ra các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của cả nước, của vùng hay địa phương.

Quy hoạch sử dụng đất đai là chỗ dựa để thực hiện việc quản lý Nhà nước trên địa bàn quy hoạch (hay của cả nước, của vùng tuỳ theo phạm vi quy hoạch). Quy hoạch sử dụng đất đai sẽ hạn chế được tình trạng sử dụng đất tự phát không theo quy hoạch, gây nên những hậu quả lãng phí về sức người sức của.

Quy hoạch sử dụng đất đai tạo nhiều điều kiện xác lập cơ chế điều tiết một cách chủ động việc phân bổ quỹ đất đai cho các mục đích sử dụng phát triển nông nghiệp, công nghiệp, đô thị, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội.

Quy hoạch sử dụng đất đai là công cụ hữu hiệu giúp cho Nhà nước nắm chắc quỹ đất đai và xây dựng chính sách sử dụng đất đai đồng bộ có hiệụ quả cao, hạn chế sự chồng chéo trong quản lý đất đai, ngăn chặn các hiện tượng chuyển mục đích sử dụng đất đai tuỳ tiện, hiện tượng tiêu cực, tranh chấp lẫn chiếm, huỷ hoại đất đai, phá vỡ cân bằng sinh thái.

Hai vấn đề về “quy hoạch sử dụng đất là gì” và “vai trò của quy hoạch sử dụng đất” đã được chúng tôi giải quyết trong bài viết này. Hy vọng sẽ giúp bạn trong quá trình học tập. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 0915 686 999 hoặc email qua địa chỉ: luanvanviet.group@gmail.com để được tư vấn và giải đáp.

Những Bổ Sung Quy Định Về Thực Hiện Quy Hoạch, Kế Hoạch Sử Dụng Đất

Chào Luật sư Luật Hoàng Phi, tôi đang có một vấn đề cần Luật sư giải đáp: Luật sư cho tôi hỏi theo Luật đất đai 2013 đã có những bổ sung gì trong quy định về việc thực hiện và báo cáo thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất? Mong Luật sư giải đáp giúp tôi. Xin cảm ơn!

Với câu hỏi của bạn, Luật sư Luật Hoàng Phi xin tư vấn như sau:

Nội dung về việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong Luật đất đai 2013, ngoài những nội dung kế thừa Luật đất đai 2003, thì còn bổ sung hai điểm mới cơ bản như sau:

Thứ nhất: Luật bổ sung điểm mới quy định rõ quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong vùng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, cụ thể: ” Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật” (khoản 2 Điều 49).

Như vậy, thay vì quy định cơ sở chung chung như Luật đất đai 2003, Luật đất đai 2013 đã quy định rõ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện làm căn cứ đế xác định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong vùng quy hoạch. Đồng thời, quyền và nghĩa vụ trong trường họp này cũng được ghi nhận rất rõ ràng, tường minh. Quy định này đã đảm bảo quyền và lợi ích của người sử dụng đất trong vùng quy hoạch cũng là góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp nói chung của người sử dụng đất.

Những bổ sung quy định về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Thứ hai: Để khắc phục những khó khăn, bất cập trong việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại thời điểm kết thúc kỳ quy hoạch sử dụng đất mà quy hoạch sử dụng đất kỳ mới chưa được phê duyệt, khoản 4 Điều 49 Luật đất đai 2013 quy định: “Khi kết thúc kỳ quy hoạch sử dụng đất mà các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất chưa thực hiện hết thì vẫn được tiếp tục thực hiện đến khi quy hoạch sử dụng đất kỳ tiếp theo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt”. Nội dung đổi mới này nhằm tạo điều kiện cho việc thực hiện các dự án đầu tư không bị đình trệ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Bên cạnh đó, Luật đất đai 2013 còn ghi, nhận một điều luật mới về việc báo cáo thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Điều 50). Theo đó, giao trách nhiệm cụ thể đối với việc báo cáo hàng năm về kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

– Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến Bộ Tài nguyên và Môi trường;

– Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh đến Bộ Tài nguyên và Môi trường;

– Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện hàng năm về: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội vào kỳ họp cuối năm (khoản 1 Điều 50).

Khoản 2 Điều 50 cũng xác định rõ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm đối với năm cuối của kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu phải kèm theo báo cáo tổng hợp việc thực hiện cả kỳ kế hoạch sử dụng đất. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm đối với năm cuối của kỳ quy hoạch sử dụng đất phải kèm theo báo cáo tổng hợp việc thực hiện cả kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối và báo cáo tổng hợp việc thực hiện cả kỳ quy hoạch sử dụng đất.

bằng việc quy định chế độ báo cáo hàng năm về kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với các cấp, ngành, Luật đất đai 2013 đã tạo ra cơ sở pháp lý cho việc thực hiện công tác báo cáo đảm bảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được tuân thủ thực hiện đạt hiệu quả hàng năm hoặc theo kỳ.

Trong trường hợp cần tư vấn luật đất đai thêm, khách hàng có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ19006557 để được tư vấn.

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557 – “Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

Bạn đang đọc nội dung bài viết ​Thủ Tục Cung Cấp Quy Hoạch, Kế Hoạch Sử Dụng Đất trên website Athena4me.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!